2011. október 27., csütörtök

Akarod tudni hova vándorolt a líbiai arany, hamarosan meglátod Jeruzsálemben, de akkor már baj lesz....

Ahogy a Hold éjjel felveszi magába a Nap fényét, úgy kell az egyháznak a világ éjjelében magába szívnia és tovább árasztania Krisztus világosságát. A Hold azonban erre csak úgy képes, ha az idő ritmusának engedve újra meghal, a telihold állapotából belefogyatkozik a sötétségbe, hogy azután megújulva ismét sugárzásra képesen fejtse ki hatását a világban. Ugyanígy kell az egyháznak is újra meg újra elfogyatkoznia és mindenkori történeti formáját elveszítve meghalnia, hogy a maga idejében nagy erővel legyen képes Krisztus világosságát a világba árasztani.
Klaus Douglass, P51

Az olyan egyház, amely nem áll a kor színvonalán, eltávolodik a Bibliától is. Ugyanis a Bibliához való közelséget nem lehet konzerválni. Azért mindig újra meg kell küzdeni. Hiszen magában a Szentírásban is mindig új formát ölt az Isten szeretetéről szóló üzenet.
Klaus Douglass, P66

Az amerikai nemzetbiztonsági hivatal által támogatott új közvilágítás

Az amerikai nemzetbiztonsági hivatal (DHS) által támogatott új közvilágítási projekt kivitelezője levette a szofisztikált, megfigyelésre és lehallgatásra is alkalmas új utcai lámpákat népszerűsítő propagandafilmjét a YouTube-ról, miután a programot leleplező cikk a Drudge Report weboldalán megjelent.
Először csak a hozzászólásokat kapcsolták ki, majd az Illuminating Concepts, a lámpák gyártója, magát a videót is levette a YouTube-ról, feltételezzük, hogy a negatív publicitás elkerülése érdekében, mivel egyre több embert kezdett aggasztani az új lámpáknak „nemzetbiztonsági célokra történő felhasználása”. Ezt a cég állítja, nem mi.
Az a tény, hogy a cég ilyen komoly népszerűsítő anyagot állított össze a lámpákról, valamint, hogy azokat állami támogatással már elkezdték felszerelni a Michigan államban található Farmington Hills városában, továbbá, hogy a cég megpróbálta megakadályozni, hogy az emberek értesüljenek az új lámpáknak a nemzetbiztonság számára tervezett funkcióiról, magáért beszél.
Ha ezek a lámpák valóban olyan csodálatosak, miért kellett törölni a népszerűsítő reklámot?
Ezzel a lépéssel inkább fokozzák az emberek kíváncsiságát és gyanúját az ’Intellistreets’ bevezetése mögött rejlő valódi okok iránt.
Az Intellistreets projekt a nemzetbiztonsági támogatással egész Amerikát behálózó térfigyelő kameráknál is ijesztőbb koncepció. A mondás, hogy a „falnak is füle van” lassan tényleg igaz lesz. A rendszer nemcsak videó megfigyelésre alkalmas, de hangérzékelőkkel és hangszórókkal is rendelkezik, amit a hatóságok a „polgári tudatosság növelésére” használhatnak. Valahogy úgy, ahogy a Janet Napolitano nevével fémjelzett kampányban, ami arra buzdítja az amerikaiakat, hogy jelentsenek egymásról.
A Különvélemény című filmben látott célzott üzenetekhez, reklámokhoz és kormánypropagandához hasonlóan az új lámpák szépen beleillenek a kormány rendőrállami terveibe, amelynek része egy új Riadórendszer bevezetése is, aminek keretében a kormány kötelező figyelmeztető üzeneteket küld majd az állampolgárok mobiltelefonjára.
Az Intellistreets reklám másolata egyelőre még megtekinthető a YouTube-on illetve a cég honlapján.
Forrás: Infowars.com

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A Hamis Próféták megpróbálják elvonni a figyelmet Szent Szavamról (Üzenetemről)

2011. október 26. szerda, 15.30
Drága, szeretett leányom, kérlek, mondd meg Gyermekeimnek, hogy óvakodjanak a hamis látnokoktól, akik az Én nevemben beszélnek, de akik olyan szavakat (üzeneteket) terjesztenek, melyek nem az Én ajkamról származnak.
Sokan ezek közül az önjelölt látnokok közül, akik úgy lépnek nyilvánosságra, mint katolikusok, az ehhez, valamint más keresztény elméletekhez kapcsolódó minden manírossággal (modorossággal) együtt, de valójában ők a New Age követői.
A New Age követők most beszivárognak a világba, hogy meggyőzzék Gyermekeimet arról, hogy ők (a New Age követői) az Én Szent Szavam (Üzenetem) terjesztésének küldöttei. Szavaik látszatra igaznak fognak tűnni. A nyelvezet, amit használni fognak, kifinomult lesz, szeretetteljes, jól átgondolt, de hazugságot fog rejteni.
Ez a hamis próféták felemelkedésének időszaka, és sok Gyermekemnek nehéz lesz megkülönböztetnie az igazságot a képzelgéstől.
Leányom, téged most célba vesznek ezek a látnokok, akik azt tűzték ki, hogy az Én Szent Szavamról (Üzenetemről) elvonják a figyelmet. Ne engedd, hogy ez megtörténjen, vagy Gyermekeimet elnyeli a sötétség, melyből nehezen tudnak majd kiszabadulni.
Ne feledd, ezek a hamis próféták szintén az Én szeretett gyermekeim, ezért kérlek, imádkozz értük. Sajnos ők meg vannak tévesztve, hogy egy képzeletbeli hierarchiában és egy nem létező univerzumban higgyenek.
Légy óvatos azokkal szemben, akik a felemelkedett mesterekre hivatkoznak, vagy akik a világosság egy olyan új korszakáról beszélnek, amelyben Istenre, az Atyára csak, mint egy másik aspektusra tekintenek. Ezek a lelkek nem Tőlem kapják az irányítást.  Ők azt a hitet támogatják, melyet a csaló plántált beléjük. Sok esetben ezek a megtévesztett lelkek elhiszik, hogy isteni üzeneteket kapnak. Így munkálkodik a sátán. Az ő lágy, megnyugtató szavai egy erős, rideg, de meggyőző szóáradatot fognak eredményezni. Ők nem a Magasságos Istentől valók.
Amint azt korábban mondtam neked, Én egyszerűen szólok a világhoz. Én nem használok egy színes nyelvezetet egy hideg felsőbbrendű hang képében.  Igyekszem, hogy ne tápláljak félelmet a szívetekbe. Egyszerűen csak próbállak benneteket az igazsághoz és felebarátaitok szeretetének fontosságához elvezetni.
Milyen nehéz nektek, gyermekek, ezekben a zavaros időkben.
Imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ne váljatok áldozataivá egy sor hazugságnak, melyeket a hamis próféták fognak terjeszteni. Ha üzeneteik kitaláltnak tűnnek, nehezen érthetőek és félelmet keltenek a szívetekben, akkor nem Tőlem valók.
Gyermekek, egyedül csak Rám összpontosítsatok. Sok mindent kell elmondanom nektek. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy akár egyetlen percre is kizökkenjetek, mert ez meg fog akadályozni benneteket azon lelkek megmentésében, akiknek oly nagy szükségük van imáitokra.
A ti Jézusotok

Várjátok most dicsőséges újraegyesülésünket2011. október 26. szerda, 22.00
Szeretett leányom, nem szabad bosszankodnod az állandó támadások miatt, melyek az Én üzeneteimet érik a hamis próféták által.
Mostanra már tudnod kell, hogy mikor Én a kiválasztott hírnökökhöz szólok, akkor ők mindig a gyűlölet célpontjai lesznek. Mikor támadások érnek téged, ne feledd, hogy Engem is támadnak. Az Én Szent Szavamat (Üzenetemet) ízekre szedik, analizálják, megkérdőjelezik, kritizálják, és nem tartják méltónak, hogy az Én ajkamról fakadjon.
Oh, milyen keveset tudnak az Én gyermekeim.  A félelem és a gyanakvás vakká teszi őket az igazsággal szemben. Meg fogtok lepődni, hogy milyen könnyedén utasítják el az Én szavamat (üzenetemet) a hamis üzenetekkel szemben.
Mivel a Nagyfigyelmeztetés csaknem elérkezett a világba, az igazság végre ismert lesz valamennyi követőm számára.  Ebben a szakaszban ők be fogják fogadni az Én szavamat (üzenetemet), hogy szegény lelküket megszenteljék. Milyen örömmel fogom őket fogadni, és Magamhoz közel vonom őket, miközben könnyeik egybeolvadnak az Enyéimmel szeretetben és egységben. A Nagyfigyelmeztetés előtt továbbra is kételkedni fognak Bennem, de miután Elém járulnak, nem fognak megtagadni (visszautasítani) Engem. Mert ha egyszer Elém járulnak és meglátják azt a szeretetet, melyet Én irántuk érzek, nem akarnak majd egyetlen pillanatra sem elhagyni Engem, olyan mély lesz a mi egyesülésünk.
Várjátok most dicsőséges újraegyesülésünket.
A ti Jézusotok