2014. február 7., péntek

A német és a svájci katolikusok elutasítják az egyház több tanítását is a családdal kapcsolatban a német és a svájci püspöki kar egy-egy friss felmérésének eredményei szerint.

A felméréseket annak előkészítéseként végezték el a hívek körében, hogy a Vatikánban októberben rendkívüli püspöki szinódus lesz.
Jelentős különbség van aközött, amit az egyház tanít a házasságról, a szexualitásról és a családról, és aközött, amit a hívek személyesen gondolnak. A legjelentősebb eltérés a házasság előtti együttélés, a polgári jog szerint elváltak és újraházasodottak státusa, a születésszabályozás és a homoszexualitás kérdésében mutatkozik meg - derül ki a német püspöki kar hétfőn közzétett jelentéséből, amely mind a 27 német egyházmegye és mintegy 20 katolikus szervezet tagjainak válaszait összegzi. A svájci eredményeket - amelyek nagy hasonlóságot mutatnak a németországiakkal - kedden hozták nyilvánosságra, hozzávetőleg 25 ezer választ összegezve.
"A legtöbb megkereszteltben családbarát egyházkép él, de az egyház nemi erkölccsel kapcsolatos tanítását irreálisnak tartják" - mutat rá a német jelentés.
Mindkét ország válaszadói elfogadják az egyház tanítását arról, hogy a házasság egy férfi és egy nő élethosszig tartó egysége, amely nyitott a gyermekvállalásra, azonban a németországi eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a házasság előtti együttélés még a katolikusok körében is teljesen általános. A katolikus házasságot kötni szándékozó párok 90-100 százaléka már házasság előtt együtt él, annak ellenére, hogy az egyház azt tanítja: a házasságon kívüli szexuális élet bűn. Sőt, sokan úgy gondolják, hogy felelőtlenség úgy összeházasodni, ha előtte nem éltek együtt.
Az eredetileg egyházi esküvőt kötött, majd a polgári jog szerint elvált és újraházasodott hívők státusa kérdésében - amely az októberi szinódus egyik kiemelt témája lesz - a német válaszadók többsége támogatja a freiburgi egyházmegye tavalyi kezdeményezését, miszerint az ilyen párok a helyi pappal megbeszélve helyzetüket, saját lelkiismeretük alapján dönthessék el, áldoznak-e vagy sem. Ezt a kezdeményezést Gerhard Müller érsek, a Hittani Kongregáció prefektusa ellenezte, mondván, hogy az egyházi házasság csak abban az esetben tekinthető érvénytelennek, ha azt egy egyházi bíróság is megerősítette.
A jelentés arra is rávilágított, hogy mindkét ország hívőinek többsége elutasítja vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyja az egyház tanítását azzal kapcsolatban, hogy a férj és a feleség közötti minden szexuális kapcsolatnak nyitottnak kell lennie az élet továbbadására, és ezért nem engedi a fogamzásgátló szerek alkalmazását. Ugyanígy mindkét ország katolikus hívőinek többsége támogatja az azonos nemű párok élettársi kapcsolatának elismerését és a házassággal egyenrangú kapcsolatként kezelését.

MTI

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai szörnyű szorongással és az igazságszolgáltatás visszaélésével fognak szembesülni, hívniuk kell Engem

2014. február 6. csütörtök, 16:15
Gyermekem, amikor eljön annak az ideje, hogy Fiam papjai szörnyű szorongással és az igazságszolgáltatás visszaélésével fognak szembesülni, hívniuk kell Engem.
Nekem megadatott a Kegyelem, hogy meg tudjam nekik adni a bátorságot, amelyre szükségük lesz, hogy továbbra is szolgálják Fiamat. Különösképpen a Katolikus Egyház papjaira utalok, mert ők többet fognak szenvedni, mint Isten bármelyik más szolgája.
Amikor eljön az a nap, és felszólítják őket, hogy tegyenek le egy olyan esküt, amely megtagadja szeretett Fiam, Jézus Krisztus Istenségét, akkor sohasem szabad kételkedniük azok valódi szándékában, akik ezt elvárják tőlük. Amikor arra kérik őket, hogy tagadják meg a Szent Eucharisztia valódi jelentését, és fogadjanak el egy új értelmezést, akkor tudni fogják, hogy ütött az óra. Ez lesz az a nap, amikor majd elkezdődik a rothadás, és szemtanúi lesznek a templomok fedelei alatt omladozó falaknak mindenütt a világon.
Azt szeretném, hogy minden pap, akinek szembe kell néznie ezzel a szomorú megpróbáltatással, imádkozza a Keresztes Imahadjárat ezen (135.) imáját, hogy megvédje az Igazságot.
Ó, Üdvösségnek Szeretett Anyja, segíts nekem a szükség pillanatában. Imádkozz, hogy legyek megáldva azokkal az Ajándékokkal, melyeket a Szentlélek Ereje áraszt ki méltatlan lelkemre, hogy mindenkor képes legyek megvédeni az Igazságot. Támogass engem minden olyan kellemetlen esemény alkalmával, amikor majd azt kérik tőlem, hogy tagadjam meg az Igazságot, Isten Igéjét és a Legszentebb Eucharisztiát.
Segíts nekem, hogy felhasználván a kapott Kegyelmeket, megingathatatlan legyek a Sátán gonoszságaival szemben és mindazokkal a szegény lelkekkel szemben, akiket ő arra használ fel, hogy bemocskolja Fiadat, Jézus Krisztust.
Segíts nekem a szükség órájában. A lelkek érdekében add meg nekem azt a bátorságot, hogy Isten minden gyermeke számára kiszolgáltassam a Szentségeket, amikor talán Isten ellenségei megtiltják azt nekem. Ámen.
Amikor ezek az idők kezdetüket veszik, akkor készen kell állnotok, hogy továbbra is folytassátok Isten Munkáját, lendülettel és méltósággal hordozzátok Keresztjét a saját és Isten minden gyermeke lelkének az érdekében.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja