2019. augusztus 26., hétfő

Isten szemével

2019.08.11.
1.
Mária kegyhelyen voltam egy zarándokcsoporttal. A szentmise előtt az atya egy bizonyos számú Ostyát kért átváltoztatásra, de kiderült, hogy egy kicsit többen voltunk a csoportban. Azért imádkoztam, hogy mindenki egy teljes Szentostyával tudjon megáldozni. Ahogy figyeltem a pap kezét a szentáldozásnál, azt láttam, hogy mindenki teljes Szentostyát kapott.
Jézus: Én, Aki köztetek élve képes voltam a csodálatos kenyérszaporításra, már hogy ne tudtam volna a Szentostyát is megszaporítani, hogy mindenkinek jusson. Ez imameghallgatás volt.
2.
Kép: Egy gyönyörű szép világoskék háromszög alakú kendő, rojtok vannak a szélén. A kendő jobb szélén gyönyörű virágok vannak.
Jézus: Ez a kendő Édesanyám jelképe, burkolózz bele az Ő szeretetébe. Örömökkel fog elborítani.
3.
Családi problémákról volt szó, a távolabbi rokonokkal kapcsolatban is.
Jézus: A családfagyógyítást már lent a gyökereknél kell kezdeni. Ezért imáid a legrégibb ősökért sírjanak fel Hozzám.
4.
A Szentségimádáson mindenkiért imádkoztam, akik imát kértek tőlem.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Kép: Az Úr arany sugarakkal rossz kötelékeket vág el
Jézus: Azok, akik kérték imáidat, még nagyon kötődnek a világhoz. Imáid hatására aranyszínű kegyelemsugarakkal szabadítom meg őket ezektől a Földi ragaszkodásoktól.
5.
Kép: Fehér ruhás Angyalok libasorban állnak, mintha táncoltak volna. A szárnyaikat is láttam.
Hang: Csoportosul.
Kép: Mennyei Atya képe.
Jézus: Amikor engeszteltek testvéreiddel, és imáitokkal mentitek a lelkeket, a Menny Angyalai csoportosulnak a Mennyei Atya előtt, és örömükben táncra perdülnek.
6.
Kép: Az Őrangyalom egy asztal körül tevékenykedik. Szemben állt velem, és valamit az asztalra tett.
Jézus: Az Őrangyalod mindig veled van, miközben te végzed a Tőlem kapott feladataidat. Ő ezeket a programokat rendezgeti, és összeállítja. Sugallatokat ad, hogy mikor mit tegyél. Természetesen, te úgy érzed, mintha a te gondolataid lennének, pedig mindig Ő rendezget téged.
7.
Kép: Egy kéz egy kis kosárkát tett az asztalra, a kosárkában apró dolgok vannak.
Jézus: A kosarat Én tartom, és a benne lévők a következők: siker, boldogság, hatalom, gazdagság, elismerés, hírnév, egyszerűség, szerénység, áldozatok, önmegtagadások.
8.
Egy zarándokcsoporttal Medjugorjeben voltunk. Néhányan közülünk a legnagyobb forróságban mentünk fel a Križevacra.
Az esti Szentmise előtt a templom mögötti téren a szabadtéri oltárnál voltam, és felnéztem a Križevacra. A kereszt helyett egy erőd, vagy vár volt a tetején, mely kőből volt kirakva.
Jézus: Legyőzted emberi gyengeségedet, legyőzted a kényelemszeretetet, és a legnagyobb hőségben felmentél a Križevacra. Nagyon sok lelket mentettél. És közben győzelmet arattál lelkeden.
9.
Kép: Egy korona dísze, amely hármas levélre emlékeztetett.
Kép: Arany kehely, a szélén körbe-körbe egy fehér kendő veszi körül, nagyon szép látvány.
Kép: Egy bíbor rózsa.
Jézus: A korona az Én Királyságomat jelenti. Az arany kehely az Én Vérem kelyhe, a fehér kendő, mely koszorúzza, a tisztalelkű zarándokok szimbóluma. A bíbor rózsa az Én szenvedésem jelképe.
10.
Kép: Egy érem közepén a Szentlélek Isten van galamb formában. Lefelé sugarak áradnak felőle, felette jobb és bal oldalt 1-1 Angyal, kik egymással szembe vannak fordulva.
Jézus: A Szentlélek, miközben Angyalok imádják, szeretetsugarait ontja szerteszéjjel az emberiségre. Várja Atyám intését, hogy mikor indulhat bolygótokra.
11.
Kép: Egy fehér-halvány rózsaszín áttetsző kockákból álló híd, vagy emelkedő út.
Jézus: Az Én választottjaim és engesztelőim hasonló lelki erényekkel hidat képeznek a Földtől a Mennyországig.
2019.08.18.
1.
Kép: Angyalok harcolnak a fejem felett a gonoszokkal.
Jézus: Érted is harc folyik a jó és gonosz szellemek között.
2.
A betegek szentségéről volt szó.
Jézus: A legtöbb Katolikus gyermekem ezt a szentséget egy kicsit háttérbe szorítja a többivel szemben. Pedig hatalmas útravaló a haldoklónak, nem engedi elkárhozni. A betegeknek segítséget nyújt a gyógyulásban. Valahogy ebben nem eléggé hisznek.
3.
Egy olyan személyre gondoltam, aki valami miatt nem tud szeretet gyakorolni nagyobb mértékben mások iránt.
Kép: Valami feketeség, szürkeség veszi körül, valami gát visszanyomja, visszatartja.
Kép: Így, nagymértékben visszanyomja közvetlen családtagjait is, gátolja őket is a szeretet gyakorlásában.
Kép: Egy fekete kör, nyilak befelé, a kör középpontja felé mutatnak, mintha valaminek az elnyeléséről lenne szó
Jézus: A külön ítéleten első kérdésem az lesz hozzátok, mennyi szeretetet gyakoroltatok az embertársaitok felé. Aki semmi szeretetet nem tud bemutatni Nekem, az bármilyen okos, sikeres, buzgó templomba járó volt, a kárhozatba hull. Látod, a szeretet a legfontosabb erény. Sajnos, akiben nincs meg, az másokat is meggátol a szeretet gyakorlásában. Egyszerűen nem engedi magát szeretni. Ezért aztán az ilyenért imádkozni lehet. Azok az emberek a legszeretetlenebbek, akik csak önmagukat tudják elfogadni, önzők, önteltek, beképzeltek. Önmagukat tartják a legkülönbnek. Egoisták, és ezeket a legnehezebb megmenteni.
4.
Arról volt szó, hogy amikor egy beteg családtagunk van, és hozzá alkalmazkodva kell beosztanunk az időnket. Vajon a beteg családtagot kísérve menjünk misére, és lehet, hogy másról lemaradunk, pl: Szentségimádásról, vagy imaóráról, vagy hagyjuk magára a beteget, vagy bízzuk másra, és mi menjünk a kitervezett vallásgyakorlatokra.
Jézus: Ez a dilemma tipikus példája annak, hogy a szeretet, vagy a vallásgyakorlat a fontosabb. Minden esetben a szeretetnek kell győzni.
5.
Kép: Valaki lépésről lépésre halad felfelé a lépcsőn megállás nélkül.
Jézus: Ha ráléptél a lélek fejlődésének útjára, mely mindig fölfelé vezet, sosem szabad megállni, tétovázni. Így hamarabb eléred a célodat.
6.
Kép: Mint Lourdes-i barlangnál bíbor rózsaszálak vannak egy sorban bizonyos távolságra egymástól, az Ég felé néznek. A sor jobb szélén egy fehér rózsaszál van.
Jézus: A barlang a rejtekbe vonuló Egyházam helyét jelenti. A piros rózsák az engesztelők. A fehér rózsa a papi ruhába öltözött felszentelt bátor gyermekem.
7.
Olvastam: Simone Morabito: Pszichiáter a pokolban című könyvében: Pszichiáterhez hozta el egy lány a húgát, aki okkultizmusban volt része, volt fekete misén is. A pszichiáter elmondása szerint nem egy ijedős személy egyébként, de e lány jelenlétében ő nagyon félt, a teste is remegett. Még azt is elfelejtette, hogy kell elimádkozni a Miatyánkot, csak az jutott eszébe: Jézus, Jézus. A pszichiáter áthívta segítségül a szomszéd szobából az ügyvéd barátját, ki a háttérben el tudta mondani valahogy a rózsafüzért. A megszállott lányban élő gonosz ráförmedt az ügyvédre, hogy ott lesz mellette egy néhány nap múlva egy helyen, ahová az ügyvéd tervezett menni titokban.
A pszichiáter a következő tünetekről tett említést, amit észrevett 1-1 megszállott páciens jelenlétében:
-rettegés, remegés, félelem, nyugtalanság érzése a megszállott jelenlétében
-erős izzadás a megszállott jelenlétében
-a gonosz a jövőbeli tervekről is tud
-egy páciens fiú a falba verte a fejét, olyan erővel, hogy normál esetben nem élte volna túl a traumát, de a fiú fején egy karcolás sem volt
-a megszállott hatalmas erővel tud másra támadni, a szent dolgokat, pl: Szentírást, rózsafüzért, nehéz szobrokat összeroncsolni, összetörni, nehéz súlyú embert egy kézzel fel tud emelni
-a megszállottból a gonosz emberi hanghoz nem hasonlítható hangon üvölt
-a megszállott ember szeme felakad vagy leakad, és körbe forog, így néz körül a gonosz a megszállott emberből, kit lehet még megtámadni az adott helységben
Jézus: Az a tanácsom, hogy a megszállottakkal minden esetben személyesen ne találkozzon olyan, aki nem exorcista pap. De vannak olyan esetek, mikor még felszentelt szolgámnak is, aki ért az ördögűzéshez, segítségre van szüksége. A nehéz időkben felfokozódnak a gonoszok támadásai, de ne féljetek, mert maradék Egyházamat megőrzöm minden támadástól. Csak nem gondoljátok, hogy akik utolsó percig Mellém állnak, és Édesanyám mellé, hagyom martalékává lenni a gonosznak. Ha közeledik ellenségem, csak hívnotok kell Minket, és eltakarodik.
8.
Többeknek az a véleménye, mi nagyon keveset tudunk tenni, nem mi teremtettük a világot, így nem is fogjuk tudni megjavítani.
Kép: Üzenetek, vagy Szent Igék terjesztésével, továbbadásával egy picit a jó irányba lökjük a másikat. Mivel egy ember sok másik emberrel is találkozik, így többször lökik a jó irányba. Így, mindenki munkája összeadódik. De ezek a lépések hiányában az ember nem tud jobb irányba fordulni.
Jézus: Üzeneteim terjesztése által az Én Igém egyre több gyermekem kezébe kerül, és azok még tovább is adják. A lelkek így megmozdulnak. A sok lelki testvér nem tartja meg magának, amit olvas, hanem tovább terjeszti, így a sok kis közreműködéssel javul az emberiség.
9.
Kép: Egy fiú és egy lány szinte összenőve, mint a sziámi ikrek mennek előre, a lány van jobbra.
Jézus: Azok a házaspárok tudnak végig együtt maradni, akik mindketten egy irányba néznek, Isten felé, akikben egyaránt működik az Istenszeretet, és egymás iránti mély szeretet, akik nem önmaguknak akarnak jót, örömet, boldogságot, hanem másnak, akik esküjükhöz képest jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. Akik hibáikkal együtt és jó tulajdonságaikkal együtt elfogadják egymást. Akik gyermekeiket Istennek nevelik.
10.
Hang: Te a középen vagy… az események sorozatában.
Kép: Irgalmas Jézus.
Jézus: Egyházam reformálása már régen elkezdődött. És most eljöttél te. Egy idő múlva ez a reformálás beteljesedik. Te a közepén vagy a történésnek.
11.
Kép: Egy kereszt, mögötte van az Oltáriszentség, a kereszt alatt lengyel zászló helyezkedik el.
Hang: A lengyel egység.
Jézus: A lengyel szívekben e két szó él, Isten és haza.
12.
Hang: Csodálatos.
Kép: Két sugár, ahogy a Vér és Víz folyik az Irgalmas Jézus képéről. Az első sugár fehéres-sárgás árnyalatban, a másik sugár piros.
Jézus: Csodálatos, ahogy tisztítom és táplálom gyermekeimet, e két Isteni ajándékommal, tisztító-gyógyító Véremmel, és az Örök Élet Vizével, mely táplálja és életben tartja a hitüket és Istenszeretetüket.
13.
Kép: Amikor túl nehéznek találom terheimet, mindent visszaadok az Úrnak a feladataimból.
Kép: Az Úr visszaad mindent, sőt ad hozzá még.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Drága kislányom, hidd el, Én mindig annyi feladatot adok, amennyit elbírsz. És úgy adom, hogy fokozatosan emelem. És akkor nem érzed olyan nehéznek.
14.
Olvasmányban a misén: Mózes panaszkodik Istennek, túl nagy teher neki, hogy vezesse az Izraelitákat.
Érzés: Az Úr úgy adja a feladatokat, a terheket, megpróbáltatásokat, hogy az ember azt gondolja, Isten átlépte az ő tűrőképességét, de az Úr tudja, hogy az ember még többet el tudna viselni.
Jézus idézi az embert: „Isten sokkal jobban ismeri a mi lelkünket, a mi tűrőképességünket, erőnket nálunknál, mert nem vagyunk olyan bölcsek, mint Ő. Egy kis fáradtság, sikertelenség elveszi a kedvünket, összeroskadunk alatta. Egyedül gyengék vagyunk, de Istenhez fohászkodva újra erőre kapunk”.
15.
Olvasmányban a misén: Mózes vezeti ki az Izraelitákat Egyiptomból.
Kép+Érzés: Ahogy Isten Mózes által vezette ki az Izraelitákat Egyiptomból, úgy vezetnek ki minket ebből a mai modern világból az Égiek az Új Világ felé. A megpróbáltatás idején nekünk is el kell hagyni otthonainkat, nem fogunk dúskálni az ételben, italban, mindenféle javakban, így a böjt és a mindenféléről való lemondás lesz a kenyerünk. A megpróbáltatás idején az Úrra fogunk csak tudni hagyatkozni. De ezek a szenvedések is hozzájárulnak az Új Világ megszületéséhez
Kép: Irgalmas Jézus.
Jézus: Ez a párhuzam nagyon találó. Én, Jézus Édesanyámmal, Mózeshez hasonlóan, ahogy vezetlek titeket az Új Világ felé, bosszankodva látom, hogy közben bálványokat imádtok, nyafogtok a nehézségek miatt, nehezen jöttök utánam.
16.
Kép: Mózes a hegyen, lefelé jön a hegyről.
Érzés: Valami tökéletlenség sugárzik belőle.
Jézus: Mózes a legjobb vezér egyéniség volt népem fiai közül, de ő sem volt tökéletes. Amikor hálátlanságba, lázadozásba ütközött, elvesztette türelmét. Kitört a harag rajta. De nála jobb embert vezetésre nem találtam volna.
17.
Bensőm énekel: „Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd!”
Hang: Énekkel vidítod fel a napokat.
Jézus: A Mennyben nagyon szeretik a dicsőítéseiteket. Az énekeitek felvidítják az Égieket, hogy a Szentek és Angyalok táncra perdülnek. Szokták mondani, aki énekel, kétszer imádkozik.
18.
Eszembe jutott, az Úr Teste milyen Szent, még halottan is, hogy kenyérként adja Magát nekünk enni.
Jézus: Csak úgy tudlak megváltani benneteket, ha meghalok. Testem és Lelkem egyaránt Szent. A Szentmisén az átváltoztatás pillanatától misztikusan újraszenvedem az egész keresztutat, a halálomat, és mint halott Jézus kerülök belétek a szentáldozáskor. De bennetek azonnal feltámadok.
19.
A szentgyónásról volt szó
Jézus: Ott a gyóntatószékben Szent Véremmel lemosom bűneidet. A penitenciát csak azért kapod, hogy az elégtétellel a tartozásaid is eltűnjenek.
20.
Hang: Aratásban, nagy aratásban lesz részed.
Jézus: A nagy büntetés előtt küldöm az Angyalaimat, és learatják az érett búzaszálakat. A konkolyt otthagyják. Az érett búzaszálak az Én felkészült, tiszta lelkű, Engem szerető gyermekeim. A konkoly, amit otthagynak és tűzre vetnek a bűnösök, a hitetlenek, a megátalkodottak.
21.
Hang: A te titkos helyed.
Jézus: Mennyei titok előtted az a hely, amit neked készített Atyám. Te is részesülsz Isten tudásából, de ez is titok, hogy mekkora részt kapsz belőle.

2019.08.25.
1.
Kép: Valaki arany ruhában áll egy picit balra tőlem és előttem, jobbra fordulva, kitárt karokkal.
Jézus: Én minden szentmisén köztetek vagyok. Nemcsak a pap személyében állok előttetek, hanem közöttetek is járok. Kitárom a karomat annak jeléül, hogy legszívesebben, minden báránykámat, aki részt vesz a szentmisén, átöleljem.
2.
Olvastam: Mijo Barada könyvében: olyan helyen, ahol kínzások voltak, sok a démon. A továbbiakban sok katasztrófát okoznak ott.
Hang: Összefüggésben van egymással, összefüggésben van ez ezzel.
Jézus: Bizony, a múlt bűnei szörnyű helyét nem hagyták el a démonok, és sok-sok gonoszságra, bűnre csábítják a mai embereket. Ahol régen nyugalom volt, ott ma is nagyobb a béke, a szeretet.
3.
Olvastam: Mijo Barada könyvében: olyan helyen jártak, ahol sok gyilkosság történt. Imádkoztak, hogy az áldozatok meg tudjanak bocsátani gyilkosaiknak.
Gondolat: Jézus is megbocsátott a gyilkosainak a kereszten, így nekünk is ezt kell követni a saját érdekünkben.
Jézus: Ahol sok embernek meg kellett halni az erőszakosok keze által, ott a jó Keresztényeknek kötelességük imádkozni azokért a szegény halottakért, mert ki tudja, mióta szenvednek a tisztítóhelyen, amiért még mindig gyűlölik a gyilkosaikat.
4.
Olvastam: Mijo Barada könyvében: Horvát szigetekre mentek el, temetőkben imádkoztak, akkor kerültek csak fel egyesek a Mennybe. Többek között egy római nő 2000 évet várt arra, hogy valaki egyetlen egy Üdvözlégy Mária imát mondjon el érte.
Érzés: Ez azért történhetett meg, mert az idők múlásával ő elfelejtődött, és senki nem imádkozott érte
Jézus: Jó, ha elgondolkoztok azon, hogy teremtményeink a Földi halál után a legkülönbözőbb időkig szenvedhetnek a tisztítótűzben. Van, aki pár percig vagy pár napig, évekig, vagy évtizedekig, de vannak olyan szenvedő lelkek, akik elfeledve, évszázadokon és évezredeken át szenvednek és várakoznak a tisztulás helyén. Nagyon fontos, hogy ti engesztelők őértük is imádkozzatok, és ajánljatok fel értük szentmiséket.
5.
Eszembe jutott, hogy mindennek és mindenkinek van neve. Isten megbízta Ádámot, minden teremtménynek adjon nevet.
Érzés: Ha nevén szólítjuk az illetőt, jobban érzi, hogy szeretik őt. Ugyanakkor, ha nevén nevezzük a rosszat, hatékonyabban tudunk harcolni ellene.
Olvastam exorcizmusról szóló könyvben, és más megszállott egyén tanúságtételében hallottam: a gonosz nem akarja elárulni, hogy megszállta az illetőt, azaz rejtőzködik, szívesen letagadja magát, hogy nem is létezik. Ha pedig az exorcista pap rájön, hogy gonosz által megszállott egyénről van szó, a gonosz nem szívesen árulja el a saját nevét, és azt sem, hogy hányan vannak a megszállottban.
Jézus: Jól gondolod gyermekem, hogy a név fontos. Pl: sokkal melegebb, emberibb a tanár-diák viszony, ha a nevelő tudja a tanítványok keresztnevét. Érzelmileg jobban lehet mindenkire hatni, ha nevén szólítják. Kissé úgy érzi, hogy neki értéke van. Ő fontos. A bűn is olyan, hogy bizony a nevén kell nevezni, és nem pedig szépítgetni. A paráznaság nem szexelés, a hazugság nem füllentés, az ítélkezés nem csevegés, és így tovább. Amikor gyóntok, őszintén meg kell mondani, hogy milyen bűnt követtetek el.
6.
Kép: A kép jobb oldalán egy fehér ajtó van kinyitva felém, az ajtó mögül fehér fényű ragyogás árad, ott van a szellemvilág, a Mennyország az Angyalokkal.
Kép: Irgalmas Jézus.
Kép+Érzés: A mi világunk tényleg csak egy próba világ, egy átmenet, ez nem a mi otthonunk. Csak azért vagyunk itt, hogy megtanuljuk a szeretetet, és e világ egyetlen porcikájához sem szabad ragaszkodnunk.
Kép: Az Úr az Égből néz le ránk, a mi bezárt világunkba, ahonnan csak a testi halállal tudunk innen elkerülni.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Emberek nagy része azt gondolja, hogy csak ez a szűk Földi világ létezik, és a halállal minden megszűnik. Az ajtóval, amely az Égre nyílik, mutatom nektek a valódi otthonotokat, ahol várlak benneteket. Bármilyen röpke ez a Földi élet, mégis fontos. Mert ez készít fel benneteket az örök életre. Nem más ez, mint próbatétel. A szabad akaratotokon múlik, hogy jól teljesítitek-e ezt a próbát. Megtanuljátok-e az Isten- és emberszeretetet. A Mennyei Atyátok egész életeteken át figyel benneteket az Égből. A halállal megengedi nektek, hogy kiszabaduljatok a test rabságából. Akkor majd meglátjátok, milyen tág és sokrétű a túlvilág. Megnyílik az értelmetek, és sok mindent megértetek, ami itt a Földön homályban volt.
7.
Hang: Isten bármikor beletehet olyan közegbe, ahonnan nem tudsz kikeveredni.
Jézus: Példával illusztrálom ezt neked. Egy gyermekem munkahelyet változtat. Annak reményében, hogy jobb fizetést kap. Eddig nyugalomban élt. Ez az új légkör kellemetlen, tele van intrikákkal, pletykákkal, sértegetéssel. Ennek az embernek szüksége volt a megaláztatásra, ezért került oda. Egy másik példa: egy engesztelőközösségben van egy nehéz természetű, nagyszájú, hangoskodó, uralkodó típusú ember. Ez az illető nemrég jár e szelíd emberek közé. Telnek a hónapok, és nem tud változni semmit. Hallja a többitől, hogy hogyan kellene viselkednie, de mindig megsértődik. Eddig csak a családján uralkodott, és most ebben a közösségben is folytatni akarja. Ez a változás az ő érdekében történik. Lassan beletörődik, hogy nem ő az úr, hanem Isten. Látja, hogy a többiek nem értékelik a gőgjét, profán vicceit, ítélkezését. Lassan-lassan magába mélyed, és kezd megváltozni. Ez a gyermekem e közeg nélkül elkárhozna. Én, az Isten mindig tudom, kit milyen közegbe kell helyezni.
8.
Augusztus 20.-án, Szent István király ünnepén a TV-ből néztem a tűzijátékot. Egyes alkalmakkor hard rock zenei aláfestés volt. Eszembe jutott, hogy volt olyan alkalom az életem folyamán, mikor másnak a kedvéért mentem el olyan koncertre, ahol úgy éreztem, hogy minden egyes dobütésre verést kapok. Mivel nem éreztem ott jól magamat, mások nagyon megsértődtek, és szerintük én rontottam el a koncertjüket, holott szerintük világszínvonalú volt.
Olvastam: Simone Morabito: Pszichiáter a pokolban című könyvében: a disco zene, jóga, stb a sötétséget vonzza, és ezzel ivódik tele a szellemünk.
Érzés: Ha imát mondunk, akkor az Úr Jézust, és a fényt hívjuk, és szívjuk magunkba.
Érzés: Nem mindegy, hogy mit hallgatunk, mit mondunk, mert a szellemünk megfürdik abban, és abban fürdetjük testünket is.
Jézus: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Földön élő embereket két csoportba lehet osztani. A nagyobb csoportban vannak, akik a sötétséghez vonzódnak, a kisebb csoportot alkotják, akik a fény emberei. Ez a szétválasztódás a különböző érdeklődés miatt történik. Vannak bizony sötétséget, feketeséget vonzó tevékenységek, pl: ezoterikus könyvek, túlzott alkoholfogyasztás, kábítószerezés, ördögi zene hallgatása, asztaltáncoltatás, spiritizmus. Ezek a sátánt vonzzák magukba. Ezzel töltik el a lelkeket. Közöttük a sátán és démonai nagyon eredményesen tudnak kísérteni. Gyermekeim kicsiny része, a szentmisére járók, a zarándokok, az engesztelők, a szentségimádásra járók, a dicsőítők, a lelkigyakorlatra járók a fényt hozzák magukhoz. A jellemük, a lelkük szépen fejlődik, a keskeny rögös úton járnak, a Menny felé haladnak.
9.
Hang: Tudnod kell ezt.
Kép: Egy teremben vagyok, sorban állok, előttem egy sötét hajú menyasszony, fátyol van a hajában. A sor bal oldalán egy korlát van. A teremben csupa menyasszony volt.
Jézus: Én vagyok a Vőlegény, és az Egyház az Én Menyasszonyom. Nemcsak a szerzetesnők az Én eljegyzett aráim, hanem ti mindnyájan, akik forrón szeretnek Engem, engedelmesek, alázatosak, tiszták, és szelídek vagytok.
10.
Énekhang: Fölkent az Égben, Fölkent.
Jézus: Az Angyalok szüntelenül dicsőítik Jézus Krisztust, Isten Fiát, a Megváltót, amiért végrehajtotta Atyja akaratát a Földön. Tehát kislányom, Én vagyok a Fölkent.
11.
Kép: Királyi trónteremben vagyok, ahol vendégek voltak díszruhában. Nem volt ott túl sok vendég, szinte keresztül-kasul lehetett járni a trónteremben.
Hang: Luxusvillátok.
Jézus: Emberi nyelven szólva, a Szentháromság Mennyei trónterme az üdvözültek luxusvillája. Olyan gyönyörűség fogad majd ott titeket, amiről álmodni sem tudtok.
12.
Hang: A legfontosabb hírem ez tebenned.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: A legfontosabb, amit teremtményeimnek általad üzenek, az Oltáriszentségben való jelenlétem, és az Eucharisztia tisztelete.
13.
Misén:
Kép: Arany oltárnál egy egyén állt arany papi ruhában. Arca nem látszott, de a teste is aranyban ragyogott.
Jézus: Ez a jövőből, az Új Világból egy előrevetített kép, Én a ti Főpapotok tündöklő fényben szentmisét tartok nektek.
14.
Kép: Egy gyönyörű szép, csipkés díszítettségű korona, nagyobbnak tűnt az átmérője, mint valakinek a feje.
Kép: Valaki a bal kezében tartott egy jogart, majd a jogart úgy helyezte a koronához viszonyítva, hogy a korona körülvette a jogart.
Jézus: A Mennyei Atya Ég és Föld Királya, Aki jogarával minden embert kormányoz, vezeti a gondolatait, az érzéseit, és cselekedeteit.