2007. február 25., vasárnap

Medjugorjei üzenetek 2007. február

2007. február 25.
“Drága gyermekek! Ebben a nagyböjti időben nyissátok meg szíveteket Isten irgalma előtt. A Mennyei Atya meg akar szabadítani benneteket a bűn rabszolgaságából. Ezért, gyermekeim, használjátok ki ezt az időt, és a szentgyónásban, az Istennel való találkozás által hagyjátok el a bűnt, és döntsetek a szentség mellett. Tegyétek ezt Jézus iránti szeretetből, aki vérével megváltott benneteket, hogy boldogságban és békében legyen részetek. Ne feledjétek, gyermekeim, hogy szabadságotok a ti gyenge pontotok, ezért komolyan kövessétek üzeneteimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2007. február 9., péntek

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Mindenki, aki Bennem lakik, az Egyházamhoz tartozik
2007. február 8.
Vassulám, béke veled! Ajánld fel Nekem a kezedet gyakrabban, hogy leírjad az Én Üzeneteimet! Amíg csak felajánlod Nekem a kezedet, Én megújítom az erődet, és ugyanakkor az Áldásomat kenetként ontom rád. Soha nem fogsz meggyengülni, amikor válaszolsz Hívásomra. Mindig megkenlek olajommal, Kedvesem, hogy megillatosítsalak téged, és rajtad keresztül azokat, akik hallgatnak rám. Az Én nevem olyan, mint egy jó illatú olaj, amivel azokat hintem meg, akiket kiválasztottam, hogy beszélgessek velük. Kendőzetlenül és édes találkozásaink áldásával, valamint Jelenlétem testi valóságban való megmutatkozásával most már saját Magaménak tudlak, Karjaimba zárlak. Ezt mondom az Írásban az Én szeretett tanítványomon, Jánoson keresztül:
[1]„Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony.”
Igen. Ez az Én Egyházam, mindenki, aki Bennem lakik, az Egyházamhoz tartozik. Bárki, aki kinyilvánítja a szeretetet, az Én menyasszonyom. Mindenkit, aki szentül él, és igaz életet él Bennem, jogosan neveznek Engem az ő Vőlegényüknek, és saját magukat az Én menyasszonyomnak, mert Én leszek az Ő Istenük, és ők lesznek az én gyermekeim. Rokonok leszünk… nincs nagyobb szeretet, mint az Én irántatok való Szeretetem. Nincs mélysége a Szerelmemnek az Én Szívemben, nemzedék.
Vassula, azért adtam neked ezt a különleges karizmát, hogy tanítsalak az Udvaraimban, és a saját Kezemmel formáljalak, hogy úgy használjalak, mint a táblámat, melyre felvésem isteni Üzeneteimet, hogy lángra gyújtsalak, hogy az Egység hírnöke legyél, és az Én visszhangom, és visszhangozz Engem minden Teremtményemnek, felrázva őket álmosságukból. Villámcsapásként csapj le azokra, akik süketek az Én Kegyelemteljes hívásomra. Félelem nélkül menj előre Egyházamban, és beszélj a Nevemben, vidd a békét oda, ahol nyugtalanság van, az életet oda, ahol halál[2], a reményt oda, ahol kilátástalanság, szeretetet oda, ahol gyűlölet és versengés, a vígaszt oda, ahol szenvedés és szomorúság, a gyógyulást oda, ahol gyötrelem van. Ó, Vassula, vidd a Tüzet oda, ahol istentelenség van. Csillapítsd le az Atya haragját, Gyermekem, és hirdesd a világnak az Én Szent Nevemet, hogy Én vagyok a Csodatevő, a Mindenható Isten, a Béke Hercege, és Örök Atya. Vedd fel az Egység Keresztjét, melyet Örök Szeretetemből bizalommal felajánlottam Neked, és kövess Engem. Szeress Engem, ahogy Én szeretlek téged. IC

[2] ez metaforikus
http://ichtys.hu/index.php/127-2007-februar-8

2007. február 5., hétfő

2007. - A felebaráti szeretet éve - “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. február 2-3-4.

24. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus tanításaiból az ellenségszeretetet. (Lk. 6, 27-38)
Havi mottó: “Tegyetek jót azoknak is, akik nektek rosszat tesznek!”
Közös imaszándék: a betegekért ajánljuk fel engesztelő imáinkat, azért, hogy el tudják fogadni Isten rájuk vonatkozó Akaratát, legyen az akár: gyógyulás; tisztító-engesztelő szenvedés vagy felkészülés az örök életre!!
Konkrét feladatunk: visszaszokunk a természetes vízre, így vigyázunk a magunk és a családunk testi egészségére!
Éjszakai engesztelő ima-virrasztást vár a Mindenható, mennyei Atya az új idők apostolaitól, minden péntekre virradóra (0-1 óra között), egészen Húsvétig, a természet rendjének a helyreállításáért!
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat
Kitartó vagy-e: az imában, az áldozatvállalásban és a szenvedések felajánlásában? Hallgatsz-e a Gonosz kísértéseire? Isten Jelenlétét felfedezted-e a lelkiismereted szavában, aki azt mondja: tedd a jót és kerüld a rosszat? Az Úr Jézus a Te szívedben felfeszítve él-e bűneid miatt vagy feltámadva bűnbánatod által? Tudod-e azt, hogy csak egy ítélet van: ha te elítéled a bűneidet Isten már nem fog elítélni? Az Egység Anyjára hallgatva, az egység építője vagy-e a családodban? Vállalsz-e péntekenként éjszakai imavirrasztást, azért, hogy a Mindenható Isten helyreállítsa a természet rendjét? Hiszed-e azt, ha te megváltozol, a környezeted is meg fog változni? Az elmúlt hónapban a családoddal az Urat szolgáltátok-e?
II. Nagyfalu - jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2007. február elsőpéntekére
“Most, megmagyarázom nektek, hogyan értsétek és éljétek a havi mottót: ‘Tegyetek jót azoknak is, akik nektek rosszat tesznek!’ Amikor Én, mint Istenember a Földön éltem, Júdás áruló csókja után, a főpapok szolgái elfogtak Engem. Akkor, Péter apostol haragjában kardot rántott és levágta az egyik szolga fülét. Én visszatéve, meggyógyítottam azt. Péter apostolnak akkor azt mondtam: ,Tedd vissza a hüvelyébe a kardodat, mert aki kardot ragad, kard által vész el!’ Most újra azt mondom nektek, az utolsó időben vagytok!
Tőletek is azt várom, hogy azt tegyétek, amit Én tettem a Földön! A Gonosz azon munkálkodik, hogy elszakítson titeket Tőlem! Ha e havi mottót jól élitek meg, a Gonosz sem fog tudni ártani nektek! Nézzetek körül a világban, az időjárás megváltozott: ahol hideg kellene legyen ott meleg van és fordítva! Tudnotok kell, ez még csak a kezdet! Számíthattok ezután is a természet visszavágására, azért, mert az emberek, önző akaratuk szerint kihasználták azt. Ne felejtsétek el: Én a megtérő bűnösnek mindig megbocsátok, az emberek ritkán, de a tönkretett természet soha nem bocsát meg!!!
Mennyei Atyám, már nem nézheti tovább, hogy az ember egészen tönkre tegye a természetet és önmagát. Ezért közbe fog lépni! Készüljetek fel a jövőben a próbatételekre! Azok részéről fog támadás érni benneteket, akik a legközelebb vannak hozzátok. Ha megtanultok jót tenni azokkal is, akik nektek rosszat tesznek, akkor előbb-utóbb megtapasztaljátok az ártó emberek megtérését és azok segítőitek fognak lenni a Felém vezető úton! Meglátjátok, ha kéritek a Segítségemet, akkor képesek lesztek a rosszat jóval legyőzni! Megáldalak benneteket az ellenségszeretet lelkületével!”
Szűz Mária tanítása, 2007. február elsőszombatjára “Kedves, kicsi Gyermekeim! Akik hallottátok az elmúlt hónapban a tanításomat és aszerint éltetek, okosan cselekedtetek. A Szentháromság hegyén, azért adtam nektek bőségesen tanításokat, hogy felkészítselek benneteket az utolsó időre.
Ti, akik a Földön éltek, mindannyian az Én Gyermekeim vagytok! Én, mint Égi Édesanyátok, megkérdezem tőletek: tudjátok-e azt, hogy a közeljövőben mire számíthattok? Most, képzeljétek el, hogy eddig még soha nem látott ‘Nagy Hajó’ nyitott ajtaja előtt álltok. Ez egy ‘Nagy, Szellemi Hajó’, a ‘Remény és az Egység Hajója’! Ez a ‘Nagy Hajó’ hamarosan kifut a ‘Nagy Vizekre’ és magával viszi mindazokat, akik meg akarnak menekülni a ‘Nagy Vihartól’, amely közeledik felétek! Ha meg akartok menekülni, akkor szálljatok fel erre a ‘Nagy Hajóra’, amelyet a Szentlélek ereje vezet, egy ‘Biztos Cél’ felé, ahol Szent Fiam Irgalmas Szíve és az Én Szeplőtelen Szívem vár rátok! Ahová érkezni fogtok, az már egy ‘Új Világ’ lesz, ahol nem lesz bűn, szenvedés és halál. Ott minden odaérkező ember testvérként fogja szeretni az embertársát. Akkor ‘Új Időszámítás, Új Korszak’ fog elkezdődni a Földön! Ekkor lesz Szent Fiam Irgalmas Szívének és az Én Szeplőtelen Szívemnek a diadala!!!
Megkérdezhetitek: vajon kik szállhatnak fel arra a ‘Nagy, Szellemi Hajóra’? Mindazok, akik bűnbánatot tartanak; akik megtartják Isten Törvényeit; akik kibékülnek Istennel, önmagukkal és felebarátaikkal! Arról fognak megismerni benneteket az emberek, hogy Hozzánk tartoztok, ha jót tesztek még azokkal is, akik veletek rosszat tettek! Ha ezt megélitek, a Gonosz sem fog tudni ártani nektek!
Először azokat kérem, hogy szálljanak fel a ‘Nagy Hajóra’, akiket összegyűjtöttem Szent Péter apostol Akoljába! Ezek közül, csak azoknak van a ‘Nagy Hajón’ a helyük, akik elfogadják a legénység szerepét és szolgálni fogják azokat a testvéreket, akik utánuk fognak arra felszállni! Azután azok is felszállnak a ‘Nagy Hajóra’, akik szívből megbánták, hogy eddig megtagadtak Engem és minden égi segítséget!
Ezután az Isten küld az Égből egy ‘Nagy Figyelmeztetést’! Isten Fényében, mindenki úgy fogja látni önmagát, ahogy Isten előtt van! Ez lesz Isten részéről a ‘Legnagyobb Segítség’ az emberiség megmentésére! Ezután a ‘Rendkívüli Esemény’ után, olyanok is felszállnak - bűnbánatuk által - a ‘Nagy Hajóra’, akik addig egy közösséghez se tartoztak! Ezután a ‘Nagy Hajó Ajtaja’ bezárul és azokkal az emberekkel, akik felszálltak rá kifut a ‘Nagy Vizekre’! A Szentlélek ereje és Fénye fogja vezetni a ‘Biztos Cél’ felé! Én ezt a ‘Nagy Hajót’ betakarom Édesanyai Palástommal! Így védem meg az ellenség támadásaitól!
Addig, számíthattok arra, hogy azok részéről fog támadás érni benneteket, akik nem akarnak felszállni a ‘Nagy Hajóra’! Tudnotok kell ‘Jézus Kisded Nyáját’ a pokol hatalmas erői sem fogják tudni elpusztítani. Most újra kérlek benneteket, drága Gyermekeim, ne tagadjatok meg még egyszer Bennünket, mert Nélkülünk árvák fogtok maradni!!! Előre megmondom nektek, ha ebben az utolsó időben sem hallgattok Rám, akkor ‘egy idő után’ már nem fogok tudni rajtatok segíteni!!! Édesanyai áldásom adom rátok!”
A mennyei Atya tanítása, 2007. február elsővasárnapjára Drága, jó mennyei Atyám! Mi, kicsi engesztelő gyermekeid, ezután is szeretnénk megörvendeztetni Téged! Ma is várjuk a Te útmutatásaidat, hogy aszerint éljünk!
A mennyei Atya válasza: “Tudjátok-e, hogy mit kérek tőletek? Akik rosszat tesznek nektek, ti jót tegyetek viszonzásul! Így ismernek fel Engem bennetek és azt, hogy az Én gyermekeim vagytok! Ha elfogadtok Engem Teremtő Atyátoknak és hisztek Bennem, örömömre vagytok. Az az idő, amely ezután fog következni, az a szétválasztás ideje lesz! ‘Mondom nektek: azon az éjjelen ketten lesznek egy ágyban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt fog őrölni, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.’ Tudjátok-e miért van az, ha valami nem úgy történik veletek és nem akkor, amikor ti akarjátok, azonnal felháborodtok és a Gonosz oldalára akartok állni? Azért, mert nektek a széles úton könnyebb járni, mint a keskeny úton! Valószínű tudjátok, a versenyzőknek az utolsó méterek a legnehezebbek a célbajutás előtt! Bátorítalak benneteket, most ne lankadjatok el, még néhány méter van hátra és ha mindvégig kitartotok, tietek lesz a győzelem!
Már nem nézhetem tovább azt, hogy az enyéim felkiáltsanak Hozzám az Égbe, a gonosz emberek támadásai miatt! Megelégeltem a várakozást!!! Tudnotok kell, eddig azért vártam, hogy minél több ember térjen meg! Most azt mondom nektek: jövök hozzátok Fiammal és Lelkem kiáradása által! Enyéim meg fogják tapasztalni ‘Nagy Szeretetemet’ és az ellenségeim ‘Nagy Igazságosságomat’. Lehajlok egészen hozzátok Szentháromságos Egy Istenségemben, Személy szerint is és meg fogtok látni Engem! Akkor fog kétfelé válni az emberiség: Velem vagy Ellenem! Gondolkozzatok el mindazokon, amit mondtam nektek, amíg van időtök, mert hamarosan ‘a ti időtök’ véget ér! ‘Új Idő, Új Világ, Új Időszámítás’ fog elkezdődni Velem a Földön. Ezt ígértem meg azoknak, akik mindvégig kitartanak Mellettem! Kérlek benneteket: győzzétek le jóval a rosszat, hogy mindörökké Velem maradhassatok! Édesatyai áldásom adom rátok!”
Tanúságtételek a felebaráti szeretet évében
Nevem Bálint Éva, 59 éves, református vallású vagyok. Nagyfaluban lakom, a Szentháromság hegyétől negyvenöt percnyi járásra. Felekezetileg vegyes házasságban élek: a férjem és a gyerekeink katolikus vallásúak. Férjemet gyakran elkísérem a vasárnapi szentmisére, mert a katolikus vallásban megkapom azt, amit mindig hiányoltam a református vallásból: a Szűzanya tiszteletet. A Szentháromság hegyén még ennél is többet kapok: a Szűzanya üzeneteit is meghallgathatom.
2003-tól tagja vagyok az Engesztelő Imaközösségnek. Az itt hallott tanítások, a közös ima ereje elsősorban védettséget és végtelen kegyelmet jelentenek számomra a mindennapokban. Az elmúlt év novemberében Isten egy nagy megpróbáltatást engedett meg az életemben. Agydaganattal diagnosztizáltak, majd sürgősségi esetként meg is műtöttek. A Szentháromság hegyén kapott védettséget és kegyelmet végig éreztem betegségem ideje alatt. Ismeretlen emberek önzetlen szeretetből segítettek: vért adtak, gyógyszert szállítottak. A műtéttől nagyon féltem, de vállaltam, mert már a kóma kóros tünetei jelentkeztek. Sok választásom tehát nem volt: vagy megműtenek, amivel vállalom a féloldali bénulás biztos kockázatát vagy napokon belül meghalok. Mielőtt a műtőbe bevittek volna, arra kértem családomat, hogy a “Most segíts meg Mária…” kezdetű imát mondják el értem.
Kisebbik lányom SMS-ben és telefonon ugyanerre kérte a távolabbi rokonokat, barátokat is. Sok család, gyerekeikkel együtt, egymás kezét fogva imádkozott értem azokban a nehéz percekben. Másfél órás műtét után az intenzív osztályon ébredtem fel. Családommal együtt boldogan tapasztaltam, hogy a várható bénulás nem következett be. Ekkor valóságos csoda történt velem: a kórterem ablakának bal sarkából egy erős, szikrázó napsugár borította be az arcomat. Éreztem, hogy a Szűzanya velem van, megsimogat, valósággal megjelöl engem. A férjem éppen ekkor kérdezte: “Tudod milyen nap van ma? Szombat - válaszoltam - a Szűzanya napja”. A férjem ekkor többször megismételte, hogy isteni csoda történt velem, hiszen szerencsésen túléltem a műtétet és a bénulás nem következett be. Olyan örömet éreztem szívemben, hogy feltettem magamban a kérdést: miért éppen én vagyok az a szerencsés kiválasztott, akivel ez a csoda történt? Szerettem volna ezt az örömöt másokkal is megosztani, de a családomon kívül senki még csak meg sem hallgatott, nem hogy elhitte volna.
Amikor másnap kezelő orvosom belépett a kórterembe és állapotomat felmérte, ezeket a szavakat mondta: “Ez az a csoda, a természet csodája, amit az orvos sem láthat előre”. Ezzel én is egyetértettem, de tudtam, hogy ezt a csodát nem a természetnek, hanem a Gondviselő Istennek köszönhetem. Emlékszem, műtét után, semmi fájdalmat nem éreztem, csak végtelen erőt.
Olyan rohamosan épültem fel, hogy megkérdeztem az orvostól, milyen mértékben és meddig kell kímélnem magam. Bebizonyosodott, hogy itt, a Szentháromság hegyén kapott kegyelem végigkísért egész betegségem ideje alatt. Hiszem, hogy a Szűzanya végig mellettem volt. Tizenkét napi kórházi tartózkodásom alatt rajtam kívül négy beteget műtöttek meg agydaganattal, de sajnos mindegyikük részben, vagy teljesen lebénult. A szövettani vizsgálat során megállapították, hogy daganatom rosszindulatú. A műtét után sugárterápiára jártam, most kemoterápia kezelést folytatok. Minden emberi segítséget megkaptam és megkapok a mai napig, de minden segítségen túl, hiszem, hogy az ima és főleg a közösségi ima ereje gyakorolja a legnagyobb gyógyító hatást rám. Köszönöm az engesztelő közösség minden tagjának, hogy mindvégig imádkoztak a gyógyulásomért. Hiszem, hogy a közös engesztelő ima erőt ad, hogy Isten segítségével leküzdjem a betegségemet vagy megbékélt szívvel fogadjam el Isten akaratát!
Jelmondatom: “Istenem, legyen meg a Te, Szent Akaratod!”
Klein Hajnal-Anna vagyok! Hargita megyében, Zetelakán születtem, 1947. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén. Gyerekkoromban, szüleim evilági elfoglaltsága miatt elszoktam a templomtól. Azokat az ateista tanításokat, amelyekben részesítettek az iskolában, nagyon komolyan vettem. Távol a szüleimtől, idegenek és hitetlenek között, elszakadva éltem az Egyháztól.
18 éves koromban olvastam egy könyvet: “Biblia hivőknek és hitetleneknek”. Ezután elkezdődtek a súlyosabb bűnök az életemben, amelyeknek a rossz következményeit a mai napig viselem. 25 éves voltam, amikor az Úr Jézus megelégelte a tévelygéseimet és egy rémálom által bizonyosságot szereztem a túlvilágról. Felébredve, elkezdtem imádkozni, ami kb. 10 évig kimaradt. Ezután, nemsokára férjhez mentem. Ez nagyon fontos volt megtérésem szempontjából! A férjem családja nagyon vallásos volt. Az esküvőnk alkalmával elvégeztem a szentgyónásomat, sok év után. Anyósom, akit nagyon szerettem, 20 km-ről jött Bukarestbe, hogy elvigyen a vasárnapi szentmisére. Így, lassan, fokozatosan ismertem meg Isten Szeretetét! Nagybányára költözve (1983) felgyorsult a hitben való megerősödésem. A sok szenvedés, amelyeken átmentem, hozzájárult a lelki fejlődésemhez. A Szűzanya, a “Szeretetláng lelkiségen” keresztül is folyamatosan dolgozott a szívemben. A Csíksomlyó-i Szűzanya közbenjárására kaptunk az Úrtól egy gyermeket! Medjugorjéban vásároltam egy Szűzanya szobrot és kértem, hogy a meghalt édesanyám helyett Ő legyen az Édesanyám! Rájöttem arra, hogy szükségem van konkrét lelki vezetésre, amelyet Érsemjénben és Nagyfaluban megtaláltam. Bárhol megfordultam, seholse éreztem annyi kegyelmet, mint Nagyfaluban. Éreztem, hogy ettől a Szent Helytől soha nem fogok tudni megválni.
Csoportommal együtt rendszeresen járunk az engesztelő imaprogramokra. A Szentháromság hegy egy különleges hely, ahol a Szentháromság és a Szűzanya tanítanak; ahol megtapasztaljuk a Mennyországot a Földön. Én minden nap a szívembe hordom a Szentháromság hegyét és az egész engesztelő közösséget!
Én hiszem azt, hogy a Szűzanya tisztelete által nagyon közel kerülök az Úr Jézushoz és eljuthatok a tökéletességre! Elmondhatom, a keskeny úton, amelyen járok, én vagyok a világ egyik legboldogabb Asszonya!!!
Jelmondatom: “Jézusom, mindenem a Tiéd, Szűz Mária Szent Szívén keresztül!”
III. Nagyfalu - előretekintés márciusra
Közös imaszándék lesz: az engesztelő imákat, minden nemzetért, különösen a saját nemzetünk megtéréséért ajánljuk fel!
Konkrét feladatunk lesz: minden reggel, fél hétkor, az egymásért végzett közbenjáró imáinkat (reggeli ima; Úr Angyala; 1 tized rózsafüzér: Ki nekünk a Szentlelket elküldötte; Oltalmad alá futunk; Most segíts meg Mária!) ülve vagy térdelve végezzük el!
A böjti rend Húsvétig a mennyei Atya kérése szerint: Február 21-28 között, Március 10 - Április 8 között: Hétfőn - Szerdán - Pénteken: délig teljes böjt; hús nélkül és TV. nélkül böjtölünk ezeken a napokon! Március 1-9 között (kilenced) délig teljes böjt, minden nap hús nélkül és TV. nélkül böjtölünk. A böjti napokon a családi imára és beszélgetésre fordítsuk az időnket! Kivételek a böjtölésben: vasár- és ünnepnap valamint, ha meghívnak vendégségbe!
Februári házi feladat:
“URAM SEGÍTS, HOGY A TE NEVEDBEN AKARJAK MEGBOCSÁTANI MINDEN ELLENSÉGEMNEK, HOGY EZÁLTAL A LELKI SEBEIM BEGYÓGYÚLJANAK!”