2012. augusztus 22., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Isten az Atya: Csak amikor elégedett vagyok, akkor fogom a leglátványosabb csodákat örökségül hagyni a világra, hogy tanúságot tegyen róla
 
2012. augusztus 21., kedd, 18:00
Drága leányom, senki se becsülje alá Haragom erejét, mivel az emberiség továbbra is a bűn mélységébe süllyed.
Prófétákat küldtem hozzátok. Aztán szeretett Fiamat küldtem el, akit azért áldoztam fel, hogy megmentsen benneteket, és ezt követően további hírnököket küldtem, valamennyit kevés eredménnyel.
Csak kevés lélek vette figyelembe a próféták hasonló üzeneteit, vagy fogadta el azokat a jeleket, melyeket Szeretett Fiam Áldott Édesanyja adott a világnak.
Az irántatok való nagy Atyai szeretetem miatt, még egyszer megadom a Megváltás Ajándékát minden gyermekemnek. Prófétáimat nem szabad figyelmen kívül hagynotok, mert különben elveszíthetitek a helyeteket örökségetekben, melyet számotokra terveztem.
Gyermekek, sokan közületek, akik hisznek Bennem, Örök Atyátokban, nem értik a Megváltás titkát.
Ez a lelki tökéletességhez vezető út, azon képességetekben rejlik, hogy elfogadjátok a szükséges megtisztulást, annak biztosítására, hogy alkalmasak legyetek Színem elé kerülni.
Sok léleknek kell csupasszá fosztottnak lennie minden világi vonzalomtól, a zaklatottságtól, és a lelkek korrupciójától.
Azoknak mondom közületek, akiknek szerencséjük volt egy ilyen megtisztulás elviselésében: tudni fogjátok, hogy addig nem lesztek képesek átadni magatokat Szent Akaratomnak, ameddig kis csecsemővé nem váltok Szememben.
Amennyiben küzdötök egy ilyen megtisztulás ellen, nehéznek fogjátok találni, hogy megváltsátok magatokat Szememben.
Amikor megszabadultok mindattól, amit a világ kínált fel nektek, és a Fiamra összpontosítotok, akkor rá fogtok jönni arra, hogy az egyedüli szeretet és öröm, ami létezik, Istentől származik. Semmi más nem tud benneteket majd kielégíteni, ha egyszer ezt megtapasztaljátok.
Lehet, hogy időről időre elcsúsztok majd, de ez várható. Mert addig nem lehet benneteket megszabadítani a bűntől, amíg az Új Világ el nem kezdődik, és ameddig az akaratotokat az Én Akaratommal összhangba nem hozzátok.  
Tervem, az Üdvösség Terve, melyet csak Drága Fiam iránti hűségetek által lehet elérni a Földön, már elkezdődött. Ez a globális megtérés miatt nem fog sokáig tartani. Erre pedig az Én Prófétám, a végidők Prófétája által, és a Nagyfigyelmeztetés eredményeként kerül majd sor.
Érezzétek, amint Szentlelkem behatol a lelketekbe, gyermekek, hiszen Ő nagyon gyorsan szétterjed a Földön.
Én a lelki sötétségből kiszakítom gyermekeimet a világ minden részén.
Szükségem van az áldozatotokra és imáitokra, hogy segítsetek a lelkek megmentésében.
Csak amikor elégedett vagyok, akkor fogom a leglátványosabb csodákat örökségül hagyni a világra, hogy tanúságot tegyen róla
Amikor ezek a csodák bemutatásra kerülnek, akkor a megtérés megsokszorozódik, melyre szükségem van, hogy gyermekeimet biztonságba és az Új Paradicsomba helyezzem.
Csak azután válhatunk ismét igaz családdá.
Szeretlek benneteket, gyermekek.
Elégedett vagyok azokkal közületek – a nemes szívűekkel és tiszta lelkűekkel -, akik ezt az Égből jövő Isteni Hívást felismerik.
Megáldalak benneteket.

A Legmagasságosabb Isten