2013. május 1., szerda

A történelem ismétli önmagát


Igen sokszor hallottuk már ezeket a szavakat, de beszélni könnyű dolog nem kerül sokba és nem kell áldozatot hozni és vállalni a felelősséget döntéseinkért. A kényelmes és viszonylag biztonságos dolog csak a szánkkal hadakozni.
Az emberiség és a kereszténység igen nagy feladat előtt áll, ismét harcban és szenvedésben kell majd bizonyítania hogy érdemes az Isten szeretetére miután elfordult és megvetette az igaz hitet, minden másban keresett boldogságot a sötét oldal könnyű kényelmes életvitelében. Eközben saját magának bizonygatta "nem vagyok bűnös hisz mások is ezt teszik".
Olyan mértékben bűnös már az emberiség, hogy a tisztító tűz ereje borzalmas lesz és hosszú évekig fájó. Ne feledje többet senki, aki az ördöggel alkut köt sosem lesz elfelejtve, és felelnie kell vagy így, vagy úgy.
Háború jön, a fény és a sötétség között!
Senki ne várja ezt igazán hisz az eddig elkövetett összes bűnért fizetni kell, fájó, kínzó,borzalmas és hosszan elhúzódó lesz. Így is örülhetünk, hogy még kapunk egy utolsó esélyt. Isten mindig megbocsájt, de bizonyítani kell hogy kiérdemeljük bocsánatát.
S most egy maroknyi fénynek kell bevilágítani a Föld sötétjét, ezért lesz kemény próbatétel ez hisz a nagyvilág összes bűnéért mi kérünk számon, és a végén ha Isten is úgy akarja letaszítjuk a sátánt oda ahová való. Készüljetek hát hiszen ez a film csak egy jó mozi, nem mutatja meg mi vár ránk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hidvégi Szabolcs

Szép új világ - hírcsokor

Nem engedtek papokat a bostoni robbantás sebesültjeihez - az Ensz Főtitkára nemzetközi kampányt indít a nemi eltévelyedések mellett - kolostor mellé épített sztriptízklub, igaz, ez a szerzetesek és hívek akciói miatt egy éve nem tudott megnyílni...
1. A The Wall Street Journal munkatársa írja: a robbantás után több tucat sebesült hevert az utcán, ahol orvosok, ápolók, tűzoltók, rendőrök nyüzsögtek, az odasiető papokat azonban nem engedték a helyszínre.
Mint ismeretes, április 15-én délután két robbantás történt a Boston Marathon céljának közelében. Hárman életüket vesztették, és legalább 144 személy szenvedett sérüléseket.
A feltartóztatott papok egyike elmondta: ilyet még nem tapasztalt. A papot régebben mindenhová beengedték. A 2001. szeptember 11-i New York-i merénylet színhelyén számos pap adott feloldozást – volt, aki élete árán – a tűzoltóknak és a sebesülteknek. „Ez megváltozott. Ma nem tartják szükségesnek a pap jelenlétét vészhelyzetben” – mondta. 

A papok, akik szentségekkel nem láthatták el a sebesülteket, egy közeli templomhoz vonultak, ahol banánnal, naranccsal, innivalóval és jó szóval vigasztalták a rémült embereket. Talán ennyit tolerál a szekuláris társadalom, talán csupán egy-két rendőr egyéni elutasító magatartásáról volt szó – a The Wall Street Journal cikkírója mindenesetre fájdalmasan ironikusnak nevezi, hogy miközben haldoklott a merénylet egyik áldozata, egy nyolcéves katolikus fiú, aki tavaly lett elsőáldozó, a papok csupán pár méternyire voltak tőle, a rendőrkordon túloldalán, és nem adhatták fel neki a katolikus ember számára oly fontos, utolsó szentséget.
*
2. Az oslói emberi jogi konferencián április 15-én videoösszeköttetésben megszólaló Ban Ki Mun kijelentette: nemzetközi kampányt indít a leszbikus, homoszexuális, biszexuális és transzgender személyek érdekében.
Ban Ki Mun úgy véli, a nemi zavarokban szenvedők háttérbe szorítása „korunk egyik nagy, elhanyagolt emberi jogi problémája”, melynek orvoslása fontosabb, mint a kultúra, a hagyomány vagy a vallás.
„Intézményesítenünk kell a nemi irányultságon és a genderidentitáson alapuló diszkrimináció elleni erőfeszítéseinket. A közneveléssel kell megváltoztatnunk az általános hozzáállást. Lesznek, akik ellenezni fogják a változást, és a kultúrára, a hagyományra, a vallásra hivatkozva próbálják védeni a jelen állapotot” – fejtette ki álláspontját.

Ugyanakkor biztosította a leszbikus, homoszexuális, biszexuális és transzgender személyeket, hogy mellettük áll, és „folyamatosan nyomást fog gyakorolni a vezetőkre a haladás érdekében”. Ha mások is csatlakoznak hozzá, a világ mindenki számára „biztonságosabb, szabadabb és egyenlőbb” lesz – ígérte a főtitkár. 
*
3. Borromeo Szent Károly Misszionárius Nővérei chicagói kolostora és idősotthona tőszomszédságában sztriptízklub épült, melynek megnyitását eredetileg 2012 nagyhetére tervezték. A nővérek imával, a helyi lakosok tiltakozó akciókkal akadályozzák – eddig sikerrel – a hárommillió dolláros szórakoztatóközpont megnyitását.
A nővérek és a helyi családok körében egyaránt hatalmas felháborodást váltott ki a klub létesítésének terve, amit ráadásul a kolostor szomszédságában, a törvényben előírt semleges zónán belül terveztek megnyitni. A törvény szerint istentiszteleti hely 300 méteres körzetében nem működhet ilyen szórakozóhely. 

Borromeo Szent Károly Misszionárius Nővérei április 22-én sajtókonferencián mondták el, hogy nővéreik 18 országban folyamatosan kérik Szent Mihály közbenjárását az ügyben, amelyet Dávid Góliát elleni küzdelméhez hasonlítottak. A helyi lakosság – köztük sok fiatal család – tiltakozó akciója keretében ötszázan tartottak imavirrasztást, és háromezren írták alá a klub elleni petíciót. A helyi vezetést felszólították, hogy tartassa be a semleges zónára vonatkozó törvényi előírást. Amennyiben ez nem történik meg, a nővérek nagy valószínűséggel jogorvoslatért folyamodnak – írja a CNA

Magyar Kurír (mk)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A Kereszt egy új formája kerül majd bevezetésre

Drága szeretett leányom, az Én Hatalmam soha nem fog meggyengülni; mint egy fény, halványabb lesz a sűrű köd közepette, de mindig látható lesz, még ha olyan gyenge lesz is, akár egy halvány pislákoló fény.
Amikor a világ újra megváltozik, mivel a gonosz szellem a megosztottságra megosztottságot hoz, akkor egyedül csak Isten Fénye lesz az, ami fenntart majd benneteket. Jelenlétemet érezni fogják azok, akik Hozzám folyamodnak segítségért, mert Én sohasem foglak elhagyni benneteket, különösen akkor nem, amikor úgy érzitek, hogy minden reménytelen. Semmi más, csakis az Igazság fog segíteni nektek helyt állnotok, amikor a szeretet hiánya – a mai világban nyilvánvaló módon – egyre csak növekszik, amint az emberek szíve kővé változik.
Az Igazságot a Szent Biblia tartalmazza. Ez az a táplálék, amely éltetni tudja az embert úgy most, mint a jövőben. Rövidesen lehetetlen lesz akár csak egy Bibliát is vásárolni, mivel sok nemzet ragaszkodni fog az új törvényekhez – különösen Európában -, mely törvények minden olyan könyvet be fognak tiltani, amelyek Isten Szavát terjesztik.
A levél most íródik, hogy hívja mindazokat, akik a Katolikus Egyház szolgálatában állnak. Hamarosan minden felszentelt szolgám tájékoztatva lesz a változásokról, amelyekről azt fogják mondani, hogy az Egyház javát szolgálják.
Az új szabályok, amelyek a Szentmise alatt mondott imák módosításaiban lesznek észlelhetők, ártalmatlannak fognak tűnni. Sokan nem veszik észre ennek a jelentőségét, de ez a Szent Eukarisztiához és a benne lévő Jelenlétemhez kapcsolódik. A „megemlékezés” szót fogják használni, és hamarosan minden templomot megfosztanak kincseitől. A kincsek elvétele, beleértve az arany Tabernákulumokat is – melyeket fából és kőből készítettel cserélnek fel – egyike lesz azoknak a jeleknek, melyeket összegyűjtenek az Új Világvallás számára.
A templomokat a falaikon belül fogják megváltoztatni, és ez magába foglalja majd az oltárok megszentségtelenítését is. A Szentségtartók – a Szent Eukarisztia tartója –kezdenek eltűnni, és a Szentségkitétel napjai véget érnek.
Vessétek csak meg most Szent Szavamat, és majd könnyeket fogtok sírni, amikor ezek a cselekedetek fel fognak tárulni előtettek! Hamarosan – nem sokkal később – a felszentelt szolgáim által viselt öltözékeket meg fogják változtatni, és a Kereszt egy új formája kerül majd bevezetésre. Az új rémtett nem egy egyszerű kereszten alapszik. Ehelyett, diszkréten, a fenevad fejét fogja ábrázolni.
Azt kérem tőletek, hogy most gyűjtsétek össze Szent Keresztjeimet és tartsátok azokat otthonaitokban, Szenteltvízzel együtt. Arra sürgetlek benneteket, hogy ragaszkodjatok az Igazsághoz, amelyről beszéltem nektek. Aztán azt akarom, hogy teljesen bízzatok meg Bennem. Sohase higgyétek, hogy elhagylak titeket, kiszolgáltatván a gonosznak benneteket. Én továbbra is mindenkor közel maradok hozzátok. Különleges áldást árasztok szeretett, hűséges szolgáim fejére, hogy Szentséges Szívemmel egybefonva tartsam őket.
Tartsátok szíveteket közel Hozzám, és egymáshoz is. Vigasztaljátok és erősítsétek egymást, mert nektek az előttetek álló idők előtt és alatt sokkal jobban kell szeretnetek egymást, mint valaha. Én vagyok a ti családotok. Ti az
Enyéim vagytok. Mi egyesülve maradunk egészen addig a pillanatig, amikor a harsonák megszólalnak, és a bejelentés megtörténik, hogy Második Eljövetelemben végül kinyilatkoztathatom Magam. Akkor érezni fogjátok az örömet és a békét, amelyet megígértem nektek. Aztán minden szenvedés véget ér.
Jézusotok

Kilenced az Eucharisztikus Kongresszusért

Május 10-11-én lesz az Eucharisztikus Kongresszus a váci Székesegyházban. http://www.ek2013.hu
Május elsején, Szent Józsefnek, az Egyház fő védőszentjének az ünnepén kezdjünk el egy kilencedet az alábbi imának naponkénti elimádkozásával, hogy e Kongresszus által is minél több kegyelem áradjon hazánkra és az egész világra. Szentáldozásainkat is felajánlhatjuk erre a szándékra.
Jézus Krisztus, Királyok Királya! Te úgy tartottad jónak, hogy közöttünk maradj az idők végezetéig az eucharisztikus színek alatt az Oltáriszentségben. Ezen jelenléted mélyebb tisztelete érdekében szerveződik az Eucharisztikus Kongresszus. Kérjük, áraszd bőségesen kegyelmedet a szervezőkre és a lélekben készülőkre, hogy minél többen és minél mélyebben át tudjuk érezni valós jelenlétedet az Eucharisztiában. Add kegyelmedet, hogy a Kongresszus a Szentháromságos egy Isten dicsőségét erősíthesse szívünkben, lelkünkben, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké! Ámen.


Hazánkban egy igen szép emlékű Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zajlott le 1938. május 25-29. között. Az Eucharisztikus Világkongresszusok sorában ez volt a 34. (2012. június 10-17. között Írországban rendezték az 50-diket). Ma a Világkongresszusokat négyévenként rendezik. A világkongresszusok mellett rendszeresen vannak országos és egyházmegyei kongresszusok is többfelé a világban.
Ezen a 38-as Eucharisztikus Világkongresszuson százezrek ünnepelték Jézus Krisztust az Oltáriszentségben. Legtávolabbi vendégek: Brazília, Argentína, Chile, Fülöp-szigetek és Kína. Kiemelkedő programok voltak pl.: 150 ezer elsőáldozó a Hősök terén, Hajós körmenet a Dunán, Éjszakai elmélkedés és szentmise 150 ezer férfivel, 25 ezer agrárfiatal külön szentmiséje, Körmenet a Szent István Bazilikától a Hősök terére stb.
Mindezek emléke még ma is él az idősebb generációban. Ezért gondoltuk, hogy erre az eseményre emlékezve, annak 75. évfordulóján kerüljön sor egy újabb Eucharisztikus eseményre.
A Váci Egyházmegyében 2013 május 10-11. között kerül megrendezésre egy Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus, a 75. évforduló alkalmából. Ez a kongresszus kétnapos lesz, (péntek-szombat), melyen az Oltáriszentségben valóságosan köztünk lakó Jézus Krisztusról szeretnénk megemlékezni és egyben az Ő tiszteletét szeretnénk elmélyíteni a szívekben – Isten segítségével.
A jelenleg szervezés alatt álló Egyházmegyei Euchatisztikus Kongresszus jelszava:
A remény éltető forrása
Ez a jelszó a reményvesztett világba kívánja belekiáltani, hogy Jézus Krisztusban van a mi igazi reményünk! Az alcím:
„A bűnösöket hívom” (Mk 2,17)
pedig Jézus szavaira kíván utalni, hiszen Ő mondta, hogy a bűnösöknek van szükségük segítségre. Egyben tudjuk, hogy minél mélyebben vagyunk a bűnök erdejében, annál nehezebben tudunk indulni Krisztus, a legfőbb Orvosunk felé. Őket (minket) kíván bátorítani ez az alcím. Bárcsak minél többen meghallanánk ezt, és felhasználnánk az addig hátralevő időt lelkünk felkészítésére, szívünk fokozatos kitárására Jézus Krisztus felé!

2004. július 29-e óta Kolumbiából

HAMAROSAN HALLOTOK HÍREKET A HAMIS PRÓFÉTA MEGJELENÉSÉRŐL 

2013.ápr.1. - 08:50
 Nyájam bárányai, béke veletek.

A nagy hitehagyás növekszik minden nap, ami egy nagy jel mindazoknak, akik arra várnak. Én nagyon hamar eljövök. Minden készen áll az én ellenségem kezdi, " ravaszság műsorát", amely több millió lelket kárhozatba visz. Imádkozzatok választott helytartómért , az én Benedekemért és az egyházért, hogy a Kálvária elviselhetőbb legyen.

Az egyház megkezdte a keresztútját,  az ellenség már ítéletet hozott felette,  a misztikus test fájdalomba merül, de a gonosz erők nem dönthetik le. Előre, Cyreneusok, segítsetek  imáitokkal, hordozni Egyházam keresztjét! Az egyház alapjaiban megremeg  és úgy tűnik, hogy a gonosz erők elpusztítják, de nem, az Egyház Én vagyok,  és a pokol kapui nem dönthetik le. Az egyházamra az  egyházszakadás ostora mér döntő csapást.

Készüljetek Én népem, hogy együtt menjetek fel  a Kálvária szomorú útján, ahol majd keresztre feszítik az Egyházamat, mert akkor majd feltámad egy új karizmatikus és spirituális egyház, amely összegyűjti az idő szerint Isten összes  gyermekét az  én uralkodásom alá a A Mennyei Jeruzsálemben.

Hamarosan hallhattok a híreket a hamis messiás megjelenéséről  legyetek nagyon óvatosak, tudjátok jól, hogy mindez csalás, ne figyeljetek rá. Csak bennem bízzatok, mert én vagyok az örök Pásztor, ne féljetek, mert az Ég nem hagy el titeket. Erősítsétek meg a hiteteket, hogy  győzedelmeskedjetek minden nap a csatában, és eljuttok  az Isten Országába és az Ő Örök Dicsőségébe.

Mondom még egyszer, készüljetek fel a "figyelmeztetés" érkezésére, mert amikor minden destabilizálódik, és a béke elvész, akkor amikor el fogom küldeni "a lelkiismeret ébredését", amely megmutatja az igazságot, és meg fogja erősíteni a hiteteket,  így képesek leszek  megharcolni  a végső nagy csatát, amely megadja nektek a szabadságot, és méltóvá tesz bennetek  arra, hogy Isten gyermekeinek nevezzenek titeket,  Atyám örököseinek. Imádkozzatok, böjtöljetek, tartsatok bűnbánatot, és jó élet gyónást, tápláljátok magatokat gyakran az Én Testemmel és a Véremmel, így el tudjátok viselni az örökkévalóságig vezető út nehézségeit.

Én békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert  az Isten Országa közel van.
 A ti Örök Pásztorotok: a Názáreti Jézus.

Tegyétek  ismertté az üzeneteket az egész emberiségnek.


GYERMEKEIM, SEGÍTSETEK LELKEKET MENTENI! IMÁDKOZZATOK AZOKÉRT, AKIKNEK LEGNAGYOBB SZÜKSÉGÜK VAN AZ ISTENI IRGALOMRA EZEN A VILÁGON ÉS AZOKÉRT, AKIK A TISZTASÁG LEGALSÓBB SZINTJEIN ÉLNEK.
2013. április 30. 8:45

AZ OLTÁRISZENTSÉGI JÉZUS FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ
Gyermekeim, béke veletek.
Atyám meghosszabbította Isteni Irgalmasságának rövid idejét arra várva, hogy kihirdessék az Én Édesanyám 5. Dogmáját és felajánlják Oroszországot az Édesanyám Szeplőtelem Szívének. Az Ő kérésére meghosszabbította irgalmasságának idejét addig, amíg megtörténnek ezek az események. Gyermekeim, segítsetek lelkeket menteni! Imádkozzatok azokért, akiknek legjobban szükségük van az Isteni Irgalomra ezen a világon, és azokért, akik a tisztaság legalsóbb szintjein élnek. Ajánljátok fel értük a Szentmise legszentebb áldozatát. Biztosítalak benneteket, hogy sokan közülük megmenekülnek. A minden Szentmisében létrejövő Legszentebb Vértelen Áldozatom ereje sok lelket megment a tisztítótűztől és sok olyan e világi lelket megment, akikre a az örök kárhozat tüze várna. Sok olyan lélek van, akik a ti időtök szerint évszázadok óta várnak arra, hogy valaki legalább egy Szentmisét mutasson be értük vagy imádkozza értük a Szentolvasót, hogy bejussanak az Örök Üdvösségbe.
Gyermekeim, amikor Szentmisét mutattok be értük vagy a Fájdalmas Szentolvasót vagy Szent Vérem rózsafüzérét imádkozzátok értük, böjtöltök értük, önmegtagadásokat végeztek a tisztítótűzben szenvedőkért vagy az Isteni Irgalmasságomra legjobban rászorulókért ezen a világon, akkor Atyám szeretete és Irgalmassága beviszi ezeket a lelkeket az Örök Dicsőségbe. Megmenti azokat a lelkeket, akik meghalva a halálos bűn állapotában lennének, akik sötétségben járnak, és enyhíti a tisztítótűzben szenvedő lelkek helyzetét.
Gyermekeim, szükségem van arra, hogy kiszabadítsatok milliónyi lelket, akik már feledésbe merültek, mert az emberek többsége nem emlékszik rájuk, nem imádkozik értük. Imádkozzatok a tisztítótűzben szenvedő lelkek örök nyugalmáért, és Atyám megjutalmaz benneteket ezért és emlékezni fog rá, amikor bementek az Örök Dicsőségbe. Minden e világi lélek megmentéséért vagy a tisztítótűzben szenvedőkért Atyám a megbocsátás kegyelmét adja nektek vagy családtagjaitoknak akkor, amikor erre a legnagyobb szükségetek lesz vagy az Isten Arca előtt álltok.
Minden lélek, aki a ti imáitok, áldozat hozatalotok, önátadásotok által kerül az Örök Dicsőségbe, a ti közbenjárótok lesz ezen a világon és a ti örök életre vivő utatokon. Atyám, aki véghetetlenül irgalmas, megajándékoz benneteket minden lélekért, akit segítetek megmenteni ezen a világon és azokért is, akiket megmentetek a tisztítótűzből. A tisztítótűzben levő lelkek hatalmas közbenjárók, imádkozzatok értük és ők segítenek nektek lelki küzdelmeitekben. Az egyetlen Atyaisten, akinek hittel felajánljátok őket, sok lelket megment a tisztítótűztől és örök nyugalmat ad, és sok lélek, akiknek erre legnagyobb szükségük van az imára, lelketek legnagyobb hasznára lesz, mert egyesíti lelketeket Atyám Nagy Irgalmasságával. Imádkozzatok azokért a lelkekért, akiknek legjobban szükségük van az Isteni Irgalomra ezen a világon, és azokért, akik a tisztítótűzben vannak és Atyám megjutalmaz titeket.
Békémet adom nektek, az én békém veletek marad.
Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert Isten Királysága közel van. A ti Mesteretek, az Oltáriszentségi Jézus, Barátotok, aki soha nem vezet félre benneteket. Ismerje meg az egész világ rendelkezéseimet.
Emlékeztetőül:


Ápr. 19. A Legszentebb Szűz sürgős felhívása. Május 13-án lesz az iriai jelenésem 96. évfordulója Portugáliában. Ez legyen a globális ima napja az én Szent Rózsafüzérem elimádkozásának. Az Úrangyalával kezdjétek, majd egyesüljetek Mennyei Édesanyátokkal a következő szándékok elimádkozásában:
1.Az 5. Mária-dogma kihirdetéséért ( Mária Közbenjáró, Mária Correndentrix, Mária Szószóló, Minden Népek Asszonya)
2.Oroszország felajánlása Szeplőtelen Szívemnek
3.Ferenc pápáért és az Egyházért
4.A világbékéért
5.Szeplőtelen Szívem győzelméért
Az egész katolikus világ támogassa kérésemet és együtt forduljunk az Örök Atyához. Szívem kicsiny gyermekei, ti vagytok az én Máriás Hadseregem! Egyesüljünk ezen a dicsőséges napon imádkozva az én rózsafüzéremet, hogy egy hangon kiáltsunk fel az Örök Atyához irgalomért az egész emberiség számára! Leányaim, teljes szívemből kérem, viseljetek ezen a napon fátyolt vagy kendőt a fejeteken alázatból, szeretetből, odaadásból, jámborságból.Számítok rátok, nagyszerű Máriás Hadseregem! Minden Népek Asszonya szeret benneteket!Tegyétek ismertté üzeneteimet az egész világon!

Eucharisztiáról

Az Eucharisztiában (Oltáriszentségben) Anyaszentegyházunk hite szerint egyértelmű, hogy Jézus valóságosan jelen van – az Ő ígéretének megfelelően. Ez a jelenlét időnként csodákkal igazolódik, de általában és jellemzően hit kérdése, mivel egyes teljesen egyedi esetektől eltekintve érzékszerveinkkel csak az ostyát és a bort láthatjuk és ízlelhetjük. Mégis hitünk alapja, hogy Jézus Krisztus – a pap átváltoztató szavait követően – valóságosan megjelenik, bele lényegül az anyagba.
   Mivel hitünk alapja, hogy Jézus Krisztus jelen van az Oltáriszentségben, ezért – különösen az utóbbi évszázadokban – kialakult az a szokás, hogy elidőzzünk a templom csendjében a Tabernákulum előtt és beszélgessünk imádságunkban az Oltáriszentségben ott tartózkodó Megváltónkkal.
   Az utóbbi években a közbiztonság romlására történő hivatkozással templomaink jellemzően be vannak zárva napközben és éjszaka, ezért nem lehet ezen időszakokban meglátogatnunk Jézus Krisztust a templom csendjében rövidebb-hosszabb beszélgetésre. Ennek a hiánynak valamilyen szintű pótlását kívánjuk adni azzal, hogy az internet adta lehetőségeket kihasználva a számítógépes képernyőn meg tudjuk jeleníteni a kitett Oltáriszentséget. Ezt kínálja a bejelentkezés az alábbi linkre!
   De mielőtt kattintana, gondolja át, hogy ha teljes képernyőn akarja szemlélni, akkor az F11-et kell megnyomnia, majd az otthon végzett szentségimádás után újból nyomja meg az F11-et és akkor visszalép a gép a normál használatra.

Folyamatos szentségimádás online (St. Martin of Tours Catholic Church, Lousville, Kentucky, US): 
http://74.142.49.38:8000/view/viewer_index.shtml?id=81334