2013. március 17., vasárnap

Továbbra is XVI.Benedek pápa mellett.

150px-Pope_Benedictus_XVI_january,20_2006_(2)_mod
A következő cikk magánvéleményemet tükrözi
Kedves Olvasó Testvérünk ..
Gyakorló katolikusként lehet, furcsán hangzik, de minden bizonnyal kijelenthető, hogy én nem vállalunk semmilyen közösséget Ferenc pápával .
Legyünk bár eretnekek, kitaszítottak, ez esetben nem számít.
Mi motiválta a döntésemet?
Amennyiben elfogadod a Szentírás szavait, és hiszed, hogy a Jelenések könyve is része az Isteni kinyilatkoztatásnak, akkor azt is tisztán láthatod, hogy az utolsó időkben élünk.
Figyelnünk kell az események folyamára, és felismerni azt, és annak, ami valójában.
Egyházunkban a napokban új pápát választottak, és mint katolikusnak az lenne a kötelességem, hogy engedelmeskedjek a jelenlegi pápának, de minden bizonnyal ez nem fog megtörténni részünkről.
Még akkor sem, ha nagyon sok katolikus testvérünk megvet vagy szidalmaz, mert nem a kényelmes utat választottuk, hanem ragaszkodom az Igazsághoz! A Szentírásban megírt Igazsághoz! Jézus Krisztus által ránk hagyott Igazsághoz!
Ragaszkodom az igaz Istenhez, amilyen valójában és nem a tévesen felépített és a kényelmünk által kreált Istenhez!
A Prófétaság intézménye is része az Egyháznak. Egyházunk minden esetben kivizsgálja azt, és szentesíti vagy elutasítja.
De mi van abban az esetben, ha már nincs idő a vizsgálatra?
Emlékezzünk Fatimára! – Milyen sokáig tartott elfogadni. És minden beigazolódott…
Sok magánkinyilatkoztatást elfogadott az Egyház, de a mai katolikusok többsége nem is tud róla. Pedig annak ismeretében sok mindent másként látna. Vannak azok, amikre még várni kell…
Gondoljunk akár Medjugorje-re ! Tévedés lenne?
Nos, én tiszta szívvel hisszek az MDM-Nagyfigyelmeztetéssel kapcsolatos üzeneteket. Sok híres teológus, nagyon sok pap már nem kérdőjelezi meg. De a mai világban ezzel kiállni, nehéz. Sajnos ez van, de érthető.
Hisszük, hogy Isten végtelen szeretetének ajándéka az, hogy figyelmeztesse gyermekeit milyen nagy veszélyben vannak – különösen, hogy a Gonosz műveli ezt a helyzetet a világban-, ha nem fordulnak el a bűntől, valamint feltárja a Jelenések könyvében rejlő próféciák igazságát.
Melyik apa ne figyelmeztetné gyermekeit, ha bajba kerülnének?
Ha az Úr nem teszi meg, ki tenné meg? Avagy, Isten nem gondoskodott mindig az övéiről ?
A Jelenések Könyvének minden eddigi emberi értelmezése teljesen téves, ami nem is csoda, hiszen ezek a próféciák mindeddig le voltak pecsételve. Az Isten Báránya nyitja ki nekünk. Maga Jézus Krisztus.
Most azonban, Isten végtelen nagy szeretetében és irgalmában feltárja azokat, hogy segíthessen minden gyermekének abban, hogy elkerülhesse a kárhozatot. Az, hogy sokan nem hiszik, hogy nem automatikus annak elkerülése, sajnos emberi probléma… Hogy kiknek felelőssége, ez rajtunk túlmutató dolog.
A Második Eljövetel közel van. De addig be kell, hogy következzen mindaz, ami a Szentírásban meg van írva. Az utolsó időkről. Máté 24 fejezete leírja. Kitekintve a világba, a jelek láthatóak. Ezeket segíti a hiteles látnokok által továbbított Égi üzenetek.
Az 1961-ben Garabandalban megjövendölt csoda, a lélek megvilágítása itt van előttünk. Több mint két éve készíti fel a Menny az emberiséget. De ahogy annak idején, most sem hallják meg Isten szavát. De már egyre többen hallják, hiszik, látják. Ember embert nem tud meggyőzni. A Szentlélek munkálkodása mindenkit elér, aki alázattal, nyitott szívvel képes figyelni.
Ez az esemény Nagyfigyelmeztetés néven szerepel, igen, az is! Mert mindenkit figyelmeztetni kell, hogy lássa, merre halad. Istennek ehhez joga van. Pont a miatt, mert végtelen szeretetében senkit nem akar elveszteni. De a szabad akarat ajándékát tiszteletben tartja. Senkit nem kényszeríthet, hogy mellette döntsön. Mellette, és Szeretett Fia mellett, mert csak rajta keresztül juthatunk el a Mennyi Atyához.
Ezek az üzenetek semmilyen ellentmondást nem tartalmaznak a Szentírás szavaival, sőt megtérésre hívnak, imára, gyónásra, áldozásra, és védik a katolikus egyházban jelenlévő Szentségeket. Hagyományos formájukat. De minden emberhez szólnak. Nincs különbség senki között. Sőt, a hívőket, Krisztus követőket felszólítja a másokért való imára. Hogy megmenekülhessenek a Sátán markából. Fatimában a Szűzanya azt mondta, imádkozzatok a bűnösökért, mert értük nem imádkozik senki. Oly sokan jutnak a Pokolba.
Aki olvassa ezeket az üzeneteket, egy olyan Jézus képet kapnak, ami a szívekig hatol. Szeretetével. Semmi olyat nem kér, csak azt, hogy szeressük őt, szeressük egymást. ÉS tartsuk be Isten Parancsait.
Rávilágít olyan dolgokra, melyek a Szentírás erkölcsi tanításának felelnek meg. Mindig utal a Szentírásra. Hogy abban minden benne van. De jelzi azt is, hogy mennyien nem ismerik, nemhogy még a tartalmával tisztában lennének. Ez vajon kinek a hibája, kérdezhetjük.
Gyakran hallom azt, hogy ezek az üzenetek félelmet keltenek. IGEN, ha nem fordulunk el a bűntől és a gonosztól, akkor lehetséges, hogy a pokolra kerülünk. De ez nem félelemkeltés, ez az Igazság. Ez is meg van írva. Az Egyház katekizmusában is benne van. Jézus Krisztus Kereszthalála megnyitotta a Menny Kapuját, de oda be is kell jutni… Azért tenni is kell.
Isten végtelenül irgalmas, igen, de ne felejtsük el, amennyire irgalmas, annyira igazságos is. Nem tűri a bűnt!
Ezen üzenetekből tudom, hogy a most megválasztott pápa a Hamis Próféta. Természetesen ez eretnekségnek hangzik, de csak figyelni kell működését. Az fogja igazolni ezen üzenetek valódiságát is. De az Égi üzenetek – a hitelesek – melyek valódiságára Isten mindig jeleket is ad, eddig nem tévedtek. Ezekben az üzenetekben is számtalan prófécia lett adva, hogy a bizonytalankodókat megerősítse. Amiket egy ember nem tudhat előre, hol mi fog történni a világban.
Ezen kívül a Jelenések könyvében is olvashatunk erről az eseményről. Ha az MDM – nagyfigyelmeztetés üzeneteit, és a Jelenések könyvének eddig feltárt részeit, valamint Dániel könyvét elolvassuk, teljesen tiszta képet kapunk, és meg fogjuk érteni, mi történik egyházunkban és a világban. Máté 24 fejezete is ide vonatkozik.
Kívánom mindenkinek, hogy olvassa el az üzeneteket tiszta szívvel, érdeklődve, a Szentlélek megvilágosítását kérve, és látni fogja világosan, hogy mi is történik. Hogy minek is vagyunk szemtanúja. Természetesen, Égi segítség nélkül előre nem láthatnánk semmit, csak amikor már megtapasztalva, rájöttünk a dolgokra. De az már túl késő lenne…
Kérlek, olvasd el az üzeneteket az elejétől a végéig, mi megtettük, utána mondj véleményt, utána megvan az alap, hogy esetleg elítélj . De addig is tartsuk tiszteletben egymás hitét. Én senkit nem ítélünk el, mert nagyon nehéz az a helyzet, amiben vagyunk,azonban ha idézzük XVI. Benedek pápát, aki megmondta, hogy a Jelenések Könyvének apokaliptikus idejét éljük, és hogy sajnos az Egyház ennek megértetésére sajnos nem készült fel, akkor talán elfogadható a mi hitünk is. Hogy hisszük, hogy Isten szólhat, és szól is az emberiséghez. De aki nem hiszi, attól még az úgy van.
Azt kell, hogy mondjam, napról napra többen leszünk Isten dicsőségére és kegyelméből. Egyre több ember lát tisztán és döbben rá, hogy a mai világunkban nem minden az, aminek látszik.
És végül engedd meg nekem, hogy kedvenc idézetemmel búcsúzzam el tőled, kedves olvasó Testvérem:
“Az igazság akkor is igazság, ha csak egyetlen ember képviseli, sőt akkor is, ha senki sem képviseli.”
Morus Tamás -vértanú
Testvéri szeretettel:
Együtt Jézusban

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'


Haláltusámat az összes szent és angyal érzi a Mennyben, mert az Apokalipszis ideje közel van

 

2013. március 16. szombat 12:40
Drága szeretett leányom, mekkora dühöt, haragot és félelmet fognak érezni azok, akik nem fogadják el Szenvedésem Kelyhét ebben az időben.
A Sátán dühe ezekkel az Üzenetekkel szemben gyorsan fog növekedni, és minden erőfeszítést meg fognak tenni azért, hogy feljelentsenek téged, leányom.
A fájdalmat el kell fogadnod, mivel Szent Akaratomnak való önfelajánlásod önszántadból történt. Tehát leányom csendben kell maradnod, miközben a fenevad és azon szegény lelkek ordításai, akiket arra használ fel, hogy megtámadjanak téged, folytatódnak. A következőt mondom minden szeretett, hűséges tanítványomnak: maradjatok erősek! Tartsátok fejeteket lehajtva alázatos szolgaságban, és ajánljátok fel szenvedéseteket azokért a lelkekért, akik nem fogják elfogadni az Igazság Ajándékát.
Azok, akik felelősek az Egyházamba való beszivárgásért, szándékosan a Nagyböjt idejét választották, hogy megsértsenek Engem, Jézusukat, aki kínhalált szenvedett a lelkük megmentéséért.
Annyira fertőződtek azok, akik Róma folyosóin bolyonganak, hogy a legnagyobb jel magában a zűrzavarban lesz majd látható, mely bekövetkezik, mivelhogy ők ragaszkodnak a csaló parancsaihoz. Zűrzavar, összevisszaság, megosztottság és ellentmondás lesz majd látható mindenhol Rómában. Ez az összevisszaság a Sátántól jön, mert ilyen Istentől nem jöhet.
A harag a gonosztól származik, és az ő dühe kézzelfogható, amikor Fényem szétárad Isten gyermekei között.
Tegyétek ismertté, hogy amikor az Én Nevemben ilyen gonosz természetű támadásokat okoznak egymásnak, akkor az én jelenlétem az, amely kiváltja ezt a reakciót.
Csak Én, Jézus Krisztus és Követőim lehetnek célpontjai az ilyen visszaéléseknek; és amikor úgy találjátok, hogy ezt nehéz elviselnetek, akkor kérlek, mondjátok el ezt a rövid imát:
Megosztom ezt a fájdalmat veled, Drága Jézus, és arra kérlek, hogy a Szentlélek Ajándékával áldd meg ellenségeimet és azokat, akik ostoroznak Téged. Ámen.
A viszálykodás folytatódni fog, és haláltusámat az összes szent és angyal érzi a Mennyben, mert az Apokalipszis ideje közel van.
Kapaszkodjatok Belém, Jézusotokba, és helyezzétek minden bizalmatokat Belém, miközben Én felépítem Maradék Hadseregemet felkészülésül az előttünk álló, a lelkekért folytatott szörnyű csatára.
Jézusotok


A Harmadik Pecsét akkor fog feltárulni, amikor az emberek élelemért tülekednek majd, amint éhínségek szorongatják az emberiséget


2013. március 16. szombat, 15.25
Szeretett leányom, meg fog indulni az áradat, és megkezdődik majd a számos háború okozta pusztulás, amint az megjövendöltetett.
A hamis próféta érkezésének időzítése egybe fog esni  a világ minden táján lévő háborúkról szóló nyilatkozattal. Ezek a háborúk azonnal kiváltódnak, és az emberek reszketni fognak a félelemtől, ahogy a következmények egyértelművé válnak.  A háborúk elhatalmasodnak majd, és sivatagi vihar módjára fognak hömpölyögni, melynek során lendületet kapnak majd, és – mint egy tolvaj az éjszakában – elragadják mindazokat, akik úgy érzik, hogy békéjük biztosítva van.
Oly sok országot fog érinteni, hogy ez mindenkit meglepetésként fog érni. Az Antikrisztus hamarosan felfedi magát, a vérontás közepette. A zűrzavar, a félelem és a termésveszteség fogják alkotni a problémát. Nem sokkal ezután, a Harmadik Pecsét feltárul, amikor az emberek élelemért fognak tülekedni, amint éhínségek szorongatják az emberiséget. Sóvárogva az élelem, a lélek és a segítség után, az emberiség mindent és mindenkit meg fog ragadni, ami enyhülést ad.
Addigra elő lesz készítve a terep az Antikrisztus érkezésére és a világnak való bemutatkozására. Ekkor az emberiség fel fog lélegezni a béke embere révén, aki oly nagy reményt ad, hogy az emberek az ő önkéntes rabszolgáivá válnak majd. Be fogják nyelni a világ újrarendezésére, és minden nemzet egyesítésére vonatkozó gondosan kidolgozott tervét. Azt a tervet, melyről azt fogják nekik mondani, hogy mindannyiunk javát szolgálja majd, és megszabadítja a világot a terrorizmustól. Az ellenségek, akik ellen majd elmondása szerint ő harcol, és akik fölött ő hatalmat gyakorol majd, ártatlan áldozatok, felhasználva őket a megtévesztésben, amit majd a világnak mutat.
Amikor helyreáll a béke, vagy ami fegyverszünetnek látszik, akkor jön majd a következő szakasz – minden nemzet, minden vallás, minden ország eggyé egyesítése.  Ez akkor történik, amikor a hamis próféta és az Antikrisztus közötti szövetség nyilvánvalóvá válik.
Azok, akiknek addigra megadatik az Igazság, és akiknek a neve benne foglaltatik az Élet Könyvében, tudni fogják, hogy mi történik. A többiek, akik vakok Tanításaim Igazságára, nem lesznek ilyen szerencsések. Akkor már nem lesz mit tenni, csak várni. Türelmem azt fogja jelenteni, hogy Én igyekszem majd megmenteni, és megoltalmazni azokat, akik nem lesznek képesek felismerni az Igazságot.
Türelmemnek és Irgalmamnak nagyszabású Isteni Beavatkozás lesz a vége, hogy Isten valamennyi gyermekét kiszabadítsam a fenevad karmai közül, akinek egyetlen célja, hogy a bűnre sarkalljon. Mert egy dolgot tudnotok kell; az Antikrisztus sármos csábereje mögött húzódik majd meg a bűnre sarkalló terv, hogy az emberiség hozza majd meg a végső döntést – hogy a fenevad mellé áll, szembeszegülve Istennel. Amikor ez az idő eljön, és miután Én mindent elkövettem a lelkek megmentéséért, akkor lesz ennek vége.
Csak a választottak nyernek majd bebocsátást Királyságomba.
Jézusotok