2011. február 2., szerda

Mária  jelenés                                                      2011. 02. 11.


Egy mennyei jelenetet ábrázoló freskó képe bontakozik ki előttem, mely fehérre meszelt,

egyszerükápolna  oltárrészének kupoláját díszíti.    A Szűzanya alakja látható rajta világoskék köpenyben, fehér ruha alatta, kék szalaggal átkötve a derekánál.   Felhőkön áll, körülötte angyalok.

---Ekkor egy fénysugár tör át a mennyezeten, mely az oltár közepét megvilágítja.

Aranyfehér ragyogás keletkezik, majd növekedni kezd, és fényalakként a

      Szűzanya jelenik meg benne.

- Gyermekem!szólít meg a jelenés.

Az elkövetkezendőt látod. Országomban jelenéseim és akaratom kinyilvánítása elkezdődik. Hazátok, Magyarország, anyai oltalmam alatt áll. Az elkövetkezendő események megpróbálják nemzetem.

        Most kell igazán a Fényre nézni, a jó, a szeretet erejében bízni!

        Jelenéseim helyei kicsiny, egyszerű templomok, kápolnák lesznek.         -Megmutatom Magam a világnak, hogy az Én nemzetem,

       melyet Fiam bízott Rám, kihez tartozik!

       A korona ereje életre kel.  Látható jelei lesznek mindennek.

Jelenéseimmel egyidőben jelezni fogja, kinek az ereje van benne!

A sötétség démoni szolgái alantas utakon törnek Fiam ellen és Ellenem!

Le akarják rombolni a hit erejét a szívekben. A folyamatos csapásokra,

nehézségekre terelve az emberek figyelmét, amelyeket ők gerjesztenek.

A Fény és sötétség ütközése elkerülhetetlen!

 Ez természeti jelenségekben is meg fog nyilvánulni, valamint egy országotok elleni nemzetközi összefogásban.

      Álljatok meg szívetekben a magasabb rendű hitben, mert ez fékezi az

      összeesküvés erejét, melyet hazátok felett alantas emberek szövögetnek!

Ki fogom nyilvánítani akaratomat népem felett! Eljön az óra, hogy

találkozhattok Velem!

Készüljetek hát, hogy tiszta szívvel álljatok meg a

Kegyelem ígéretében, az Én Fiam akaratában!


    Példát kell mutatnotok a világnak, és útmutatást az elkövetkezendőre!

    Ti lesztek,

    nemzetem, akik által elküldi utolsó figyelmeztetését Fiam e világnak.


 Készüljetek, és álljatok meg hitetekben, mely átsegít benneteket az elkövetkező időszakon! Tudjátok, hogy e káprázatvilág hamis értékei rövidesen széthullanak, darabjaira törnek!

Az Igazság valóságára ébredhet az emberiség. De ehhez el kell jönnie az

ébredésnek a lelkekben, és meg kell látni és érteni az Isteni Akarat nagyságát és Kegyelmét!

Szerető anyai szívem van veletek, Magyarország!

                                                                                                                                               Szűzanya
-Anael

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. február 2.

Medjugorje, 2011. február 2. Mirjana által

"Drága gyermekek! Körém gyűltök, keresitek utatokat, kerestek, keresitek az igazságot, de elfelejtitek a legfontosabbat, elfelejtetek őszintén imádkozni. A szátok számtalan szót mond, de lelketek nem érez semmit. Sötétben tévelyegve magát Istent is csak saját magatokból kiindulva képzelitek el és nem olyannak, amilyen valójában, az Ő szeretetében. Drága gyermekek, az igazi ima a szív mélyéből fakad, szenvedésetekből, örömötökből, a bűnbocsánat kéréséből. Ez az igaz Isten megismerésének az útja, és így önmagadé is, hiszen általa teremttettél. Az ima elvezet benneteket vágyam, a veletek való küldetésem beteljesedéshez, Isten családjának egységéhez. Köszönöm nektek."A Szűzanya megáldotta a jelenlévőket, köszönetet mondott és a papokért való imára hívott.