2012. szeptember 23., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

A hamis próféták most készen állnak és rá fogják vetni magukat erre a küldetésre


2012. szeptember 22. hétfő, 15:30
Drága szeretett leányom, figyelmeztetnem kell téged a hamis prófétákra, akik megpróbálják megzavarni ezt a küldetést.
A gonosz nagyon sok szegény, megtévesztett lelket tévútra vezet, akik azt hiszik, hogy Isteni üzenetet kapnak.  
Ő, ezt az által teszi, hogy kihasználja az Irántam való szeretetüket, és különösen az áhítatos lelkeket célozza meg.
Bárki, aki azt mondja, hogy mennybéli üzenete van, mellyel arra utasít téged, hogy változtasd meg vagy módosítsd a Tőlem kapott üzenetet, az hazug.
Én nem ilyen módon engedélyezem az égi kommunikációkat. Az egyetlen fajta üzenet, amit megengedek, hogy egyik látnok a másikkal közöljön, azok támogató és segítő jellegűek, és csak akkor, ha erre szükség van.
Az üzenetek, melyeket az igaz próféták és a kiválasztott lelkek kapnak, azok vagy igazak, vagy hamisak.
Nincs középút. A Mennyország soha nem küldene olyan üzenetet, mely ellent mondana egy üzenetnek, melyet egy másik kiválasztott lélek a Mennyből kapott.
Óvakodjatok a hamis prófétáktól. Azok, akik nincsenek tudatában annak, hogy hamisak, szörnyű kárt okozhatnak azzal, ha megakadályozzák Szent Szavamat. Neked leányom nem kell azokkal foglalkoznod, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, hacsak más utasítást nem adnék neked.
A hamis próféták most készen állnak és rá fogják vetni magukat erre a küldetésre. Neked nem szabad foglalkoznod velük.
Légy éber ezzel a veszéllyel szemben, mert a legveszélyesebb az összes közül az az ember lesz, aki eljön majd és azt állítja, hogy ő, Én vagyok.
Ha hagyjátok magatokat, követőim, hogy a hamis prófétákhoz vonzanak benneteket, akkor könnyű prédái lesztek az Antikrisztusnak és az ő hamis prófétájának.
Bízzatok Szent Szavamban. Sokan közületek még nem tudják elfogadni az Igazságot és vitatkozni fogtok Velem, de az nem használ majd semmit. Mert a legnagyobb, Rólam alkotott kritikátok az, hogy Én, Isten valamennyi gyermekét szeretem, különösen a bűnösöket.
Én mindenkit egyformán szeretek. Azoknak közületek, akik azzal vádolnak Engem, hogy a bűnösöket előnyben részesítem, tudniuk kell a következőket:
Soha ne próbáljatok összezavarni másokat azt mondva, hogy Jézus elnézi a bűnt. Ti tudjátok, hogy ez hazugság. Én megvetem a bűnt, de a bűnöst szeretem.

Jézusotok