2011. július 2., szombat

Nemzetközi Szeretetláng Találkozó Magyarországon

2011. augusztus 1-8 között lesz a Nemzetközi szeretetláng Találkozó hazánkban. Több kontinensről jönnek a szeretetlángos vezetők és a magyar szervezők végigjárják velük Erzsébet asszony életének színtereit, közösen imádkoznak a Szeretetláng kiáradásáért és terjedéséért. Törökbálintra, a Szeretetláng kápolnába 5-én jönnek 14 órakor egy rövid látogatásra. A nagy, nyilvános és közös szentmise augusztus 6-án lesz Budapesten a Szent István Bazilikában. A szentmise reggel 9 órakor kezdődik, a főcelebráns Bíró püspök úr lesz. A találkozóra kilenceddel is készüljünk (július 23-tól).
Bővebb információ: Tolvaj Endréné Irénke (tel.: 06-1/405-1039)

http://www.szeretetfoldje.hu/


Nemzetközi Szeretetláng Konferenciát rendeznek Magyarországon

A négy évenként megrendezett Nemzetközi Szeretetláng Konferencia helyszíne az idén Magyarország. Az augusztus 2-7-ig tartó konferenciára a Szeretetláng Mozgalom több kontinensről és országból érkező vezetőit várják.
A Szeretetláng magyar alapítású lelkiségi mozgalom, mely a hatgyermekes édesanya, Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony (1913–1985) magánkinyilatkoztatása nyomán terjedt el az egész világon, és több országban főpásztori jóváhagyással jelentős evangelizációs tényezővé vált. Hitelességét nem csupán evangéliumhű tanítása és hagyományos engesztelő gyakorlatai igazolják, hanem azok a szembetűnő lelki megújulások is, melyek egyéneket, családokat, egész közösségeket késztetnek rendszeres imára és irányítanak vissza a katolikus egyház liturgikus életébe.
A Szeretetláng Mozgalom ma már az egész világon elterjedt, különösen Dél-Amerikában, például Brazíliában, ahol több mint 120 városban és helységben vannak Szeretetláng imacsoportok. 2002-ben a világtalálkozót is itt rendezték meg.
Magyarországon Erdő Péter bíboros hagyta jóvá a mozgalmat 2009. június 5-én, melyet másnap a X. Országos Szeretetláng Találkozón hirdetett ki: „...Jelen soraimmal a Krisztushívők jogi személyiséggel rendelkező egyházi magántársulásaként az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyében megalapítom a Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom Társulást. Egyben jóváhagyom a főegyházmegye területére nézve is a társulás 2008. augusztus 15-én, a brazíliai Sao Paulóban elfogadott és 2008. december 11-én a mexikói Hermosillói Főegyházmegyében jóváhagyott szabályzatát. A társulás életére és munkájára Isten bőséges áldását kérem. Szolgáljon működésük hazánk lelki megújulására!” (494-1/09 sz. Jóváhagyási Dekrétum).
2010-ben a Szent István Társulatnál megjelenhetett a teljes Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadása. A Szeretetláng Lelki Napló Kindelmann Károlyné 1961 és 1983 között Jézustól és Szűz Máriától kapott magánkinyilatkoztatásait tartalmazza, melyeket Jézus Krisztus kérésére jegyzett le 
A mozgalom rendszeresen szervez zarándoklatokat hazai és külföldi kegyhelyekre, illetve országos és nemzetközi kongresszusokat. 1999. július 12. és 25. között rendezték meg az első Nemzetközi Szeretetláng Konferenciát Mexikóvárosban, amelyen Bernardino Echeverria Ruíz ecuadori bíboros, mint a Szeretetláng Lelkiségi Mozgalomnak a Szentszék által megbízott nemzetközi vezetője elnökölt. A konferencián öt ország meghívottai vettek részt. Azóta évente rendezik meg a találkozót.
A 2011. augusztus 2. és 7. között hazánkban rendezett nemzetközi konferencia imaalkalmainak és szentmiséinek helyszínei és időpontjai itt olvashatók.
Magyar Kurír
Vetés és aratás ismert fogalmak, mégis legtöbbünk csak néhányszor vagy talán sohasem próbálta. Különleges érzés a földbe elvetni egy magot és várni, hogy kicsírázzon, majd a megfelelő körülmények hatására termést hozzon. Ahogyan a természet önmagában hatalmas csoda – ilyen csodálatos a mi Teremtőnk –, úgy még nagyobb, amikor már nem a földire, de a lelkire és ezáltal az örökkévalóra koncentrálunk. Istennek legyen hála, hogy ő munkálkodik ezen. Veti az ige magvát, és adja az örök életet. (Tamásy Tamásné)

NÉHÁNY GONDOLAT A HÁZASSÁGRÓL – ÉS A HÁZASSÁG KAPCSÁN

III. Melyek Isten speciális elképzelései a házasok számára
 
Ezzel kapcsolatban Pál apostol egy csodálatos tanítást ad az Efézusiaknak, amit most használni fogunk. Szinte minden benne van, ami a házasságban lényeges: a kölcsönös szeretet, tisztelet, engedelmesség, a józanság, a bölcsesség, az Isten akaratának ismerete és megértése. Kicsit előrébbről kezdjük, mert bár ezek a gyülekezeti életre vonatkozóan adnak útmutatást, viszont kitűnően használhatók a házasságban is. 
17 Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úrnak akarata. (Efézus 5,) […] 
Isten akaratának értő ismerete nélkül nem lehet Isten akaratának engedelmeskedni. Ez így van a házasságban is, és bármely más területen is. Az ember nem úgy születik, hogy ismeri Isten akaratát a házassággal kapcsolatban, ezt meg kell tanulni Istentől, az Ő Igéjéből, az Ő szolgáitól. Itt is, mint egyébként, el kell változnunk (viselkedésünkben, életvitelünkben) az elménk Isten Igéjével való megújítása által, hogy megismerhessük, hogy mi Isten akarata. 
2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. (Róma 12,) 
Nem szabad egy keresztény életet úgy leélni, hogy az ember nem változik. És nem a partnerünket kell megváltoztatni, hogy olyan legyen, mint mi, vagy hogy olyan legyen, ami nekünk tetszik, hanem nekünk magunknak kell megváltoznunk, hogy olyanok legyünk, amilyen Istennek tetszik. A Róma 12,1-2 azt mondja, hogy ez annak segítségével fog megtörténni, hogy a gondolkodásunkat megújítjuk az Igével. Ez azt jelenti, hogy Isten Igéjének megfelelően gondolkodunk, és mindennel kapcsolatban feltesszük magunknak a kérdést: mi Isten Igéjének a véleménye erről. Ha elfogadjuk, hogy Isten Igéje Isten kijelentett akarata, akkor csak ezt tehetjük.
S hadd emeljek ki még valamit. Nem azáltal fogjuk tudni, hogy mi Isten akarata, hogy elváltoztatjuk az elménket. Az által fogjuk tudni Isten akaratát, hogy elváltozunk mi magunk. Megváltozik az életvitelünk. Úgy fogunk elváltozni, hogy megújítjuk az elménket, de az által fogjuk megismerni Isten akaratát, hogy mi elváltozunk a megújított elménk alapján! Ha nincs változás az életünkben, csak az elménkben, akkor nem fogjuk tudni Isten akaratát. 
21 Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében (Ef. 5,) 
Az Isten-félelem azt jelenti, hogy tiszteletteljes megbecsüléssel viseltetem Iránta, és az Ő rendjét és erejét respektálva teszek meg dolgokat, illetve az Ő rendjét és erejét ismerve nem teszek meg dolgokat. Ez nem a rettegés félelme, mert azt űzi ki a szeretet, ahogy azt a fentiekben láttuk. Ez a tiszteletteljes megbecsülése Isten személyének, felfoghatatlan hatalmának, és bölcs rendjének, melyet akik nem tisztelnek, majd megismernek az ítéletben.
Engedelmesek egymásnak? Nos, igen. Minden háztartásban van valamiféle munkamegosztás, mely működőképességének záloga az, ha tiszteletben tartjuk egymás elvégzett, vagy elvégzendő munkáját. Ha ebben a munkamegosztásban a nő felelőssége valami, akkor ott ő a „főnök”, és a férfi azt és úgy teszi, amit és ahogy a nő mond. Bizony, a férjeknek engedelmeskedniük kell ott, hol a nő munkája uralkodik, különben nem tisztelik őt, s azt, amit tesz. Ez pedig a szeretetlenség egyik magas iskolája.
Mi több, nemcsak, hogy engedelmeskedni, de támogatni is kell a nőt, ami azt is jelenti, hogy ki kell állni mellette, ha arra kerül a sor. Megbecsülni, amit megfőz, megbecsülni, amit kimos, amit kivasal, amit kitakarít, vagy rendbe tesz, mert ha a férfi nem tiszteli ezeket az aprónak tűnő, ám hatalmas dolgokat, akkor a nőt nem tiszteli. Amelyik férj így él, az megérdemli, hogy kínokkal egye étkét, és szemétdombon lakjon. 
22 Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.
   23 Mert a férj feje a feleségének, mint a Felkent is feje az Egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.
    24 De miképpen az egyház engedelmes a Felkentnek, azonképpen (úgy, olyan módon) az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. (Ef. 5,) 
Az engedelmesség ezen formája hatalmi kérdés, és ezen szoktak fennakadni a feministák. A házasság egészéért, és ott az Isteni rend megtartásáért a férfi a felelős, és nem azért, mert mi férfiak úgy gondoljuk, hanem mert Isten úgy gondolta. Ha az Isten által megszabott rendet felrúgjuk, Istent nem tiszteljük. Ezt a férfinak nem a „hatalom szavával”, vagy erőszakkal kell megteremtenie – merthogy Jézus sem azzal tette –, hanem a szeretet, és a közbenjáró ima szavával, valamint segítő tettekkel!
Ugyanakkor, ha a hölgy nem támogatja a férjét abban, amit ő Isten szerint, vagy Neki engedelmeskedve tesz, akkor aláássa tulajdon házasságának biztonságát. Ezzel olyan kaput nyit meg, amin az ördög ki-be fog járkálni. Ezt pedig azért nem teheti meg, mert végső soron kettejük, és később gyermekeik életét is kockáztatja. Aki beengedi az ördögnek bármilyét a házasságába, az végső soron a halált engedi be társa, és gyermekei életébe is.
Ehhez hozzátartozik az is, hogy a férjnek viszont a helyzet magaslatán kell tartózkodnia, amikor Isten akaratát kell érvényesíteni, mert ha nem teszi, úgy fog járni, mint Ádám, aki ott állt bambán, és végignézte, hogyan vezeti meg sátán a nejét, és hogyan teszi tönkre Isten teljes emberre vonatkozó elképzelését. A férfiak szeretnek kibújni a felelősség alól, a nők meg szeretnek előre szaladni, és a saját fejük után menni. Mindkettőből meg kell térni, ami ugye azt jelenti, hogy megváltoztatjuk e téren önmagunk viselkedését. A továbbiakban a Biblia azt taglalja, hogy hogyan, milyen magatartással legyen a férfi főnök.
Úgy, hogy legyen először ő maga szolgává. (Mk. 9,35) 
25 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen (úgy, ahogyan) a Felkent is szerette az egyházat, és önmagát adta azért; (Ef.5,) […] 
A férfinak nem az a dolga, hogy magáévá tegye a nőt, hanem az, hogy önmagát adja neki. Hogyan? Arra a következő sor ad választ:  
28 Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, Önmagát szereti.
    29 Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat;
(Ef.5,) […] 
Csak egyetlen szóra reflektálnék itt. A görögben a „gyűlölet”-nek fordított szó nem csak azt jelenti, hogy valaki „túláradó érzelmekkel utálkozik valaki iránt”, hanem azt is, hogy figyelmen kívül hagy, lenéz, lebecsül, semmibe vesz, közönyösen kezel. Ez, ebben a kontextusban azt jelenti, hogy a férfinak a feleségét figyelemre kell méltatnia, fel kell néznie rá, nagyra kell becsülnie, fontosnak kell tartania, és kiemelten kell kezelnie
33 …ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa (figyeljen oda arra), hogy félje a férjét (azaz tiszteletteljes engedelmességgel viseltessen iránta). (Ef.5,) 
Ha a nő nem szentel külön figyelmet annak, hogy tiszteletteljes engedelmességgel viseltessen a férje iránt, az ugyanolyan romboló módon hat a házasságra, mint az, ha a férfi nem szentel külön figyelmet annak, hogy tiszteletteljes megbecsüléssel viseltessen a felesége iránt.
A fent idézett igeszakasz 20-as versében egy olyan fontos igazság rejlik, amivel egy külön cikkben fogok majd foglalkozni. Egy kis előre gondolkodtatás szándékával azonban szeretném most itt idézni: 
20 Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk a Felkent Jézus nevében az Istennek és Atyának.
 
És lesznek ketten egy test…
Mivel szinte semmilyen területen nincsen annyi „kihágás” manapság, mint a szex területe – bármilyen kínosnak tűnik is talán a téma – szeretnék róla szólni – természetesen a tisztelet és a tapintat hangján, amit a téma joggal megérdemel. Mindezen túl a Bibliát is sokan nagy ívben félremagyarázzák e dologban, tehát az Ige is érdemel ennyi megbecsülést, ha már ilyen fórum adódott rá, hogy tisztázzuk, mit tanít valójában. 
8 És lesznek ketten egy testté. Azért többé nem két, hanem egy test.
    9 Annak okáért amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. (Márk 10,)
 
Isten szerkesztette egybe az emberpárt, éspedig ez az egyesülés csak a szex technikájával valósítható meg, sehogy máshogy! Azt mondja Jézus, hogy ezt nem szabad szétválasztani!
A pár egybekelése egy életre szól, mert azt mondja Jézus, hogy ember ne válassza szét őket. Ez a pár egy férfi és egy nő kell legyen, mert eredetileg Isten ezt tervezte. A Biblia világosan elítél minden ettől eltérő szexuális kapcsolatot, tehát 1.: a kettőnél több résztvevőt, 2.: az azonos nemű résztvevőket, valamint a Biblia ellenzi a szexuális kapcsolat hosszabb idejű felfüggesztését.
A szex az egyetlen eszköz ugyanis, ami az embert ismét eggyé teszi, ismét egybeszerkeszti azt, amit Isten elválasztott, amikor Évát kivette Ádám oldalából. Nekünk keresztényeknek azon kell munkálkodnunk, hogy megőrizzük Istennek a szexre vonatkozó ezen tervét – mint ahogy Isten tervét őrizgetjük az élet más területein is. A házasságon belül két módon őrizhetjük meg ezt.
Egyrészt, természetesen nem hagyhatjuk el a párunkat, sem úgy, hogy elválunk tőle, sem úgy, hogy egy harmadik felet is bevonunk a kapcsolatunkba.
Másrészt, nem tagadhatjuk meg párunk szexuális igényeit, sem a férfiét, sem a nőét. Már szóltam arról, hogy mindkét fél szexuális igénye ebből az ősi állapotból fakad az Ige szerint: a férfi hiányolja a belőle kivett húst: a női testet, a nő hiányolja a melegséget, a védettséget, így férfi oltalmára vágyódik egy életen át. Mindkét szükségletet ki kell, hogy elégítse a házasság, és magától nem fogja megtenni, ebben munkálkodnunk kell.
A szétválással kapcsolatos további tanítása a Bibliának a Korinthus-levélben található, és a házasságon belüli szexuális élet megszüntetésétől óv. 
3 A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképpen a feleség is a férjének.
    4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.
    5 Ne fosszátok meg egymást, hacsak nem egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. (I. Kor 7,) 
Vagyis a nemi élet hosszabb időre szóló felfüggesztésének a Biblia szerint két oka lehet: ima és böjt, és csak egy akarattal szabad ezt elhatározni. A férfi nem tagadhatja meg a melegséget, az elfogadást, a gondoskodást a nőtől, azt, hogy a nő mintegy „otthont leljen nála” és a nő szexuális igényeit is ki kell elégítenie! Ha a hölgy szeretne egy test lenni, férfi lehetőség szerint ne ellenkezzen! Adja meg a férfi a nőnek azt, amire a nő vágyik, mindent, mindig, amit, és ahogy a nő szeretné! A nő sem tagadhatja meg magát a férfitől! Adja meg a nő a férfinak azt, amire a férfi vágyik, lehetőség szerint mindent, mindig, amit, és ahogy a férfi szeretné!
Meg kell tanulnunk természetesen és hétköznapi módon kezelni és gyakorolni a szexet, annak minden technikai vonatkozásával együtt. Minden párnak nyíltan és természetesen kell megfogalmazni igényeit e téren, mintha csak arról lenne szó, hogy mennyi tejföllel szeretik az uborkasalátát.
Sokan teszik fel a kérdést, hogy mit szabad a szexben, és mit nem. A válasz igen egyszerű. Mindent szabad, ami kettejüknek jól esik. 
4 Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házas ágy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. (Zsidó 13,) 
Vagyis ami a házas ágyban történik, az minden tekintetben tisztességes, bármi is történjék ott kettejük között. Kik a paráznák és a házasságrontók? Akik elszakítják egymástól kettejüket, és harmadik felet vonnak be. Még mindig annál az egyetlen kikötésnél tartunk tehát, aminél többet a Biblia nem is hoz fel: egy férfi és egy nő. A házas ágy attól válik ezen ige szerint „szeplőssé” – azaz tisztátalanná –, ha paráznaság történik, vagyis ha harmadik féllel rontjuk meg a házasságot – akár belülről, akár kívülről jön a kísértés. Ha belülről jön, azt úgy hívják, parázna, ha kívülről, az a házasságrontó.
Mi szabályozhatja továbbá azt, hogy pontosan mi történjék abban az ágyban? Ugyanaz, ami azt szabályozza, hogy mi történjék az élet bármely más területén: Isten Igéje. Csak kettőt hadd említsek itt:  
5 … nem keresi a maga hasznát … (1. Kor.13,)
    4 Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. (Fil. 2,) 
Ami ebbe „belefér”, az mind rendben van. A technikai részleteket a pár saját maga alakítja ki ízlésének megfelelően. Hangsúlyozom, udvariasan, kedvesen, ugyanakkor világosan és szókimondóan meg kell beszélniük egymással, hogy ki mit óhajt e téren. Határozottan kihangsúlyoznám továbbá, hogy amibe nem szól bele a Biblia, és amiben nem vezet a Szent Szellem, azt nekünk jogunk szabadon eldönteni. A Biblia – sok tévtanító véleményével ellentétben – nem ad technikai útmutatást, sem korlátozást a szexszel kapcsolatban, hanem azt tanítja, hogy egyrészt bármi megtörténhet a házas felek között, valamint azt, hogy a feleknek egymás igényeit és kívánságait figyelmesen, előzékenyen, önzetlenül és szabadon ki kell elégíteniük.

NÉHÁNY GONDOLAT A HÁZASSÁGRÓL – ÉS A HÁZASSÁG KAPCSÁN

II. A szeretet törvénye

A múltkori számban elkezdtem egy újabb sorozatot, ezúttal a házasságról. Természetesen nem a teljesség igényével, lévén a téma olyan nagy és olyan fontos, hogy ha igazán meg akarnánk adni a módját, akkor könyvet kellene írni. Azt már persze írtak sokan – bár az igazat megvallva jómagam nem sokat tudnék közülük jó szívvel ajánlani. Ez a cikksorozat a lényeget próbálja kiemelni, és azokra a témákra kíván rávilágítani, melyek fölött gyakran elsiklunk. 
A Jézus által adott szeretet törvénye minden területre, így a házasságra is érvényes!
Az egyetlen újszövetségi törvényről van szó, az egyetlenről, amihez tartanunk kell magunkat. Miért volt lehetséges, hogy az újszövetségben csak egyetlen törvény legyen, miért nincs ez most részletezve? Lássuk csak az első Igénket!  
34 Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint (ahogyan) én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást (János 13,) 
Látjuk, Jézus azt mondta, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Az emberi szeretet teljesen más, mint az a szeretet, ahogyan Jézus szeret minket! Amikor az ószövetség idejét élte az emberiség, még nem volt itt az Isten szeretete a Földön. Amikor az embernek azt mondták, hogy „szeretet”, azt pontosan részletezni kellett, hogy mit jelent, mert mindenki elsősorban a saját érdekeinek rafinált érvényesítését értette rajta – mint egyébként minden máson. Isten szeretetét azonban elhozta Jézus. Jézus egészen pontosan azt mondta, hogy nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hanem azért, hogy betöltse! (Máté 5,17.) Szeretetével töltötte be azt
8 Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.
   9 Mert ez: ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánjad, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe: szeressed felebarátodat, mint magadat.
    10 A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. (Róma 13,) 
Amikor Jézus elment, azt ígérte, hogy elküldi majd a Szent Szellemet, aki megtanít minket mindenre, elvezet minden igazságra. Az Ige azt mondja, hogy Isten szeretete Vele együtt kitöltetett a szívünkbe. 
5. …mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. (Róma 5,) 
Miután a Szent Szellem részünkké vált, már nem kell definiálnunk ezt a szeretetet, csak arra kell ügyelnünk, hogy a Szent Szellem vezetése szerint éljünk, és akkor ez a szeretet érvényre jut. Erről szól ez az egyetlen parancsolat. A dolog „hogyanját” a Szent Szellem fogja megmutatni, minden egyedi esetre akkor és ott – ha figyelünk Rá. Meg kell tanulnunk figyelni Rá, ez nem velünk született képesség!
Érdemes még egy pillanatra a Róma 13-ból idézett igére visszapillantanunk. Azt mondja, hogy „senkinek semmivel ne tartozzunk”. Mire akar utalni az Ige ezzel? Nem akarom a téves magyarázatokat felsorolni, inkább leírom a valódit… A szeretet nem veri magát tartozásba, és nem tartozásból tesz meg dolgokat a másiknak. A szeretet nem akar mást sem tartozásba verni, hogy majd a maga idejében megkérhesse az árát! A szeretet nem udvariasságból ad vissza valamit. A szeretet elutasít, ha valaki tartozásból akar adni, illetve akkor, ha valaki tartozásba akar kényszeríteni. A szeretet azért ad, mert szeret. Ez nagyon igaz a házasságra is. Nem azért szeretem a másikat, mert megtesz nekem bizonyos dolgokat. A házasságban nem fizetőeszköz a szeretet. „Akkor szeretlek, ha…” A szeretet feltétlen. Nem fizetünk, és nem kérünk fizetséget sem szeretettel (pl. testi szeretettel) sem semmivel. A szeretet önként ad, éspedig pontosan azt, és pontosan úgy, amit és ahogy a másik szereti. A háztartási munkáktól az ajándékokon keresztül az ágyig, mindenhol. A szeretet odafigyel arra, hogy kikutassa, hogy a másik mit szeretne, és azt hogyan szeretné.
A szeretet mindig szabad marad. Ne verd magad tartozásba. Ne béklyózz másokat azzal, hogy elérd, tartozzanak neked. Ez nem szeretet, ez zsarolás. Még ha annak nagyon furfangos változata is.
Isten királyságának egyik alappillére a feltétlen szeretet. Isten Királyságában minden ennek alapján működik. Ez a szeretet Istentől származik, Isten maga a forrása, mint ahogy az életnek is Ő a forrása. Ez azt jelenti, hogy Nélküle nincs élet, Nélküle nincs szeretet. Ha szeretetben akarsz járni, Vele kell járnod.
A múltkori cikkben már említettem, hogy Isten „belekalkulálta” Önmagát a házasságodba. Isten a házasságnak lényeges Eleme. Ha kihagytad, kész, vége a bulinak, csak idő kérdése, és tönkre megy. 
10 Annak okáért, míg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, legfőképpen pedig a mi hitünknek házanépével (családtagjaival). (Galata 6,) 
Ez persze csak egy száraz törvénykezés, ha nem értelmezzük megfelelően, és ha kiragadjuk az újszövetség Szelleméből! Ezt a szeretetet először Istentől kell elvenni, aztán Istentől el kell tanulni. Ezt akkor vagyunk képesek megtenni, ha Istennel olyan szorosra fűzzük a kapcsolatunkat, amennyire csak lehetséges. Olyan sok időt töltünk Vele imában, és az Ő Igéjén át, amennyit csak lehetséges.
A szeretetben tökéletesednünk kell, függetlenül attól, hogy házasok vagyunk vagy sem. Ennek két iránya van:
        * elvenni Isten szeretetét, és
        * átadni Isten szeretetét másoknak – például a társunknak. 
18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes (teljessé lett) szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelemnek büntetése van; aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. (I. János 4,) 
Aki megismeri Isten szeretetét, az nem fog félni semmitől. Istennek a szeretete kiűzi a félelmet. A félelem az ellenség műve, és legfőbb célja az, hogy Isten iránti bizalmatlanságot keltsen. A félelem ezért magában hordja a büntetését: egyrészt elválaszt Istentől, másrészt összekapcsol sátán bukott világával, mert ez utóbbinak alaptörvénye a félelem. (Isten világának alaptörvénye a szeretet, sátánénak a félelem. Aki a szeretetben manipulál, az Isten világával köti össze magát, aki a félelemmel – még ha csak félelemben jár is –, az sátánéval.)
A problémára azonban a gyógyír maga Isten. Az Istentől elszakadt embereket úgy tudjuk legjobban megismertetni Ővele, és visszaterelni Őhozzá, ha mi az Ő szeretetét sugározzuk. A feladatunk tehát: megfürödni Isten szeretetében, és e szeretetfürdőt rázúdítani az emberekre. Ez a szeretet Istenből származik, ember nem tudja produkálni, de csak ez képes győzedelmeskedni minden helyzet felett. Nem mi „csináljuk”, csak a „tömlők” vagyunk, akiken keresztül a megfelelő helyre eljut.
Bár ez a tanítás nem kifejezetten a hitről szól, pár szót ezzel kapcsolatban még fontosnak tartok itt leírni.
A hit és a szeretet testvérek. A gyűlölet (szeretetlenség) és a félelem szintúgy testvérek. Egymásnak azonban ellenpólusai. A hit és a szeretet kiüti a félelmet és a gyűlöletet, de a félelem és a gyűlölet is kiüti a hitet és a szeretetet. A hit ugyanaz a szellemi erő, mint a félelem, csak ellentétes irányba halad. A szeretet ugyanaz a szellemi erő, mint a gyűlölet, csak ellentétes irányba halad. Tudjuk, hogy nem mehetünk egyszerre két irányba. Vagy erre megyünk, vagy arra. Vagy hiszünk, vagy aggódunk. Vagy szeretünk, vagy gyűlölködünk!
A Biblia azt írja, hogy minden, ami nem hitből van, az bűn (Róma 14,23). Ezért is van büntetése a félelemnek. Sőt az a helyzet, hogy még ez sem minden, mert a félelem – mivel bűn – kiszolgáltat az ellenségnek, és rendszerint azzal a következménnyel jár, amitől fél az ember.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha valaki nem bizakodásból tesz meg valamit, hanem aggódásból, az nem hitben cselekedett, hanem félelemben, így bűnt követett el, ami rendszerint pontosan azt hozza be az életébe, amitől félt. (Így járt pl. Jób…– lásd: Jób 3,25)
Ezért a félelem az egyik legfőbb ellensége az embernek, és ellene az egyik legjobb gyógyír a hit beszéde (az Ige megvallása), a másik Isten személyének, így szeretetének minél közelebbről történő megismerése.
Ha megismerjük Isten felénk áradó szeretetét, az megtanít minket másokat is szeretni – ha engedelmesek vagyunk Istennek!
Visszatérve konkrétan a házasságra, ahol két ember napi rendszerességgel „kénytelen” együtt élni, ott a személyiségek különbözőségei állandó súrlódást fognak okozni, melyet csak ez a szeretet képes megolajozni, így elviselhetővé tenni, és csak a megtérés képes megszüntetni. A megtérés azt jelenti, hogy megváltozunk Isten akaratának megfelelően. Nem egymáshoz kell hasonulni, hanem mindkét félnek Istenhez! Minél inkább olyan valaki jelleme, mint Istené, annál könnyebben elviselhető ember lesz – mind a társadalom, mind pedig természetesen legszűkebb környezete, a családja számára. A keresztények – leginkább a keresztény vezetők – megtéretlensége okozza a világ összes problémáját. Ha teljességre jutott volna az engedelmességünk, Isten már rég kész lett volna megbüntetni minden engedetlenséget (II.Kor. 10,6).
A legtöbb házassági problémát is ugyanez okozza. Az nevezetesen, hogy az ember nem tanult meg engedelmeskedni Istennek, mert ez a kulcsa a megtérésnek, és a megváltozásnak. Aki nem tanulta meg egyedül, hogy hogyan támaszkodjon Isten szeretetére, és hogyan legyen engedelmes Neki, annak nehezebb lesz a házasságban, mert immáron nemcsak Isten másságát kell úgymond „tolerálnia”, és ahhoz idomulnia, hanem még egy állandó személy másságát is el kell tűrnie, aki ráadásul nem rendelkezik Isten türelmével, és egyéb fantasztikusan előnyös tulajdonságával.
Ezért aztán vannak az Igében speciálisan házasokra vonatkozó szabályok, melyek sikerre és áldásra hivatottak vezetni ezt a kapcsolatot.  

NÉHÁNY GONDOLAT A HÁZASSÁGRÓL – ÉS A HÁZASSÁG KAPCSÁN

I. Az Igazság ismerete
 

Az igazságot azok fogják ismerni, akik megmaradnak Jézus beszédeiben, és ilyen módon az Ő tanítványaivá lesznek. 
31 Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: „Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok;
    32 És megismeritek az Igazságot, és az Igazság szabadokká tesz titeket.” (János 8,) 
Ezen ige szerint tehát az igazságnak a megismeréséhez (mely nélkül nem élvezhető a házasság) az szükségeltetik, hogy megmaradjunk Jézus beszédeiben, és ilyen módon az Ő tanítványaivá váljunk. Nem elég tehát hinni Jézusban, meg is kell maradni beszédeiben ahhoz, hogy az igazság megismerésére eljussunk!
Nagyon sokan azt hiszik, hogy elég csak hinni, hogy Jézus létezik és feltámadott, aztán kész is van. No igen, ezzel és ennek megvallásával nyerünk örök életet, de Istennek nem csupán az az akarata, hogy örök életünk legyen, hanem az is, hogy megismerjük az igazságot! 
„Aki [Isten] azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az Igazság ismeretére eljusson.” (I. Tim.2,) 
Sokan úgy vélik, hogy elég Isten előtt összeházasodni, és azzal egy olyan áldást szerzünk a házasságunkhoz, ami aztán már garantálja is a további sikert. Nos, nagy tévedés az ilyesmi. Jézus mindig azt tanította, hogy az igazságban járni kell, és nem csak megtudni, vagy hallani róla!
Hadd lássuk, Jakab apostol hogyan foglalta ezt össze egy nagyon frappáns mondattal: 
23 Mert ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát:
    24 Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.
    25 De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog/áldott lesz az ő cselekedetében. (Jakab 1,) 
Jakab azt mondja, hogy az Isten Igéje a szabadság tökéletes törvénye! Az a tükör, amibe beletekintve tökéletesen látszik a szabadság! Azt is mondja Jakab, hogy nem elég csak egyszer hallani, hanem meg is kell tartani (elménkben, ismeretünkben), meg is kell maradni mellette és cselekedeteinkkel követni is kell, és csak ekkor leszünk boldogok, vagy másként fordítva áldottak általa! Nézzünk most néhány igazságot, amit Isten tanított a házasságról! 
20 És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.
    21 Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét.
    22 És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett vala az emberből, asszonnyá, és vivé az emberhez.
    23 És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.
    24 Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.
    25 Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik vala. (I.Móz.2,) 
Ez a Bibliában annak leírása, hogy Isten hogyan alkotta meg a nőt, hogyan vitte a férfihez, és adta neki segítőtársul! 
A nő a férfihez illő segítőtárs, akit Isten szerzett neki
A társat tehát nem mi választjuk, végső értelemben, hanem Isten hozza elénk. Erről szólt az előző cikk az újságban, erre így most nem térek ki bővebben. A segítőtárs pedig mindig arra adatik, amilyen feladatra Isten elhívta azt, akinek a segítség kell. Isten Ádámot azzal bízta meg, hogy megőrizze, és gondozza a kertet, amit neki adott; valamint azzal, hogy sokasodjon, szaporodjon, betöltse az egész Földet, és hatalma alá hajtsa azt.
Isten a nőt azért adta az ember mellé, hogy segítsen az embernek abban, hogy elvégezze azt, amivel Isten az embert megbízta. A Biblia végig ragaszkodik ehhez a felfogáshoz, és világosan tanítja, hogy a nő semmiképpen nem kerekedhet a férfi fölé, elhagyva ezt a segítőtársi szerepét! Még az újszövetségben sem, ahol a Biblia azt mondja, hogy a Felkentben nincs különbség férfi és nő között, ez az egy megmarad: a nő alárendelt és segítőtárs a férfinak. 
28 Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő: mert ti mindnyájan egyek vagytok a Felkent Jézusban. (Galata 3,)
    12 A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. (I. Tim. 2,) 
Milyen értelemben alárendelt a nő a férfinak?
A hatalom tekintetében! Isten mindent a férfin kér számon, mert őt bízta meg a vezetéssel és az uralommal. Az Ige azt írja, hogy nem a férfi teremtetett a nőért, hanem fordítva: a nő a férfiért. 
8 Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból.
    9 Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért. (I.Kor.11,) 
Isten elküldött egy férfit egy feladatra, és ahhoz a feladathoz adott neki egy nőt, hogy annak a feladatnak a végrehajtásában segítsen. Ez egész konkrét mélységekig így van. Mivel Istennek mindenki számára terve van, akik Isten vezetésében járnak, azok ennek a tervnek a végrehajtásához kapnak társat, vagy lesznek társak. (Persze ez nem jelenti azt, hogy egy nő ne kaphatna egy konkrét elhívást a Felkent Testében, és abban a férje nem lehet a nő segítségére! Sokan a fent idézett igékre hivatkoznak, amikor nem fogadják el, hogy egy nő pásztori, tanítói, vagy valami hasonló szolgálatot töltsön be. Ez nem így van, betöltheti, mert Jézus arra hívta el. Viszont ez az elhívás nem változtathat a családban, és az emberi társadalomban betöltött hatalmi viszonyokon! Isten akkor is a férfin kéri számon, hogy a családja betöltötte-e a feladatot, amivel annak idején Ádámot megbízta, nem a nőn, mert az nem a nő hatalma, így nem a nő felelőssége. A nőn csak a neki adott szolgálatot kéri számon, miszerint segítette-e a férfit abban az első elhívásban, és ettől függetlenül kéri rajta számon mondjuk a pásztorlását, vagy a tanítói szolgálatot.)
Az elsődleges elhívása azonban a férfinak van, éspedig arra, hogy betöltse és hatalma alá hajtsa a Földet. Uralkodjon Isten akarata és módszerei szerint, töltse be a Földet Isten ismeretével és Isten áldásaival, többek között olyan emberekkel, akik ezt a feladatot tovább tudják vinni. Ez az ember elsődleges küldetése és elhívása ezen a bolygón! Ezt nem változtatja meg semmilyen világkorszak, ez még ma is érvényben van.
Ez olyannyira fontos, hogy megéri az ismétlést. 
28 És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: „Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.” (I.Móz. 1,) 
Az uralom ugyanannyira a nő vállán is nyugszik, mint a férfién, ebből az igéből világosan kiderül. Ugyanakkor a férfi a végrehajtó, és a nő a segítője! Sokan nem látják az élet célját maguk előtt. Nos itt van: azért vagyunk itt, hogy betöltsük a Földet emberekkel, akik Isten akarata szerint uralmuk alá hajtják a bolygót, betöltve azt Isten áldásaival.
Ehhez adta Isten a férfit, mint végrehajtót, és a nőt, mint segítőtársat ennek végrehajtásában.
Ennek a tanításnak a tiszta megfogalmazása ott található az újszövetségben is. 
2 És amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. (II.Tim.2,) 
Ezért választotta ki Isten Ábrámot is, mert ennek a célnak megfelelt: 
19 Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő háza népének őutána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle. (I.Móz.18,) 
Ha valaki nem ebben gondolkodik, amikor házasságot köt, eleve rossz alapról indít, mert nem Isten célját tűzte ki maga elé célul. Hogy mennyien nem így gondolkodnak e tekintetben, az látszik a történelemkönyvekből, meg a társadalom jelen állapotából. 
Miért lesznek egy test?
A nő a „formatervezés csúcsa” – azt hiszem ebben mindenki egyet ért! Én művész ember vagyok, és sokáig azt gondoltam, hogy bizonyára azért tartom a nőket megörökítő műalkotásokat a legszebbnek, mert férfi vagyok. Erre azonban rácáfolt sok női művész kollégám, akik osztják velem a véleményt, hogy a nő a leggyönyörűbb a teremtésben! A férfit az Isten megformálta, a nőt megalkotta – a magyar fordítás szerint.
Azt látjuk a Bibliában, hogy Ádám is meg volt elégedve a látvánnyal, amikor Isten elővezette párját, és azt mondta, hogy ez már rendben van, ez a magam fajta, ez már csont a csontjaimból és hús a testemből!
És mivel Isten a nő testét a férfiéból vette, ezért akarja a férfi a női testet annyira a magáévá tenni, annyira „vissza kapni”, a magáénak tudni. A Biblia világosan tanítja, hogy mivel a nő a férfi testéből vett hús és a férfi testéből vett csont, annak okáért ragaszkodik hozzá a férfi (még atyja és anyja elhagyása árán is) és annak okáért lesz vele egy test.
A szexuális hajtóerő tehát ez a ragaszkodás, ami nem más, mint a férfitest ragaszkodása a nő húsához, testéhez. Mintha a férfitest „emlékezne” arra az állapotra, amikor a nő még benne volt, és nehezen tűrné az elszakítottságot, és ezért minél többször szeretne vele egy test lenni! Ha ezt a hölgyek a házasságukban megértik, és ebben kedves hajlandóságot mutatnak, egy örök űrt töltenek be a férfi életében!
A legtöbb nőben nincs meg ez a fajta vágyódás ilyen erősen. A nő teste úgy tűnik nem arra „emlékszik”, hogy kivettek belőle valamit, hanem arra az ölelésre, arra a hazatalálásra vágyik, aminek hiánya abból következik, hogy kivették valamiből, elszakították valahonnan.
A férfinak ezt a biztonságot, ezt az otthont kell a nőnek nyújtania, mindig, mindenhol, és feltétel nélkül, ahova a nő mindig visszatérhet, ahol mindig menedéket talál, mert ő erre fog vágyni egy életen át! Ha a férj megadja a nőnek, amire vágyik ezen a területen, a nő örök szükségét tölti be vele, boldoggá tévén őt! 
Meztelenek egymás előtt
Az utolsó kifejezés, amit szeretnék kicsit értelmezni, a pár meztelensége volt, amit egyáltalán nem szégyelltek. Tudjuk, hogy Ádám és tisztelt neje akkor kezdtek magukra fügefaleveleket aggatni, amikor bűnt követtek el. A bűn megjelenéséig semmi bajuk nem volt önnön meztelenségükkel. A meztelenséggel kapcsolatban nagyon sok torz kép van az emberek fejében, és sok esetben nem értik meg a meztelenség céljait és lényegét, vagy perverz módon használják. Érdemes erre talán egy kicsit kitérni. Gondoljuk csak meg, ki az aki előtt fesztelenül lehetünk meztelenek? Az előtt, akiben feltétlen megbízunk! Gondoljuk csak meg, melyik gyermek szégyenlősködik az őt szerető szülők előtt? Az embernek – mivel Isten jelenlétében volt – teljes volt a bizalma mind egymás, mind pedig Isten felé. Miért? Mert abban bízunk meg, akinek ismerjük a szeretetét! Akitől félünk, akitől jogosan félhetünk, akiben nem bízunk meg, az elől takargatjuk magunkat, sőt nemcsak takargatjuk, de még el is akarunk bújni előle! Mivel a bizalmatlanságot és a félelmet a szeretet kiűzi (I.Ján.4,18), ezért a teljes szeretet légkörében semmit sem kell takargatni! Ebben a légkörben volt Ádám és Éva Isten előtt, és ebben a légkörben kellene lennie minden házaspárnak egymás előtt és Isten előtt – egy életen át.
A meztelenség persze nemcsak fizikailag értendő, hanem azt is jelenti, hogy a házas felek teljes őszinteségben és nyitottságban vannak egymás előtt, teljes bizalommal, és semmit sem takargatnak az életükből egymás előtt, maximum az eldugott szülinapi ajándékot. Ha azonban már a meztelenségnél tartunk, azt hiszem ez a téma önmagában is megér néhány sort.
A meztelenség és a viselet
A prüdéria és a szemérem tehát – bármennyire vallásos erénynek tűnik – nem az Istentől van, hanem a bűn következménye! A meztelenség önmagában teljesen normális dolog férfi és nő között és általában az emberek között. Meg kell adnunk azonban a megfelelő helyét, és mivel jelen van a bűn a Földön, csak a szeretet légkörében szabadna élnünk vele! Ellenkező esetben versengést, keserűséget, és zabolátlan vágyakat hajlamos kelteni, ami a világon senkinek nem használ. Az Ige azt mondja, hogy ne tápláljuk a testet kívánságokra (Róma 13,14). Az is meg van ugyanakkor írva, hogy dicsőítenünk kell Istent a testünkben (I.Kor.6,20), ezért a szép, jó karban tartott test, Isten dicsőségére van, ilyen értelemben követendő példa. Nemcsak szépnek kell azonban lennie a testünknek, hanem helyesen is kell azt viselni és csomagolni! Helyesebb inkább mindent eltakarni, mint egy kicsivel is többet mutatni a kelleténél. Ha egy társaságban nem vagyunk biztosak abban, hogy mi a helyes csomagolás a testünkön, akkor inkább csomagoljuk magunkat túl, mint alul! A nyilvános helyek egyértelműen magukkal hozzák az illendő viselet jogos igényét, amely viselet lehet csinos – sőt helyes, ha az – de sokkal inkább legyen konzervatív, mint egy kicsit is kihívó. Nem attól csinos egy hölgy, hogy farkcsontig kilóg a dereka, a köldöke alatt úgy húsz centire a hasa, és a dekoltázsa is kis híján köldök alá ér. Ez nem csinos viselet, hanem állatias szexuális kihívás, ami társaságban közönséges. Még akkor is az, ha egy filmsztártól láttuk! Ezt egy keresztény ember soha, sehol nem engedheti meg magának! Vannak társadalmak, ahol a meztelenség természetes és a mindennapok rendszeres, egyszerű velejárója, és senki nem problémázik rajta, de tudomásul kell vennünk, hogy a mi társadalmunk nem ilyen. Le kell szögeznünk továbbá, hogy más dolog meztelennek lenni, és más hiányosan öltözni. A teljes meztelenség lehet természetes, de a hiányos öltözet nem, az egyértelműen szexuális kihívás. Még ha a társadalmunk helyesli is a hiányos öltözetet, a biológia azonban azt mondja, hogy az kihívás. Ne feledjük, vannak helyek, ahol még a drogozást is elfogadják társadalmi szinten – de attól még nekünk nem kell beszívnunk!
Mi keresztények sosem lehetünk szexuálisan kihívók, csak a férjünk, vagy a feleségünk előtt. Ami ott helyes, az másutt nem. Tudomásul kell vennünk, hogy a divatból húzott henye viselet is ide tartozik, mert egyesek kihívásnak fogják értelmezni, és ha mi adunk arra alkalmat, akkor az a mi bűnünk! Olyan pedig nincs, hogy nem lehet másik fazont kapni, mert a feleségemnek pl. egy ’olyan’ fazonú cucca sincs, pedig rendszeresen vásárol.
A párválasztási időszakban sem szabad szexuális kihívást használnunk a másik megfogására! Erre nincs mentség! Vannak helyek, ahol még a teljes meztelenség sem jelent szexuális kihívást, és vannak helyek, ahol még egy rövidebb szoknya sem helyes. Tessék megtanulni disztingválni! Egy olyan tóparton, ahol minden ötödik emberen van csak fürdőruha és mindenki más teljesen meztelen, ott rendben van, ha meztelenre vetkőzünk – ha nem zavar minket, és ha nem zavarunk vele mást. Ha zavar minket, eleve oda se menjünk. Egy olyan strandon, ahol mindenkin szolid fürdőruci van, ne mi kezdjük a monokinizést, és lehetőleg ne pont a mi fürdőruhánkból kandikáljon ki olyasmi, ami máséból nem! Ha még a fürdőruhás emberek látványa is zavar, és nemkívánatos vágyakat kelt, akkor ne menjünk strandra, le lehet élni az életet lebarnulás nélkül is. A másik oldalon a naturistákat sem kell megbélyegeznünk, akik reggeltől estig mindenhol csupaszok, lévén ők egy zárt közösségben, természetesen tudnak meztelenek lenni, és szabadon tudnak így élni. Nem akarnak senkit kihívni, csak jól érzik így magukat – nem másnak vetkőznek le, hanem maguknak. Akit zavar, az ne menjen közéjük, akit nem, az bátran vetkőzzön meztelenre, és ne zavartassa magát olyan emberek rosszallása miatt, akik egy ilyen közegben nem tudnák a meztelenséget elvonatkoztatni a szexualitástól, ezért megszólják. A meztelenség bizonyos hőmérséklet fölött kellemes viselet, ennyi az egész – egy naturista sem pucérkodik télen.
Aki elfogadja ezt a magatartást, az se ítélje meg az olyan embereket, akik nem fogadják el a meztelenséget, és az ilyen helyeket. Ne is reklámozza akárhol, hogy meztelenül napozik, úszik, vagy szaunázik ellenkező neműekkel együtt, mert nem mindenki tudja ezt úgy meghallani, hogy be ne indulna a fantáziája, vagy félre ne nyelne tőle. Ez sikamlós dolog, és a Biblia azt tanítja, hogy a gonosznak még a látszatától is tartózkodjunk (I.Thes.5,22)

A HÁZASSÁG ÉS AZ IMA KAPCSOLATA

http://www.mosoly100.hu/sites/mosoly100.hu/files/abrak/hazassag.jpg
„A férfiak hasonlóképpen, megértően éljenek együtt feleségükkel,… megadván nékik a tiszteletet,… hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.” — 1Péter 3,7

Az Ige figyelmeztet, hogy a házaspárok imáinak adódhatnak akadályai. Hagin egyik könyvében olvashatjuk: „Fontosabb, hogy az emberek megtanuljanak imádkozni, mint hogy egyetemi oktatásban részesüljenek.” Ezzel nem azt mondja, hogy az oktatás nem fontos, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy sorsdöntő megtanulni eredményesen imádkozni. (Jak. 4,3)

A kereszténység egy élő hitközösség az élő Istennel, aki meghallgatja és megválaszolja imáinkat. (1Ján. 5,14-15) Az nem ima, ha üres szavakat szólunk, vagy Isten szemére hányjuk a tartozását. Az imádkozás valójában nem más, mint erőink egyesítése az Atyaistennel egy bensőséges közösségben. Tehát mindennél fontosabb, hogy megtanuljunk helyesen imádkozni és a fogadó oldalon biztosítani a feltételeket!

A hit mozgatórugója az isteni-fajta szeretet. Ami Krisztusban igen erőteljes, az a „szeretet által munkálkodó hit”. (Gal. 5,6) Istentől csak hit által nyerhetünk el bármit is. A mi hitünk arra aktivizálja a menny erőforrásait, hogy a Jézus nevében hozott rendeleteinket beteljesítsék a szolgáló angyalok segítségével. (Zsolt. 103,20) Nem véletlenül mondja tehát az Ige: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor. 16,14) Ezen a területen szükséges, hogy mélyebbre ássunk Isten Beszédében!

A tanítások zöme az üdvösség, a hit, a gyógyulás és a gyarapodás köré csoportosul a gyülekezetekben. Mégis vannak olyan hithű házasok, akiknek az életében nem nyilvánulnak meg olyan mértékben az áldások, mint az elvárható lenne. Ha elmélkedünk az Igén, akkor kijelentést kaphatunk ennek okáról is: a házasságukban nem juttatják érvényre a magasabb rendű agapé szeretetet. (1Kor. 13,4-8) A házastárshoz való viszonyulás határozza meg az ima megválaszolását: elősegítheti vagy gátolhatja azt!

Az Ige világossága felfedi, hogy milyen alapvető fontosságúak is a házassággal kapcsolatos tanítások. Ennek lényegi eleme a „szeretettel szolgáljatok egymásnak” versrészletben rejlik. (Gal. 5,13) A házaspárok előtt szükséges feltárni, hogy házassági problémák esetén miként járhatnak az Ige világosságában: hogyan állítsák munkába a bennük levő isteni-fajta szeretetet társuk felé. Mi a különbség a szeretetben járás és a test kívánsága szerinti járás között? A szeretet és az önzés különbségét megismerve az áldások útját tudják választani. Milyen végeredményt is ad az egyik és a másik út?

A házasság ellensége legfőképp a testiségből fakadó önzés. Ha testben járunk, akkor nem szellemben azaz nem hitben vagyunk. A kettő együtt nem megy, vagy az egyik életet éljük, vagy a másikat. Amikor kilépünk a szeretetből, akkor a test foglyává válunk, és egyúttal blokkoljuk a hegyeket mozgató hitünket. Az Úr a lelkünkre köti: „… szellem szerint járjatok, így a testnek kívánságát nem fogjátok véghez vinni.” (Gal. 5,16)

Világosan kell látnunk a házasság és a házasélet területén rejlő csapdákat, hogy elkerülhessük azokat. A Biblia rámutat ez ekre: házasságtörés, paráznaság, bujálkodás, tisztátalanság (Gal. 5,19), kéjencség, férfiszeplősítés (1Kor. 6,9), továbbá, ha a házaspárok önzően nem adják át a testük feletti jogot egymásnak (1Kor. 7,4). Isten egyedül a hitvesi ágyat áldja meg! (Zsid. 13,4) A világ normáit követők könnyedén veszik az erkölcsi intelmeket, és még ők csodálkoznak, hogy miért nem járnak szent egészségben, bővölködésben? Tehát el kell távolítani ezeket az akadályokat és birtokolhatjuk az Isten országához tartozó áldásokat. (Gal. 5,19-21)

Bor Ferenc
A PÁRKAPCSOLATOK ÁLDOTTSÁGA
http://www.szelidszo.hu/magazin/wp-content/uploads/2010/02/hazassag_szelidszo.jpg
„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban…” — Efézus 1,3
Az áldás múlt időben áll a fenti idézetben, kérlek, ezt vedd észre! Ez azt jelenti, hogy Isten már elvégezte az Ő részét Krisztusban. Ahhoz, hogy ezt mind nagyobb mértékben birtokolni tudjuk, meg kell tennünk a saját részünket. Mert nyilvánvaló, hogy mindannyian még áldottabbak szeretnénk lenni, hogy másokat is megáldhassunk.
Nem célunk sorainkkal bárkit is kárhoztatni. Az az indíték vezet bennünket, hogy a világi normák szerint élőknek mutassunk egy helyes és tiszta utat, s az átadott bibliai ismeret birtokában választási lehetőséget biztosítsunk. Jézus példázatként említi a szőlő látható részét. (Ján. 15. fej.) Viszont a szemmel nem látható gyökérzeten nagy pusztítást végezhet például a filoxéra tetű. A silány vessző így gyenge termést fog eredményezni. Ezt figyelembe kell vennünk a házasságban is, hogy az virágba borulhasson és gyümölcsözővé válhasson.
Isten feltételhez köti az áldások birtoklását: minden dolgotokat szeretetben vigyétek végbe (1Kor. 16,14); szeretettel szolgáljatok egymás felé. (Gal. 5,13) Mindezt azért mondja, mert a hit működéséhez szükséges üzemanyag az isteni-fajta szeretet. (Gal. 5,6) A görög szövegben a szeretetre vonatkozóan mindhárom Igében az ‘agapé’ szó áll. Tehát a magasabb rendű szeretetről van szó, amely Krisztus elfogadásakor töltetik ki az emberi szívbe. De akik figyelmen kívül hagyják mindezeket, azok elesnek Isten legjobbjától!
Az áldás akadályait vegyük ezúttal szemügyre. A párkapcsolatok két nagy csoportját különböztetjük meg: a házasságban élők és az azon kívül eső formák (futó kalandok, együttélés, élettársi kapcsolat). A házasság intézménye Isten terve azok számára, akik társra vágynak. Minden más forma az isteni renden kívül esik. Ne feledjük: mindaz, ami nem a hitvesi ágyban történik, Isten szemében paráznaságnak minősül. De Ő egy sokkal kiválóbb utat szeretne mutatni! Ezt a tanítást meghallgathatod: www.hazassagtan.fw.hu
Miért nem meri mindenki felvállalni a nyilvános elköteleződést? Esetleg magukban sem biztosak? Az együtt élők gyakran érvelnek azzal, hogy nem a papír számít! De nézzük meg, hogy mi a különbség a házasság szentségében és a kapcsolatban élők áldottsága között. Fizikai síkon valóban csak az okirat létezésében különbözik. De szellemi vonatkozásban már sokkal nagyobb a különbözőség! A házasság szövetségén kívül hiányzik Isten Szellemének a ragasztója, ami összeköti a párokat; továbbá az a gigantikus erő, amellyel a tízezerszeres ellenséges erőt is képesek megfutamítani; valamint az egységre áradó áldások teljessége.
A ‘nem örökölhetik Isten országát’ kifejezést sajnos gyakran félreértelmezik, és úgy vélik, hogy a paráznák a pokolba jutnak. (Gal. 5,19-21) Az ezzel kapcsolatos helyes értelmezés: az újjászületett, de testi módon élő keresztények a földön nem tudják birtokba venni, megtapasztalni az áldások teljességét, továbbá veszítenek a mennyei, örökre szóló jutalmukból! Tehát a paráznák nem az üdvösségüket veszítik el, csupán az áldásaikat csorbítják. (A ‘nem mehetnek be Isten országába’ kifejezés vonatkozik az üdvösségre.)
Látod már, hogy mely párkapcsolatok a legáldottabbak? Amelyek Isten terve szerint valók! A teljesség csak az Úr előtt megkötött frigyben található meg. A házasság megfelelő mederbe tereli és intézményesíti a szexualitást. A hívők a tisztátalan életükkel Krisztus Testét szennyezik be. De a házasságkötés megszünteti a paráznaságot oly módon, hogy az együtt élőknek az egybekelésüket követően már saját tulajdonú hitvesük lesz. (1Kor. 7,2) A pásztorok nem erkölcscsőszök, ők tanítanak, a döntést pedig mindenki saját maga hozza meg. Isten azonban elvárja, hogy a rendelkezésre álló világosságban járjunk!

Bor Ferenc

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. július 2.

„Drága gyermekek! Ma Fiammal való egységre hívlak benneteket, nehéz és fájdalmas lépésre. Bűneitek teljes megvallására és meggyónására, a megtisztulásra hívlak titeket. A tisztátalan szív nem tud Fiamban és Fiammal lenni. A tisztátalan szív nem tudja a szeretet és az egység gyümölcseit teremni. A tisztátalan szív nem tud helyes és igazságos dolgokat cselekedni és nem tud Isten szépséges szeretetének példája lenni, azok számára, akik körül veszik, és akik még nem ismerték meg őt. Ti, gyermekeim, gyűljetek körém lelkesedéssel, vággyal és várakozással telve, és én kérem a jó Atyát, hogy megtisztult szívetekbe helyezze a Szentlélek által Fiamat, a hitet. Gyermekeim, hallgassatok rám és gyertek velem.”
 
A Szűzanya távozásakor bal oldalán a sötétséget mutatta, a jobb oldalán pedig a keresztet aranyló fényben.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A világban történő nézeteltéréseket az ima tudja elhárítani

2011. július 1. péntek; 23:00
Szeretett leányom, az ima és az Irántam való hűség olyan, mint a víz, amelyet egy szomjas embernek adnak. Ha víz szűkében vagytok, akkor tovább szomjaztok, és végül  víz hiányában meg fogtok halni. Mindazoknak, akik ismernek és szeretnek Engem, és hűségesek Hozzám, a következőket mondom: meg kell egy dolgot értenetek: ha nem veszitek továbbra is rendszeresen magatokhoz Testemet, és nem imádkoztok Hozzám, akkor el fogjátok hamar veszíteni az Irántam való vágyat. Enélkül a vágy nélkül el fogtok távolodni Tőlem,  egészen addig,  ameddig a fejetek elfordul Tőlem a bűn kísértése miatt, amelyet a sátán ültet a lelketekbe.  Amikor már nem Vagyok az életetekben valóban jelen, akkor ti már nem az Én gyermekeim vagytok.
Legyetek éberek minden időben. Az ima megvéd benneteket a bűntől. Irántam való hűségetek talán vonzani fogja a csalót, aki gyakran gúnyolódni fog veletek. Mégis, ha hűségetek nem rendszeres Irántam, akkor a világban céltalanul fogtok bolyongani.
Híveim, értsétek meg, hogy az ima sok nézeteltérést tud a világban elhárítani. Azoknak az imáknak a hatására, amelyet ez a látnoknő és más látnokok mondanak, már meggyengültek azok a közvetlen veszélyek, amelyek a pápát fenyegették, de nem hosszú időre. Az Én áldott Édesanyámhoz intézett ima hegyeket tud elmozdítani, meg tudja gyengíteni az undorító gonosztettek hatásait, beleértve azokat is, amelyek már meg voltak jövendölve, és meg tudja téríteni a bűnösöket is.
Ne feledd el a következő tanítást: Az ima, a te fegyvered a csaló ellen. Küldetésedben mindenekelőtt,  meg kell tanulnod a rendszeres imádkozás szükségességét. A Szemlélődésben több időt kell Velem töltened, mert ha nem ezt teszed, akkor meggyengülhet az érzékelő képességed az üzeneteimmel szemben, és hibák léphetnek fel. Légy óvatos leányom, amikor olyasmit adnak neked, ami a jövendölések dátumára vonatkozik. Ha Én hónapokat mondok, akkor az egy éven belül bármikor bekövetkezhet. Ne téveszd össze az emberi értelmezéseket az Általam adott időzítésekkel. Én nem adtam neked semmilyen jellegzetes dátumot, csak egy irányvonalat.
Ezek a jövendölések be fognak teljesülni, de egyedül csak az Örök Atya keze által. Bízzál jobban Bennem. Imáid és az Én követőim imái segíthetnek a katasztrófák késleltetésében, és egyes esetek elhárításában. Mindig emlékezz erre.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!  Mert ha ezt szívből teszitek, imáitok meghallgatásra fognak találni. Különösen imádkozzatok azokért a világvezetőkért, akiknek nemsokára elveszik az életüket, gyűlölettel telt, gonosz tettek által. Ezeknek és mindazoknak, akiknek kemény szívük van, akik az embertelenség bűncselekményében vétkesek, nagy szükségük van az imáitokra.
Mindig imádkozzatok a bűnösökért, mert Én minden gyermekemet szeretem, és szükségem van imáitokra, hogy a pokol tüzétől megmenthessem őket.
A ti mindig irgalmas
Jézus Krisztusotok