2011. május 13., péntek

Engesztelő ima a Szent Vér ellen elkövetett bűnökért:
„Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot!”
„Gyermekeim! Hadd mondjam el nektek, hogyan kell imádkozni és mit kér tőletek az Ég. Szent Fiam mindig meghallgat benneteket. Azt kívánja, hogy szüntelen hallja imátokat. Ó, hűséges gyermekeim, szüntelen imádkozzatok ezt a fohászt — legalább 500-szor naponta.”
(Szűzanyánk szavai 1997. február 8.)
Jézus Drága Vérének rózsafüzére
Az Úr Jézus nyilatkoztatta ki Nwoye Barnabásnak Nigériában/Afrikában 1996-1997-ben
e szavakkal: „Fiam, fogadd ezt a rózsafüzért és mutasd be a világnak. Imádkozza minden ember az Én drága Vérem ellen elkövetett bűnök folytonos jóvátételeként…”
„E rózsafüzér imádkozásáért nagy csodákat fogok művelni.” (1997. március 15.)
„Gyermekeim! Ez a rózsafüzér egyesíti a Szent Fiam szenvedésével és Szent Vérével kapcsolatos összes ájtatosságot.” (Szűzanya szavai I997.jan.29.)
+ + + + +
Keresztvetés †
Ima a Szentlélekhez
Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk! Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kél! És megújítod a föld színét!
Könyörögjünk! Istenünk, Te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük ami helyes, és az Ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk Krisztus, a mi Urunk által! Ámen
Apostoli hitvallás      (Keresztre)
Ima a Szent Vérhez    (Keresztre)
(fejhajtás)
Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk... Üdvözlégy (3-szor)... Dicsőség...
(fejhajtás)
Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
ELSŐ TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Kezének felszögelése
(rövid elmélkedésre megállni)
A Te jobb Kezed drága Sebének azon fájdalma által, melyet a jobb Kezeden átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér mentse meg az egész világot, és sok lelket térítsen meg. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy… (mindkettő a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség…
(fejhajtás)
Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
MÁSODIK TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus bal Kezének felszögelése
(rövid elmélkedésre megállni)
A Te bal Kezed drága Sebének azon fájdalma által, melyet a bal Kezeden átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér szabadítsa ki a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, és védje meg a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk... Üdvözlégy... (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség...
(fejhajtás)
Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
HARMADIK TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Lábának felszögelése
(rövid elmélkedésre megállni)
A Te jobb Lábad drága Sebének azon fájdalma által, melyet a jobb Lábadon átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér födje be a Katolikus Egyház alapját minden titkos és ördögi terv ellen. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk... Üdvözlégy... (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség...
(fejhajtás)
Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen
NEGYEDIK TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus bal Lábának felszögelése
(rövid elmélkedésre megállunk)
A Te bal Lábad drága Sebének azon fajdalma által, melyet a Te bal Lábadon átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér védjen meg mindnyájunkat minden utunkon a gonosz szellem és csatlósainak minden támadása és terve ellen. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk... Üdvözlégy... (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség...
(felhajtás)
Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
ÖTÖDIK TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus Szent Oldalának átszúrása
(rövid elmélkedésre megállni)
A Te Szent Oldalad drága Sebének azon fájdalma által, melyet a Szent Oldaladon átszúrt lándzsa okozott, az onnan kifolyó drága Vér és Víz gyógyítsa meg a betegeket, támassza fel a halottakat, oldja meg a jelen kor problémáit és tanítsa nekünk az utat Isten örök dicsőségéhez. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk... Üdvözlégy... (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség...
(fejhajtás)
Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
BEFEJEZŐ IMÁK
3-szor: Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében!

Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk, Üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva, e siralom völgyéből. Fordítsd reánk, tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Ámen.    (Salve Regina)
Könyörögjünk! Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, tisztelünk és imádunk Téged örökké tartó szövetséged művéért, mely békét hoz az emberiségnek. Gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében. Vigasztald trónján a Mindenható Atyát, és mosd le az egész világ bűneit. Mindenki tiszteljen Téged! Ó drága Vér, irgalmazz! Ámen.
Jézus Szentséges Szíve,                                      Irgalmazz nekünk!
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve,                          Könyörögj érettünk!
Szent József, Szűz Mária jegyese,                     Könyörögj érettünk!
Szent Péter és Szent Pál,                                     Könyörögjetek érettünk!
Szent János a Kereszt lábánál,                           Könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna,                                       Könyörögj érettünk!
Minden mennyei harcos és közbenjáró,          Könyörögjetek érettünk!
A mi Urunk minden szentjei,                             Könyörögjetek érettünk!
Minden mennyei seregek,                                  Könyörögjetek érettünk!
Mária Légiója,                                                      Könyörögj érettünk!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
+ + + + +
Az Úr Jézus ígéretei azoknak, akik a Szent Vér rózsafüzért tisztelettel imádkozzák
1.      Ígérem, hogy aki ezt a rózsafüzért imádkozza, az ördögi támadásoktól megvédem.
2.      5 érzékszervét egészségben megőrzőm.
3.      A hirtelen haláltól megóvom.
4.      Halála előtt 12 órával inni fogja Szent Véremet és enni fogja Szent Testemet.
5.      Halála előtt 24 órával megmutatom neki 5 Szent Sebemet, hogy ezáltal mély bűnbánatot érezzen bűnei fölött és teljesen tudatában legyen azoknak.
6.      Aki e rózsafüzért kilencedként végzi, megkapja amit kér, imái meghallgatásra találnak.
7.      Sok csodát fogok művelni e rózsafüzér által.
8.      Lerombolok általa minden titkos (Isten ellenes) társaságot és irgalmammal sok lelket szabadítok ki a fogságból.
9.      Sok lelket szabadítok ki a tisztítótűzből.
10.    Megtanítom utamat annak, aki e rózsafüzér által tiszteli Szent Véremet.
11.    Irgalmas leszek azokhoz, akik irgalmasak Szent Sebeimhez és Véremhez.
12.    Mindazok, akik e rózsafüzér imát másokkal megismertetik, 4 év búcsút nyernek.
Az Úr Jézus Szent Vérének litániája
Uram, irgalmazz!                                   (Hívek megismétlik)
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten!                              Irgalmazz nekünk'
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Ó, Jézus Krisztus drága Vére, megváltásunk Vére, födj be minket és az egész világot!
Jézus Krisztus Vérének óceánja,                                                 szabadíts meg minket!
Jézus Krisztus Szentséggel és részvéttel teli Vére,
Jézus Krisztus drága Vére, erősségünk,
Jézus Krisztus drága Vére, az örökké tartó szövetség,
Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény hit alapja,
Jézus Krisztus drága Vére, Isten fegyvere,
Jézus Krisztus drága Vére, isteni könyörület,
Jézus Krisztus drága Vére, a gonosz szellemek ostora,
Jézus Krisztus drága Vére, a fogságban lévők segítsége,
Jézus Krisztus drága Vére, Szentséges Bor,
Jézus Krisztus drága Vére, keresztények erőssége,
Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény hit védelmezője,
Jézus Krisztus drága Vére, keresztények igaz hite,
Jézus Krisztus drága Vére, gyógyító Vér, ments meg minket!
Jézus Krisztus drága Vére, felkent Vér,
Jézus Krisztus drága Vére, Isten gyermekeinek bátorsága,
Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény harcosok fővezére,
Jézus Krisztus drága Vére, a feltámadás Vére,
Jézus Krisztus drága Vére, a mennyei angyalok Itala,
Jézus Krisztus drága Vére, a Mennyei Atya vigasztalója,
Jézus Krisztus drága Vére, a szentek ereje,
Jézus Krisztus drága Vére, a világ békéje,
Jézus Krisztus drága Vére, Égnek és Földnek Napsugara,
Jézus Krisztus drága Vére, szivárvány az Égben,
Jézus Krisztus drága Vére, az ártatlan gyermekek reménye,
Jézus Krisztus drága Vére, Isten szava a szívünkben,
Jézus Krisztus drága Vére, égi fegyver,
Jézus Krisztus drága Vére, isteni bölcsesség,
Jézus Krisztus drága Vére, a világ alapja,
Jézus Krisztus drága Vére, az Atyaisten irgalma,
Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,               tisztítsd meg a világot a bűntől!
Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,               újítsd meg a világot!
Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,               taníts minket, hogyan vigasztaljuk Jézust!
Könyörögjünk! Ó, megváltásunk drága Vére, hiszünk, remélünk és bízunk Benned. Esedezve kérünk, szabadítsd ki azokat, akik a pokoli szellemek kezében vannak. Oltalmazd a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól és fogadd be őket a Te örök dicsőségedbe, Irgalmazz az egész világnak, és erősíts minket, hogy imádjuk és vigasztaljuk a Szentséges Szívet. Imádunk Téged, ó, irgalomnak drága Vére. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében!
(3-szor)

Felajánlás Jézus Szent Véréhez
Irgalmas Üdvözítőm! Semmiségem tudatában lábadhoz borulok Szent Fölséged előtt, hogy megköszönjem Neked a sok kegyelmet, amellyel engem, hálátlan teremtményt elhalmoztál. Különösen azért, hogy drágalátos Szent Véred által a sátán hatalmából kiszabadítottál.
Szűzanyám, Őrangyalom, Védőszentjeim és az egész mennyei Udvar jelenlétében készséges szívvel szentelem magam drága Szent Vérednek, mellyel Te, ó édes Jézus, a világot a bűntől, a haláltól és a pokoltól megváltottad. A Te kegyelmed segítségével megígérem Neked, hogy drága Szent Véred tiszteletét tőlem telhetőleg előmozdítom. Hadd áldja és magasztalja mindenki üdvösségünk árát: imádásra méltó Véredet. Így óhajtom jóvátenni Szent Véred iránti hálátlanságomat és kívánok engesztelést nyújtani minden megszentségtelenítésért, amellyel az emberek Szent Véredet, üdvösségünk váltságdíját illetik. Bárcsak meg nem történtté tehetném saját bűneimet, hidegségemet és a sok tiszteletlenséget, amellyel Téged, drágalátos Szent Vér, valaha is megbántottak! Édes Jézus, íme felajánlom Neked szentséges Édesanyád, hűséges tanítványaid és minden szented szeretetét, tiszteletét és imádását, melyet Szent Vérednek nyújtottak és kérlek, feledd el eddigi hűtlenségemet, hidegségemet, és bocsáss meg kegyesen minden megbántódnak. Isteni Üdvözítőm! Hints meg engem és minden teremtményt a Te drága Szent Véreddel, hogy Téged, ó megfeszített Szeretet, mostantól fogva szívből szeressünk és megváltásunk váltságdíjat mindenkor méltóképpen tiszteljük. Ámen.
(Újítsd meg ezt a felajánlást mindennap!)
+ + + + +
Ima az ősök átkaitól való megszabadulásért
Örök Atya! Te vagy az egyedüli, halhatatlan Isten. Isten, aki a Szeretet, aki irgalmas és jóságos. Tekints Egyszülött Fiadra, Jézus Krisztusra és légy irgalmas.
Felajánlom Neked ostorozásának fájdalmait, Sebeit és Vérét a Tieidért, akik ama átkok terhe alatt élnek, melyek őseik bűneinek, engedetlenségeinek és a Veled kötött szövetség megszegésének következményei. Szabadíts meg minket Szent Fiad ostorozása által, gyógyíts Szent Sebei által, és ments meg drágalátos Vére által! Ámen.
Jézus Krisztus drága Szent Vére — szabadíts meg az átkoktól!
Jézus Krisztus Szent Sebei — gyógyítsátok sebeinket!
Ostorozásod által — pecsételj le minket! Ámen.
Jézus: „Gyermekeim! Imádkozzátok ezt az imát és ismertessétek meg az egész világgal. Mindazok, akik átok alatt vannak és ezt az imát állhatatosan imádkozzák, megszabadulnak az átkoktól. Mindazok a családok, amelyek olyan bűnök átkai alatt szenvednek, melyeket őseik vétettek, és ezzel az imával 144 napos — imakilencedet végeznek, megszabadulnak. Mindazok, akik a szövetséget megszegik és halálukat várják, megmenekülnek és ínségüktől is megszabadulnak, ha végzik ezt az imát és bűneiket megbánják."
Jézus adta Barnabásnak Nigériában, 1998. július 8-án.
Ima, a Dicsőség Országának megvalósulásáért a Földön
Ó, jóságos és irgalmas, mindentudó és mindenható örök Atya! Alfa és Omega, aki mindent teremtettél. Te soha nem hagyod el gyermekeidet. Tekints jóságosan egyszülött Fiadra, Jézus Krisztusra, aki azért jött, hogy megmentse az emberiséget és királyságodat megalapítsa a Földön. Felajánljuk Neked Szent Fiad, Jézus Krisztus minden gyötrelmét, kínszenvedését és drága Szent Vérét a Szent Kereszt minden ellenségének, az antikrisztusnak és a vörös sárkánynak bukásáért, akik most és az idők végén az igazság ellen harcolnak. Megváltónk drága Vére és földi életének utolsó lehelete által tűnjenek el úgy, mint tajték a napfényben, hogy királyságod mielőbb elérkezzék a Földön.
Jézus Krisztus drága Vére — jöjjön el a Te királyságod! Ámen.
Jézus: „A vörös sárkány és az antikrisztus fellépése e korszak utolsó órájában teljesen átszúrta Szívemet földi szolgálatom ideje alatt. És még inkább, mielőtt kileheltem lelkemet a kereszten. Amikor a kereszten függtem, lélekben láttam a büszke sárkányt. Kérkedett, hogy örökké fog uralkodni a Földön. — Én magamban felajánlottam Atyámnak ezt az imát a kereszt ellenségeinek bukásáért. — Gyermekeim, ezen ima által az antikrisztusnak, a vörös sárkánynak és csatlósainak csak rövid ideig tartó uralmuk lesz a Földön. Minél többet imádkozzátok, annál rövidebb lesz földi uralmuk ideje.
(1998. július 27-én.)
Ima menedékért Jézus Krisztus Szent Oldalában
„Ó, jóságos Atya! Ábrahám, Izsák és Jákob Istene! Te az Ószövetség választott népét a hideg és forró sivatag szárazságában szent szárnyaid alatt oltalmaztad. Felajánlom Neked Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus szent kereszthalálát a Tieid oltalmáért, akik szerte a világban élnek. A Szent Vér és Víz mosson tisztára, erősítsen és mentsen meg minket, hogy hazataláljunk Fiad Szent Oldalába, mely minden ember számára nyitva áll. Ámen.
Jézus Krisztus Szent Oldala — légy a menedékhelyünk! Ámen.”
Jézus:„Gyermekeim! A gonoszság napjai sok léleknek vesztére lesznek. Ezért tanítom nektek ezeket a misztikus imákat, hogy mind megmenekülhessetek. Szent Oldalam mindenki számára nyitva áll. Imádkozzátok ez imát és ismertessétek meg minden emberrel. Oltalmazom mindazokat, akik ezt megteszik. Szeretlek mindnyájatokat!...”
(1998. július 07.)
Jézus által adott imák Barnabásnak
NIHIL OBSTAT: Rev. Fr. Stephen Obiuxwu
Censor Deputatus
Chairman. Doctrine and Faith Committee
Archdiocose of Onitsha, Anambra State 430001 NIGERIA
Ist July 1999.
IMPRIMATUR: Ayo-Maria Atoyebi, O.P.Bishop of llorin Diocese
Ilorin, Kwara State 240001 NIGERIA
17 th June 2001.
Pál apostol mondja – “Mezítelenül jöttünk ebbe a világba, mezítelenül is megyünk ki belőle” vagy ahogyan egy német közmondásban hallhatjuk: “a halotti ingen nincsen zseb”. Magyarul: semmit nem viszünk ki ebből a világból! Amikor a JóIsten akaratából beleszületünk ebbe a világba, akkor “indulásként” mindennel megajándékoz minket, amire csak szükségünk van a földi életünk során – mi mégis onnantól kezdve, hogy tudatunkra ébredünk, az élettelen mulandót hajszoljuk. Birtokolni akarunk, egyre többet és többet… A burjánzó birtoklásvágy bizony nem egy embert még az őrületbe/tragédiába is kergetett, mert teljességgel elfelejtették, hogy Isten miért is születtek bele ebbe a világba…

Heller Zsuzsa: Aktuális-e az engesztelő kápolna felépítése a Normafánál?

VANNAK,AKIK ÚGY GONDOLJÁK: JÉZUS ÉS A SZŰZANYA KÉRÉSEI ÉDES HAZÁNKBAN NATÁLIA NŐVÉRHEZ   1939-1944-1947-ben: „arra a korra vonatkoztak”. Eszerint a logika szerint a fatimai kérések is csupán „arra a korra vonatkoztak”? Pater Petrus Pavlicek osztrák ferences szerzetes története segít a válaszban.
30 éve: 1981.május 7-én egy ferences szerzete, Pater Petrus kért kihallgatást II. János Pál pápától. A pater csak azt kérte a Szentatyától, hogy erkölcsi tekintélyével emelje fel szavát az ő törekvése mellett, hogy a világon elterjeszthesse Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét. (Egy héttel a fatimai jelenés 64.évfordulója-ill a Szentatya elleni merénylet előtt hangzott el ez a kérés!)
A pápa elhárította a kérést,mondván: „A Szűzanyának megvannak a módszerei és a hatalma…”.Szavát nem adta az ügyhöz,de egy hét múlva 1981.május 13-án a vérével kellett hitelesítenie Fatima jelentőségét. Már a kórházban megígérte, hogy ha életben marad, Fatimában köszöni meg a Szűzanyának közbenjáró segítségét.
Ki volt Pater Petrus Pavlicek? P. Petrus  a  II. Világháborúban  amerikai fogságba került tábori lelkészként. Esténként öten együtt imádkozták a rózsafűzért, akkor beszélt először „egy világméretű engesztelő imamozgalom”szükségességéről, „ami embertől emberig, országról országra terjedne tovább...” Amikor 1945.május 9-én befejeződött a II. Világháború, Európa jelentős része szovjet megszállás alá került. Ezt kellett nekünk is elviselnünk 1956-ig, ill. 1989-ig. Ausztriában, P.Petrus Pavlicek szülőhazájában nem forradalmárok, hanem egyszerű emberek „harcolták ki” a szabadságot. Az imádság mindenható erejében bízva előbb százak,majd évek során százezrek csatlakoztak az imahadjárathoz. 1955-ben  Raab, osztrák kancellár telefonon beszélt P.Petrussal: „Páter,kérem imádkozzon,úgy imádkoztassa híveit,mint még soha! Ezután következett a 325. tárgyalás Moszkvában, melynek eredménye, hogy a szovjet hadsereg kivonult Ausztriából. 1956.október 26-án a bécsi Hősök terén tartottak ezért hálaadó ünnepet, ahol a kancellár a következőket mondta: „SZABADOK VAGYUNK! NEKED KÖSZÖNJÜK MÁRIA!”
P.Petrus engesztelő rózsafűzér imamozgalmának jelenleg 700.000 aktív tagja van a világ 132 országában.
HILDE FIRTEL: A RÓZSAFŰZÉR APOSTOLA c. könyv Páter Petrus életéről a Budavári Nagyboldogasszony Plébánia plébánosa kiadásában jelent meg 2005-ben, kapható a katolikus könyvesboltokban.
– 64 év telt el 1917.május 13-a és 1981 május 13-a között… (azaz az első fatimai jelenés és a II.János Pál pápa ellen elkövetett merénylet között) s aztán még 3 év 1984.március 25-ig, amikor II.János Pál pápa megtette azt, amit a Szűzanya 67 éve kért Fatimában! Aktuális volt a kérés 64 év után is…!
– 64 éve 2011-ben annak, hogy Mindszenty József bíboros atya 1947.május 8-án azt mondta Esztergomban: „Főpásztori óhajom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön a Szűzanya által kért helyen, a Szent Anna réten a Normafánál”
Elgondolkodtató továbbá, hogy:
– Fatimában, Lourdesban, Medjugorjeban is kérte a Szűzanya: „épüljön itt kápolna!” Kérése meghallgatásra talált!
Édes Hazánban is kérte a Szűzanya egy kápolna felépítését a Normafánál, a Szent Anna réten. Az alapkő letétele 1944.dec.8-án megtörtént… de a kápolna mind a mai napig nem épült fel.
Aktuális-e tehát 2011-ben, 64 év után is a kérés, hogy szentély épüljön a magyar engesztelésnek a Szent Anna réten? A kérdésre kérdés a válasz: Aktuális volt-e 64 év után Páter Petrus kérése az immár boldoggá avatott II. János Pál pápánál 1981 május 7-én? (Boldog Gizella Királynő ünnepén!)
Hogy mi történt 1984.III.25 után, (amikor II.János Pál pápa a világ összes püspökével együtt 67 év után megtette,amit a Szűzanya Fatimában kért, felajánlotta Oroszországot és az egész világot Szűz Mária Szeplőtelen Szívének) az ma már történelem, és tény,hogy válaszul a Szűzanya teljesítette ígéretét!
Édes Hazánkban sokan engesztelünk és kérjük: „MOST SEGÍTS MEG MÁRIA!” Ő pedig most is azt mondja: „TEGYÉTEK MEG, AMIT JÉZUS MOND!” (Jn 2,5)
Az ENGESZTELŐK ELSŐ ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA előtt (2011.május.21.Vác) talán nem hiábavaló a kérés és az emlékeztetés a 2.fatimai fohász szavaival: „mindazoknak a megbántásoknak  engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek” – kéréseinek teljesítetlensége és mulasztásaink miatt.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/engesztel-kapolna/aktualis-e-az-engesztel-kaplna-felepitese-a-normafanal/oldal-2