2013. augusztus 5., hétfő

"A szenvedés költészete..."

Beperelte az anglikán egyházat egy brit homoszexuális pár

Jogi eljárást indított egy brit homoszexuális pár az anglikán egyház ellen, mert az nem akar meleg párokat esketni.
Nagy-Britanniában a múlt hónapban lépett életbe az azonos nemű párok házasodását lehetővé tévő jogszabály, miután a londoni parlament két háza által hosszas tárgyalássorozat után elfogadott törvényt kihirdette az uralkodó. A törvénymódosítást a Konzervatív Párt, a vele koalícióban kormányzó Liberális Demokraták és az ellenzéki Munkáspárt hivatalosan egyaránt támogatta.

A törvény ugyanakkor záradékokat tartalmaz annak biztosítására, hogy az egyházakat ne lehessen akaratuk ellenére kötelezni azonos neműek összeadására vallási ceremónia keretében. A brit kormány a 2010-ben elfogadott esélyegyenlőségi törvény módosítását is tervezi annak megakadályozására, hogy diszkriminációra hivatkozva perek induljanak az egyházak ellen, ha azok nem akarnak meleg párokat megesketni.

A szombati brit sajtó beszámolói szerint azonban az angliai Essex megyében élő Barrie Drewitt-Barlow és partnere – akit a lapok csak Tony néven említenek – bírósághoz fordult, mivel az anglikán egyház nem hajlandó engedélyezni az azonos neműek templomi esküvőjét. Barrie Drewitt-Barlow a Daily Mail című konzervatív brit napilapnak elmondta, hogy templomban szeretne házasságot kötni partnerével. Kijelentette: örülnek a törvénynek, ám az egyházi tiltás miatt mégsem tudnak élni a lehetőséggel úgy, ahogy szeretnék.

„Meg kell győzni az egyházat arról, hogy gyakorló keresztényként ismerje el a mi közösségünket is” – mondta Drewitt-Barlow, aki öt örökbefogadott gyermeket nevel partnerével. A Nagy-Britanniában államegyháznak minősülő anglikán unió – amelynek első számú világi vezetője a mindenkori brit uralkodó – már tavaly nyáron bejelentette, hogy nem tud támogatni olyan törvénymódosítást, amely a házasságnak mint „férfi és nő egybekelésének lényegi, a történelem során intézményesült jellegét változtatja meg”.

A házasság sokféle előnyt kínál a társadalom számára, nem csupán a kölcsönösség és a hűség előmozdítójaként, de a „biológiai egymáshoz illőséget” elismerő intézményként is, amely magában foglalja sokak számára az utódok nemzésének lehetőségét is – fogalmazott az anglikán egyház tavalyi állásfoglalása.

Ugyancsak már tavaly elítélte a kormány kezdeményezését Vincent Nichols, Westminster érseke, az ötmillió hívőt számláló angol-walesi katolikus közösség legfőbb vallási méltósága. Nichols karácsonyi miséjén kijelentette, hogy az azonos neműek házasságának törvényesítése egyik politikai párt választási programjában sem szerepelt, ezért a módosítás „demokratikus szempontból törvényalkotási romhalmaz”.
MTI/Magyar Kurír

Nagymarosi Levél minden Krisztust kereső közösségnek 2013 őszén

„Újuljatok meg gondolkodástok szellemében!” (Ef 4,23)
Kedves Fiatalok!
Tudtátok, hogy:
„Ki mint gondolkodik, úgy is él?”

Mert a gondolatvilág és az életvezetés nem két külön világ. A jó életvezetés, de az élet elrontása is fejben kezdődik. Ha az életvezetés „pilótája” a fejünk, akkor arra nagyon kell vigyáznunk. Ez jelent pozitív építőmunkát, de védekezést is. Ha életvezetésünkre szeretnénk aktívan gondot viselni, akkor ezt a gondolatvilágnál kell kezdeni. A legigazabban az van világban, az van önmagánál és Istennél is, aki befelé utazik. Maga Krisztus is fejben „erős” volt, számtalan tanújelét látjuk ennek az evangéliumokban.

Nézzük, hogyan legyünk gondviselői a jó gondolatoknak!
A jó életvezetés a jó gondolatvilág kiművelésével kezdődik. Ez aktív munkát jelent, tudatosságot, igényességet több területen is:
 tudni örülni életünk szép oldalának, a meghozott döntéseknek, az igeneknek.
 tudni a pozitív előítélet szemüvegét felvenni, mielőtt a negatív előre tolakodik.
 tudni emlékezni a megtartó élményekre, a múlt jó cölöpjeire.
 tudni tervezni a jövő felé: aki nem tervez, leragad, szétfolyik.
 tudni szem előtt tartani a jó példákat, a valódi elitet.
 tudni a kereszt tövében és az üres sír mellett töprengeni.
Arról érdemes együtt gondolkodnunk: Hogyan kellene ezeket a jó gondolatokat ápolni? Kik segíthetnek ebben, hogyan is kezdjünk neki? A Liturgiának mi köze van a gondolatvilág ápolásához? Miért lesz hátrányos az az életvezetés, ahol nem foglalkoznak az igényes gondolatvilággal?

No és hogyan küzdjünk a rossz gondolatokkal?
Megfigyeltétek, hogy a rossz gondolatokat senki sem hívja, mégis mint a gyom, képesek burjánzani. A jó gondolatok aktív kiművelése mellett tudni kell a rossz gondolatokkal is bánni.
 a gondolati bűnöket sokkal komolyabban kell vennünk, mint eddig.
 A rossz gondolatoknak fokozataik vannak: vannak bevillanó rossz gondolatok, visszatérő, kínzó rossz gondolatok, s van ideológia, teljesen torz gondolkodás.
 A visszatérő rossz gondolatok személyre szabottak.
Az élet elrontása fejben kezdődik: azaz a rend építését is itt kell kezdenünk. Arról lenne érdemes töprengnünk: A gondolati bűn hogyan függ össze az életvezetéssel? Hogyan osztályozzuk magunkban a rossz gondolatokat? Mi az ideológia, s hol van a legjobb fegyver ellene? S ami a legfontosabb: Hogyan lehet megküzdeni a rossz gondolatokkal?

Mit gondoltok, összefügg a gondolatvilág és a döntés?
A jó gondolatvilág kiművelését nem öncélúan akarjuk, hanem a jó életvezetésért. A jó gondolatvilág célja a jó döntések megszületése. Sokak életvezetése azért meddő (akár idősebben is), mert nem tudnak dönteni. A döntéshozatal egy komplex folyamat, és senki sem tanítja. Olykor talán észre sem vesszük, hogy az életünk fő bűne a meddőség, nem hozunk időben jó döntéseket, s emiatt nem lesznek gyümölcsök – pedig a gyümölcsöket Krisztus nagyon komolyan vette.
Tanulni szeretnénk közösen arról: Egyáltalán miért kell dönteni? Hogyan kell döntést hozni? Milyen lépéseket kell betartani? Kiket kell bevonni a döntési folyamatba? Mi van, ha rosszul döntöttünk? Eddigi döntéseinkben melyek voltak a segítő, s melyek a gátló tényezők?


Át kellene állnunk a Hegyi Beszéd igényességére!
A Hegyi Beszéd újdonsága felülmúlja a régi Sínai-hegy, a régi Tízparancs, és a régi Mózes igényét. Olyan meghívással találkozunk, ami igényességi szintjét a bensőre, a gondolatvilágra is ki szeretné terjeszteni. Jézus a Hegyi Beszédben olyan nívót és provokációt ajándékoz nekünk, ami életszakaszainkon és történelmi szakaszainkon átível. A Hegyi Beszédben van az az origó, amire az életvezetésünket fel kellene építenünk. Érdemes ezért csúcsigényességgel átolvasni és átimádkozni.


Az ajánlott kérdések alapján az október előtti hetekben készüljünk együtt a találkozóra!
 Olvasd el a Hegyi Beszédet minden héten egyszer. Nem sietve és átugorva az ismerős részeket, hanem lassan: adj lehetőséget az Istennek, hogy meglepjen a sorok olvasása közben.
 Reflektálj a gondolatvilágodra: általában milyen jó gondolataid vannak, gondolkodásmódodnak mi a pozitív oldala? S melyek a visszatérő, megrögzött rossz gondolataid? Hogyan küzdöttél eddig velük?
 Melyek voltak eddigi életedben a legnagyobb önálló döntések? Mi segített és gátolt a jó döntés meghozatalában? Hol meddő nagyon az életed? Mit szoktál tanácsolni, hogyan kell döntést hozni?
Ha az olvasottak felkeltették érdeklődésedet, szívesen foglalkoznál a témával és kíváncsi vagy a folytatásra, akkor várunk október 5-én, reggel 9 órakor a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Próféciáim, melyek az Antikrisztus érkezését feltárják, hamarosan megvalósulnak

2013. augusztus 4. kedd, 23:16
Drága szeretett leányom, Próféciáim, melyek az Antikrisztus érkezését feltárják, hamarosan megvalósulnak.
Az a nap, amelyre mindnyájan fel kell készítenetek otthonaitokat, és a napi imáitokat gyakorolnotok kell, közel van, és mindazoknak, akik követnek Engem, készen kell állniuk arra, hogy áldozatokat hozzanak annak érdekében, hogy segítsenek mindenhol Nekem megnyitni Isten gyermekeinek a szemét a világ minden táján erre a gonoszságra, amely a világot a feje tetejére állítja
Mint minden igaz próféta esetében, akit megvetnek, és ellenszenves emberként kezelnek, ti, drága követőim egy ilyen ellenszenvet fogtok látni, amikor feltárjátok az Igazságot. Várhatjátok minden sarkon, ahová csak fordultok, hogy nevetségessé tesznek benneteket, kigúnyolnak és megvetnek titeket. A benneteket körülvevő emberek bántalmazni, kritizálni fognak, és hibát találnak bennetek még akkor is, ha nem az Én Szavamról beszéltek nekik.
Minden bukott angyal és démon, akik beszivárogtak a Földre ebben az időben, a gyenge lelkeken keresztül azonnal a közeletekbe fognak férkőzni, hogy gátoljanak benneteket ebben a munkában.
Fogadjátok el ezt a fájdalmat az Én Nevemben, mert ha ezt megteszitek, akkor nagy dicsőségére lesztek Istennek, és ez a legnagyobb ajándékok egyike, amit ti Nekem adhattok. Aztán Én ezen megpróbáltatásaitokat azon lelkek javára fordítom, akik arra vannak szánva, hogy az Övéi legyenek, legyőzvén így a Sátánt.
Nagyon kevesen értitek meg a Menny Isteni Törvényeit és a Kereszt szerepét az életetekben. Egy napon Isten minden gyermeke meg fogja érteni, hogy miért kellett elviselnie ezeket a kegyetlen tetteket. Folytassátok az Igazság terjesztésének feladatával, figyelmen kívül hagyván a gyűlöletet, melynek tanúi lesztek, és ne fogadjátok el soha azok irányítását, akik megtagadnak Engem.
Menetelésetek az Új Paradicsom felé, nehéz lesz. De még egy kis hadsereggel is le tudjátok győzni a büntetések súlyosságát, amelyek az Antikrisztus által szabadulnak a világra. A ti feladatotok, hogy figyelmeztessetek másokat annak veszélyére, ha elfogadnák a Sátán törvényeit, mint Isten törvényeinek helyettesítőit.
Egyedül csak Atyám parancsára vihetem magammal azokat, akiknek a neve be van írva az Élet Könyvébe, de akik a hamis prófétának kötelezik el magukat szíves engedelmességgel, be fognak dőlni az Antikrisztus megnyerő magatartásának.
Jézusotok