2011. április 7., csütörtök

II. János Pál pápa boldoggá avatására készülve

Április 5-én, kedden délelőtt a Szentszék sajtótermének II. János Pál aulájában ismertették a közelgő boldoggá avatás és a szertartáshoz kapcsolódó események részletes programját. Április 30-án, szombaton este nyolc órakor imavirrasztás kezdődik a Circus Maximus térségében. Az ájtatosság két részből áll. Az első részben Safiria Leccese újságírónő vezetésével felidézik II. János Pál szavait és gesztusait. Közreműködik a római egyházmegye zenekara, valamint a „Santa Cecilia” zeneművészeti főiskola zenekara Marco Frisina prelátus vezényletével.
Ezután ünnepélyes körmenetben az oltár mellett elhelyezik a híres Salus Populi Romani (a Római Nép Üdvössége) Mária kegyképet az egyházmegye minden plébániájának és lelkészségének képviselői kíséretében.

Tanúságtételek hangzanak el a pápa legközvetlenebb munkatársai részéről, mint szóvivője, Joaquín Navarro-Valls, és személyi titkára, Stanisław Dziwisz bíboros. Tanúságot tesz Marie Simon-Pierre nővér is, akinek csodás gyógyulása megnyitotta az utat a boldoggá avatás felé. A felszólalások között rövid dokumentumfilmeket vetítenek II. János Pál pápaságának legfőbb mozzanatairól.

Az imavirrasztás első részét a „Totus tuus” liturgikus ének zárja, amelyet Marco Frisina komponált II. János Pál pappá szentelésének 50. évfordulójára, és amelyet gyakran előadtak jelenlétében is az egyházmegye különféle szertartásain.

Az imavirrasztás második részének középpontjában a szentolvasó világosság titkai állnak, melynek imádkozását II. János Pál vezette be. Felhangzik „Boldog II. János Pál himnusza”, amelynek címe: Nyissátok ki a kapukat Krisztusnak, majd Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke röviden ismerteti a leendő boldog főbb spirituális és lelkipásztori vonásait. Ezt követi a szentolvasó elimádkozása, amelyet a világ öt különböző Mária kegyhelyén élő kapcsolásban mondanak el a hívek. Minden titokhoz egy-egy imaszándék fűződik.

A Krakkó melletti Łagiewniki kegyhelyen a fiatalokért, a tanzániai Kawekamo kegyhelyen a családokért, a libanoni harissai Miasszonyunk kegyhelyén az evangelizációért, a mexikóvárosi Guadalupei Szűzanya bazilikában a reményért és a népek békéjéért, végül a fatimai kegyhelyen az egyházért imádkoznak.

A szertartás végén XVI. Benedek pápa az Apostoli Palotából videó összeköttetésben mondja el a záró imát és adja apostoli áldását minden résztvevőre.

Május elsején, Húsvét 2. vasárnapján, amely egyen az Isteni Irgalmasság Vasárnapja reggel 9 órakor kezdődik a boldoggá avatási szentmise, amelyet XVI. Benedek pápa mutat be. A szertartást megelőzően a hívek elimádkozzák a Szent Fausztina nővér által bevezetett ájtatosságot, az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, amely különösen kedves volt II. János Pál számára. A boldoggá avatási formula elhangzása után leleplezik az új boldogot ábrázoló kegyképet, amely a Szent Péter bazilika középső loggiáját díszíti, majd latinul felhangzik „Boldog II. János Pál himnusza”.

Május 2-án, hétfőn Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár mutatja be a Szent Péter téren délelőtt fél 11-kor a hálaadó szentmisét az új boldog tiszteletére. A szertartáson közreműködik egy varsói kórus és a wadowicei szimfonikus zenekar – hangzott el többek között a kedd délelőtti sajtótájékoztatón.

(vm)
(radiovaticana.org


A fiatalok legyenek digitális őrszemek!

Vatikáni kezdeményezésre II. János Pál boldoggá avatása alkalmából új projekt indult, melynek célja, hogy a világhálón való tanúságtételre ösztönözzön.
Walter Insero az április 5-én megtartott szentszéki sajtótájékoztatón emlékeztetett II. János Pál pápa 2000. augusztus 19-én, Rómában megrendezett ifjúsági világtalálkozó vigíliáján mondott szavaira: „Kedves barátaim, ti vagytok a 'reggel őrszemei' (vö. Iz 21,11-12) a harmadik évezred hajnalán.”
A fiatalok őrszemek, akik gyakran látogatják a világhálót és a sűrűn lakott digitális tereket. Nem azért, hogy elszigeteljék magukat a valós világtól a sok-sok internetes kapcsolat révén, hanem azért, hogy tanúságot tegyenek az evangéliumról a világhálón is. Ezért II. János Pál boldoggá avatása alkalmából új projekt indult a Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsa, a Vatikáni Rádió, a Vatikáni Televíziós Központ és a Római Vikariátus közös kezdeményezéseként, „digitális őrszemek” elnevezéssel.
A Pope2You oldalra lépve az érdeklődők kattintsanak a „beatificazione”, boldoggá avatás szóra (a szolgáltatás az olaszon kívül elérhető angol, spanyol, francia és német nyelven is). Ekkor feltűnik a Twitter és a Vatikáni Rádió Facebook közösségi oldalának logója. Ezeket megnyitva a Vatikáni Televíziós Központ II. János Pálról készült videó felvételeit tekinthetik meg. Az oldal látogatóinak lehetősége nyílik arra is, hogy digitális képeslapokat küldjenek II. János Pál fényképével, a pápa fiatalokhoz intézett beszédeiből vett, különböző nyelvű idézetekkel. Ezek a képeslapok egyben meghívók a római szertartásra, hogy minél több fiatal vegyen részt ezen a felejthetetlen szentmisén.
A Pope2You internetes oldalon lévő lejátszót használva (player) követhetik az április 30-i imavirrasztás, a május elsejei boldoggá avatás, valamint a május 2-i hálaadó szentmise streaming közvetítését  – mondta ismertetőjében a Római Vikariátus kommunikációs felelőse.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír


Budapesten is követhetjük II. János Pál boldoggáavatását

Május 1-jén 10 órakor a Szent István-bazilika előtti kivetítőn látható lesz II. János Pál pápa boldoggáavatásának közvetítése Rómából.
A közvetítést a helyszínen Udvardy György püspök, általános helynök bevezetője előzi meg, aki az eseményt követően ünnepi hálaadó szentmisét mutat be a bazilikában.
Magyar  Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Soha ne ítéljetek el más vallásúakat, más hitűeket vagy szexuálisan más beállítottságúakat

2011. április 6.; szerda
Szeretett leányom, azok a kínok, amelyeket el kell viselned, azért vannak, mert a csaló állandóan kísérteni próbál téged, hogy feladd ezt a legszentebb munkát. Ő szétszaggat téged. Fogadd ezt el. Soha ne kételkedj Isteni Szavamban, függetlenül attól, hogy ez milyen nehéz számodra. Meg leszel jutalmazva a béke lelkületével, ha valóban átadod magad Nekem. Mondd el ezt Nekem mindennap. Egész napon át kérd Tőlem a kegyelmeket, hogy elárasszalak örömömmel, amikor a csaló támad téged.  Légy erős, leányom. A zűrzavartól szabadítsd meg a gondolataidat, összpontosíts a világnak szóló üzeneteimre. Ma ezek a legfontosabb üzenetek az emberiség számára. Azért adattak, hogy útba igazítsák az embereket, hogy megtalálják a helyes ösvényt, amely újra Hozzám vezeti őket.
Az emberek összezavarodtak a tanításaimat illetően
Jelenleg sok az elkárhozott ember.  Össze vannak zavarodva a tanításaimat illetően, mivel számtalan módon értelmezik azokat: felhígítva, megváltoztatva, hozzáadva, kivéve belőle. Gyermekeimnek most irányításra van szükségük, hogy megtalálják a szükséges kegyelmeket ahhoz, hogy újra erősek legyenek, és hogy a szívüket a világosság töltse el. Ez csak az ima által és tanításaim betartásával érhető el.
A világon egyetlen egy lelket sem zárok ki
Azok a gyermekeim, akik megtértek, tisztában vannak ezzel és a szentségek által egyre közelebb kerülnek Szívemhez. De az elbarangolt lelkek teljesen elölről kell, hogy kezdjék, a Tízparancsolatot fel kell, hogy frissítsék emlékezetükben, amelyet Mózes adott a világnak. Nagyon, nagyon sok gyermekem ma nem vesz tudomást ezekről. A világon egyetlen egy lelket sem rekesztek ki, függetlenül attól, hogy milyen vallást gyakorolnak.
Figyelmeztetés azoknak a híveimnek, akik lenézik a más hitűeket
Ha híveim megkülönböztetik és felmagasztalják magukat azok rovására, akik nincsenek tudatában tanításaimnak, akkor ők úgy viselkednek akár a farizeusok tették. Szégyelljék magukat mindazok, akik különbnek tartják magukat, mint ezek a lelkek, akiknek felvilágosításra van szükségük. Szégyelljék magukat mindazok, akik bár tudatában vannak az Igazságnak, mégis megvetést tanúsítanak a más hitűekkel szemben. Szégyelljék magukat mindazok, akik azt hiszik, hogy azáltal, hogy tudomásuk van az Igazságról és magukhoz veszik a Szentségeket, ők fontosabbak az én Szememben. Igen, hűséges követőim által sok vigaszt és örömet kap Szívem, de amikor megvetnek másokat, vagy elítélik őket vallásuk miatt, akkor nagyon megbántanak Engem.
Követőim, emeljétek fel szemeiteket tanításaim igazságára, de a legegyszerűbb módon. Ne ítéljetek el másokat. Ne nézzétek le azokat, akikről azt hiszitek, hogy bűnösök és visszautasítják tanításaimat. Mert ők, az Én szememben egyenlők veletek, annak ellenére, hogy nektek megadatott az Igazság ajándéka. Nagy szomorúságot okoz Nekem, amikor ezek a követőim, még, ha jó szándék is vezeti őket, előírják ezeknek a szegény lelkeknek, hogy hogyan éljék életüket. Rossz úton haladnak.
Soha ne mondjátok a más vallásúakra vagy szexuálisan más beállítottságúakra, hogy elkárhoztak
Ha tanításaimat erőszakos módon akarjátok azokra erőltetni, akik nem Engem követnek és azt mondjátok nekik, hogy el fognak veszni, vagy, hogy lelkük sérülést fog szenvedni és azáltal, hogy gonosznak minősítitek szokásaikat, akkor még gyengébbé teszitek őket, mint azelőtt voltak. Sokan, ezért hátat akarnak nektek fordítani. Ti pedig kudarcot vallotok. Tartózkodjatok a tanítástól, mutassatok irgalmat irántuk. Példamutatásotok által tanítsátok őket. Sohase mondjátok, és meg se próbáljátok, azt mondani nekik, hogy elkárhozottak Szemeim előtt; mert ők nem azok.
Én minden egyes lelket szeretek, minden hitvallásút, bármilyen felekezethez tartozót, mindenfajta szexuális beállítottságút. Mindegyik értékes gyermek Számomra. Egyik sem különb a másiknál. Mivel a bűn mindig jelen lesz, – ti mindig bűnösök vagytok – emlékezzetek erre, azt szeretném, ha mindenki közületek követné Tanításaimat és terjesztené Igéimet.
Öleljétek át egymást. Mutassatok irgalmasságot egymásnak. Ne rekesszetek ki senkit, függetlenül attól, hogy katolikus, vagy más keresztény felekezetű, legyen az iszlám, hindu, zsidó, buddhista – még azokat az új vallásúakat sem, akik nem hisznek Istenben, az Örök Atyában. Imádkozzatok értük.  Tanítsátok meg nekik, annak fontosságát, hogy az Igazság előtt, meg kell nyitniuk szívüket.  Tanítsátok őket példátokon keresztül. Terjesszétek a megtéréseket. De sohase ítélkezzetek mások fölött, vagy ne próbáljátok kizárni azokat, akik nem értik az Igazságot.
Sohase higgyétek, hogy jobbak vagytok testvéreiteknél, mert hűségetek miatt mennyei kegyelemben részesültetek. Igen, ti örömet hoztok szent Szívemnek, de szeretettel bánjatok másokkal, ne diktátori módon.
Egyikőtök sem méltó arra, hogy másokat elítéljen
Ezt a leckét ne feledjétek el: közületek senki sem méltó arra, hogy elítéljen, vagy kiértékeljen másokat. Senkinek sincs hatalma, vagy isteni tudása ahhoz, hogy morálisan értékeljen. Legyetek mindig elfogulatlanok és ne feledjétek, hogy azon napon szakadtok el Tőlem, amikor azt hiszitek, hogy Szemeim előtt ti fontosabbak vagytok, mint azok, akiket ti bűnösöknek tartotok.
Nem akarok kizárni ezekből az üzenetekből egyetlen egy vallást sem
Szavaimat, mint ajándékot adtam az emberiség számára.  Közületek egyenként, mindenkinek. Nem akarok egyetlen csoportot sem előnyben részesíteni. Engedjék meg mindazok közületek, akik értik az Igazságot, hogy emlékeztessem őket. Előnyben részesül a világon minden olyan gyermekem, különösen a legkonokabb bűnösök, akik nem hisznek az Örök Atya létezésében, az Istenben, a Mindenség Megteremtőjében. Rajtatok áll most követőim, hogy nagyon keményen imádkozzatok és mutassatok szeretetet mindazok iránt, akik vakok.  Végül, ne feledjétek: Én mindannyiatokat szeretem.
A ti szerető Megváltótok,
Jézus Krisztus, az egész emberiség Királya

Az Úr Jézusnak Mária Julianna által adott üzenete

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzeneteÜzenet egy édesanyának2011. április 5. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Vigyázz nagyon, hogy megtartsd parancsaimat! Nem elég Hozzám vágyakozni, hanem úgy is kell élni, hogy méltó légy arra a magasabb rendű életre, amelyről az evangéliumban beszéltem. (Úgy élnek, mint az angyalok.) Szeresd jobban gyermekeidet! Téged adtalak számukra, hogy szerető édesanyjuk, nevelőjük és gondviselőjük légy. Ne akarj megszökni a feladatok elől! Mindennek eljön az ideje. Most annak van itt az ideje, hogy felneveld őket. Nélküled kire számíthatnának? Senki sem fogja úgy szeretni őket itt a földön, mint te, az édesanyjuk. Tudod, a gyümölcsöt sem szedik le addig, amíg éretlen, mert fanyar, zöld és élvezhetetlen. Az örök életre is meg kell érni. Vagyis el kell végezni a feladatokat a földön, amire megbízást kaptatok, az állapotbeli kötelességeket. Majd ha ezeket megtettétek, akkor feljöhettek az örök életbe, amely azoknak készült, akik Istent szeretik. Istent szeretni annyit jelent, hogy törvényei szerint éltek. Isten előtt a legnagyobb és a legkedvesebb dolog az engedelmesség. Én is erre adtam példát egész életemben. „Azért jöttem, hogy Annak akaratát teljesítsem, Aki küldött Engem. Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten ajkáról származik. Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd. Atyám, kezedben ajánlom lelkemet. Beteljesedett.” Erre adtam példát nektek. Kövessetek Engem életetek végéig a keresztúton az önmegtagadásban és a kereszthordozásban. Nem különb a szolga Uránál. Ahol Én vagyok, ott lesz az Én szolgám is. Én itt a földön a kereszten függök. Ide kell jönnötök mellém, megtagadva vágyaitokat, leküzdve önzéseteket, hogy betöltsem szíveteket az Én vágyammal, amely az örökkévalóságra vezet el benneteket. Amiképpen Én a golgotán át mentem a mennybe, úgy ti is a szenvedések által szerzitek meg az örök életet. Keskeny az ösvény, amely az örök életre visz. Ez a keskeny ösvény az Isten rátok vonatkozó örök szent terve. Isten kivétel nélkül minden embert szentté akar tenni. Az életszentség ez: mindig minden helyzetben Isten mellett dönteni, vagyis az Ő törvénye szerint élni.A férjedről ezt mondom: Légy türelmesebb hozzá! Türelmeddel, szereteteddel, életszentségeddel és imáiddal fogod őt meghódítani Nekem. Azért adtam őt melléd, hogy megtérítsd. Végy példát Szent Ritáról! Kérd az ő közbenjárását! Ha neki sikerült, neked is sikerülni fog. Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké. A nekem tetsző kéréseket mindig meghallgatom, és diadalra juttatom. A gyermekeiddel örök tervem van. Neveld őket nagy szeretettel az Isten és a felebarát iránti önzetlen, tiszta szeretetre! Ne erőltess rájuk semmit! Inkább az életpéldáddal tanítsd őket! Ne feledd: a szó elszáll, a példa vonz. Ha mindezt megteszed, amit itt üzenek neked, és mindig, minden élethelyzetben mellettem döntesz, akkor életed végén elmondhatom benned, mint hű képmásomban: „Atyám, a feladatot, amelyet Rám bíztál, elvégeztem. Megdicsőítettem Nevedet a földön.” Akkor majd kihívlak porsátor testedből, és bevezetlek Atyám országába. Meglátsz Engem dicsőségemben, és mindörökre boldoggá teszlek, mert Én vagyok az út, az igazság és az örök élet. Aki Engem követ, az bejön dicsőségembe, amelyet Isten azoknak készített, akik Őt szeretik. Erre áldalak meg családoddal együtt, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”