2011. július 2., szombat

A HÁZASSÁG ÉS AZ IMA KAPCSOLATA

http://www.mosoly100.hu/sites/mosoly100.hu/files/abrak/hazassag.jpg
„A férfiak hasonlóképpen, megértően éljenek együtt feleségükkel,… megadván nékik a tiszteletet,… hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.” — 1Péter 3,7

Az Ige figyelmeztet, hogy a házaspárok imáinak adódhatnak akadályai. Hagin egyik könyvében olvashatjuk: „Fontosabb, hogy az emberek megtanuljanak imádkozni, mint hogy egyetemi oktatásban részesüljenek.” Ezzel nem azt mondja, hogy az oktatás nem fontos, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy sorsdöntő megtanulni eredményesen imádkozni. (Jak. 4,3)

A kereszténység egy élő hitközösség az élő Istennel, aki meghallgatja és megválaszolja imáinkat. (1Ján. 5,14-15) Az nem ima, ha üres szavakat szólunk, vagy Isten szemére hányjuk a tartozását. Az imádkozás valójában nem más, mint erőink egyesítése az Atyaistennel egy bensőséges közösségben. Tehát mindennél fontosabb, hogy megtanuljunk helyesen imádkozni és a fogadó oldalon biztosítani a feltételeket!

A hit mozgatórugója az isteni-fajta szeretet. Ami Krisztusban igen erőteljes, az a „szeretet által munkálkodó hit”. (Gal. 5,6) Istentől csak hit által nyerhetünk el bármit is. A mi hitünk arra aktivizálja a menny erőforrásait, hogy a Jézus nevében hozott rendeleteinket beteljesítsék a szolgáló angyalok segítségével. (Zsolt. 103,20) Nem véletlenül mondja tehát az Ige: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor. 16,14) Ezen a területen szükséges, hogy mélyebbre ássunk Isten Beszédében!

A tanítások zöme az üdvösség, a hit, a gyógyulás és a gyarapodás köré csoportosul a gyülekezetekben. Mégis vannak olyan hithű házasok, akiknek az életében nem nyilvánulnak meg olyan mértékben az áldások, mint az elvárható lenne. Ha elmélkedünk az Igén, akkor kijelentést kaphatunk ennek okáról is: a házasságukban nem juttatják érvényre a magasabb rendű agapé szeretetet. (1Kor. 13,4-8) A házastárshoz való viszonyulás határozza meg az ima megválaszolását: elősegítheti vagy gátolhatja azt!

Az Ige világossága felfedi, hogy milyen alapvető fontosságúak is a házassággal kapcsolatos tanítások. Ennek lényegi eleme a „szeretettel szolgáljatok egymásnak” versrészletben rejlik. (Gal. 5,13) A házaspárok előtt szükséges feltárni, hogy házassági problémák esetén miként járhatnak az Ige világosságában: hogyan állítsák munkába a bennük levő isteni-fajta szeretetet társuk felé. Mi a különbség a szeretetben járás és a test kívánsága szerinti járás között? A szeretet és az önzés különbségét megismerve az áldások útját tudják választani. Milyen végeredményt is ad az egyik és a másik út?

A házasság ellensége legfőképp a testiségből fakadó önzés. Ha testben járunk, akkor nem szellemben azaz nem hitben vagyunk. A kettő együtt nem megy, vagy az egyik életet éljük, vagy a másikat. Amikor kilépünk a szeretetből, akkor a test foglyává válunk, és egyúttal blokkoljuk a hegyeket mozgató hitünket. Az Úr a lelkünkre köti: „… szellem szerint járjatok, így a testnek kívánságát nem fogjátok véghez vinni.” (Gal. 5,16)

Világosan kell látnunk a házasság és a házasélet területén rejlő csapdákat, hogy elkerülhessük azokat. A Biblia rámutat ez ekre: házasságtörés, paráznaság, bujálkodás, tisztátalanság (Gal. 5,19), kéjencség, férfiszeplősítés (1Kor. 6,9), továbbá, ha a házaspárok önzően nem adják át a testük feletti jogot egymásnak (1Kor. 7,4). Isten egyedül a hitvesi ágyat áldja meg! (Zsid. 13,4) A világ normáit követők könnyedén veszik az erkölcsi intelmeket, és még ők csodálkoznak, hogy miért nem járnak szent egészségben, bővölködésben? Tehát el kell távolítani ezeket az akadályokat és birtokolhatjuk az Isten országához tartozó áldásokat. (Gal. 5,19-21)

Bor Ferenc

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése