2012. december 19., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: Mindazok, akik elősegítik az abortuszt, és akik annak bevezetéséért felelősek, halálos bűnnel vétkeznek 
 
2012. december 18. kedd, 18:45
Drága gyermekem, szeretett Atyám legszentebb Teremtményei életét, az anyaméhben levő csecsemők életét, milliószorosan akarják megsemmisíteni az egész világon.
A gonosz a világ minden részén befolyásolta a kormányokat annak biztosítására, hogy az abortusz ne csak elfogadható legyen, hanem úgy tekintsenek arra, mint egy jó dologra.
Mennyi könny ömlik most a Mennyben. Az összes angyal és szent lehatja fejét szomorúságában.
Isten gyermekeit nagy számban fogják elpusztítani, miközben a Nagy Megpróbáltatás ideje elkezdődik.
A háborúk, az éhínségek, a gyilkosságok és az öngyilkosságok növekedni fognak. Mégis az abortusz bűne az, ami kihívja Atyám Haragját, jobban, mint minden más bűn.
Azok az országok, akik elnézik az abortuszt, nagyon fognak szenvedni Atyám Kezétől. Ezek az országok sírni fognak, amikor büntetéseiknek tanúi lesznek. Sok imára lesz szükségük mindazoknak, aki az ilyen gonosz cselekedet bevezetéséért felelősek.
Gyermekem, fontos, hogy minden pénteken, egészen 2013. január végéig, mindenki imádkozza Szent Rózsafüzéremet az abortusz terjedésének megállítására.
Minden gyermek, akit az anyaméhben meggyilkolnak, egy angyallá válik Atyám Királyságában. Ők mindennap imádkoznak minden egyes anyáért, aki tudatosan és habozás nélkül közbenjárt, hogy a méhében lévő gyermek életét kioltsa. Imáik édesanyjuk lelkének megmentését szolgálják.
Mindazok, akik elősegítik az abortuszt, és akik annak bevezetéséért felelősek, halálos bűnnel vétkeznek.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok ezekért a bűnösökért, mert nekik sürgősen szükségük van Isten Irgalmasságára.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Irgalmasságom Lángjai, Lángnyelvekhez hasonlóan, hamarosan leereszkednek minden lélekre
 
2012. december 18. kedd, 19:30
Drága szeretett leányom, minden Követőm számára eljött az ideje annak megértésére, hogy Irgalmasságomat félelem nélkül kell elfogadniuk.
Én nem azért jövök, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt ártsak Isten gyermekeinek, vagy megítéljem őket. Csupán azért jövök, hogy felkészítsem őket és ezáltal feltárjam számukra az Igazságot a szívükben.
Csak akkor érezhettek igazi örömöt és békét, ha megbíztok Szeretetemben és Istenségemben. Ha megengeditek a félelemnek, hogy megragadja a szíveteket, nem lesztek képesek elfogadni Ajándékomat. Örvendjetek, mert Én mindnyájatokat szeretem.
Születésem megünneplésének ideje fontos, mivelhogy egyre kevesebb és kevesebb nemzet tűri meg a Nevemet. Amikor Születésemet ünneplitek, akkor a ti saját üdvösségeteket ismeritek el.
Én a Szabadság Ajándékát adtam nektek. Most pedig osszátok meg az Igazságot a többiekkel, félelem nélkül a szívetekben.
Amikor elérkezik az idő az egész világ számára, hogy Második Eljövetelem nyilvános eseményének tanúi lehessen, bánni fogjátok, hogy nem terjesztettétek Szavamat az elveszett lelkek között.
Kérlek benneteket, készítsétek fel a szíveteket és a lelketeket, hogy meg tudjanak tisztulni visszajövetelem Ígéretének várakozásában.
Töltsétek ezt az időt imában. Szánjatok időt családotokra és azokra, akik közel állnak hozzátok. Segítsetek azoknak, akik aggódnak testben és lélekben.
Irgalmasságom Lángjai, Lángnyelvekhez hasonlóan, hamarosan leereszkednek minden lélekre. Nektek nem szabad félnetek vagy aggódnotok. Minden, amit kérek az, hogy legyetek felkészülve minden időben.
Jézusotok