2013. október 17., csütörtök

Futóversenyt rendeznek vasárnap a vatikáni Szent Péter téren, és a Szentszéknek saját krikettcsapata is lesz.

A Kultúra Pápai Tanácsa bejelentette, hogy a hit évéhez kapcsolódva különös figyelmet fordít a sportolás népszerűsítésére, a test és a lélek harmóniájának hirdetésére. A kezdeményezés alapjának tekinthető, hogy az Újszövetség az életet több ízben hasonlítja versenyhez, amelyhez a szellemünket és a testünket egyaránt meg kell edzenünk. Amint a Vatikáni Rádió megjegyezte: az ötletet közvetlenül a tavalyi londoni olimpia adta, ahol több sportoló beszélt nyíltan a hitéről.

Ferenc pápa áll majd a vatikáni célszalagnál

A Szentszék ennek keretében saját krikettcsapatot alapít, vasárnap pedig százméteres futóversenyt rendez, amelynek helyszíne a Szent Péter tér, ahol Ferenc pápa személyesen fog gratulálni a résztvevőknek.
„El akartuk hozni a sportot arra a helyre, ahol Szent Péter megvallotta a hitét, hogy felhívjuk az egyház figyelmét a sportra, és bevigyük a sportot az egyházba” – fogalmazott Melchor Sánchez de Toca, a Kultúra Pápai Tanácsa altitkára, s rendkívül erőteljes élménynek tartaná, ha néhány püspök vagy bíboros is megjelenne tréningruhában.
A vatikáni Szent Péter tér, itt lesz a futóverseny
A Szent Péter tér, itt lesz a futóverseny


Fotó: Europress/AFP


MTI

"A hamis proféta meglep és provokál" - Hogyan legyünk Egyház Európában?

Amit mi az egész kontinensnek adhatunk, pontosan az, hogy hitben, közösségben és szeretetben gyökerező Egyház vagyunk – mondja Duarte da Cunha, a CCEE tisztségében megerősített főtitkára.

A CCEE pozsonyi közgyűlése egyhangú szavazással újabb ciklusra (2013–2018) megerősítette főtitkári tisztségében Duarte da Cunha portugál papot. Da Cunha a SIR-nek adott nyilatkozatában örömét fejezi ki az elmúlt öt évben végzett munkájának egyhangú elismeréséért, ugyanakkor rámutat a feladattal párosuló megnövekedett felelősségre is: a püspöki kollegialitás az új evangelizáció középpontjában áll; azaz Isten eszköze lenni az Egyházban ennek a célnak a szolgálatában nagy felelősség.
Da Cunha Európával kapcsolatban így fogalmaz: Európa egy egyre összetettebb valóság. Egyrészről abba a veszélybe sodródik, hogy egyre inkább csak az adott pillanatba gyökerezve él, nem gondol a jövőre, nem lát túl a jelen dolgain. Olyan kontinenssé válik, amely nem tud már hinni Istenben. Egyfajta szomorúság és szétszórtság érzékelhető. Szétszórtság a sok inger következtében, és szomorúság azért, mert ezek az ingerek nem tudnak valódi örömet adni az embereknek.

A portugál pap kiemeli, hogy a fokozódó bizalomvesztés a politikai vezetőink iránt általános érzéssé vált. Úgy tűnik, hogy az emberek már nem bíznak abban, hogy a politika tehet értük valamit. Hiányzik egy nagy eszménykép, egy távlat. Ha az ember elveszíti a hitét, akkor elveszíti a nagy ideálokat is, és ha elveszíti a nagy ideálokat, akkor nem tudja az emberek szívét sem magával vonzani.

Mindemellett hangsúlyozza, hogy Európa tele van élettel, és ez az Egyházra is vonatkozik. Nyugat-Európában számos ifjúsági és családközösség újjászületik, püspökök és papok elkötelezetten dolgoznak az új nemzedékekért, zarándoklatokat, képzési fórumokat, imaalkalmakat szerveznek. Rendkívül nagy spirituális igény figyelhető meg. És ha számokban nem is mutatkozik meg, ez az igény nagyon komoly és nagyon mély. Kelet-Európában igen élő az Egyház, talán kevésbé szervezettebb, de spirituálisabb.

Véleménye szerint a fő feladat az, hogy Egyház legyünk, vagyis az a nép, amely szereti Istent, amely megéli a közösséget és szeretetben megnyílik mások felé. Amit mi az egész kontinensnek adhatunk, pontosan az, hogy hitben, közösségben és szeretetben gyökerező Egyház vagyunk. Európa problémáinak megoldásához azzal tudunk leginkább hozzájárulni, hogy Egyház vagyunk: kovász, fény és a föld sója.

Azzal kapcsolatban, hogy mit adhat Ferenc pápa az európai egyházaknak, kiemelte: a lelkesedést, hogy kilépjünk saját világunkból és odaforduljunk a létezés peremvidékein élőkhöz, ami azt jelenti, hogy ha kincs van a kezünkben, azt adnunk kell másoknak. Duarte da Cunha úgy véli, hogy a pápa tanúságtétele egyfajta provokáció arra, hogy hogyan legyünk Egyház Európában. Ez a stílus Dél-Amerikából érkezik hozzánk, és bizonyosan benne van Ferenc pápa személyes karizmája is. Van benne valami meglepő és provokáló: jó kedélye, derűje, lelkesedése, belső nyugalma, amely által nem fél kimondani azt, amit ki kell mondania, és ezt tiszteletben tartással teszi meg. Cunha szerint az ő példája már önmagában jelzi a stílusváltást az egyházi létben Európában. Ugyanakkor aláhúzza a folytonosságot is: az eltérő stílusok ellenére van egy mély folytonosság, amely ezekben az években vezeti az Egyházat II. János Páltól kezdve XVI. Benedeken át, Ferenc pápáig.

Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A kígyó különleges üzeneteket ad az antikrisztusnak, amelyeket ő gondosan dokumentál

2013. október 16. szerda, 23:27
Drága szeretett leányom, a leggonoszabb istentelen háromság, mely három ellenségemből tevődik össze – a hamis próféta, az antikrisztus és a sárkány, aki maga a Sátán -, most fel fog emelkedni, dacolva a Legszentebb Szentháromsággal.
Tudnotok kell, hogy nekik több ezer elkötelezett szolgái vannak, és az idő közeledtével sok titkos és aljas szertartásra fog sor kerülni a kígyó tiszteletére.
Annyira óvatos a Sátán, csakhogy fel ne fedje valódi kilétét. Az ő valódi gonosz szándékai, amelyek Isten minden gyermeke ellen irányulnak, álcázva vannak, és kevés kiválasztottjainak elbűvölő, szép hercegként mutatja be magát, miként a legcsábítóbb módon jelenik meg előttük. Kiválasztott prófétáimmal való kommunikáláshoz hasonlóan, a kígyó is különleges üzeneteket ad az antikrisztusnak, amelyeket ő gondosan dokumentál, és aztán megosztja földi hierarchiájával. Ezek az üzenetek földi Egyházam megszentségtelenítésére vonatkozó utasításokat tartalmaznak, arra tett előkészületként, hogy az antikrisztus átvegye trónját, megtévesztvén így a világot, elhitetve, hogy: ő a Krisztus, a Világ Üdvözítője.
Figyeljetek most mindnyájan, akik elutasítjátok ezt a figyelmeztetést. Hamarosan sok tanítványomnak – akik szeretnek Engem, de nem hisznek ezekben az Üzenetekben – nagy veszéllyel kell majd szembenéznie. A terv, hogy eltávolítsanak tőlem titeket elkezdődött, és ha nem maradtok óvatosak és éberek, akkor a sötétség barlangjába csábítanak majd benneteket. Ő, az antikrisztus, utánozni fogja Istenségem minden aspektusát, amelyet a kígyó ismertet meg vele. Ő, a kígyó, szemmel tartotta Keresztrefeszítésemet, és egyedül csak ő ismeri e szörnyű Esemény részleteit. Ő azzal fog gúnyolni Engem, hogy utasításokat ad elkötelezett szolgáinak, hogy Egyházam szertartását alakítsák át a fordítottjára. Igémből el fognak venni, és új, trágár részekkel fogják Azt kiegészíteni a fenevad tiszteletére, és sokan nem fogják érteni annak jelentést.
Kacérkodjatok csak az ördöggel, mert ha egyszer a rendelkezésére bocsátottátok magatokat, az nagy megpróbáltatásokhoz fog vezetni. Ha azokat a gonosz szavakat fogjátok ismételgetni, amelyeket ő közétek ültetett, akkor megnyitjátok számára a lelketeket. Ha imádjátok őt, az antikrisztust szeretvén, amikor arrogánsan feszeng majd előttetek, akkor helyet adtok neki a szívetekben ahelyett, hogy azt Nekem adnátok. Minden, amit tanítottam nektek, az ellentéte lesz, a feje tetejére lesz állítva és kiforgatva. Mivel oly sokan nem értik meg igazán Tanításaimat, és mivel oly kevesen hallgatták figyelmesen az Evangéliumokat, amelyek Második Eljövetelem eseményeihez vezetnek, ezért ti nem lettetek bölcsebbek.
Ó, mennyire megszakad a Szívem, hogy fel kell tárnom ezeket a híreket! Mennyire szeretném, hogy ne kelljen ehhez hasonlóan szenvednetek. De megígérem nektek, hogy megkönnyítem majd fájdalmaitokat, és amikor az ő uralkodása elérkezik, gyorsan véget is ér.
Azoknak a lelkeknek, akik ártatlanul keveredtek bele Istenségem parodizálásába, meg fogom mutatni Irgalmamat.
Sajnos azok, akik azt gondolják, hogy egy olyan paradicsomban fognak uralkodni, amelyet a csaló ígért nekik, a tüzes tóba dobva fogják majd magukat találni, ahol egy egész örökkévalóságon át fognak szenvedni. Ott senki sem fog a segítségükre jönni, mivel már lenyelték a hazugságokat, amelyeknek az volt a céljuk, hogy megnyerjék a bizalmukat, aminek pedig sok lélek elvesztése lesz a következménye, akik vakon fogják követni hamis tanaikat.
Imádkozzatok Irgalomért azok számára, akiket a sötétség királya meg fog téveszteni.
Jézusotok

A gyorsíró beszólt a kongresszusnak

Az amerikai cionista cirkuszban volt egy bátor gyorsíró, aki felállt a pódiumra és kimondta az igazságot.
"A legnagyobb megtévesztés itt az, hogy ez nem egy nemzet Isten alatt. Soha sem volt. Ha úgy lett volna, akkor az alaptörvényt nem a szabadkőművesek írták volna. Isten ellen mennek. Nem szolgálhattok két mestert! Dicsértessék Isten, dicsértessék Urunk Jézus Kriszkus! Dicsértessék mindörökké!"
A bátor gyorsíró asszony Dianne Reidy, akit kivezettek a kongresszus terméből és egyenesen egy elmegyógyintézetbe vittek. Elképzelhetjük mi vár az igazságot kimondókra a zsidó doktorok kezében. Freud követői gyógyszeres kezelés alá vetik és őrültnek nyilvánítják
Üdvözlet a vadnyugatról!
Kitartást!
Kiss László


Az üzenetet átadták, de vajon vették is?


Az adósságplafon megemeléséről az amerikai Képviselőházban múlthét szerdán tartott vita során Dianne Reidy, a képviselőház egyik állandó gyorsírója, egy nem várt üzenet átadásával lepte meg a jelenlévőket.
A C-Span által közzétett felvételen látszik, amint Dianne nyugodtan odasétál az emelvényhez és Istenről, az Egyesült Államok megalapításáról, az alkotmányról és Szabadkőműveseknek az ország alapításában játszott szerepéről beszélt. Figyelmeztette a képviselőket, hogy nem szolgálhatnak két urat és, hogy Istent nem lehet megcsúfolni. Cseppet sem meglepő módon, Mrs. Reidy-t eltávolították az emelvényről és a George Washington Egyetem Kórházába szállították „elmeorvosi vizsgálatra”. A kórház két óra elteltével hazaengedte.
A média, beleértve szinte valamennyi konzervatív keresztény riportert és rovatvezetőt, már amelyik egyáltalán vette a fáradtságot, hogy írjon az esetről, egytől egyik arról adtak számot, hogy Dianne Reidy megszégyenítő, nyilvános idegösszeomláson esett át. Leereszkedő stílusban magyarázták, hogy bizonyára a túlhajszolt munkatempó eredményeként történhetett ilyesmi, az amúgy nagyon megbízható gyorsíróval. Miközben ugyanezek a médiumok folyamatosan az ország siralmas állapotáról tudósítanak, nemcsak Dianne viselkedését ítélték el, de az átadott üzenetet is félresöpörték.
Egyértelmű, hogy figyelemre sem méltetták az üzenetet, és valószínűleg a Trunews rádió által a férjével készített interjút sem hallgatták meg, aki számos fontos információt osztott meg arról, hogy mi késztette feleségét az üzenet átadására.
Dianne Reidy
Az üzenet
Mit mondott tehát Dianne Reidy a mikrofonba? Az alábbiakban az üzenet szövege olvasható, két különböző hangfelvétel alapján összeállítva:
„Istent nem lehet megcsúfolni. A legnagyobb elhitetés, hogy ez itt nem ’egy és osztatlan Nemzet az Isten színe előtt’. Soha nem volt az. Nem. Nem is lehetett. Az alkotmányt nem Szabadkőművesek írták volna. Ők Isten ellen vannak. Nem szolgálhattok két urat. Nem szolgálhattok két urat. Dicsőség Istennek, az Úr Jézus Krisztusnak. Dicsőség örökké.”
Ez volt Dianne üzenete, legalábbis, amit lehetősége volt elmondani, mielőtt két biztonsági őr el nem távolította a pódiumtól.
Az előzmények
A férje elmondta, hogy mindketten aktív keresztények. Az esemény előtti négy hét során Dianne gyakran felébredt éjszaka vagy korán reggel és sokat olvasta a Bibliát, ami napi teendőit, sem otthon, sem a munkahelyén, nem befolyásolta. A munkáját mindig nagyon komolyan vette és soha nem tett volna olyasmit, ami miatt elveszíthetné állását. A férje azonban látta, hogy küzd magával, mintha késztetést érzett volna megtenni valamit, amivel az állását kockáztatná. Ezt persze csak az incidens után értette meg.
Dianne ódzkodott az üzenet átadásától, mert tudta, hogy annak súlyos következményei lehetnek munkájára nézve.
Dianne nem osztotta meg terhét a férjével és nem igazán készült semmilyen tervvel az üzenet szövegére vagy időzítésére vonatkozóan. Később elmondta férjének, hogy a Szent Lélek határozott indíttatására vágott bele a beszédbe és csupán eszköznek, üzenetvivőnek tekintette magát.
A férj elmondta, hogy az esemény után Dianne teljesen nyugodtan viselkedett és láthatólag megkönnyebbült, mint aki hűen teljesített egy rábízott feladatot.
Elutasítás
A legtöbb ember, sok keresztényt is beleértve, gondolkodás nélkül elutasítja, és negatív jelzőkkel írja le Dianne tettét. Viselkedéséből ítélve, Dianne pontosan erre számított és ezért is küzdött a rá bízott feladat teljesítése ellen.
Az incidens nem precedens nélküli. A bibliai történelemből számos eset ismert, amikor isten egy írnokon keresztül üzent. A régmúlt korokban sem volt ez könnyű feladat, és a fogadtatás is hasonló volt. Az üzenetvivőket gyakran kinevették és üldözték. Ennek ellenére sokan megtették, amire késztetést éreztek, viselve tettük következményeit és a történelem ítéletét.
A történet nem Dianne Reidy-ről szól. Soha sem a hírnök, hanem az üzenet a fontos. Figyelembe véve Isten korábbi tetteit, és elmúlt korok profetikus üzeneteit, ajánlatos lenne megszívelni a figyelmeztetést, mert nemcsak egyszerű, de igaz is. „Istent nem lehet megcsúfolni.”
A közelmúlt eseményeinek ismeretében, éppen időszerű, hogy egy modernkori írnok felszólaljon és egy ilyen üzenetet adjon át. A figyelmeztetés éppen azok között a falak között hangozott el, ahol a legtöbb olyan a férfit és nőt találjuk, akik eladták a lelküket. Saját törvényeik által elferdítették Isten törvényét. Isten törvényeinek betartatása helyett megcsúfolták Őt azzal, hogy megpróbálták átértelmezni a törvényeket.
A különböző titkos és okkult társaságokon keresztül az Egyesült Államokat belülről igázták le. A jelenlegi vezetés alatt az ország akadálytalanul robog az önmegsemmisítés felé, önként alávetve magát az egységes világrend istentelen tervének, annak minden velejárójával együtt, beleértve a kereszténységnek oly sokak által követett, felvizezett formáját is.
Nyilván a tájékozottabbaknak is kényelmetlen elfogadni, hogy nemcsak az Egyesült Államok alapítói, de a jelenlegi, konzervatív keresztényként ismert politikai vezetők is szoros kapcsolatban állnak bizonyos titkos, okkult társaságokkal. Jobb azonban, ha az ember kényelmetlenül érzi magát, de megismeri az igazságot, mert csakis így ébredhetünk fel hosszú álmunkból és érthetjük meg, hogy a ma eseményeit nagyon régen hozták mozgásba.
George W. Bush beiktatási ceremóniáján, 2001. január 20-án például, az új elnök kétszer is megemlített egy angyalt, aki „a forgószélben utazik és ezt a vihart irányítja”, miközben a Washington emlékműként ismert szabadkőműves obeliszk felé fordult. Pontosan 33 (az okkult számára jelentőségteljes szám) héttel később bekövetkezett az az esemény, ami örökre megváltoztatta az életet az Egyesült Államokban.
Az ilyen és ehhez hasonló rejtett üzenetek, szófordulatok, körmönfont, de érthető üzenetek bárki számára felismerhetők lehetnek, akinek van füle a hallásra. Ezek az üzenetek egytől egyig arról szólnak, hogy a világot „a korok új rendje” felé terelik és ezt az új rendet nem Isten inspirálta, hanem a sötétségnek az a bizonyos angyala.
Szerdán egy üzenet hangzott el, de vajon hányan hallották?
Forrás: homelandsecurityus.com

A líbiai hatóságok az ország elhagyását ajánlják a keresztény rendeknek

A líbiai hatóságok az ország elhagyását ajánlják a Líbiában dolgozó keresztény rendeknek, mivel nem képesek garantálni a biztonságukat - nyilatkozta az AsiaNews.it katolikus hírügynökségnek Vincent Landel, az Észak-afrikai Püspöki Konferencia elnöke.

"A biztonság hiánya miatt (...) a legtöbb vallási közösséget, amelyek azért jöttek, hogy a líbiai hatóságok kérésére a közegészségügyben dolgozzanak, arra kérték, hogy hagyják el az országot" - mondta a Rabat (Marokkó) érseke.
Biztonsági okokból névtelenül nyilatkozó források az AsiaNewsnak elmondták, hogy Líbia mára gyakorlatilag kettészakadt. Az ország keleti részén, Bengáziban és az egész Kireneika-térségben, ahol a fegyveres iszlamista bandák vették át a rendőrség helyét, káosz és erőszak uralkodik.
A szerzetesek, a papok és a katolikus intézmények állandó fenyegetettségben dolgoznak. A kialakult helyzet már létezésében fenyegeti a katolikus egyházat Líbiában. Az AsiaNews forrásai szerint a helyzet fordulóponthoz érkezett, s mostanra a főváros, Tripoli az egyetlen hely, ahol még dolgozni lehet. 2013-ban már számos rend - amelyek negyven éve voltak jelen az ország területén - kénytelen volt beszüntetni tevékenységét.

A nagyrészt Fülöp-szigeteki származású szerzetesnővérek, orvosok, ápolók évek óta dolgoznak líbiai kórházakban, ápolják a betegeket és az időseket. A Moammer Kadhafi uralmát megdöntő líbiai háború alatt kizárólag a szerzetesrendek által fenntartott rendelők és kórházak működtek.

http://rus.ruvr.ru/news/2013_10_17/Vlasti-Livii-sovetujut-hristianam-pokinut-stranu-4758/
http://www.asianews.it/news-en/With-the-country-at-the-mercy-of-Islamists-and-criminals,-Libya-asks-the-Church-to-leave-29290.html#

Nem engednék be a buzikat az Öböl menti államokba

Kibővítenék a rutin klinikai vizsgálatokat azok számára, akik az Öböl-menti Együttműködési Tanács (Gulf Cooperation Council, GCC) tagországainak valamelyikébe érkeznének. Mindezt azért, hogy kiszűrhessék az aberrált betegeket. A kuvaiti vízumért folyamodóknak például eddig is AIDS és Hepatitis vizsgálaton kellett átesniük. A legújabb javaslat szerint szigorúbb egészségügyi intézkedéseket vezetnének be, amellyel megakadályozhatják, hogy a melegek Kuvaitba vagy a többi GCC országba utazhassanak. Az újabb teszt főként a bevándorló munkavállalókat érintené, akiknek többsége Dél- és Délkelet-Ázsiából érkezik az Öbölbe.
A GCC országok mindegyikében, tehát Kuvaitban, Bahreinben, Katarban, az Emirátusokban, Ománban és Szaúd-Arábiában is tiltva van a homoszexualitás. Bahreinben rajtaütésekkel, a bevándorlási intézkedések szigorításával és gyors deportálásokkal igyekszenek elkerülni, hogy megugorjon a buzik száma a szigetországban. Kuvaitban akár tíz év börtönbüntetésre számíthat valaki, ha huszonegy év alatt van és fajtalankodáson kapják rajta.
2011-ben Bahreinben "züllött és dekadens" viselkedésük miatt százhuszonhét embert tartóztattak le, főként melegeket, akik egy sportcsarnokot béreltek ki egy muharraqi faluban, hogy szabadon bulizhassanak. A rendőröket a szomszédok hívták ki, akik a hangzavarra panaszkodtak. Először egy álruhás rendőrt küldtek a helyszínre, akit az ellenkező nem ruháit viselő, alkoholt fogyasztó és vízipipázó heteroszexuálisok fogadtak. Ezt követően érkezett a helyszínre a többi járőr, akik közel százharminc embert tartóztattak le.
Kuvaitban 2010-ben egy egyiptomi film vetítését tiltották be, mert az a fiatalok drogfogyasztására, a leszbikus életmódra és a tetoválásokra koncentrált, amelyek mind tabutémának számítanak az országban. A cionista érdekeket szolgáló Amnesty International elnevezésű felforgató ügynök szervezet persze nyüszít a hír hallatán, azonban mi kifejezetten örülünk, hogy vannak még egészségesen gondolkodó politikusok.
Egy egészséges társadalom kiveti magából a buzikat és az egyéb degenerált egyéneket. A nemzetérdeket képviselő politikus pedig mindent megtesz azért, hogy a betegek ne keveredhessenek az egészséges egyénekkel. A betegeket gyógyítani kell! Véleményünk szerint az ólomterápia lenne a buzik számára a leggazdaságosabb gyógymód. Amint lehetőségünk lesz rá, a végleges "gyógyulást" alanyi jogon fogjuk biztosítani az összes degenerált számára!

Mészáros Tamás

Boros Gábor: Prófécia - hadviselés az Egyházban