2020. november 25., szerda

A Covid-19 megölte a világ legnagyobb katolikus zarándoklatát

 

A mexikói püspökök lemondták a mexikói Guadalupe-i Miasszonyunkhoz intézett éves zarándoklatot.

A bazilika december 10-13-ig zárva tart. A Szűzanya ünnepnapja december 12-én van. Több héttel előre szoktak utazni a zarándokok Mexikó-szerte a bazilikába.

Rektora, Salvador Martínez püspök egy videóban elmondta, hogy december első két hetében általában körülbelül 15 millió zarándok látogat el oda.

1926 és 1929 között már nem tartottak misét a bazilikában a mexikói szabadkőműves kormány vallásellenes törvényei ellen tiltakozva.
https://gloria.tv/post/vkKZo89VUWc44DBfB6qitCugj

Covid-19: A templomok titokban tartanak nyitva

 

Egy protestáns lelkész a TheGuardian.com-nak (november 22) elmondta, hogy Nagy-Britannia környékén istállókban, kávézókban és könyvesboltokban végeznek "illegális szertartásokat".

"Titkos szertartásokat tartunk a lezárás kezdete óta" - mondta. "Az emberek azt mondták, hogy olyan érzés, mint egy titkos kínai egyházban."

"Ezek nem elszigetelt esetek" - mondta Andrea Williams, az anglikán keresztény ügyek vezérigazgatója. Andrew, egy londoni lelkész kifejtette: "Felsőbb hatóságnak válaszolunk."

https://gloria.tv/post/GT6qTxTdsVmj42GFJipzyGdyz

Égi Édesanyánk üzenete 2020. november 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2020. november 25.

Drága gyermekek! Ez a szeretet, a melegség, az imádság és az öröm ideje. Imádkozzatok kicsi gyermekeim, hogy a kis Jézus megszülethessen a szívetekben. Nyissátok meg szíveteket Jézusnak, aki mindnyájatoknak adja önmagát. Isten küldött engem, hogy öröm és remény legyek ebben az időben, én pedig azt mondom nektek: a kis Jézus nélkül nincs bennetek gyengédség, sem a Menny érzése, amely az újszülöttben rejtezik. Ezért, kicsi gyermekeim, munkálkodjatok önmagatokon. A Szentírást olvasva fel fogjátok fedezni Jézus születését és azt az örömöt, amelyet az első napokban Međugorje adott az emberiségnek. A történelem igaz lesz, amely ma is ismétlődik bennetek és körülöttetek. Dolgozzatok és építsétek a békét a szentgyónás szentsége által. Béküljetek ki Istennel, kicsi gyermekeim, és csodákat fogtok látni magatok körül. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Isten szemével

2020.11.03.

1.

Kép: Egy téren valaki térden állva lehasal, és elkezd felmosni, súrolni. Egy idő múlva egy ördög jelenik meg a háta mögött, majd egy vasvillát szúr az ember hátába, majd félrehúzza az embert a vasvillával, mint egy rongyot.

Jézus: Az ember, ha nem tér meg és nem fordul Isten felé, hiába próbál rendet tenni magában, vagy maga körül, a gonosz hatalmába kerül.

2.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Én vagyok a szeretet… Ha megszűnnék szeretni, megszűnnék Isten lenni”.

Érzés: Számunkra is csak az a fontos, mennyire gyakoroljuk a szeretetet. Nem fontos, hogy milyen okosak vagy bölcsek vagyunk, vagy mekkora a tudásunk.

Kép: Fény.

Kép + Érzés: Mivel Isten a szeretet, Ő csak bennünk élhet, a sejtjeinkben, lényegünkben, benne van az univerzumban. Ha valaki megtagadja a szeretetet, kiírtja magából, csak az utálat marad benne, így csak a Pokolban a helye.

Érzés: Minél több szeretetet gyakorlunk, annál több van bennünk Istenből.

Kép: Isten szeretete átsugározza minden porcikánkat, folyamatosan tisztítja.

Hang: Hogy mind ragyogóbb és tisztább legyen.

Jézus: Rossz belegondolni, hogy mi lenne veletek, hogy ha Istenben megszűnne a szeretet, a titeket mélyen szerető, irgalmas és jóságos Isten helyett valaki olyan uralkodna rajtatok, aki nem szeret titeket, és tele van gyűlölettel. Milyen csodálatos, hogy a gonosz lélekkel szemben ott van Isten, az örök szeretet. Ő csak a legjobbat akarja nektek, mert végtelenül szeret. Az a szeretet, ami benned él, Tőle való. Nélküle gőgös, önző emberként élnél a földön. Tekints körül, milyen sok ember ilyen, és miért. Mert eltaszította magától Istent, a tökéletes szeretetet.

3.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus mondta: Az irgalom és az Igazság össze van nőve, de egy kicsit nagyobb az Irgalom.

Hang: Túlnő a szeretetemben.

Jézus: Lépten-nyomon tapasztalhatjátok az Isteni irgalmasságot magatokon és környezeteteken egyaránt. Ha csak az igazságom működne, jaj lenne az emberiségnek. Mert mi is lenne akkor? Gondold el, hogy egy ember elköveti az első halálos bűnt, Isten nem várna semmit, hanem lecsapna rá, elvenné tőle a földi életét, és kárhozatba hullana. Alig él olyan ember köztetek, aki még soha nem követett el súlyos bűnt. Ha csak az igazságosságom működne, ők csak elkárhoznának. De Én, a második Isteni személy nem azért jöttem a világra, hogy elvesszenek teremtményeim, hanem, hogy megmentsem őket. Ezért, igazságosságomon erősen túlnő irgalmam. Te is, és sok hozzád hasonló jó keresztény ezt hangsúlyozza, ezt a tulajdonságomat emlegeti és dicsőíti legtöbbször.

4.

Szentmisén, a prédikáció közben:

Gondolat: Minden az Úré, ami a birtokomban van, és én vagyok az intézője.

Érzés: Legyek nagylelkű.

Kép: Fény.

Jézus: Ti engesztelők tisztában vagytok azzal, hogy minden erényt a Szentlélek ültetett belétek, egyik sem a ti érdemetek. A türelmet és irgalmat is Tőle kaptátok. Mindannyiótoknak kötelessége, hogy irgalmas legyen másokhoz és türelmes, mert hozzátok is irgalmas voltam és vagyok. Rátok bíztam ezeket a csodálatos lelki tulajdonságokat, mint az Én tulajdonomat, és ti legyetek az Én irgalmas intézőim.

5.

Egy szentmisén a pap arról beszélt a prédikáció közben, hogy meg kell halni önmagunknak.

Gondolat: Sokszor időzavarba kerülök, és a betervezett dolgok nem férnek bele az időbe. A kérdés az, hogy előre tervezzünk-e.

Jézus: A szentmisén a pap ajkával azt akartam tudatosítani a hívekkel, amikor ez hangzott el: „hogy meg kell halni önmagunknak”, hogy saját akaratotokat minden helyzetben alá kell vetni Isten akaratának. Kérni kell a Szentlelket, hogy mikor a tennivaló van, válaszút előtt állsz, segítsen neked a jobbik utat választani. Látod, amikor engeded vezetni magad Általam, minden belefér az idődbe. Kötelességed, hogy terveket és célokat állíts magad elé, de ne légy nyugtalan, hogy ha Isten, Aki nagyon szeret téged, áttervezi a dolgaidat. Ennek következtében esetleg valami kimarad. Ez az Ő akaratából történt, az Ő irányításával.

6.

A kisgyermekekkel való foglalkozásról volt szó.

Jézus: Mit is mondtam az apostolaimnak? Engedjétek Hozzám a kisdedeket. Ez azt jelenti, hogy türelemmel és kedvességgel kell törődni a kisgyermekekkel.

7.

Érzés: Mintha egy páncélt raktak volna a szívemre, hogy sok minden leperegjen rólam.

Jézus: Nem él olyan szentem a Mennyben, akit földi életében nem ért volna sok megaláztatás. Az tény, hogy ezek a lelki sebek segítenek a szentté válásban, de azért tudom, hogy milyen nehéz elviselned, és azon vagyok, hogy időnként könnyítsek rajtad. Azt a páncélt, mint erősítést Én adom neked, hogy könnyebben meg tudd emészteni a sértéseket.

8.

A vezeklésről volt szó, és a szentekről, kik magasfokú vezeklő életet folytattak, mint Alkantarai Szent Péter, Vianney Szent János, és mások.

Jézus: Természetesen, a vezeklésnek is van egészséges határa. Azt akarom, hogy sokáig szolgálj Engem kicsi lélek, ezért nem szabad az áldozatok területén túlfeszíteni magadat.

9.

Gondolat: A Nagyfigyelmeztetés előtti és utáni lelkiállapot jutott eszembe.

Érzés: Jobb, ha előtte törekszünk a szeretet gyakorlására, mert akkor a saját akaratunkból, erőlködésünkből keressük Istent, nem pedig kényszerből. A Nagyfigyelmeztetés után Isten az igyekezetünket jobban felerősíti, felemeli, kicsiszolja.

Hang: Megtisztítom benned ezt.

Kép: Apostolok jobbra mennek téríteni.

Érzés: Most olyan állapot van, mint amikor Jézus élt a földön az apostolokkal: Jézus halála előtti és utáni idők, és a Pünkösd előtti és utáni idők.

Jézus: Bizony gyermekeim, itt van az ideje annak, hogy a szeretetet tökéletesítsétek a szíveteken, még most a Nagyfigyelmeztetés előtt. Ti, akik már régen alapból hisztek Nekem és szerettek Engem, kell, hogy kihasználjátok ezt a kegyelmi időt a Nagyfigyelmeztetés előtt, hogy növeljétek magatokban a szeretetet és tisztaságot. Ezt nem kényszerből teszitek, hanem a saját akaratotokból és hitetekből. Viszont a Nagyfigyelmeztetés fölébreszti és megrázza az alvókat, és ők ijedtükben és kényszerből jutnak határozzák el, hogy megismerjék és megszeressék Istent, hogy feltétel nélkül higgyenek Benne. Ezt az erőt a Nagyfigyelmeztetés önti beléjük, nem pedig az ő törekvésük és akaratuk. Isten irgalmából így is a szükségszerűség által sokan meg fognak térni.

10.

Kép: A Nagyfigyelmeztetés után közvetlenül házról- házra, lakásról- lakásra megyek, keresem azokat, akik életben maradtak.

Jézus: Mutatom neked a látomásban, ahogy a Nagyfigyelmeztetéskor összegyűjtöd az egyedül maradt, síró, magányos felebarátaidat. El se tudod képzelni kicsim, hogy a te környezetedben is milyen sokan lesznek ilyenek. Az lesz majd a feladatod, hogy vigasztald, és emeld fel őket.

11.

A Nagyfigyelmeztetésre és az írásaimra gondoltam, hogy egy kevés van belőle kinyomtatva.

Jézus: Akkor már nem lesz internet, okostelefon és más egyéb tájékozódási lehetőségek, csak az írott anyagok. Csak nyomtass ki sok példányt, amíg lehet, mert ezekből sok ismeretet szerezhetnek a frissen megtért felebarátaid.

12.

Az amerikai választásokról volt szó.

Hang: Joe Biden.

Kép: Jobbról egy nagy fekete erő és felhő jön, ami eléri Magyarországot, és elborítja. A fejünk felett lebeg, de még tudunk munkálkodni.

Kép: A fekete felhő alatt itt-ott arany csillagocskák vannak.

Jézus: Ha Trump veszítene, nagy kárt okozna nemcsak a saját országában, nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. Az új liberális kormány még nagyobb káoszt okozna, és az emberiségre váró nagy események, szorongattatások felgyorsulnának. A jövőt eltakarom előttetek, de bárhogy is ér véget a választás, Édesanyám és Én vigyázunk hazátokra, és a nehézségek közepette is fennmarad nemzetetek.

13.

Gondolat + Érzés: Míg volt örökimádás, éjjeli szentségimádás, gyakorolni lehetett az áldozathozatalt a virrasztásban. Most, hogy ez megszűnt, hiányzik, és az embert újabb áldozathozatalra sarkallja.

Hang: Most élesben megy minden.

Jézus: Nemrég az örökimádás szűnt meg, de közeledik az idő, amikor az egyszerű nappali szentségimádások sem lesznek, sőt, szentmisék sem az erősödő vírushullámok miatt, hiszen el fognak zárni benneteket Tőlem. Ennél is élesebbre fordul az áldozatvállalás a Nagyfigyelmeztetés után a szörnyű keresztényüldözések alatt. Csak titokban jöhettek majd össze, és ekkor következik majd az Én hathatós segítségem, a rejtekhelyek és az elragadtatás. A rejtekhelyeken is áldozatokat kell vállalnotok, befogadni másokat, és alkalmazkodni hozzájuk. Az áldozatvállalás legmagasabb foka pedig a vértanúság lesz, akikre ez a sors vár.

14.

Kép: Egy papír, a felső részén szürkés betűk vannak, a papír alja és közepe felé a betűk kifehérednek.

Jézus: A papír az internetet olvasgató emberek lelke, a betűk pedig az interneten megjelenő különböző üzenetek. Sokan vannak, akik eleinte mindent vizsgálódás nélkül elfogadnak, ezek a sötétszürkés betűk. És ahogy fejlődik imáik által a tisztánlátásuk, a megkülönböztető kegyelmük, úgy látják egyre jobban a hamisságokat, és tudják egyre jobban kiválasztani az igazságot. Ezek a kifehéredett betűk.

15.

Hang: Versenytársam vagy.

Jézus: A felebaráti szeretetben versenyzel velem. Nyilvánvaló, hogy az Én emberszeretetem mindent felülmúl.

2020.11.10.

1.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „A kétely megöli a szeretetet”.

Jézus: A kételkedést ellenségem okozza. Bizony, ha nem tudsz feltétel nélkül bízni Bennem, és nem hiszed el, hogy Én mondok neked valamit, az elkezd téged Tőlem távolítani. Az emberek közötti kapcsolatot is erősen rontja a kételkedés. Ha kapsz Tőlem üzenetet, és valaki kétségbe vonja, hogy Tőlem való, fájdalmat okoz neked. Fordítva is így van. Ha valakiben igazában kételkedsz, és ez a fülébe jut, bizony sértve érzi magát. Nagyon fontos az emberi kapcsolatokban és az Isten – ember kapcsolatokban is a bizalom.

2.

A kötelességről volt szó.

Jézus: Minden emberben jó lenne, ha lenne kötelességtudat. Sajnos van, akiből ez hiányzik.

3.

Hangom: Nem is kell, hogy tudja mindenki, hogy kiért imádkozom.

Kép: Egy kis tákolmány, mint egy kinti WC, én vagyok ott magamra zárva az ajtót.

Jézus: Az alázat egy megnyilvánulása, ha másért való imádkozásról nem beszélsz. Ez csak rád és Énrám tartozik.

4.

Kép: Balra hoznak egy nagy, fekvő helyzetben lévő Oltáriszentséget egy szentségtartóban.

Jézus: Ez a nagy Oltáriszentség az összes Oltáriszentséget jelképezi, amely veszélyben van az antikrisztus idején. Éppen menekítik ezek a kezek.

5.

Kép: Egy valaki lefelé hajol egy ház mellett, kezébe veszi és forgatja a földön fekvő vakolatdarabkákat.

Hang: Én mindent elfogadok.

Jézus: Én menedékhelynek a legszegényebb, legkopottabb házakat is elfogadom.

6.

Hang, elcsukó hangon mondja, és sír: Mindent elmondtam, de mit ér?

Kép: Egy idősebb bácsi közelről a botjára támaszkodva.

Jézus: Atyám nagyon szomorú, mert választottjain keresztül már mindent elmondott annak érdekében, hogy megmentse az emberiséget, de úgy érzi, minden hiábavaló. A bűnök egészen beborítják a világot.

7.

Hang: Megnövekednek a szenvedés órái.

Hang: És nézd, mennyi halottunk van.

Jézus: Minden bekövetkezik, amit küldtem nektek az üzeneteimben. A kegyelem órái lejárnak lassan, és már benne vagytok a büntetésben. Terjednek a halált hozó járványok.

8.

Kép: Egy sor könyv egymásra fektetve a földön. A könyvek vastagok, ugyanolyan vastagságúak.

Hang: Édes otthonmaradás.

Jézus: Minden rosszban van valami jó. Amikor a vírus miatt ti engesztelők többet tartózkodtok otthon, végre van időtök olvasgatni, sok lelki táplálékot magatokhoz venni.

9.

Hang: Most mi lesz? Hagyjuk el?

Kép: Egy szürke épület, melyet el kellett hagyni.

Jézus: Minden gyermekem fejében megfordul a gondolat, amikor majd úgy alakul a helyzet, hogy el kell hagyni megszokott otthonát, hogy most mit tegyen. Látja, hogy menedékhelyre kell vonulni, és körülnéz lakásában, mert szinte mindent, amit szeret, magával vinne. De az Én gyermekeim legyőzik ezt az anyagi gondolkodást, és mindent elhagynak egészen Rám bízva magukat.

10.

Hang: Ez az egész világ elmúlásra van ítélve.

Jézus: Nem kell ragaszkodni családtagjaitokhoz és a tárgyakhoz, a házatokhoz, az autótokhoz, mert jól tudhatjátok gyermekeim, hogy minden elmúlik, csak az Én Igéim nem múlnak el.

11.

Hang: Trombitaszóra ez.

Hang: Az angyalok harsonája.

Jézus: Minden úgy lesz, ahogy a Szentírásban írva van. Sorban megszólalnak a harsonák jelezve a csapásokat, melyek rátok várnak.

12.

Hang: Elveszíti az Egyház tanítását.

Hang: Jézus.

Jézus: Az Egyház tanítása megváltozik. Már most láthatjátok, hogy nem Én, a Megváltó, a Szabadító vagyok a középpontban. Inkább arról szólnak a prédikációk, hogy az emberek érezzenek együtt a szegényekkel, a társadalom peremén élőkkel, a menekültekkel. Nem a Tízparancsolatról beszélnek, hanem az álhumanitásról, az emberközpontúságról, és a másság elfogadásáról.

13.

Hang: Az össz… övéiből kizárjuk.

Hang: Tekintettel rád.

Jézus: Megszületik az új keverék Egyház mindenféle vallásból összetéve. Kizárják maguk közül azokat, akik a tradíciókat követik. Megvetik és üldözik őket. Rád sem lesznek tekintettel.

14.

Hang: Azért ilyen rossz, hogy emlékezzenek rá.

Kép: Egy szobában a szekrények előtt egy család áll, az idős nagypapa és nagymama felém néz.

Jézus: Akik öregotthonba helyezik el szüleiket, hogy ne kelljen bajlódni velük, vagy hogy tudjanak dolgozni járni, rossz a lelkiismeretük, és ezt Én okozom nekik, hogy ha majd elvesztették szüleiket, emlékezzenek arra, hogy nem vállalták az áldozatot.

15.

A városban utazva egy buszon az épületeket néztem.

Érzés: Mintha az elmúlás korát élnénk.

Hang: Az elmúlás része vagytok ti.

Jézus: Az egész anyagi világ egy folyamat, és ennek az utolsó része az elmúlás. Ezt senki sem kerülheti el. De vigasztaljon titeket az a tudat, hogy a feltámadás következtében nemcsak a lélek, hanem a test is örök lesz.

16.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Az Én örömöm az, hogy adjak”.

Hang: És elvegyem, ami rossz.

Érzés: Mivel Isten maga a szeretet, Ő szeretne csak adni, javítani, elvenni a rosszat, és faragni a lelkeken.

Jézus: A bennem lángoló szeretet arra késztet Engem, hogy sok ajándékot, kegyelmet adjak nektek, és arra is késztet, hogy a kísértést, a bűnt Szentségeim segítségével elvegyem tőletek. Így alakítom teremtményeimet.

17.

Olvastam: Szent János Evangéliuma: Jézus: „Amint az Atyának van élete Önmagában, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen Önmagában.”

Érzés: Így, van a Fiúnak személyes akarata, amit alárendelt az Atyának.

Olvastam: Szent János Evangéliuma: Jézus: „Amint az élő Atya elküldött Engem, és Én élek az Atya által, úgy az is, aki Engem eszik, élni fog”.

Kép + Érzés: Jézus a Mennyei Atya sugarait is magához vette, amikor sokat imádkozott.

Jézus: Az tény és való, hogy Atyám szült Engem. Tehát, Általa létezem. Ha Ő ezt nem tette volna meg, nem lenne Szentháromság. De az, hogy Én Általa lettem, az nem jelenti azt, hogy Nekem, a második Személynek az életem ne legyen önmagában. Ti, teremtmények viszont Általam éltek, mégpedig az közületek, aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet. Hogy önálló életem van, az nem azt jelenti, hogy nem veszem figyelembe Atyám akaratát. Az Atya és Én mindig egyet akarunk, tehát alávetem Magam az Ő akaratának.

18.

Gondolat: Eszembe jutott, hogy az Úr mondta, ne keressünk igazságot a földön.

Érzés: Így, ezáltal is van alkalmunk gyakorolni a vezeklést, az igazi szeretetet, további terheket vállalni, stb.

Jézus: Ünnep számomra, amikor egy-egy téged ért igazságtalanságot elfogadsz, és felajánlasz a lelkekért. Hidd el kislányom, a lélek fejlődése érdekében szükség van a földi igazságtalanságokra. Ezek elviselése szenvedéssel jár, a szenvedés felajánlása pedig a lélek fejlődésére vezet. Ezektől a földi megpróbáltatásoktól egyre fényesedik, csiszolódik a lelked.

19.

Hang: Nem tudom kivárni a Nagyfigyelmeztetést.

Kép: Egy hídon egy idősebb szakállas férfi elmereng jobbra fordulva.

Jézus: Sok idős keresztény ember hallott a Nagyfigyelmeztetésről, és csak várják és várják az Én dicsőséges eljövetelemet, és arra gondolnak, hogy koruknál fogva talán meg sem élik azt.

20.

Hang: Van még sok, amit elő kell készíteni.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Hogyan kell készülni az emberiségre váró első eseményre? Először is alapos lelkiismeret vizsgálatra van szükség. Aztán szentgyónásra. Áldozásra. A földi tartozások rendezésére. Esetleges vezeklésre a saját bűneitek miatt. Azután kiengesztelődésre mindenkivel, akivel problémátok van. Majd sok-sok engesztelő, könyörgő és hálaadó imára.

21.

Az idő múlásáról gondolkodtam.

Hang: Fogy az idő.

Hang: Meg van számlálva percetek.

Jézus: Bizony gyermekeim, rohan az idő fölöttetek. Ezért ezt a kevés időt ki kell használni. Amíg nyitva vannak a templomok, járjatok szentmisére és szentségimádásra. Nagyon gyakran gyónjatok. Ne pazaroljátok el a drága perceket különböző fecsegésekre földi dolgokról, és szórakozásokra.

22.

Hang: Sőt, be sem tudták az időt osztani.

Jézus: Sokak előtt üresen mennek el a napok, nem osztják be maguknak, hogy mikor mit tegyenek. Tervek és célok nélkül élnek. Micsoda pazarlás!

23.

Hang: Az Én számlakönyvem ez. A számlakönyveket…

Jézus: Mindenkinek van életkönyve, amelyben nemcsak a jó és rossz cselekedetek vannak megjelölve, hanem a tartozások is. A megbánt, meggyónt bűnök után való tartozások, melyekért vezekelni kell valahol. Én gyakran lapozgatom ezeket az úgynevezett számlakönyveket.

24.

Az amerikai választásokról volt szó, Biden áll nyerésre.

Hang: Sötét felhők gyülekeznek felettetek.

Kép: Biden a csúcson, de valami erő lelöki, mintha a földön feküdne.

Érzés: Ha Bident összehasonlítom Trumppal, Biden jelenlétében nincs biztonságérzés, Trumppal nagyobb biztonságérzés van.

Jézus: A képek, amit mutattam neked a liberális Bidenről, azt fejezik ki, hogy bizony nem lesz alkalmas az Amerikai Egyesült Államok vezetésére. Nemcsak a politikai álláspontjai miatt, hanem meggyengült egészségi állapota miatt is. Bizony jól érzed kislányom, hogy mindenkinek jobb lenne, ha a Trump elnök maradna. Ha mégis a liberális oldal győzne, és ez árnyékot vetne egész Európára, ne féljetek, mert Édesanyám országa vagytok, és így is fel fogtok emelkedni.

25.

Hang: Világégés lesz.

Kép: Jézus torinoi leples arca.

Jézus: Ahogy halad az idő, Nyugat- és Észak-Európa és Amerika úgy el lesz árasztva migránsokkal és azok uralmával, hogy számukra világégés lesz, egészen tönkre mennek, és a bennük lévő nemzetek elvesztik identitásukat.

26.

A muzulmánokról volt szó.

Kértem az Urat, bocsásson meg nekik, és vegye figyelembe az őszinte imájukat.

Kép: Háromszög, a Szentháromság jelképe.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Nálam az embernél nem a vallás számít. Azt nézem, hogy mennyi benne a hit és a szeretet. Az igaz muzulmánok be fognak jutni a Szentháromság Szívébe, de előtte, a Nagyfigyelmeztetéskor meg fognak térni. Tisztán fognak mindent látni.

27.

Hang: Feljelentés lesz.

Kép: Arany fény.

Érzés: Eljön az idő, amikor mindenki mindenkit feljelent.

Jézus: Amikor kötelezővé teszik a vakcinát, ti, mélyen hívő keresztények nem fogadjátok el. Rátok fogják majd, hogy veszélyeztetitek a társadalom egészségét. Ezért feljelentenek titeket a hatóság előtt. De ne féljetek, mert a menedékhelyeken, amiket nyújtok nektek, őrizlek benneteket.

28.

Hang: Azon gondolkodom…

Hang: Nem is tudom, hogyan kezdjem el.

Kép: Két férfi ül egy kerekasztal beszélgetésen.

Jézus: Van-e értelme annak, amikor a politikai elemzők összeülnek, és a másik oldalt gúnyolják és szapulják? Nap, mint nap ez megy a TV-ben. Csak folyik a sok ítélkezés, gúnyolódás, és ráül az arcukra a káröröm. Ez nem tetszik Nekem.

2020.11.17.

1.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus mondta Margit asszonynak: „Ez a szeretet, ami benned van, nem érte még el a csúcspontját”.

Érzés: Mindig jobban és jobban lehet szeretni.

Kép + Érzés: Ha kidobjuk magunkból a bűnöket, a világi dolgokat, akkor a fény, ami bennünk van, megnövekszik, kifényesedik.

Gondolat: Mikor éri el bennünk a szeretet a csúcspontját?

Érzés: Ezt az ember nem tudja egymaga elérni, sőt, ha el is éri, nem tudja szüntelenül fenntartani.

Hang: Hullámzó.

Kép: Egy hullámvonal, mely egyszer fönt, máskor lent van. Többször van lent, mint fönt.

Jézus: A szeretet két forrásból tud növekedni, az egyik forrás Isten kegyelme, a másik forrás pedig ti vagytok, gyermekeim. A szeretet csúcspontjának az elérése elsősorban a ti hozzáállásotokon múlik. Ha minden erőtökkel azon vagytok, hogy egyre jobban kiüresítsétek magatokat a világi dolgokból, akkor egyre növekszik bennetek a szeretet. Ha figyelmetek szétszóródik és elkezdtek többet foglalkozni a földi dolgokkal, a szeretet alacsonyabb lesz.

2.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Minél többet adtok ti Nekem, annál többet adok Én nektek. Bőkezűségem arányban lesz ajándékaitokkal.”

Kép + Érzés: Amikor megszületünk, az Úr már eleve ellát minket ajándékokkal, felruház minket a képességeink szerint. A mi szabad akaratunk dönti el, hogy amivel rendelkezünk (amit az Úr nekünk előre odaajándékozott), mennyit adunk vissza Neki, illetve hogyan használjuk fel az embertársaink felé nyújtott szeretetben.

Érzés: Elgondolkodhatok, hogy mit adhatok még az Úrnak.

Jézus: Az átlagember, aki úgy él, hogy elmerül a világban, nem szokott azon gondolkodni, hogy mit kapott Istentől lelki ajándék formájában, és mit kell abból visszaadni. Az Én választottjaim, így te is, bizony elgondolkoznak azon, hogy milyen sok hálával tartoznak. Elsősorban, amiért megváltottalak. Ezért, az Én választottjaim minden igyekezetükkel próbálják meghálálni, amit kaptak Tőlem. De csak próbálgatják, mert amit Én adok, annak csak a töredékét tudják visszaadni. Én olyan nagylelkű vagyok, még ezért a kicsiért is gazdagon megjutalmazom.

3.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus mondta: A testi kín ahhoz képest semmi volt, hogy Lelkében mit szenvedett el. Mindenki bűnét magára vette, ezért agonizált.

Gondolat: Úgy vette mindezt Jézus magára, mintha Ő követte volna el.

Érzés: Ennek következtében egy hatalmas nagy nyomás nehezedett a lelkére.

Hang: Elviselhetetlenül fájt ez Nekem.

Érzés: Hol van az ember ehhez képest, a legkisebb lelki kínt nem képes elviselni.

Kép: Mennyei Atya kitárt karral.

Érzés: A Mennyei Atya kéri tőlem, próbáljak magamra vállalni ilyen-olyan szenvedést, legfőképp, amit Ő küld nekem, még ha kicsi is. Sok kicsi sokra megy, és minden számít.

Kép: A kis felajánlások olyanok, mint a fehér homokszemnyi gyöngyök, a nagy felajánlások olyanok, mint a nagy gyöngyök.

Jézus: Tapasztalhattad kislányom, hogy a lelki szenvedés sokkal nehezebben elviselhető, mint a testi. Elég sok apró lelki szenvedés múlik el anélkül a te életedben, hogy különösebb jelentőséget tulajdonítanál neki. Pedig nagyon sokat jelent. Atyám is arra kért téged, hogy az apró megaláztatásokat, szenvedéseket is ajánld fel a lelkek megmentéséért, ne csak a nagyokat. A sok kicsi szenvedés és felajánlása nagyra nő az Én szememben.

4.

Hang: Történetek… Itt van helyette a rózsafüzér.

Kép: Valaki a rózsafüzért tartja a kezében.

Jézus: A mai világban annyi minden történik, politikai események, gyilkosságok, terrorcselekmények, járványok, de azzal nem változik semmi, hogy folyton ezekről beszélgettek. Többet ér, ha előveszitek a rózsafüzért, engeszteltek, imádkoztok.

5.

Érzés: Jézus megelőlegezetten élte át az egész történelem kínjait, mintegy központjaként mindennek. Csak az idő és események lefolyása nem valósulhatott meg egyszerre, hanem szét lett húzva. A mostani idők adják és adták Neki a legnagyobb szenvedést. Lelkében újra átéli mindazt, mint a kínszenvedéskor. Látva, hogy mi történik manapság, nagyon összeszorul a Szíve.

Kép: Jézus vérrel verejtékezik jobbra fordulva.

Jézus: Kínszenvedésemet és kínhalálomat nemcsak a kortársaim bűneiért kellett vállalnom, hanem a rákövetkező korszakok bűneiért is. A mai kor vétkeiért is szenvednem kell a lelkemben. Ezt mutatom ezen a képen, hogy a mai világ bűneiért is vérrel kell verejtékeznem.

6.

Hang: Ilyen sok beszéd.

Hang: Tied lesz a jutalom.

Jézus: Sokan panaszkodnak, méltatlankodnak, elégedetlenkednek. Felesleges a sok beszéd. Sokkal nagyobb érték van az elfogadásban és a hallgatásban.

7.

Kép + Érzés: A földi élet olyan, mint egy színház, vagy egy színjáték. Itt nincs főszereplő, hanem mindenki főszerepet játszik a maga módján. A nézők a túlvilágiak, kik sugallataikkal segítenek.

Hang: Nagy harcban van lelketek.

Jézus: A történelem egy nagy színjáték, és ti emberek játszátok el ezt a darabot. Mindenki a saját életével a darab főszereplője. A nézők Mi vagyunk a túlvilágról. Akár a Menny lakóira, akár a tisztuló lelkekre gondolok, mindannyian nagy szeretettel nézzük végig a játékotokat. Közben be-besegítünk nektek, hogy segítsünk az ellenségetekkel folytatott harcban. Ez az ellenség a gonosz, aki el akar rabolni Tőlünk.

8.

A templomba léptem, hogy szentmisén vegyek részt.

Érzés: Méltóságteljes érzés öntött el.

Kép + Érzés: A templomban Isten fénye felnagyítja az ember lelkét, annak méltóságát, mint egy nagyító. Amikor a világi életben tevékenykedünk, ez nem érezhető.

Jézus: A templomba járók közül csak azoknak a lelke válik ünnepélyessé, mikor belép a templomba és érzi magát méltóságban, aki nagyon mélyen hívő ember. A felszínes gondolkodású, aki csak szokásból megy el a vasárnapi szentmisére, nem érzi azt a varázsos hangulatot, amit te szoktál, amikor szentmisére vagy szentségimádásra mész. Egy bizonyos fejlettségi fokra kell jutni ahhoz, hogy a templomba lépéskor fenséges hangulatba kerüljön az ember. Tehát, az Isten fénye csak azt a lelket tudja felnagyítani a szentmisén, aki nagyon mélyen szereti Őt, és hisz Benne.

9.

Hang: Ezt nem kellett volna lassan kiszedni, hanem tovább vinni.

Kép: Egy valaki jobbra fordulva a kezével mutatja, hogy valami szétterjed.

Jézus: Atyám végtelenül türelmes. Hagyja egymás mellett növekedni, fejlődni a jókat és a rosszakat. És mikor eljön az idő, csak akkor válogatja ki a jókat és viszi őket a megérdemelt helyre.

10.

Hang: A magokat.

Hang: Az okosak már készülődnek.

Jézus: Azok, akik Isten Igéjét nemcsak olvassák, hanem élik is napjainkban, azok ma a végső időkre készítik a lelküket, hogy csak tisztaság és szeretet legyen benne, mikor kiárad Szentlelkem.

11.

Hang: Nagyon óvatosan akarom bevezetni ezt.

Jézus: Nagy türelemmel és óvatosan, sok-sok jellel vezetem be a rátok váró nagy eseményeket, így a Nagyfigyelmeztetést, és az azt követő büntetést is.

12.

Hang: A szenvedését.

Hang: Az egészhez a hozzáfűzni valóm ez.

Hang: Okosan.

Jézus: Atyám teremtményei szenvedését használja fel a föld megtisztítására. Gyermekeim ehhez a szenvedéshez hozzáfűzik, ami tőlük telik, az imádságaikat és engeszteléseiket. Akik Engem követnek, okosan viselkednek, mert nem háborognak a látottakon, hanem belátják, hogy minderre szükség van, mert csak ezek árán érik el az örök boldogságot.

13.

Hang: Én is megnéztem az ő táskáit, és ő is az Enyémet.

Jézus: Megnéztem ellenségem hálóját, hogy kik és mennyien akadtak bele, de ő is megnézte az Enyémet, hogy kiket ragadtam ki a kezéből.

14.

Hangom: Uram, segíts!

Kép: Egy zsák, mely a földön hever, a szája felém tárul, a nyíláson keresztül látszik, hogy tele van mindenféle jóval, bőségesen.

Jézus: Mivel engedelmes, Engem követő gyermekem vagy, a hazatérésedkor gazdagon megjutalmazlak majd mindenféle jóval.

15.

A koronavírusra gondoltam.

Kép: Egy erő távol tart, visszatart a kórháztól.

Érzés: Az Úr nagyfokú védelemben részesít, de ez nem azt jelenti, hogy nekem nem kell vigyáznom, és bárhova mehetek, bármit megtehetek.

Kép: Jézus lefelé néz.

Jézus: Az igaz gyermekeim, hogy megígértem nektek engesztelőknek, hogy vigyázok rátok, és segítek, hogy ne kapjátok el a koronavírust. De ez nem azt jelenti, hogy gondolkodás nélkül rohanjatok a veszélybe. Kerüljétek az olyan helyeket, ahol többen tömörülnek, különösen a belső terekben, ahol nem lehet tartani egymástól a távolságot. Én csak akkor tudom tartani az ígéretemet, ha engedelmeskedtek, és ti is vigyáztok és tartózkodtok a veszélyektől.

16.

Kép: Egy valaki egy hatalmas karamellás cukorkát tolt el egy csomótól délkelet irányba.

Jézus: A csomó az interneten megjelenő üzenetek és hozzászólások kavalkádját jelentik. A karamellás cukorka a látomásban a hamis üzeneteket képviseli, melyeket nem szabad elfogadnotok.

17.

Hangom: Nincs kompromisszum a gonosszal.

Kép: Egy háromszög.

Hang: Jövő év.

Kép: Egy piramis, melyet tömött, egymásra helyezett arany tömbök alkotnak.

Hang: Tekintély.

Jézus: Téged a Szentháromság vezet. Ne félj, sohasem fogsz kompromisszumot kötni a gonosszal. Mivel erősen terjed a járvány, hamarosan be fogják vetni a vakcinát. A jövő évben már biztos. Nincs az a legdrágább kincs, amely arra kényszerítene téged, hogy vedd fel a vakcinát. Ezzel sokaknak példát fogsz mutatni, és tekintélyt szerzel a szavamnak.

18.

Kép: Egy arany eszköz, amely egy csúzlira hasonlít, van nyele, a szárai egy félgömböt alkotnak, a két szár között egy kifeszített húr.

Jézus: Ezzel az összefüggéstelen ártalmatlansággal ellenségem össze akar zavarni.

19.

Valakitől megtagadtam anyagi segítséget. Kértem az Urat, Ő segítsen az illetőnek.

Jézus: Van olyan nagylelkűség, aminek megvan a határa. A jelen esetben nagyon bölcsen gondolkodtál, mikor megtagadtad a segítséget egy valakitől. Ez nem irigység, hanem ebben a helyzetben igazságos és okos döntés.

20.

Kértem az Urat, azokra a hithű papokra, akiket mások tönkre tesznek és miattuk hátrányos helyzetbe kerülnek, tekintsen úgy, mint a mártírokra.

Kép: Egy tömjénező, füstölő.

Kép: Egy kehely talpa.

Jézus: A hagyományosan gondolkodó fiaim oltáráról még tömjénfüst száll Felénk. Egyikük-másikuk még kétszín alatt áldoztat megdicsőítve Engem a hívek szívében. Ehhez a mai világban nagy bátorság kell. A nyelvre történő áldoztatáshoz is. Már megkezdődtek az Egyház vezetése részéről az ellenérzések, hogy melyik pap próbálkozik ezekkel a Nekem tetsző liturgikus formulákkal. Bizony, ezek az úgynevezett „engedetlenségek” következményekkel járhatnak.

2020.11.24.

1.

Hang: Fülelj!

Érzés: Az Úr szeretné, hogy jobban odafigyeljek minden szóra, minden mozdulatra, amit az emberek tesznek.

Jézus: Figyelj mindenre, mert a jobb oldal és a bal oldal mást és mást mond, de egyiknek sincs 100%-ig igaza.

2.

Kép: Egy kéz aláírt egy papírt, szerződést balra fordulva.

Hang: Halálra van ítélve… veszekedünk.

Jézus: Nagy politikai viták vannak, és az Európai Unió halálra van ítélve. Ereje meggyengül és szétbomlik.

3.

Hang: Amire eddig nagyon vigyáztál, egy pillanat alatt tönkremegy.

Jézus: Itt általában a bűnre célzok. A szentgyónás után annyira vigyázol, hogy semmivel ne bántsál meg, mégis jön a kísértés, és követik a helytelen gondolatok és szavak. Ehhez elég egy bántó szó.

4.

Az emberekről és a világi dolgokról volt szó.

Hang: Ez mind szemét.

Kép: Egy kéz lesöpör mindent és mindenkit a föld színéről.

Kép: Jézus szelíd arca, áldást ad.

Kép: Arany fény.

Jézus: Az anyagi világ, amit ti oly fontosnak tartatok, pl. a vagyon, a pozíció, a hírnév, mind értéktelen dolog, amely eltűnik, mert az ítéletkor ezeket Atyám semminek tekinti. Csak a lelki értékek maradnak meg, és ezekre kap áldást az ember.

5.

Kép: Egy alacsonyabb hosszú polc, észak-dél irányban helyezkedik el, nagyon sok, különböző konyharuha volt rajta élére állítva. Többek között volt fehér, kék kockás, csíkos.

Jézus: Ezek az Én törlőkendőim, minden teremtményhez való van közöttük, ezzel törlöm le a bűnnel beszennyezett lelketeket. Mindenkihez más kendő kell.

6.

Kép: Egy hosszúhajú nő hátra lendített fejjel az Ég felé néz. Ahol a hajzuhatag van, ott fekete eső esik.

Jézus: Ez a hosszúhajú, hátra lendített fejű nő az engesztelők jelképe. Azoké, akik Égre emelt szemmel könyörögnek az Egyházért. A fekete eső az eretnekségeket jelenti, melyek itt is, ott is megjelennek az egyházi vezetés ajkáról.

7.

Kép: Egy díszes épület bal felső sarkából hajlított fénysugarak indulnak lefelé.

Hang: Van miről beszélnünk.

Jézus: A díszes épület a választottaimnak a szimbóluma, akik üzeneteimmel megvilágosítják gyermekeim értelmét. Arról viszont beszélhetünk, hogy kik azok, akik befogadják szívükbe ezeket a fénysugarakat.

8.

A magzatokról, az abortuszról, a lombikbébikről volt szó.

Kép: Sokan vannak szájtátva.

Érzés: Sokan meg fognak lepődni, amikor az Úr az Igazság elé állítja majd őket.

Kép: Mennyei Atya képe.

Jézus: A mai világban mintha nem is hallottak volna gyermekeim a Tízparancsolatról. Abból is az ötödikről, hogy „Ne ölj!”. Nem is sejtik, hogy az abortusz halálos bűn, gyilkosság. A lombikbébi program pedig egy másik parancs ellen szól, mert az ember ezzel beleavatkozik Isten akaratába.

9.

Arról volt szó, hogy a papok kénytelenek kézbe áldoztatni.

Kép: Egy nagy kéz egy szürke kelyhet tart, majd egy szürke templomot egy nyélen, amit megdöntött balra.

Jézus: Hogy az Oltáriszentség a képen szürke kehelyben van, ez azt jelenti, hogy a kézben áldozással az Eucharisztia dicsőséges fénye elszürkül. A szürke templom a nagy kézben, amely megbillen, az Egyház ragyogásának a hanyatlását és megingását fejezi ki.

10.

Hang: Hatalmat.

Kép: Magasan a levegőben több nagy fehér gömb helyezkedik el.

Jézus: A végső idők prófétáinak hatalmat adok, hogy magasról hirdethessék szavaimat, melyek a megtéréshez vezetnek.

11.

Arról lehetett hallani, hogy több pap feküdt kórházban a koronavírus fertőzöttség miatt.

Kép: Valaki egy piros fedelű vastag könyvet becsuk.

Jézus: Választottaim többsége változatlanul tartja a világban a lelkigyakorlatokat. Ezért közülük többen elkapják a koronavírust. A piros könyv, amely becsukódott, az egyikük pályafutásának a befejezését mutatja.

12.

Kép: Egy fehér növény, mely lefelé néz. Az ága, szára olyan, mintha hópelyhek akotnák.

Kép: Arany fény.

Jézus: Ez a fehér növény a buzgó engesztelőim jelképe, akik vagy a közösségben, vagy otthon egyedül imádkoznak, böjtölnek, engesztelnek az emberiségre váró megpróbáltatások enyhítéséért.

13.

Kép: Két hüvelykujjal kinyomok valamit egy tartóból a föld felé, magamtól el.

Jézus: A te mozdulatoddal szimbolizálom az Én bűnbánó gyermekeimet, akik az adventi időben el akarnak távolítani magukból minden bűnt.

14.

Kép: Egy kialudt fehér gyertya, amit felülről nézek.

Jézus: A képen mutatom, hogy a koronavírus terjedése miatt egymás után állnak le az engesztelőcsoportok.

15.

Hang: Szinte nevetséges vagyok magamnak.

Kép: Egy kerekasztalnál álltam, 2 hívő ismerősöm ült az asztalnál egy számomra ismeretlen vendég társaságában.

Kép: Fehér-arany fény.

Jézus: Az asztal körül vallásukat gyakorló katolikusok voltak, és te Istenről, a Tízparancsolatról és a túlvilágról beszéltél hozzájuk. A vendég nem értett semmit, mert nem közületek való volt, és ebben a társaságban nevetségesnek érezte magát.

16.

Hang: Minél alázatosabb vagy, annál jobban tudsz Engem szolgálni.

Jézus: Ha egészen kicsinynek érzed magad, akkor érzed, hogy Rám kell támaszkodnod, nagy szükséged van Rám. Ezért sűrűn fordulsz Hozzám, és egyre szorosabb a kapcsolatunk.

17.

A leborulásról volt szó az Úr előtt.

Érzés: Ez a gyakorlat is erősíti a hitet, alázatot, ezért nagyon dühös a gonosz. Ezzel a cselekedettel is távol lehet tartani egyes kísértéseket, támadásokat a gonosz irányából.

Jézus: A leborulás a külső és belső tisztelet legszebb megnyilvánulása. Ezzel elismered, hogy szinte eggyé válva a földdel, végtelenül nagynak tartasz Engem, Ég és föld Urát. Természetesen ellenségemnek ez egyáltalán nem tetszik. De ez a mozdulat, amit teszel nem engedi, hogy ártson neked.

18.

Hang: Sötétségbe burkollak benneteket ezért.

Kép: Egy hinta.

Kép: Egy út, mely úgy kanyarog, mint a csigaház.

Jézus: A földi élet bánatai, örömei, mint a hinta, föl-le járnak veletek. De ha ráléptek az életszentség útjára, mint csigavonalra, már nem tudtok lefelé haladni, hanem egyre följebb és följebb mentek.

19.

Hang: Nagy ütközetben lesz részetek.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés után egy pár héttel nyilvánosságra lép az antikrisztus, és megkezdődik a harc köztetek és ellenségem között.

20.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „A föld megtisztításának órája nem a „miértek” órája lesz, hanem a hit, a remény és a szeretet órája lesz, az irgalmasság és az Isteni Igazság órája lesz”.

Érzés: Azonnal készen kell állni cselekedni, imában, lemondásban egyaránt, mert a filozofálgatás időhúzás lesz.

Jézus: Akkor már késő lesz vacillálni, kérdezősködni, azonnal dönteni kell, hova állsz és mit képviselsz. Bizony lesznek kísértések a gonosz részéről, a hatalom, a hírnév, a gazdagság ígérgetése, a másik oldalon pedig az Én hívó szavam a megtérésre és az örök életre.

21.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Nem Isten idézi elő a pusztulás óráját, hanem csupán csak megengedi, hogy a sátán maga idézze elő vereségét. A sátán fogja elindítani a borzalmas vihart, melyben a Szűzanya közbeavatkozása miatt a sátán a rövidebbet húzza.”

Kép: Többekkel az első vonalban állunk a Szűzanya zászlaja alatt, mint teljesen felfegyverzett katonák.

Jézus: A sátán máris elindította a harcot teremtményeim ellen a koronavírus létrehozásával és veszélyes vakcinákkal. Azután majd folytatja a külső-belső háborúkkal és a keresztényüldözéssel. Az emberiség kiirtását a III. világháborúval akarja véghezvinni, de Atyám ezt leállítja a háromnapos sötétséggel, amikor is nyilvánvalóvá válik a gonosz legyőzése. Ez alatt az évekig tartó harcban ti gyermekeim, engesztelőim és választottaim eltökélt katonáim lesztek.

22.

Hang: A Szűzanyának nincs mit veszíteni.

Jézus: A Szűzanya abszolút győztes lesz, a végén Ő tiporja össze a sárkány fejét.

23.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Az egyedülálló összecsapást a minden Győzelem Királynőjének diadala fejez be”.

Érzés: Ez a Világ Győzelmes Királynője, mely kapcsolatban van a magyarokkal.

Kép: A magyarokat szorongatják, mintha egy emberre egy nagy súly, vagy megerőltetés nehezedne, de nem roppan össze alatta teljesen.

Hang: Megéri e megerőltetés, mert nagy dicsőségben lesz részetek.

Jézus: Míg a régi nagy erős gazdag európai népek egészen lesüllyednek morálisan és gazdaságilag egyaránt, addig Mária országa, a magyar nép bátran felveszi a harcot a gonosz tervei ellen, és kitart hite mellett. A Nagyfigyelmeztetés után az ellenzék nagy része is felzárkózik a keresztény hit mellé, és így hazátok hitben és szeretetben felemelkedik. A világ Győzelmes Királynője segít benneteket a nagy dicsőség elérésében.

24.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „A kicsi és apró dolgokkal is lehet nagy dolgokat művelni, és nagy eredményeket elérni. Ne törődjetek azzal, hogy meglátjátok-e az eredményt. Isten csak ritkán engedi meg futólagosan látni”.

Érzés: Ez azért van, hogy a hitünket erősítse, „vaktában” cselekedjünk.

Érzés: Magyarország felemelkedése nem evilági szemmel lesz látható, hanem a Kereszt útja fog oda vezetni, hasonlóan, mint az Úr Jézus feltámadásához és győzelméhez.

Jézus: Miközben a keresztény magyar nép egységesen, megtisztulva harcol a hit felemelkedéséért a Szűzanya oltalmával és segítségével, nem látja még az eredményt, a lelki felemelkedést. De ez nem baj, mert próbára tesz benneteket Atyám, hogy kitartotok-e a végsőkig a szent cél érdekében. A ti népetek szenvedésének utolsó vércseppjei emlékeztessenek titeket a keresztemről hullott vérpatakjaimra, a halálomra, és a dicsőséges feltámadásomra.

25.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „A sietség nem Isten jellemvonása, mert Isten mindenkinél jobban tud várni”.

Hang: Ez megrögzött.

Kép: Jézus balra fordulva.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Isten ellenségei azonban nem tudnak várni, mert sarkallja őket az őrült vágy, hogy minél több termést gyűjtsenek be abból, amit az emberek közé elvetettek. Ezért válnak vakmerővé és zsarnokká”.

Gondolat: Az ember sem tud várni, azonnal akar mindent.

Jézus: Isten végtelenül türelmes, nem siet el semmit, mert a végső célja, hogy minden gyermeke üdvözüljön. A sátánnak is hasonlóak a tervei, de ellenkező irányban. Mindenkit meg akar kaparintani és kárhozatba vetni, csakhogy ő mindent elsiet. Nem tudja a dolgok végét kivárni, és gyűlöletében minél hamarabb akarja áldozatait elveszejteni.

26.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „A „spiritizmus” megidézi a rejtett erőket, amik a pokolból származnak, és eszköz arra, hogy elterjesszék a földön a sötétség birodalmának országát. Nem mindig van ott szenvedés, ahol jelen vannak a rejtett erők.”

Kép + Érzés: Az ezotériát gyakorlók ezeket az erőket széthintették, és már készen áll a terep a gonoszoknak.

Érzés: Ezek az erők előbb-utóbb kifejtik hatásukat. Érdemes szenteltvizet, exorcizált vizet, szentelményeket használni.

Jézus: Az ezotéria démonokat telepít azokra, akik foglalkoznak vele. Ezek a démonok először meglapulnak, és jótékony hatást fejtenek ki, mintha használnának az embereknek, de később egyre nagyobb bajba sodorják őket. Akár a megszállottságig és öngyilkosságig is elviszik őket. Ezeknek az áldozatoknak szabadító imát kell kérni, meg kell gyónni, viselniük kell a szentelményeket, és gyakorolni kell a vallásukat. Bizony ellenségem a New Age-el elkészítette a terepet az emberek bekerítéséhez.

27.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Az ördögűzést végzőnek szentnek, imádkozásban elmélyült embernek kell lennie, használnia kell az összes engedélyezett eszközöket, amilyenek a szentelmények. Ezek hatása annak hitétől és kegyelmi állapotától függ, aki azokat használja”.

Olvastam: Maria Valtorta: Iskarióti Júdás sikertelen volt az ördögűzésben és a betegek gyógyításában, amikor az Úr Jézus kiosztotta e kegyelmeket az apostolainak, így Júdás mágushoz és egyéb trükkökhöz folyamodott a siker érdekében.

Jézus: A szabadítást és ördögűzést csak az vállalhatja, aki szent életet él, még a bocsánatos bűnöktől is óvakodik. Azon kívül mélyen hisz abban, hogy az Én Nevemben el tudja űzni a gonoszt. Fontos az alázat is, hogy ne saját erejéből, hanem az Én Nevemmel vállalja az ilyen feladatot.

28.

Az Úr Jézus erényeiről, tulajdonságairól volt szó.

Jézus: Az erényeim sokszínűek, mint a szivárvány.

29.

Hang: Tervrajzom ez veled.

Jézus: Előre megterveztem az egész életedet.

30.

A vidám emberekről volt szó.

Jézus: Vannak olyan szentéletű emberek, akik állandó búskomorságban és könnyhullatásban élnek. Szeretem őket, mert a Velem való mély együttérzés tükröződik bennük. De még inkább kedvemre valók, akik nem könnyek között beszélnek Hozzám, hanem mosolyogva, derűsen, néha még felszabadultan, viccelődve. Az igazi keresztény embernek a vidámság az egyik legkedvesebb erénye.