2015. augusztus 25., kedd

Égi Édesanyánk üzenete 2015. augusztus 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2015. augusztus 25.
"Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek imádság. Az Istennel való találkozáshoz az ima adjon nektek szárnyakat. A világ a kísértés pillanataiban él, mert elfelejtette és elhagyta Istent. Ezért gyermekeim, ti legyetek azok, akik keresik és mindenek felett szeretik Istent. Veletek vagyok és Fiamhoz vezetlek benneteket, de nektek Isten gyermekeinek szabadságában kell kimondanotok saját IGENETEKET. Közbenjárok értetek és végtelen szeretettel szeretlek benneteket gyermekeim. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Ima az októberben kezdődő püspöki szinodusért

Mennyei Atyánk, aki Szent Fiad által, és az ő vezetésével apostoli Királyságot adtál a magyar népnek, kérünk, hogy Boldogasszony Anyánk közbejárása által segítsd meg Egyházadat!
Kérünk, hogy a Világ Győzelmes Királynője által küldd el a kilenc Angyali Kar szent angyalait a Szent Korona négy Trónálló arkangyala – Szent Mihály, Szent Gábriel, Szent Rafael, Szent Uriel arkangyalok – vezetésével az októberi szinódus üléseire.
A Szent Angyalok árasszák el kegyelmeddel felszentelt szolgáid és az őket segítők szívét és elméjét, valamint lásd el isteni akaratod szerinti védelmeddel a szinódushoz kötődő összes helységet és épületet.
Engesztelő feladatunk tudatában borulunk le előtted, Mennyei Atyánk, hiszen szorult helyzetben van Egyházunk! Elődeink példáját követve szeretnénk segítséget nyújtani most ezen imánkkal az igaz kereszténység megőrzéséhez, és az ártó erők erejének csökkentéséhez.
Halld meg Istenünk esdeklő imánkat, te, mindenek teremtője és fenntartója, Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.
Stella Maris Alapítvány, 1539 Budapest, Pf. 638. www.tengernekcsillaga.hu

Majed El Shafie (Volt Muzulmán) Megkínozva Hitéért - Sid Roth: EZ TERMÉSZETFÖLÖTTI

Mennyi szenvedést bír ki egy emberi lény? A kérdés az: Istennel, vagy Isten nélkül...? dunamisfamily.com - Word formátumban letölthető!
Angol nyelvű videó: https://www.youtube.com/watch?v=zisWV...