2013. május 29., szerda

Muzulmánok és hinduk adakoztak a katolikus templom építésére


Egy kis bangladesi városkában hinduk és muzulmánok segítségével épül az új katolikus templom. A két vallási közösség gyűjtést rendezett, hogy segítse a katolikus közösséget.
Boniface Subrata Tolentino plébános nagyon boldog, hogy ilyen szép jelét adták az együttműködésnek. A katolikus hívek szerint Mathbari városkájában tulajdonképpen az ő érdeme, hogy a különböző vallások derűs, nyugodt légkörben élnek egymás mellett. Tiszteli más vallások híveit, meghívja őket a keresztény ünnepekre és így a plébániai hívek is gazdagodnak a többiek tapasztalataik által.

Bangladesben a népesség nagy része muzulmán, a keresztények, akik közül a legtöbben katolikusok, a népességnek csupán 0,4 százalékát teszik ki. A muzulmán fundamentalisták gyakran erőszakosak a kisebbségekkel szemben, Mathbari városa azonban kivételt képez ez alól. 3500 katolikus él itt, az 1925-ben épült régi templom túl kicsi számukra, ezért vált szükségessé egy új templom építése.

Egy hindu így nyilakozott az Asia News hírügynökségnek: „Adtam  a pénzemből, mert jó kapcsolatunk van a keresztényekkel, a szomszédaink, együtt élünk, osztozunk egymás örömében és fájdalmában.”

Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Amint a Hangom felcsendül, milliókat fog Felém vonzani a következő szakaszban és a végső szakaszban pedig milliárdokat

2013. május 28. kedd 20:30
Drága szeretett leányom, éppen most készítem fel a világ minden részét Második Eljövetelemre. Kivétel nélkül minden nemzetet felragadok majd Irgalmasságom Kezébe, hogy Királyságomba vihessem őket.
Az Én tervem nagyon részletes, mégis egyszerű. Amint a Hangom felcsendül, az milliókat fog Felém vonzani a következő szakaszban és a végső szakaszban pedig milliárdokat. Most sokkal többen fogják meghallani az Igazságot, de nem akarják elfogadni, amíg meg nem történik az, amit neked megmondtam. Küldetésem gyorsan szét fog terjedni, és amikor majd mindenki tudja, hogy Én vagyok az, Jézus Krisztus, Aki ezt a Hívást intézi a Mennyből, csatlakozni fognak Hozzám. Küldetésemre válaszolni fognak még azok is, akik megtagadják ezeket az Üzeneteket.
Ti, Követőim, lehet, hogy el vagytok csüggedve a durva bánásmód miatt, melyet Miattam kell elviselnetek, de nem fog sokáig tartani. Oly nagy a Szeretetem Isten gyermekei iránt, hogy azt egy olyan szülőhöz lehet hasonlítani, akinek sok gyermeke van. Néhány gyermek tisztelni fogja édesanyját és édesapját, és válaszolnak az irántuk mutatott szeretetre. A többi gyermek félre taszítja szüleit, rosszul bánik fivéreivel és nővéreivel, míg végül minden kapcsolatot megszakítanak. A vér szerinti kapcsolat és a szeretet miatt minden erőfeszítésre sor kerül majd, nemcsak a szülők részéről, hanem a testvérek részéről is, hogy visszacsalogassák az elveszett gyermekeket a családjuk keblére. És amikor ez megtörténik, minden bűn, harag és elutasítás el lesz felejtve.
Követőim, mivel szembe kell néznetek mások haragjával, nyugodtnak és türelmesnek kell maradnotok. Kitartásotok próbára lesz téve és néhányan közületek el fognak esni. Ha elestek, akkor a hűséges Követőim mindent meg fognak tenni, hogy visszahozzanak benneteket, hogy válaszolni tudjatok Hívásomra.
Szeretett Jézusotok

2004. július 29-e óta Kolumbiából

SZENTELMÉNYEIM AZ ÉLET FORRÁSA. HASZNÁLJÁTOK MIND GYAKRABBAN. ENGEM TALÁLTOK BENNE!
2013. Május 6. 08:30


Az Oltáriszentségi Jézus felhívása az emberiségnek.

Gyermekeim, béke veletek! Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy veletek maradjon minden tabernákulum csendjében egészen az idők végezetéig. Az Én Testem igazi eledel, az Én Vérem igazi ital, az örök élet a szellemetek számára. Gyertek közel hozzám, és ne féljetek, én vagyok az Üdvösségetek, az eledeletek, a menedéketek, az erőtök, gyertek hozzám! Vegyetek menedéket bennem, pihenjetek meg bennem, Én itt vagyok, hogy meghallgassalak titeket és megoldjam meg a problémáitokat, hogy segítsek, hordani kereszteteket minden nap.
Gyermekeim, ne keressetek emberi megoldásokat problémáitokra, ne bizakodjatok világi dolgokban, emlékezzetek arra, hogy minden ezen a világon hiábavaló és múlandó. Keressétek az Életadó Szőlőtőkét, amely Én vagyok, és Én megadom nektek az az örök élet örömét. Miért félsz közelebb jönni hozzám? Nézd, Én vagyok a te Atyád, és én ismerlek téged. Azért vagyok itt, hogy megbocsássak neked, és nem azért, hogy meg büntesselek. Az Én Szeretetem és Irgalmam nagyobb, mint a te bűneid, hidd el, a Barátod vagyok, Testvéred és Atyád. Mondj el mindent, ne félj, pihenj meg bennem, és Én megkönnyítem terheidet, megoldom a problémáidat és megbocsátom bűneidet, bármilyen nagyok is azok. Ne keress nélkülem megoldást problémáidra, keresd az Életet, amely Én vagyok, és minden megoldódik hited szerint.Szentelményeim az Élet forrása. Használjátok azokat minél gyakrabban! Engem találtok benne. Habár nem láttok engem, higgyétek, hogy én itt vagyok Lélekben és Életben, látlak és hallgatlak titeket. Én vagyok minden idők Istene, aki soha nem hagyja el a szegényeket vagy a legrászorultabbakat, sem a tehetetleneket, sem az özvegyeket vagy az árvákat, sem a boldogtalanokat, vagy a betegeket, és még kevésbé a bűnbánó bűnösöket.Gyertek hozzám, töredelmes és alázatos szívvel, és ígérem, hogy én megbocsátok nektek, és soha nem emlékszem bűneitekre.
Én vagyok a Szeretet lényege és az a szeretetet, amely belőlem származik, az a megbocsátás és az irgalom kimeríthetetlen forrása.
Gyertek ide prostituáltak, homoszexuálisok, kábítószerfüggők, tolvajok, alkoholisták, házasságtörők, paráznák, buják, abortuszon átesett anyák, , boszorkánymesterek, varázslók. Gyertek hozzám bűnösök minden osztályból, fajból, kultúrából vagy vallásból és biztosítalak benneteket, hogy nem fogtok csalódni . Én vagyok az Út, amelyet kerestek, én vagyok az Igazság, amely szabaddá tesz titeket, és én vagyok az Élet, amely ki akar áradni rátok bőségesen. Ne féljetek, gyertek hozzám, mint a tékozló fiú, és én lakomát rendezek visszatérésetekkor. Várlak benneteket, ne késlekedjetek. Szeretlek benneteket, Atyád: az Oltáriszentségi Jézus, a barát, aki soha nem okoz csalódást.
Tegyétek ismertté üzeneteimet az egész emberiségnek
A LELKI HARCBAN A FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR TITKAIT,A DRÁGA SZENT VÉR
KORONÁJÁT ÉS FIAM SZENT SEBEINEK RÓZSAFÜZÉRÉT IMÁDKOZZÁTOK!

2013.május 13. 09:45


A MINDEN NÉPEK ASSZONYÁNAK FELHÍVÁSA A KATOLIKUS VILÁGHOZ

Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek.Az ötödik
 Mária-dogma Kihirdetése lesz a ti szabadságotok kezdete. Az ötödik dogma az én ellenségemnek a veresége. Ez az oka annak, kicsiny gyermekek, hogy az én ellenségem annyi akadályt és korlátot okoz nekem, a Minden Népek Asszonyának, mert tudja ezzel vereséget fog szenvedni. Kérem ezért az én gyermekeimet, hogy mostantól szerepeljenek a rózsafüzért imádkozásakor szándékaitok között ezek a nagy kérések:


1.Az ötödik Mária-dogma kihirdetéséért (Mary Mediatrix, Co-Redentrix
  és szószóló, Minden Nemzet Asszonya).

2.Oroszország Szeplőtelen Szívemnek szenteléséért.


3.Ferenc pápáért és az egyházért.


4.A világbékéért.


5. Szeplőtelen Szívem győzelméért.


Megiddo Völgyében ér véget a rabszolgaságotok, azon a helyen lesz a
  végső harc a szabadságotokért, és a győzelem az ellenfelem fölött.
Száműzik a gonosz minden erejét a föld felszínéről. Növeljétek az imáitokat több rózsafüzérrel, böjttel, vezekléssel és áldozatok hozatalával, hogy az ellenfelem nagyobb vereséget szenvedjen. A lelki harcban szent rózsafüzérem fájdalmas titkait, a Drága Vér koronáját és Fiam Szent Sebeinek a rózsafüzérét imádkozzátok!
E három rózsafüzér imája lebontja az erődítményeket, amelyeket az én ellenségem hozott ebbe a világba, és biztosítja, hogy az ő támadásakor védve legyen lényetek fizikai, pszichikai, biológiai és lelki szinten.
Ez a rózsafüzér ima felszabadítja megkínzott lelkek és visszaadja a békét. Kisgyermekeimnek adom ezt a hatalmas páncélt, hogy megszabaduljatok a lelki láncoktól, amelyet az ellenfelem rabszolgájává tett titeket. Imádkozzátok ezt a három rózsafüzért, és a gonosz legyőzhető, böjttel, bűnbánattal és az Fiam Testének és Vérének vételével. Ez a legtöbb, amit tehettek, mert ez megerősít, hogy bátran szembenézzetek szorongatóval a támadások idején. Kövessétek ezeket az utasításokat, és a gyakoroljátok be őket, hogy győztesen kerüljetek ki a szellemi harcban minden nap.
Minden alkalommal, amikor imádkoztok, és szellemi harcba léptek, kérem, hogy kapcsolódjatok össze lelkileg:
1.. Szentháromsággal (Atya, Fiú és Szentlélek).

2.. Szeplőtelen Szívemmel és a legtisztább házastárssal, Szent Józseffel.


3.. Az őrangyalotokkal és minden szolgáló angyallal.


4.. Szent Mihállyal, Szent Gábriellel, Szent Rafaellel és a Mennyei Hadsereggel.


5. Diadalmas, Tisztítótűzbeli és Harcos Hadsereggel.


Ha egyesülten imádkoztok, mi leszünk Isten Hatalmas Hadserege, amely
  le fogja legyőzni az ellenséget, és gonosz seregét. Szabadulásotok órája közeledik, ne féljetek, vegyétek ki a részeteket, azaz imádkozzatok, és a Mennyország győzelmet ad. Csak előre a Nagyszerű Máriás Hadseregem, egy lépést sem hátra!
Édesanyátok és Úrnőtök a szabadság felé vezet benneteket! Isten békéje legyen veletek, és Anyai védelmem segítsen titeket. Szentséges Édesanyátok, a Minden Népek Asszonya.

Tegyétek ismerté üzeneteimet az egész világon.

Szent Mihály arkangyal felhívása Isten gyermekeinek
2013-05-19

Dicsőség az Istennek, Dicsőség az Istennek, Dicsőség az Istennek! Alleluja. Alleluja.Alleluja.


A legmagasságosabb Isten békéje legyen veletek. Testvéreim!

Imádkozzatok Jézus Krisztus helytartójáért, mert nagyon nagy próbáknak lesz kitéve pontifikátusa alatt. Miasszonyunk, a Mennyei Királynő kérésére a háborúk még vissza lesznek tartva. Ne hanyagoljátok el az imát, mert a gonosz el akar benneteket nyelni, keresi az alkalmat.
Imádkozzatok egymásért, alkossatok imaláncot,hogy csökkentsétek a gonosz erejét. E világ fejedelmének ideje a végét járja, ezért támadásai egyre erőszakosabbak. Ezért meg kell erősíteni magatokat imában, hogy készek legyetek kivédeni a támadásokat.


Testvéreim, hamarosan elkezdődik a megpróbáltatás ideje, megpróbálják hiteteket, irgalmasságotokat, alázatotokat, engedelmességeteket, de legfőképp szereteteteket. Gyakran olvassátok a Szentírást, elmélkedjetek rajta, hogy győzhessetek a hitben, mert próbának lesztek kitéve. A juhnyáj nagy veszélynek lesz kitéve, maradjatok meg az ima egységében, tartsatok ki a hitben, mert nehéz napok jönnek, el kell viselnetek a tisztulás fájdalmát, melyet érezni fogtok testetekben, lelketekben, szellemetekben. Tartsatok ki, tartsatok ki, hogy megkapjátok az élet koronáját.

Fogadjátok mindezt szeretettel és ajánljátok fel Istennek.
Valahányszor összetalálkoztok vele, ne veszítsétek el a fejeteket.

Emlékezzetek: mindez a ti tisztulásotok része. Jaj a föld lakóinak, akik elutasítják Isten hangját, mert nagy lesz a nyomás! Isten nélkül semmik vagytok! Nélküle nem lesztek képesek elviselni a próbát a nehéz pillanatokban, amelyen keresztül kell mennetek. Legyetek kitartóak a hitben és soha ne veszítsétek el hiteteket Istenben! Atyám próbára teszi az emberiséget, megengedi az ellenség kísértését, hogy ellenőrizze hiteteket. Isten és felebarátotok iránti szeretetetek lesz az erőtök a nyomorgatás napjaiban. Amikor éhínség ideje eljön, segítsétek egymást, ez a hitetek próbája, maradjatok szilárdak és hűségesek Istenhez. Ha leküzditek a katasztrófákat, adjatok hálát Istennek. Ne vegyétek fel a mikrochipet, a fenevad bélyegét, hogy ne legyetek megjelölve. Tudjátok, Atyám nem hagy el benneteket. Ő lesz az eledele a hozzá hűséges embereknek. Amikor az üldözések jönnek, maradjatok nyugodtak és engedjétek, hogy a Miasszonyunk és Királynőnk irányítson benneteket és én, és semmi nem fog történni, ha bíztok a mi védelmünkben. Emlékezzetek minderre azokban a napokban, és minden Atyám akarata szerint fog történni.


Hit, a Szeretet, az Alázat, Jótékonykodás, Engedelmesség, Kitartás és a Bizalom az Úrban a ti erősségetek, amely Isten Népévé tesz benneteket. Atyám öröksége, számíthatok rám, ha gyengének érzitek magatokat. Hívjatok engem és én felemellek titeket, eljövök az Atyám hadseregével harcolni értetek. Biztos lehettek benne!


Testvérek, ismerjük törékeny, gyenge emberi körülményeiteket, hívjatok bennünket és mi szívesen jövünk hogy támogassunk benneteket. Mi a mennyei karok arkangyalai és angyalai vagyunk. Hívjatok bennünket, mert ez egy nagyon erős a szellemi hadviselés, a démonok elmenekülnek minden egyes könyörgésre, amit ti hittel kértek. Azért vagyunk itt, hogy szolgáljunk titeket. Ezzel az imával hívjatok: Szent Arkangyalok és Angyalok Mennyei Serege, siessetek a segítségünkre . Kérjük ezt Jahve Szent Nevében, aki a mi Atyánk, és a ti Atyátok. Terjesszétek ki fölénk védelmeteket és segítségeteket minden pillanatban, hogy kitartsunk a hitben, és elérjük az örök dicsőséget. Ámen.


Kicsoda olyan, mint Isten? Senki sem olyan, mint Isten. A ti testvéretek, Michael, és az Arkangyalok és Angyalok a Mennyei Karban.

Dicsőség Istennek, mert Jó, és Irgalmassága végtelen. Alleluja,
Alleluja, Alleluja. Ámen.A világ elkezdi majd jajgatását, mint a szülésben lévő nő, és életet
fog adni egy új teremtménynek!

2013. május 28.

Mária, Rosa Mystica hívása az emberséghez

Kis gyermekek, Isten békéje legyen veletek!

A világ elkezdi majd jajgatását, mint a szülésben lévő nő, és életet fog adni egy új teremtménynek! Ez a világ, amit ismertek, nagyon rövidesen el fog múlni. De ne féljetek, maradjatok nyugodtak, és bízzatok az Úrban, és minden az Úr akaratának megfelelően fog végbemenni. Különböző helyeken a föld elkezdett rázkódni és nagy lyukak keletkeztek, melyeket az emberi tudomány nem tud megmagyarázni.
Ez mind annak az átalakulási időszaknak a része, melyben a teremtmény elkezdett szenvedni.

Kis gyermekek, elmondom erről a változásról, hogy ez a föld belsejében kezdődött, figyelmeztetés nélkül, és tudjátok, hogy ez annak a megtisztulásnak a kezdete, mely a teremtmény és az őáltala létrehozott dolgokra fog irányulni. Még egyszer elmondom nektek, hogy a nélkülözés
napjai közelednek, ezért sok vizet és élelmiszert tartalékoljatok, gyűjtsétek össze, és tároljátok dobozokba. Mert mindezek a változások, melyeket a teremtmények el fognak szenvedni, víz és élelemhiányt fognak eredményezni. Ezek a változások, melyek az Univerzumban fognak történni, hatással lesznek a mezőgazdaságra itt a földön, és meg fogják fertőzni a vizet. Nehéz napok jönnek az emberiségre, napok, melyen sehol senki nem lesz biztonságban, a bizalom elveszik, és sok lélek a hitet megtagadja, de ne féljetek, mert ha megmaradtok az Úr dicsőségében, és összegyűltök imádkozni, minden sokkal könnyebb lesz.

Kis gyermekek, anyai szívem szenved, látva Atyám házainak eltűnését.

Sok országban a hit az Istenben elveszett, és az Ő házai közül sokat eladtak a legmagasabb árat ajánlónak. Terjed a hitetlenség, és sok lélek elveszik, mert nem hisznek az Isten létezésében. Imádkozzatok azokért a lelkekért, akik az Atya és a Törvények nélkül élnek, és azokért az országokért, melyek sötétségben vannak, mert sokuk, mint Szodoma és Gomorra el fog tűnni gonoszságuk és bűneik miatt.

Ahogy Szent Pál mondja: "Tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek, az emberek önzőek, kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók, vakmerők, és felfuvalkodottak lesznek. Inkább az élvezetet keresik, mint az Istent: a jámborságnak a látszatát még megtartják, de a lényeget megtagadják. Kerüld az ilyen embereket."
Mindez kezdete az írás szó szerinti beteljesedésének.

Kis gyerekek, a könyörület kihűlt, ma nagyon kevesen vannak, akik törődnek a legrászorulóbb testvéreikkel. A modernizáció, a féktelen anyagiasság, és az "én" kultúrája az ember elembertelenedéséhez és az értékek elveszéséhez vezet. Elmondom nektek, ahogy a teremtmény elkezd megváltozni, katasztrófák fognak jönni, melyek nagy szerencsétlenségeket, éhínséget, járványokat és pusztulást fognak hozni, és hacsak nem segítetek egymáson, sokan el fognak pusztulni.

Isten népe, ne veszítsétek el a hitet és a reményt a megpróbáltatás napjaiban, higgyetek minden pillanatban az isteni gondviselésben, és Atyám gondoskodik rólatok, és Ő lesz a megélhetéstek azokban a napokban.

Imádkozzatok és bízzatok, Atyám mannát fog küldeni és az Élő vizek folyamai fognak kiáradni, hogy csillapítsa szomjatokat, így át tudok kelni a megtisztulás sivatagán, mely az új teremtés dicsőségébe vezet titeket. Kis gyermekek, gyűljetek Anyátok köré, maradjatok együtt az imádságban és az egymás megsegítésében, hitetek erősen tart majd titeket, mint Libanon cédrusai, így ellent tudtok állni a megtisztulás megpróbáltatásainak, melyek előttetek állnak.

Isten békéje és szeretete maradjon bennetek, és anyai védelmem legyen veletek mindig.

Szentséges Anyátok, a Rosa Mystica.

Tegyétek ezeket az üzeneteket ismertté az egész emberiség számára.

Kirill pátriárka: Isten színe előtt bűnös dolog az azonos neműek házassága

Bűnös dolognak tartja az azonos neműek házasságát Kirill orosz pátriárka, aki ezt Moszkvában jelentette ki, amikor Thorbjorn Jaglanddal, az Európa Tanács főtitkárával beszélt.
"Ha az ember úgy dönt, hogy ilyen életmódot választ, joga van hozzá, de az egyház feladata az, hogy leszögezze: ez Isten színe előtt bűnös dolog" - mondta a Catholic World News hírportál és az Interfax orosz hírügynökség által idézett ortodox egyházfő a 47 tagállamot tömörítő szervezet norvég főtitkárának.

A pátriárka elmondta: örömmel fogadta a nagy tömegeket megmozgató tüntetések hírét az azonos neműek házassága ellen Franciaországban. Megállapította: az azonos neműek házassága "olyan bűn, amelyet az emberiség történetében először törvénnyel igazolnak".

Thorbjorn Jagland nemrég lezajlott moszkvai látogatásán azt kérte: az orosz törvényhozás alsóháza, a Duma ne fogadja el a homoszexuális propagandát tiltó törvényt. "Nagyon fontos, hogy bármilyen újonnan elfogadandó törvény ne ássa alá a véleményszabadság alapjogát" - mondta a deviánsok védelmében a nyugati politikus.

A jogszabály, amelynek elfogadását - nagyon helyesen - a Kreml és az orosz ortodox egyház szorgalmazta, kimondja, hogy egész Oroszországban jogellenes a homoszexuális, leszbikus, biszexuális és transznemű propaganda. A törvény alapján tilos lesz minden olyan nyilvános rendezvény, amelyen kiállnak a deviánsok jogai mellett.
MTI

Fekete Zsuzsa: Közeledés

Adna-e úrvacsorát Barsi Balázs ferences szerzetesnek a dunamelléki református püspök? – ez is kiderült azon a dispután, amelyet Balog Zoltán református lelkipásztor, emberierőforrás-miniszter vezetett Budapesten, a Hold utcai templomban. Lesz valaha egyetértés fontos kérdésekben a különböző felekezetek között? Tudnak-e úgy harcolni a katolikusok és reformátusok saját identitásukért, hogy közben ne csapják arcul a másikat?
Hitviták
Kárhozatos bálványimádás, eucharisztia, egyházszakadás, hitviták. A laikus csak kapkodja a fejét, és felteszi a kérdést: miért is fontos a 21. században olyan kérdésekről vitatkozni, amelyek a kívülállók számára teljesen lényegtelennek tűnhetnek. A téma nehézségét talán az is mutatja, hogy csupán egyetlen református teológiai hallgatót lehetett felfedezni a nézők között, a disputa az érettebb közönséget vonzotta. A Protestáns tavasz elnevezésű rendezvénysorozat csütörtök esti programján az eucharisztiáról cserélt eszmét Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, valamint Barsi Balázs ferences szerzetes. A beszélgetés apropóját az adta, hogy nagy vihart kavart a református zsinat tavalyi döntése, amely elvetette azt a javaslatot, hogy a Heidelbergi Káté új fordításából hagyják el a 80. kérdést, vagy lássák el lábjegyzettel. Az említett kátékérdés elítéli a római katolikus misét, mert úgymond a mise azt tanítja, „hogy Krisztus testileg jelen van a kenyér és bor színe alatt, és ezért ezekben kell őt imádni. A mise így alapját tekintve megtagadja Krisztus egyszeri áldozatát és szenvedését és ezért kárhozatos bálványimádás. "Nagyon leegyszerűsítve: a zsinat döntését sok római katolikus arculcsapásként értelmezte. Az ennek nyomán kibontakozó vita érlelte meg a beszélgetést a szerzetes és a püspök között. Valóban arról van-e szó, hogy a 16. század óta sem a római katolikus, sem a református felfogás nem változott semmit? Vagy történtek érdemi közeledések, amelyek nyomán másképp vitathatjuk meg a lényegbevágó kérdéseket? Szükség van-e arra, hogy a felekezetek ezekről is szót váltsanak egymással? 

Miért baj?Az egyik szentáldozáson, a másik úrvacsoraosztáson vesz részt, az egyik ostyát vesz magához, a másik kenyeret és bort. Miért olyan nagy baj a különbözőség a mai színes világban? Miért gondolják a katolikusok, hogy a reformátusok „csinálják rosszul”, és fordítva? Pedig a testvériség alapja a közösség – mondta a vitát vezető Balog Zoltán. – A keresztyénség lényege is a közösség, elsősorban Jézus Krisztussal és egymással. A miniszter szerint a nem hívők bizonyára megkérdezik, hogyha a Krisztusban hívők veszekednek egymással és képtelenek megegyezésre jutni, akkor hogyan lehet hinni nekik? Ha maguk között nem tudnak egységet teremteni, akkor miért várják el ezt a világtól? Vajon mit gondol egy ferences szerzetes az úrvacsoráról és egy református püspök a szentáldozásról? – sorolta a kérdéseket a miniszter.
Lenézés 
Nekem a reformátusok úrvacsorájával semmi problémám nincs – kezdte Barsi Balázs. – Az lenne a baj, ha egy katolikus mondaná azt, hogy nincs jelen az Úristen. 1500 évig Kelet és Nyugat úgy tudta, hogy ott van. (Az ortodoxok és katolikusok azt vallják, hogy a feltámadt Krisztus valóságosan jelen van a kenyérben és borban - a szerk.). Azt tartanám inkább katolikusellenesnek és megbotránkoztatónak, ha egy protestáns lelkész és a gyülekezet azt vallaná, hogy valóságosan jelen van a kenyérben és a borban, úgy, ahogyan a katolikusok mondják, tudniillik a református lelkész nincs felszentelve – mondta a szerzetes. Szerinte az eucharisztia különböző egyházfogalmat takar, és leginkább egyháztani kérdés, amelyben nem lehet egység, érdemesebb inkább az egyház struktúráján elgondolkodni.
Balog Zoltán kérdésére Barsi Balázs azt válaszolta: hogyha meghívnák a reformátusok úrvacsorára, azon részt venne ugyan, de nem áldozna, mert az a református testvérei lenézését jelentené.
Eltérő egyházfogalom
Bogárdi Szabó István református püspök elsőként arról beszélt, hogy a római katolikus mise középpontjában az áldozás áll, melynek fenségessége és méltóságteljessége szembeszökő a reformátusok úrvacsora gyakorlatához képest. – Nálunk ez "plebejusabb" módon megy végbe, de ez csak vizuális, esztétikai benyomás. A katolikus mise látványosabb, ahogyan a templomuk is az. Az úrvacsoraosztás és a szentségek kiszolgálása ugyanazt jelenti. A római katolikusoknál azonban inkább osztásról beszélnék, ahol gyorsan kimennek a hívek, sorba állnak, megkapják az ostyát, aztán iszkiri a helyükre. A reformátusoknál pedig inkább a kiszolgálás jellege, a kenyér és bor méltóságteljes átadása domborodik ki, Erdélyben még igét is mondanak hozzá – hangsúlyozta a püspök a különbözőségeket. A püspök egyetértett abban vitapartnerével, hogy egyháztani differenciáról és eltérő egyházfogalomról beszélnek. 
Vegye komolyanA református püspök Balog Zoltán kérdésre válaszolva elmondta,  hogy nem adna úrvacsorát Balázs atyának, hiszen maga Balázs atya mondta, hogy a református úrvacsorát nem tekinti szentségnek. - Szerintem Balázs atya sem tenné meg velem, hogy református úrvacsorát szeretne venni, hiszen abban egyetértünk, hogy nem lehet a határokon össze-vissza átjárni, még akkor sem, ha ma ennek sportja, divatja van. A testvéri közösség megtalálásának más az útja. A legfontosabbnak azt tartom, hogy saját egyháza tanítását mindenki vegye komolyan – tette hozzá.
Minden egyes morzsábanNem állítanám, hogy nem tartom misztériumnak a református úrvacsorát, csupán más az eucharisztiáról való felfogásunk – reagált Barsi Balázs a püspök szavaira. – Mi úgy tudjuk, hogy a Föltámadott jelen van a testével minden egyes morzsában és minden egyes csepp borban. Nem bálványt imádunk, nem a kenyeret imádjuk, hiszen megtörténik az átváltozás. Az Úrral való másfajta találkozásnak tartjuk az eucharisztiát. 
Velünk vanBogárdi Szabó István szerint nem érdemes a formai különbözőségeknél leragadni. Szent Ágostont idézve azt mondta: az egység és a békesség köteléke mindet felülmúló adomány, amiért mindent oda kell adni, kivéve az igazságot , de ez nem a filozófia igazsága, hanem Krisztus üdvözítő igazsága. A vitapartnerek egyetértettek abban, hogy nagyon fontos Krisztus jelenlétének kérdése, de a püspök szerint fontosabb a „velünklét", vagyis hogy Isten ígérete szerint velünk van. Arra figyelünk az úrvacsorában is, hogy Isten velünk léte minket magunkat mennyire változtat meg. Tehát nemcsak római katolikus, hanem református átváltozás is van, de ez nem az úrvacsora jegyeit helyezi előtérbe, hanem az Istennel találkozó embert. 
KözelebbA 16. század hitvitái súlyos harcokban mentek végbe, és nem tartozik az egyház történetének legfényesebb lapjaira, hogy a vitatkozók kölcsönösen ki is átkozták egymást. A huszadik században pedig alig vitáztak a hitről, talán a régi rossz tapasztalatok miatt féltek erről beszélni. Viszont most már remélhetjük, hogy kiközösítés veszélye nélkül is beszélhetünk a hit lényeges kérdéseiről – vetette fel Bogárdi Szabó István. A csütörtöki disputa egyik fontos megállapítása, hogy végre egy asztalhoz ültek katolikusok és reformátusok anélkül, hogy egymást hibáztatták vagy megsemmisítették volna. Ahogyan Balázs atya fogalmazott: nem arról van szó, hogy egy csoport disszidált a katolikus egyházból a 16. században, hiszen ha elszakad egy ruha, a jobb fele is elszakad a baltól és fordítva, tehát már sokkal korábban folytatni kellett volna a tárgyalásokat. Balog Zoltán az evangéliumra utalva azt mondta: "Akkor fogja elhinni a világ, hogy Krisztus tanítványai vagytok, ha egymást szeretitek és megőrzitek az egységet. Ha egyek lesztek, akkor hisz majd a világ, ellenkező esetben hiteltelen a keresztyénség." A végső konklúzióként pedig álljon itt a miniszter zárógondolatainak egyike, amely szerint ha a keresztyének közelebb akarnak kerülni egymáshoz, akkor előbb Krisztushoz kell közeledniük. 
Fekete Zsuzsa