Az alábbiakban rövidített és kronológiailag hiányos összefoglaló listát adunk közre a mélyen felkavaró pápai tévtanításokból, amelyeket Ferenc eddigi pontifikátusa alatt – hívő népét megbotránkoztatva – jelentett ki. Ezeket a híreket és idézeteket szándékosan, nagyon rövid formátumban mutatjuk be, annak bizonyítására, hogy Ferenc pápa és környezete az eretnekség és az egyház megosztásának súlyos gyanújába keveredtek. Ennek ellenére – még papok és püspökök is – néhányan úgy vélik, hogy Ferenc pápa idézetei és cselekedetei, pusztán provokatívak, vagy csak ellentmondásosak. Mások állítják, hogy Ferenc istenkáromló eretnekségeket mondott ki, tekint természetesnek, a jezsuita modernizmus és a Felszabadítás Teológiája nevében. Sajnos néhányan viszont azt hiszik, hogy felemelőek és inspirálók ezek a súlyos kijelentések és történések.
Az alábbi idézetek és hírek nem a fake news kategóriából származnak. Nem pápaellenesek, hanem az egyház védelmében gyűjtöttük össze, remélve abban, hogy sokan elgondolkodnak az alábbiakon. Megbízható hírforrásunk a „WILD VOICE”, amely a Google-on keresztül könnyen ellenőrizhető.
Összefoglalás és kiemelések:
2013.
XVI. Benedek pápa bejelentette, hogy „lemond” és a Szent Péter bazilika néhány órával később „megvilágosodott”;
Ferenc első beszédében Róma püspökeként jelentette be magát a világ végéről;
A szabadkőműves páholyok gratuláltak Jorge Bergoglio-nak, hogy pápa lett, és „semmi sem lesz olyan, mint korábban” – mondták;
A Szentlélekre utal, mondván: „majdnem olyan, mintha Babel apostola lenne”; Ferenc pápa azt állította, hogy Jézusnak a kenyér és a hal megsokasításának csodája valójában a „megosztás” csodája, nem a bibliai „csodálatos kenyérszaporításé”;
A meleg papokról szólva ezt mondta: „Ki vagyok én, hogy ítéljek?”;
Korlátozta a latin nyelv használatát a ferencesek által celebrált miséken;
Azt mondta, az ifjúságnak hogy „rendetlenséget akarok” és „bajokat akarok az egyházmegyékben” (sic!);
A Nemzeti Abortusz és Reproduktív Jogok Akció Liga tweet-üzenete: „Köszönöm, hogy Ferenc pápa mindenhol a nők mellett döntött”;
Azt mondta, hogy „mi átéljük Shiva mítoszát”;
A vezető LMBTQ magazin, az Advocate címlapján szerepelt a képe;
Azt hirdette, hogy azokat az ateistákat, akik jót cselekszenek, megváltják;
Elkezdett selfiezni a rajongókkal...
2014.
Megtartotta az első muszlim/zsidó imákat és a korán-felolvasásokat a Vatikánban;
IPhone üzenetet küldött az evangélistáknak a jólét-evangéliuma TV prédikátorának, Kenneth Copeland segítségével;
Azt mondta, hogy „szidjátok az Urat” (sic!), és azt is, hogy megkereszteli az idegeneket;
A Rolling Stone borítója;
Dolan bíboros azt állította: Ferenc szerint „a katolikus egyház nem utasíthatja el a meleg házasságot”;
Megemlítette a papok cölibátusának újbóli átgondolkodását;
Azt mondta, hogy „nem érdekli az evangélikusok katolikussá való átalakítása”;
Kezdetben, az egyház homoszexualitáshoz való viszonyának elmozdulását javasolta a zsinat dokumentumában, de ezt felülvizsgálták;
Az ember az „univerzum királya”!;
Elmondta, hogy rendjén valónak találja, hogy egy nő érvénytelen házasságban, szentáldozáshoz járuljon – mondván: „Egy kis kenyér és bor nem árt”;
Összehasonlítja az iszlám terroristákat a keresztény fundamentalistákkal…
2015.
Az elveszett lelkek nem mennek a pokolba;
Jézus Krisztus keresztre feszítésével viccelt;
Azt állította, hogy Jézus könyörgött a szüleinek megbocsájtásért, és Szűz Mária „megtévesztette” Krisztust;
A „PETA” (Állatvédők szervezete – a szerk.) az év emberévé választotta;
Találkozott egy transz-neművel, akit az „Ördög lányának” neveztek;
A protestánsokkal tárgyalva felajánlotta nekik a katolikus egyházzal való közösséget;
Ő és környezete rutinszerűen szidták és gúnyolták a „merev” katolikusokat;
Kivetítették a Szent Péter bazilikára állatok és az emberiség képeit az éghajlatváltozás támogatására a Szeplőtelen Fogantatás ünnepnapján…
2016.
Megjelent egy olyan videó, amely az imádságát mutatja be muszlim imádság gyöngyökkel, Buddha-szoborral és a Menorával, csak a kereszt hiányzott;
Megváltoztatta római katolikus miserendet, hogy a Szent Nagycsütörtöki lábmosás szokásába a nőket is bevonják;
Az protestánsoknak a Szent Péter-bazilikában kiszolgáltatta az Oltáriszentséget;
Bejelentette, hogy részt vesz egy közös szertartáson a világ evangélikus szövetségével a reformáció 500. évfordulójának megemlékezésére;
Azt állította: Keresztelő János megkérdőjelezte, hogy Jézus Krisztus a Messiás;
Arra tanították a papokat, hogy azoknak, akik gyónnak, nem kell felsorolniuk a bűneiket, maga a gyónás egy gesztus;
Kijelentette, hogy egy amerikai elnökjelölt nem „keresztény”;
Különleges körülmények között elfogadott fogamzásgátlás;
Dicsérte az abortuszjogot támogató ügyvédet;
Olyan nyilatkozatott tett, amely megváltoztatja a szentáldozás megtagadásának gyakorlatát azok esetében, akik a „szabálytalan kapcsolatban” vannak (elváltak és újraházasodtak stb.);
Megvitatták a női diakónusok lehetőségét;
Összehasonlítja az iszlám hódítás tervét Jézus szavaival Szent Máté evangéliumában;
Azt mondta, hogy a Földanya az, aki „életet ad nekünk és óv minket”;Azt tanította: Jézus tudta, hogy a kísértés bennünk van;
Szent Mária Magdolnát apostoli rangba emelte;
Azt mondta: a „szentségi házasságok nagy többsége nulla”, majd a „nagy többség” részre módosító magyarázatot adott ki;
Úgy nyilatkozott, hogy: Egyes papok „állatok”;
Azt mondta, hogy Luther szándéka nem volt tévedés;
Azt mondta, hogy az egyháznak „kérnie kell a megbocsátást a meleg emberektől, akiket megsértett”;
Azt mondta, ha az iszlám erőszakról beszél, „katolikus erőszakról is beszélnie kell”;
Találkozott a Facebook vezérigazgatójával, Mark Zuckerberggel;
Imádkozott egy olyan társadalom építéséért, amely „az embert a központba helyezi”;
Azt mondta: „Nem helyes meggyőzni valakit a hitedről”;
Ferenc ötlete: vörös Luther-szobor avatása a Vatikánban;
A liturgikus kérdésekért felelős teljes körű kongregáció felállítása;
A lutheránusok közös nyilatkozatot írtak alá a teljes egység hiányának megszüntetésére;
Hat új „Hegyi Beszédet” teremtett a „modern” keresztények számára;
Azt mondta, hogy Luther próféta volt, és ő „csodálja”;
Azt állította, hogy az egyenlőtlenség „a létező legnagyobb gonosz”;
A „kommunisták úgy gondolkodnak, mint a keresztények”;
Kardinálisok nyilvánosan és hivatalosan kérik az Amoris Laetitia tisztázását, amit Ferenc figyelmen kívül hagyott;
„Gyengeséget” és „rossz emléket” tulajdonít Istennek;
Figyelmeztetett, hogy a „csúnya dolgokat” terjesztő média (még akkor is, ha igaz) szenvedhet „koprofíliától” (az ürülékből származó ébredés);
Mondta, hogy Isten „igazságtalan volt a fiával”;
Egy interjúban azt mondta: úgy tűnik, hogy „úgy léphet be a történelembe, mint aki megosztotta a katolikus egyházat”.
2017.
Mondta: „Jézus mindig mindenkinek a szolgája volt, és ez adott neki hatalmat”;
Azt mondta, Luther szándéka „az egyház megújítása” volt;
Áthágva a vallási rendeletet, engedélyezi az óvszer használatát;
Felülvizsgáltatta és elrendelte az új mise szöveget;
Azt mondja: „Engedelmeskedni az összes parancsolatnak: „megbénít téged”;
Anglikán liturgia celebrálása a Szent Péter bazilikában;
A Superbowl számára rögzített videó-üzenete nem említette egyszer sem Istent;
Elítélte a „restaurációs” rendelkezéseket és szórakozásnak nevezve Medjugorjét;
Käsper bíboros azt mondta, hogy bizonyos esetekben a protestánsokkal való kapcsolattartás az „aktuális pápa dolga”;
Azt mondta, nincs olyan, hogy iszlám terrorizmus;
Azt mondta: „Jézus nem mondja el, hogy törvényes-e vagy sem” a válás;
Csökkentett szankciók a szexuális bántalmazók számára;
Jelzett nyitottság a házas férfiak megtartására Krisztus szolgálatában;
Viccelődve mondta, hogy „A Szentháromságon belül zárt ajtók mögött vitatkoznak, de kívülről az egység képét adják”;
Azt tanította, hogy Jézus Krisztus „gonosszá teszi” magát;
Az európai menekültügyi központokat „koncentrációs táborokként” írta le;
Fatimában "fehérbe öltözött püspöknek", "prófétának és hírnöknek" nevezték, aki „mindenkinek a lábát megmossa, a minket egyesítő asztalnál”;
„Isten nem lehet Isten az ember nélkül”;
A vatikáni akadémiára abortuszpárti teológust helyeztek;
A hittani tanítás kongregációjának prefektusa egy jezsuita lett;
Megemlíti, hogy a migránsok jogai felülbírálhatják a nemzetbiztonságot;
A Vatikáni II. Liturgikus reform „visszafordíthatatlan”;
Azt mondta: „A legkisebb bűnök a test bűnei”;
Azt említette, „pogány vér folyt Jézus ereiben”;
„Isten hívja az egész emberiséget, hogy vele lakjanak”;
Az átírt Egyházi Törvénykönyv lehetővé teszi, hogy a püspöki konferenciák lefordítsák a liturgiát;
A teológusok eretnekség terjesztésével vádolják, de ő cinikusan kineveti őket;
Azt mondta: „A mi történelmi korunk végén mindenki üdvözül. Mindenki. (sic!)”;
A Vatikán Luthert ábrázoló bélyeget adott ki;
Azt mondta: „Buddha szavai mindnyájunknak útmutatást nyújtanak.”;
Az Amoris Laetitia hivatalos értelmezése lehetővé teszi a szentáldozást azon párok számára, akik házasságtörés állapotában vannak, és ezt Ferenc „magától értetődő, engedélyezett” cselekményként hirdette ki;
Támogatta a „Mi Atyánk” megváltoztatását;
Pro-life (abortuszellenes – a szerk.) vezetők azzal vádolták, hogy Ferenc pápa nem tartotta fenn az egyházi tanítást…
2018.
A püspökök kiadtak egy nyilatkozatot, mondván: a Ferenc pápa által jóváhagyott Amoris Laetitia „kezelhetetlen zavart okoz”, támogatja a „válás pestisét”, és ebben „gyökerestől eltér” az egyház hagyományaitól;
Viccelődött, hogy nem megy az orvoshoz, hanem a boszorkányhoz jár;
A szexuális bántalmazás áldozatait rágalmazással vádolja;
Egy bíboros szerint Vatikán "eladja és elárulta" a kínai katolikus egyházat;Újra tagadja a pokol létezését, mondván:
„Nincs pokol, a bűnös lelkek eltűnnek”;Párhuzamot von a migránsokkal való bánásmód és az abortuszellenesség között;
Azt mondta egy gyermeknek, hogy ateista apja a mennyben van Istennel;Három hölgyet nevezett ki a Hittani Kongregáció tanácsadójának;
Tweeter: „Valóban békét akarunk? Ezután tiltsuk be az összes fegyvert, így nem kell a háború félelmében élnünk.”
Találkozott Katy Perryvel, miközben ő a Vatikánban beszédet tartott a transzcendentális meditációról;
Azzal „poénkodott”, hogy a Szentlélek egy „katasztrófa”; Azt mondta egy meleg férfinak „Isten ilyennek teremtett, mert így tetszel Neki.”;
Kinevezték az első világi személyt a pápai egyetemen;
Kijelentette, hogy a férfiak, nők nélkül nem hasonlíthatnak Istenre;
A megváltoztatott Katekizmus, minden esetben ellenzi a halálbüntetést;
Az Mi Atyánk imádság olasz nyelven hivatalosan változott;
McCarrick bíborost szexuális bántalmazás elkövetése miatt vádolták;
Poénkodott, mondván: „Én vagyok az ördög!”;
A Vatikáni hírügynökség Ferencre úgy utal, mint "Krisztus utódja";
Michael Moore-nak elmesélte, hogy a kapitalizmus bűn;
Egy székesegyház Ferenc pápáról mintázott vízköpőt csináltatott;
Mondta: „A Szentlélek erejével kapcsolatban mindig zavar és rendetlenség van”;
Azt mondta, hogy a Szűz Mária nem született szentnek…
2019.
Mondta, hogy jobb egy ateista, mint egy olyan katolikus, aki jár misére, de „másokat gyűlöl, vagy rossz dolgokat mond az emberekről”
;Az iskolákban a szexuális nevelés támogatása;A „képmutató katolikusokat” hibáztatta az egyházból kilépő fiatalok miatt;
Közös nyilatkozatot tett a muszlim vezetővel, amelyben kijelentette, hogy „a vallások pluralizmusát és sokszínűségét Isten kívánja”;
Nem volt hajlandó megengedni az embereknek a halászgyűrű megcsókolását;
Figyelmeztette a katolikusokat, hogy mások térítése helytelen;
A teológusok vádolják Ferencet az eretnekség kanonikus bűnével, és kérik a püspököket, hogy cselekedjenek;
Ferenc pápa felhívja a „nemzetek feletti” hatóságok figyelmét az ENSZ céljainak érvényesítésére;
Ne ragaszkodjunk egyházi személyekhez az Eucharisztia kiosztását illetően. Bárki áldoztathat;
Azt mondta: „Jézus kenyér lett”, „Jézus nem hajt végre mágikus trükköt, nem változtat öt kenyeret ötezerré ”;
Azt mondta: „Isten mindenhatósága az alázatosság”…
Jézus ezekkel szemben azt mondja:  " Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. (Mt. 7., 15.)
Vajon azok a papok, akiket „lázba hoz” Ferenc pápa – alias Bergoglio – egy-egy szentbeszéde, elgondolkodnak-e a fentieken? S felfogják-e, hogy nem Bergoglio az Egyház, és nem Begoglio az „Út, az Igazság, és az Élet” – hanem Krisztus? (a szerk.)
Fordította és közreadja:
(forrás: WILD VOICE)