2014. augusztus 10., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Ne háborogjon a szívetek, ne vitatkozzatok Rólam, ne próbáljatok Nálamnál okosabb lenni, mert az semmiféle célt sem szolgálna (&163.)

2014. augusztus 9. szombat, 17:43
Drága szeretett leányom, amint tombolnak a viharok, és amint kitör a béke, tudnod kell, hogy egyre közeledik Beavatkozásom ideje, hogy lesújtsak. Az ember amerre csak tekint, mindenütt zűrzavart fog látni, és egyesek azt fogják mondani, hogy az idő hamarosan elérkezik. Midőn a világ különböző részein kitörni látjátok a háborúkat, és amikor az új tanok egyre csak halmozódnak és terjednek a lelkileg kiéhezettek között – akik az elsők lesznek, kiket, mint mézzel a méheket, megragadnak –, csak akkor lehettek biztosak a nagy változásokban, amelyek Második Eljövetelemet készítik elő.
A felhők a vihar előtt össze fognak gyűlni, és a viharok tombolni fognak még mielőtt az utolsó villám lecsapna az égből. A jelek egyre világosabbakká fognak válni azok számára, akik a szemükkel képesek látni, de a többiek egyszerűen csak azt fogják gondolni, hogy kevés igazságosság van a világban – felfordulások, mint a múltban – éppen úgy, mint ahogy az mindig is volt. De tudnotok kell, hogy a megjövendölt próféciák be fognak teljesedni, és annak, még a Nagy Nap előtt, sokan tanúi lesznek.
Ne háborogjon a szívetek, ne vitatkozzatok Rólam, ne próbáljatok Nálamnál okosabb lenni, mert az semmiféle célt sem szolgálna, hacsak azt nem, hogy elmérgesedjen a félelem a szívetekben. Aggasztó Számomra látni a megosztottságot; fáj, hogy látom a gonoszságot, mely az ártatlanok meggyilkolásához vezet, és a szenvedést, amit a gyengéknek okoznak. Fáj nekem, hogy oly sokakat a sötétségben látok, akik sírnak a szomorúságtól, mert nem hisznek a jövőben. Ők nem hisznek azon Ígéretemben, hogy visszakövetelem Királyságomat, és hogy dicsőséget hozok az emberiségnek. Ó, mennyire elszomorít ez Engem, és mennyire vágyom arra, hogy ezeknek a lelkeknek elhozzam Szeretetem vigaszát és azt a békét, amelyet a lelkük mélyébe szeretnék hozni.
Amikor a széthullás, mely a világot sújtja, intenzitásában megnövekszik, le kell tennetek fegyvereitek mindegyikét, és Színem elé kell helyeznetek, önmagatok védelme érdekében, minden védekező cselekedetet, s aztán ezzel az Imával hívjatok Engem.
A Keresztes Imahadjárat 163. Imája: Ments meg Engem az üldöztetéstől
Ó, Jézus, őrizz meg Engem a Te Nevedben történő üldöztetés fájdalmától. Dédelgess a Szívedhez engem.
Szabadíts meg a gőgtől, a kapzsiságtól, a rosszindulattól, önző énemtől és lelkem gyűlöletétől.
Segíts nekem, hogy valóban át tudjam adni magam Irgalmadnak.
Vedd el félelmemet.
Segíts nekem, hogy letehessem fájdalmam terhét, távolíts el tőlem minden üldöztetést, hogy kis gyermekként követhesselek téged, abban a tudatban, hogy minden dolog a Te Ellenőrzésed alatt van.
Szabadíts meg azok gyűlöletétől, akik a Tiedként hirdetik magukat, de akik valójában megtagadnak Téged.
Ne engedd, hogy felvágott nyelvükkel ostorozzanak engem, vagy, hogy gonosz cselekedeteik eltereljenek engem az Igazság útjától.
Segíts nekem, hogy csak egyedül az eljövendő Királyságodra összpontosítsak, és minden bántalmazás ellenére méltósággal kitartsak, amelyeket talán a Te Nevedért kell elviselnem.
Hozd el nekem az elme, a szív és a lélek nyugalmát. Ámen.
Kérlek benneteket, maradjatok nyugodtak, midőn a viharok ereje megnövekszik, mert ha nem bíztok meg teljesen Bennem, meg fogtok inogni, és fájdalmatok – amikor a gonoszságot jóként álcázva látjátok – elviselhetetlenné fog válni. Bízzatok Bennem. Soha ne térjetek el Tanításaimtól; imádkozzatok felszabadult lélekkel, minden rosszindulattól mentesen, mert ez az elvárás veletek szemben, mint követőimtől. Ha ezt teszitek, felszabadultok, és semmi sem fog többé aggasztani benneteket.
Jézusotok