2014. október 20., hétfő

Patrick J. Buchanan: A pápai népszerűség ára

VII. Kelemen pápa a házasság felbonthatatlanságának védelmében közösítette ki VIII. Henriket, aminek az ára az volt, hogy a Katolikus Egyház elvesztette Angliát. Elgondolkodhatunk, vajon Ferenc pápa mit gondol Kelemen „hajthatatlanságáról”.
„A szinódust lezáró beszédében Ferenc pápa az »úgynevezett tradicionalistákon« csúfolódott »barátságtalan hajthatatlanságuk« miatt.

Végülis így is lehet magyarázni a dolgokat. Egy másik magyarázat az, hogy a tradicionalisták azt gondolják, hogy az erkölcsi igazság sosem változik, és a katolikus tanokat sem lehet megváltoztatni.

Még a pápa sem teheti ezt meg.

Ha ilyen szándékai lennének, a pápa eretnekséget tanítana. És mivelhogy a katolikus tanítás szerint a pápa csalhatatlan, azaz nem tévedhet, amikor ex cathedra kijelent valamit a hittel és morállal kapcsolatban, ez azt jelentené, hogy Ferenc pápasága érvénytelen, és hogy Szent Péter széke üres.

S aztán sokat olvashatnánk skizmatikusokról és sedevacantistákról.

A Katolikus Egyház nem Obama, Hillary és Joe Demokrata Pártja, ahol az abortuszról, homoszexualitásról és a melegházasságról való alapvető álláspont úgymond „kibontakozik”. S vajon mikor vált az erkölcsi ügyekben a »rugalmasság« erénnyé a katolikusok számára?

Egyébként VII. Kelemen pápa a házasság felbonthatatlanságának védelmében közösítette ki VIII. Henriket, aki »A hit védelmezője« titulust tudhatta magáénak Luther eretnekségeinek megcáfolásáért.

Amikor Henrik el akart válni Aragóniai Katalintól, és el akarta venni Boleyn Annát, Kelemen pápa közölte, hogy ez nem lehetséges. A házasság mellett való kiállásának ára az volt, hogy a Katolikus Egyház elvesztette Angliát.

Elgondolkodhatunk, vajon a mostani pápa mit gondol Kelemen pápa »hajthatatlanságáról«.

Míg I. Ferenc tagadja, hogy bármit is meg akarna változtatni a katolikus tanításban, Burke bíboros jól látja a dolgokat. A pápa »sok kárt okozott«. Zavart keltett a hívek között, és világosan kellene beszélnie a katolicizmus változatlan igazságairól.

VI. Pál boldoggá avatásán, vasárnap, Ferenc pápa a változást éltette. »Isten nem tart az új dolgoktól – mondta –, mindent megteszünk, hogy megtaláljuk az utat és az eszközöket a társadalom változó körülményeihez.«

De a II. Vatikáni Zsinat és VI. Pál óta a társadalmi változások közt volt, hogy a nyugat elfogadta az indoklás nélküli válást, a határtalan promiszkuitást, az abortuszt és a melegházasságot.

Biztos, hogy az egyháznak alkalmazkodnia kellene ezekhez a társadalmi változásokhoz? Biztos, hogy az egyháznak hozzá kell magát igazítania egy olyan dekadens kultúrához, mint a mienk? Vagy inkább fel kellene lépnie ellene és a morális igazságról kellene beszélnie a kulturális és politikai hatalom birtoklóinak, mint az első mártírok Rómában?

Ferenc pápa roppant népszerű. De világias népszerűségéért úgy tűnik, némi árat kell fizetnie  az egyháznak, amit vezet és az igazságnak, amit meg kellene védenie.

»Ki vagyok én, hogy megítéljem?« – kérdezi a pápa. De nem volt része mindig is része a munkaköri leírásának? És ha nem Te, Szentséged, akkor ki?”

http://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20141022_patrick_j_buchanan_a_papai_nepszeruseg_ara
http://www.vdare.com/articles/the-price-of-papal-popularity?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_kereszteny_201410
http://www.vdare.com/articles/the-price-of-papal-popularity

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Üdvösség Anyja: Boldogok azok, akiknek megadatik majd a Paradicsom kulcsa.

2014. október 19. vasárnap, 20:40
Drága gyermekem, Én vagyok a ti Édesanyátok, a Mennyország Királynője. Én különleges kegyelmekkel árasztalak el mindnyájatokat, akik azért hívtok engem, hogy nevetekben közbenjárva, megkérjem Fiamat, hogy védelmezzen benneteket. Jelenleg az egész Mennyország az emberiségért imádkozik, hogy az átmenet a vég nélküli új világba zökkenőmentes legyen. Fiam legnagyobb vágya, hogy elérje minden bűnös szívét; hogy eltávolítsa a zavarodottság pókhálóját, mely beborítja lelküket; hogy még a kőszívűeket is Nagy Irgalmába vonzza.
Fiam soha nem adja fel, hogy keresése során meg ne érintse mindenki szívét. Soha nem áll bosszút azokon, akik Őt megbántják, és soha nem részesít előnyben egy lelket sem egy másik lélekkel szemben. Ő mindenkit szeret, még a legnagyobb ellenségét is, és ez mindig is így lesz. Nektek nem szabad kerülnötök Fiamat azért, mert szenvedtetek ebben az életben, mert tragikus körülmények között elveszítettetek egy hozzátartozótokat, vagy, mert szörnyű igazságtalanság áldozatai vagytok. Isten az Élet Szerzője. Ő adja az életet, és Ő is veszi azt el. Csak akkor fog Isten drágán megfizetetni egy lelket, amikor az gonosz szellemekkel eltelve megöli a másikat.
Amíg a bűn létezik, gonoszság lesz a Földön. Csak azután fog megszűnni a rossz, miután a bűn száműzetik. Gyermekek, arra kérlek benneteket, hogy legyetek türelmesek. Arra kérlek benneteket, hogy annyi időt fordítsatok imádságra, amennyit csak tudtok. Azt kérem, hogy továbbra is imádkozzátok a Legszentebb Rózsafüzért családjaitok, nemzeteitek és országaitok védelméért. Soha nem volt olyan erőteljes a Rózsafüzérem, mint amilyen az most lesz, ezekben az időkben; ti nagy kegyelmekben fogtok részesülni, amikor azt imádkozzátok, főleg akkor, ha azt hangosan és csoportokban imádkozzátok.
Isten Tervei már folyamatban vannak Jézus Krisztus Második Eljövetelére. Kérem, hogy imáitokkal segítsetek előkészíteni az utat a bűnösök számára, hogy bűnbánatra törekedvén, az eljövendő világban ők is élvezhessék az Örök Életet, amelynek soha nem lesz vége. Boldogok azok, akiknek megadatik majd a Paradicsom kulcsa.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Keresztények és hinduk: együtt a befogadás kultúrájának elősegítéséért

A Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa üzenetében üdvözli mindazokat, akik a hindu Diwalit, a fény ünnepét ünneplik. A jeles hindu emléknapot idén október 23-án ülik meg.


A transzcendens fény világosítsa meg szívüket, otthonaikat és közösségeiket. Az ünnep mélyítse el az egymáshoz tartozást a családokban és a városnegyedekben, továbbá hozzon harmóniát, boldogságot, békét és jólétet – írja Jean-Louis Tauran bíboros, a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának elnöke a hindu vallás követőinek szóló üzenetében.

A világszerte növekvő diszkrimináció, erőszak és kirekesztés láttán a befogadás kultúrájának építése lehet az emberek legőszintébb törekvéseinek egyike. A globalizáció pozitív aspektusai – a jobb oktatási és egészségügyi szolgáltatások, a demokrácia és a társadalmi igazságosság növekedése, a „globális falu” kialakulása – mellett az üzenet utal arra, hogy ugyanakkor számos nép elveszti társadalmi-kulturális, gazdasági és politikai identitását. A globalizáció negatív hatásai a vallási közösségekre is kiterjednek, mert hozzájárulnak a társadalom részekre szakadásához, a relativizmus és a szinkretizmus növekedéséhez vallási kérdésekben, továbbá elősegítik a vallás privatizációját. A vallási fundamentalizmus és az etnikai, a törzsi, illetve a szektás erőszak-megnyilvánulások világszerte a népek közötti elégedetlenség, bizonytalanság jelei, különösen is a szegények és peremre szorultak esetén, akiket kirekesztettek a globalizáció előnyeiből.

A globalizáció negatív következményei, mint a materializmus és a mértéktelen fogyasztás, önzővé, hataloméhessé és közönyössé tette az embereket mások jogai, szenvedései iránt. Ebből a közönyből született a kirekesztés kultúrája, amelyben a szegényektől, a peremre szorultaktól, valamint a gyengéktől megtagadják jogaikat, továbbá a lehetőségeket és az erőforrásokat, amelyek elérhetők a társadalom többi tagja számára. Jelentéktelennek, nélkülözhetőnek, tehernek és feleslegesnek tekintik őket, akiket tárgyként használnak, majd eldobnak. A kirekesztés kultúrájának jelei a gyermekekkel és a nőkkel szembeni visszaélés, az idősek, a betegek, a megváltozott képességű személyek, az elvándorlók és a menekültek elhanyagolása, valamint a kisebbségek üldözése.

Közös feladattá és felelősséggé vált tehát a befogadás kultúrájának elősegítése. Azok feladata ez, akik törődnek a családok egészségével és túlélésével. Mindezt azon erők között és ellenére kell megvalósítani, akik a kirekesztés kultúráját terjesztik. Keresztények és hinduk csatlakozzanak tehát más vallások követőihez, illetve minden jóakaratú emberhez, hogy elő tudják segíteni a befogadás kultúráját egy igazságosabb és békésebb társadalomért – zárul a Vallásközi Párbeszéd Tanácsának üzenete a hindu Diwali ünnepre.
Forrás: Vatikáni Rádió