2007. június 26., kedd

Törődés az emberi testtel

Menj csak az orvoshoz, betegséged majdcsak akad...!
                                     (vietnami közmondás)

Már olyan fejlett az orvostudomány, hogy manapság ritkán hal meg valaki orvosi segítség nélkül. (M.Kupecký)

Amíg  él a páciens, az őt ellátó orvosnak mindig igaza van. Csak a boncolás és az érzéketlen kórboncnok szorítja őket a sarokba.                                   (R. Gordon) 
                                                                        
Ha már nem változik a betegséged, legfőbb ideje orvost váltanod...!                                                (P.G. Cesbron)

Ha kevesebbet beszélnénk a betegségekről, az emberek egészségesebbek lennének.                             (J. Anouilh)

Az orvostudomány már olyan szédítő lépéseket tett, hogy gyakorlatilag nem találni egészséges embert.
                                                                         (A. Huxley)

A türelmetlen orvos olyan, akár a vakbél: nemcsak hogy állandóan izgatott állapotban van, de a maga helyén még fölösleges is.                                                                                               (R. Koch)
Néha úgy tűnik, hogy a természet az emberekre csak rövid lefolyású betegségeket küld, de az orvosok elsajátították ezek meghosszabbításának művészetét.     (M. Proust)

Egészségesek csupán azok, akik még nem tudják, hogy már betegek.           (D. Radovič)

Ha az orvos megnevezi a betegségedet, akkor már tudja mi a bajod.              (A. Bloch)

Minden orvos képes kigyógyítani; legalábbis a medicínába vetett illúzióidból...
                                                                                                                           (J. Sekera)

Doktorok és ügyvédek – egyforma banda, azzal a különbséggel, hogy az ügyvéd megnyúz, de az orvos még ráadásul el is patkoltat.                                     (A.P. Čechov)

Ha megtörtént az operáció, senki sem bizonyíthatja, hogy teljesen fölösleges volt.                       
                                                                                                                        (G.B. Shaw)
Egészséges az olyan ember, akinek mindig valahol máshol fáj.                      (M. Twain)

Szklerózis a legszebb kór: nem fáj és naponta valami újat tudsz meg.
                                                                                                           (Aurelius Augustinus)

Az orvosok nagyon szerencsések: sikereikre süt a nap, tévedéseiket betakarja a föld.
                                                                                                              (latin közmondás)

2007. június 25., hétfő

Medjugorjei üzenetek 2007. június

2007. június 2.
„Drága gyermekek! Most is, ezekben a nehéz időkben, Isten szeretete küld hozzátok. Gyermekeim, ne féljetek, veletek vagyok. Teljes bizalommal adjátok nekem szíveteket, hogy segíthessek nektek abban, hogy felismerjétek az idők jeleit, amelyben éltek. Segíteni fogok, hogy megismerjétek Fiam szeretetét. Győzni fogok általatok. Köszönöm nektek.”
A Szent Szűz ismét kérte, hogy imádkozzunk a papokért, és újból elmondta, hogy amikor egy pap megáld minket, akkor Fia, Jézus áldását kapjuk.

2007. június 25.
„Drága gyermekek! Nagy örömmel a szívemben ma is a megtérésre hívlak benneteket. Gyermekeim, ne feledjétek, hogy mindnyájan fontosak vagytok Isten nagy tervében, melyet Medjugorje által visz véghez. Isten szeretné az egész világot megtéríteni és meghívni az üdvösségre és arra az útra, amely elvezet Hozzá, aki minden létező kezdete és vége. Különösen arra hívlak benneteket gyermekeim, szívem mélyéből, hogy nyíljatok meg annak a nagy kegyelemnek, amelyet Isten jelenlétem által ad nektek. Szeretném megköszönni áldozataitokat és imáitokat. Veletek vagyok, és mindnyájatokat megáldalak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2007. június 8., péntek

2007. - A felebaráti szeretet éve - “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. június 7.

2. Elsőcsütörtök a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át Szentlélek első eljövetelét! (Ap. Cs. 2, 1-41)
Havi mottó: “Jézus, küld el Szentlelkedet és minden átalakul és megújítod a Föld színét!”
Közös imaszándék: Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szent Szívük által kérjük mindazokat a kegyelmeket, amelyekre szükségünk van: az Egységet, a Szeretetet, gyógyulást, szabadulást, újjászületést…
Konkrét feladatunk: Isten segítségével csak jót mondunk másokról vagy semmit!!!
A Szentlélek Isten tanítása, 2007. június elsőcsütörtökére
“Kedveseim! Én, a Szentlélek, mint a Szentháromság harmadik Személye, ismét szólok hozzátok, kiválasztott szolgáló leányom által.
Arra akarlak meghívni benneteket, hogy ismerjétek fel és imádjátok Jézust az Oltáriszentségben. Jézus, amikor a Földön élt, egy alkalommal azt mondta: ‘aki Engem lát, látja az Atyát is, mert az Atya és Én egy vagyunk.’ Én, most azt mondom nektek, ‘aki Jézust látja, az lát Engem is, mert Jézus és Én egy vagyunk.’ Jézus Anyja, eddig többnyire külön-külön, rejtekben nevelt fel titeket. Mária, aki csoportokba gyűjtött össze benneteket, most veletek együtt engeszteli Jézus Öt Szent Sebét és imádja Szent Fiát, hogy az emberiség megmeneküljön a mennyei Atya Igazságos haragjától. Tudnotok kell, minél többen engeszteltek, annál könnyebb lesz a tisztulás, amelyben most vagytok.
Jézus Megtestesülése, Máriában, Általam történt és Jézus visszajövetele a Földre, szintén Általam fog megvalósulni. Jelenleg, nagyon mélyre süllyedt az emberiség a bűnben. Jézus Egyházának is - amelyet Ő, Szent Vére által váltott meg - szintén, szüksége van a tisztulásra és a megújulásra. Jézus, azért élt, szenvedett és halt meg, hogy megszabadítson titeket a bűn rabságából.
Kérlek benneteket, ezután is olvassátok és éljétek a Szentírást, hogy ez a nemzedék fennmaradhasson. Tudnotok kell, a mennyei Atya nagyon szereti a teremtményeit és nem akarja, hogy egy is elvesszen a bűnben. Kérlek benneteket, térjetek vissza a tíz parancsolathoz és aszerint éljetek, mert másképpen elpusztul a Föld, amelyen éltek.
Előre megmondom nektek, a mennyei Atya, az ‘Én Nagy Kiáradásom’ előtt, még küldeni fog a Földre, ‘Kisebb Figyelmeztetéseket’, azért, hogy felrázza teremtményei alvó lelkiismeretét. Mindezeket, Ő azért engedi meg, hogy ne érjen készületlenül benneteket a ‘Nagy Tisztulás’, amely előtt álltok.
Vegyétek még komolyabban a Szentmisét, mert a jövőben azt fogja a legnagyobb támadás érni, az ellenség részéről. Ti, akik hisztek Bennem, minden körülmények között tartsatok ki Jézus mellett és engedjétek, hogy sugallataim által vezesselek benneteket.
Ha bűnbánatot tartotok, ti is lehettek részesei annak a ‘Boldog Országnak’ amelyet a mennyei Atya megígért azoknak, akik hűek maradnak Hozzá. Szentháromságos áldásom adom rátok!”
Házi feladat júniusra:
“GYAKRABBAN FOGOK RÉSZTVENNI A SZENTMISÉN, NEMCSAK VASÁRNAP, HANEM HÉTKÖZNAP IS!”
Előretekintés júliusra
Ezután minden hónapban: elsejétől - kilencedikéig minden nap; azután minden csütörtökön és minden vasárnap délután 3 órától lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyén.
Ezután minden Elsőcsütörtökön: 12-17 óra között lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyén. A böjti rend a mennyei Atya kérése szerint: a kilencedben (1-9) minden nap, azután hétfőn - szerdán - pénteken délig, vállaljunk teljes böjtöt a bűnösök megtéréséért. Kivételek: vasár- ünnepnap és szeretetvendégség! Minden péntek: húsmentes!
Közös imaszándék lesz: mindenkit, különösen a fiatalokat és az idősöket minden nap Jézus Szent Vérébe fogjuk helyezni, hogy teljesen megtisztuljanak a Szentlélek kiáradásáig!
Konkrét feladatunk lesz: Jézust akarjuk látni és szolgálni mindenkiben, különösen a fiatalokban és az idősökben!!!