A kínai Zhejiang tartomány Vencsou városának oktatási intézményeiben a kínai hatóságok idén betiltották a karácsonyi ünnepségeket.
A betiltás ténye bejárta a világsajtót, itthon minden médiafelület leközölte. Ebből minden keresztény kultúrkörben élő ember azt a következtetést vonhatta le, hogy a kínai hatóságok alapjában véve keresztényellenesek. A betiltás kiváltó okainak hátterével azonban egyik média sem foglalkozott, pedig azok történelmi-politikai gyökerei a világban ma zajló eseményekkel összefüggésben vannak.
A betiltott karácsonyi un. "szeretetparty-k" és ünnepségek az amerikai baptista egyház által az USA-ban, és a világ egyéb részein a XX. században elterjesztett nyugatos mintán alapulnak. A betiltás pedig abban a tartományban történt, amely az un. tajping-felkelés központja, a Tajping Mennyei Királyság területe volt, annak fennállása alatt.
A tajping-felkelés néven ismert lázadás Kína történelmének legvéresebb polgárháborúja volt. A belharc, amely 1851-64 között zajlott, 60 000 000 kínai áldozatot követelt, Kína akkori lakosságának 15%-a veszett oda. A lázadást leverték, de a polgárháború okozta gazdasági visszaesés, és a nagyarányú népességfogyatkozás egyenes okai voltak a későbbi japán területfoglalási próbálkozásoknak Kínában, melyek a mandzsúriai háborúkban nyilvánultak meg.
A lázadás vezetője, a Tajping Mennyei Királyság uralkodójának önmagát kikiáltó Hong Xiuquan Jézus öccsének hitte magát. Spirituális tanácsadója az USA-ból érkezett Isachar Jacox Roberts baptista hittérítő volt.
Hídfő.net.ru | Tajping hadsereg, "mennyei király"
A tajpingok az ellenőrzésük alá vont területeken osztálytársadalmat vezettek be. Erőszakos katonai hierarchiára és kollektivizmusra alapozott ideológiájukkal a kínai társadalom szegényebb rétegei nagy tömegekben álltak a tajpingok mellé, különösen a hakka elnevezésű népcsoportból, ahol az amerikai baptista misszionáriusok már ezt megelőzően intenzív baptista térítő tevékenységet folytattak.
A szervezett katonai erő morális szintjének megtartását szolgáló szélsőséges intézkedések - a dohányzás, alkoholfogyasztás, férfi-női együttélés halálbüntetés terhe mellett való tiltása - és a keresztényéget szellemi alapjának kikiáltó, de valójában öncélú és torz, a keresztény szellemiségtől minden tekintetben messze elhajló tajping ideológiai propaganda együttes működtetésének hatásfokát jól jelzi, hogy a pontosan ugyanezen a sémán működő IÁ (Iszlám Állam) mekkora sikereket volt képes szinte a semmiből előtűnve elérni a Közel-Keleten, hihetetlenül rövid idő alatt. Még akkor is kiugró jelenségről van szó, ha az IÁ materiális támogatását az induláskor Szaúd-Arábia és az USA bizosította. Az IÁ fő ereje ugyanúgy az erőszakos katonai hierarchia és a kollektivizmus. Szélsőségesen radikális módszerek jellemzik, akárcsak a tajpingokat, és ideológiai propagandája az iszlámot teszi meg szellemi alapjának, ám a wahabbizmus, amit hirdet, az iszlám öncélúan és torzított alakban értelmezett változata, amit a legtöbb iszlám jogtudós eretnek elhajlásnak tart.
Az Iszlám Állam a bizonyíték arra ma, hogy ez az ideológiai séma a felhasznált vallástól függetlenül mennyire életképes. Már több mint 200 000 ember harcol az IÁ hadseregében, jórészük fiatal. Mivel ez a séma Kínát egyszer már a pusztulás szélére sodorta, a kínai vezetésnek nemcsak joga, hanem kötelessége is megtiltani minden olyan próbálkozást, amely ennek a sémának az újbóli térnyeréséhez szolgáltatna ugródeszkát, főleg a fiatalság körében. Ez nem keresztényelleneség, ez nemzetbiztonsági kérdés.

http://www.hidfo.net.ru/2014/12/27/oktatasi-intezmenyekben-tiltottak-be-karacsonyi-unnepsegeket-kinaban-az-okokrol