2011. július 24., vasárnap

ENGESZTELŐK KÉZIKÖNYVE

Részletek Csillik János atya könyvéből
Kérdezhetitek, vajon ti mivel tudnátok megörvendeztetni Minket?
Elsősorban vegyétek komolyan a vasárnapot és az év minden vasárnapját, amely az Örömöm, Feltámadásom és Győzelmem ünnepe. Ezen a napon ajándékoztunk meg benneteket kiválasztott Apostolainkon keresztül a mi isteni megbocsátásunkkal: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok a bűneit, az meg lesz bocsátva.2
Ne legyen vasárnap ez évetekben, életetekben: szentmise, szentáldozás, konkrét felebaráti szeretet nélkül! Ha megteszitek, amit kérünk, belétek fog hatolni lelkületünk, örömünk, irgalmasságunk.
Vegyétek komolyan az elsőszombatot és minden szombatot, mely Irgalmas Édesanyám napja. Végezzetek Édesanyám iránti szeretetből kilencedet, hogy az Ő lelkülete belétek hatoljon, és édesanyai közbenjárása által példaképekké, az utolsó idők apostolaivá legyetek, eljövetelem előtt.
vegyétek komolyan az elsőpénteket és az év minden péntekét, ott, ahol vagytok. Üdvösségetek és a bűnösök megtérése érdekében elsőpéntekeken és minden pénteken a következőt ajánlom nektek:
 • Végezzetek napos, hetes, hónapos kilencedeket Szent Szívem tiszteletére, isteni Irgalmasságom bőséges kiáradásáért.
 • Irgalmasságom Ünnepén vegyetek részt Szentmisén, és járuljatok szentáldozáshoz.
 • Végezzétek el a fájdalmas rózsafüzért, isteni Irgalmasságom rózsafüzérét, a keresztúti ájtatosságot.
 • Olvassátok, elmélkedjétek át, és vonatkoztassátok a saját életetekre a Szentírásból szenvedésem eseményeit.
 • Tanuljátok meg elkerülni a legkisebb bűnt is, amit észrevesztek, és tegyétek meg a legkisebb jót is, amire lehetőségetek adódik.
 • Tanuljatok meg megbocsátani és bocsánatot kérni felebarátaitoktól.
 • Tanuljatok meg szüntelenül szeretetben élni.
 • Tanuljatok meg mindenért, még a szenvedéseitekért is, hálásnak lenni!
 • Tanuljatok meg Szent Ügyek érdekében áldozatot hozni, de legalább szeretteitekért engesztelést vállalni.
 • Tanuljátok meg elfogadni és felajánlani a fizikai és lelki fájdalmakat, anélkül, hogy fájdalmat okoznátok másnak, akár egy léleknek is.
 • Tanuljátok meg elfogadni az Én Töviskoronámat, vele együtt a megszégyenítéseket.
 • Tanuljatok meg imádni Engem az Oltáriszentségben és a tiszta szívetekben.
 • Tanuljatok meg személyes beszélgetésben kapcsolatba lépni Velem, Velünk.
 • Tanuljatok meg több fizikai időt szakítani a kettőnk szeretetkapcsolatának elmélyítésére. Időtizedet várok tőletek: minden nap 2 órát. Emellett elvárom tőletek, hogy a napi 24 órát az Én Jelenlétemben éljétek meg. Mondogassátok magatokban: "mi ketten főzünk, barkácsolunk, takarítunk, olvasunk, bevásárolunk, intézzük a dolgokat, imádkozunk…"
 • Tanuljatok meg tevékenységetekben megállni és tudatosan Ránk gondolni:
               6.30-kor a Szentlélek kiáradására,
              12.00-kor Irgalmas Édesanyánkra,
              15.00-kor Megbocsátó Szeretetemre
               21.00-kor Szentháromságos ölelésünkre
               és az egymás iránti felelősségetekre.

http://metropolita.hu/2011/07/24/engesztelok-kezikonyve/


Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Egy ember sem lesz, aki ne hallaná meg Fiam szavát, mielőtt még eljönne visszatérésének ideje

2011. július 23. Szombat 17,15

Isten, az Atya második üzenete
Szeretett, drága Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök.
Kiválasztott leányom, bár néha - szeretett Fiam hívására, hogy halljad őt beszélni -, tétováztál figyelmedben, mégis nőttél szemeimben, azáltal az ajándék által, amellyel megajándékoztad Őt. Az a te ajándékod, hogy egy engesztelő lélek lett belőled, ami a megkönnyebbüléstől örömkönnyekre fakasztja Őt, mert millió lélek megmentésében vagy segítségére.  Hiszen oly sok lélek vész el a pokol tüzében minden nap, minden másodpercben, minden egyes lélegzetvételedkor.
Az Én Fiam most teljes engedelmességet követel tőled, leányom. Tégy eleget minden parancsának, ne vonakodj. Szíved tele van szeretettel és együttérzéssel nemcsak drága Fiam iránt, hanem minden gyermekem iránt is. A Szentlélektől megérintve pillanatnyi szeretetet fogsz érezni az idegenek iránt, akikben az Én világosságomat fogod látni. Neked, leányom, az a kegyelem adatott, hogy mindenben megláthasd úgy a szeretetet, mint a gonoszságot. Arra is képes leszel, hogy gyorsan felismerd a bűnt, a szegény, félrevezetett lelkekben.
Mert most ez a munka azt jelenti számodra, hogy körbe kell venned magad minden védelemmel.  Leányom téged és családodat védelmezni foglak, mert most az ördög erősebben fog támadni téged. Imádkozz és kérd ezt a védelmet Tőlem minden nap, és akkor meg leszel kímélve az üldözés erősségétől. Most hívnod kell Engem, kérned segítségemet, hogy ezek az üzenetek olyan módon terjedhessenek, hogy Fiam hangja meghallgatásra kerüljön, és hogy tiszteletet mutassanak iránta, úgy ahogyan azt kellene.
Hírnököm, leányom, te még keveset értettél meg mindabból, amit elvárnak tőled. Egyszerre nem lehet túl sok információt adni neked. Én foglak most bátorítani téged, és teljesíteni fogod vezetésem alatt az előre jelzett jövendöléseket, amikor Fiam Szava elterjed éppúgy, mint az Evangélium, az emberek között. Egy ember sem lesz, aki ne hallaná meg Fiam Szavát, mielőtt még eljönne visszatérésének ideje. Megkaptad ezt a feladatot és az ajándékot, hálával fejet kell hajtanod, ezért az égi dicsőséges felkérésért.
Leányom, minden módon támogatva leszel, de Fiamnak mindenkor engedelmeskedned kell. Állj fel leányom, mert az emberiségnek meg kell hallania a Nagyfigyelmeztetés szavát, amelyet Fiam közvetít, azért, hogy a lelkeknek ne kelljen elszenvedniük a pokol kínjait, ha halálos bűnben halnának meg, anélkül, hogy elsőként ne kapták volna meg az esélyt a megmenekülésükre Fiamtól, a Nagyfigyelmeztetés során. Engedd, hogy Békém elárassza lelkedet most. Szívem körülöleli minden mozdulatod. Sohase érezd, hogy ebben a munkában egyedül vagy, mert te vezetve vagy a nap minden percében.
Isten, az Atya


2011 Augusztus – a lelkek megmentésének hónapja

2011. július 23. Szombat 17,30-17,40

Szeretett leányom, te olyan boldoggá teszel Engem. A te teljes önátadásod, azt jelenti most, hogy Én még több lelket menthetek meg az egész világon. Az, hogy teljes értelmében mit jelent egy engesztelő lélek, még nem teljesen tiszta előtted, leányom, de idővel az lesz. Addigra annyira megerősödsz, hogy az irántam való szenvedés neked örömet hoz a szomorúság helyett. Ez nem lesz könnyű, de másrészről Nekem, a te szeretett Megváltódnak munkálkodni, nem is lehet egyszerű.
Isten, az Örök Atya sugallatára bátorítást kaptál arra, hogy a végső áldozatot meghozd Értem. Ez egy nagyon különös kegyelem leányom, habár ez emberi szemszögből nem tűnik annak, mert Kegyelmeim nem mindig örömet és boldogságot hoznak életedbe. Ezek szenvedést is hozhatnak, de ugyanakkor valódi bepillantást adnak neked az Én dicsőséges Királyságomba.
Az értékes hadseregemet sok- sok ember alkotja a világon. Ők, az ima által, a személyes szenvedéseikkel és Szavaim terjesztése által lelkeket fognak menteni. Minél erősebb a hadseregem a lelkek megmentésében, annál kisebb lesz a büntetés hatása.
Felkérem minden gyermekemet, hogy azzal töltsék el az augusztusi hónapot, hogy naponta imádkozzák az Irgalmasság Rózsafüzérét az elveszett lelkekért, azokért, akik a Nagyfigyelmeztetést nem fogják túlélni.  Egy böjti nap a hét folyamán is szükséges, ugyanúgy, mint a naponkénti Szentmise és a Legszentebb Eucharisztia magunkhoz vétele.
Ha ezt közületek elegen teszik meg ebben a hónapban, amelyet Én a „lelkek megmentésének” hónapjának nevezek, akkor az egész világon több millió lélek fog megmenekülni. Tegyétek ezt meg Értem, gyermekeim, és részesei lesztek dicsőséges Királyságomnak. Lelketek a halál küszöbén egyesülni fog Velem a Paradicsomban. Ez az Én ünnepélyes ígéretem.
Szeretlek benneteket, Gyermekeim. Most menjetek és alkossátok meg a világ legerősebb hadseregét. A szeretet hadseregét. A megmentés hadseregét.
Szerető Megváltótok
Az emberiség Megmentője
Jézus Krisztus