2014. február 22., szombat

Történelmi szavazás Spanyolországban az abortuszról: visszafordítja a halál kultúráját

Megszavazta a spanyol parlament az abortusztörvény reformját, elutasítva ezzel az életellenes ellenzék indítványát. A Dignitatis Humanae Intézet elnöke, Luca Volonté elismerését fejezte ki a spanyol miniszterelnöknek elkötelezettségéért, amellyel a még meg nem született élet védelmezését erősíti. 
Rahoy kormányfő hivatalba lépésekor kitűzte az abortusztörvények szigorítását, amely felé megtette az első lépéseket. Az elmúlt hetekben azonban a nemzetközi abortusz lobbi mindent megtett, hogy megakadályozza a kormány törekvését. Vissza akarta vonatni a törvénytervezetet a parlamentben. Ennek ellenére a Rahoy vezette kormány kitartott a reform mellett, és felemelte hangját a társadalom legsérülékenyebb tagjaiért, a még meg nem született gyermekekért. Luca Volonté nagyra értékelte a spanyol kormány kitartását. 
A Spanyol Szocialista Munkáspárt indítványt nyújtott be a törvényjavaslat ellen, de 183 nem és 151 igen szavazattal a parlament elvetette. A törvényt az év során ratifikálják és lép majd életbe. A megfogant és várandós nők jogainak védelmére irányuló átfogó törvény visszaállítja a terhességmegszakítást mint bűntényt, de enyhíti az abortuszt erőszak vagy az anya fizikai vagy pszichológiai egészségét bizonyító veszély esetén. Továbbá az abortusz klinikától független két orvosnak kell bizonyítania a terhesség-megszakítás szükségességét előre meghatározott feltételek mellett. A törvény az abortusz alkalmazását erkölcsi szempontból elítélő orvosoknak biztosítja a jogot, hogy lelkiismereti alapon tartózkodhatnak annak elvégzésétől. 
A Dignitatis Humanae Intézet elnöke a törvény kapcsán kiemelte: reményt ad egy új kultúrára, amely egyenlő fontossággal értékel minden emberi életet, elismerve minden gyermek, beleértve a még meg nem született gyermekek méltóságát. A spanyol törvény megváltoztatása azt az üzenetet küldi az európai életvédőknek, hogy a halál kultúrája felé hajló jelenlegi irányvonal ellenére lehetséges a még meg nem született gyermekek ügyének előmozdítása. 
A Dignitatis Humanae Intézet célja az emberi méltóság védelmezése arra az antropológiai igazságra alapozva, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, tehát veleszületett méltósággal rendelkezik. Az intézet előmozdítja ezt a szemléletet azáltal, hogy támogatja a közéletben részt vevő keresztényeket – segíti őket hatékony és koherens válaszokat nyújtani azokra az erőfeszítésekre, amelyek a keresztény szemlélet közéleti elhallgattatására irányulnak. 
(Vatikáni Rádió/Magyar Kurír)

Áldd meg, Uram, Magyarországot!

Áldd meg, Uram, Magyarországot!
Áldd meg, Uram, a te magyar néped! 
Oldozd fel és szabadítsd meg
        Ellened elkövetett bűneitől,
        Mások ellen elkövetett bűneitől,
        Önmaga ellen elkövetett bűneitől,
                AZ erkölcs terén,
                Szociális téren,
                Gazdasági téren elkövetett bűneitől,
                A természet ellen, AZ élet ellen,
                Az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől,
        Múltja, jelene, és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől!
 
Szabadíts meg minket Uram,
        A gyűlölködéstől, a széthúzástól,
        A rövidlátástól, a kapzsiságtól,
        A gyengeségtől, a káromkodástól,
        A kitartás hiányától!
 
Segíts minket Uram,
        Hogy a jó győzzön és NE a gonosz,
        AZ igazság győzzön és NE a hamisság,
        AZ ERő győzzön, NE az erőszak,
        A szeretet győzzön, NE  a gyűlölet,
        A józanság győzzön, NE az indulatok,
        A megfontoltság győzzön, NE  a kapkodás,
        AZ okosság győzzön, NE az ostobaság,
        A szorgalom győzzön, NE az irigység,
        A tehetség győzzön, NE a könyöklés!
                                                                          Ámen

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'


Amikor Isten megengedi a Keresztények és a Zsidók üldöztetését, akkor annak jó oka van