2018. május 2., szerda

Égi Édesanyánk üzenete 2018. május 2-án Medjugorjéból

Medjugorje, 2018. május 2.
Drága gyermekek! Fiam, aki a szeretet fénye, mindent, amit tett és tesz, szeretetből teszi. Így ti is gyermekeim, amikor szeretetben éltek és szeretitek felebarátaitokat Fiam akarata szerint cselekedtek. Szeretetem apostolai, váljatok kicsinyekké, tiszta szíveteket nyissátok meg Fiamnak, hogy általatok munkálkodhasson. A hit segítségével teljetek el szeretettel. De, ne felejtsétek el gyermekeim, hogy az Eucharisztia a hit szíve, az én Fiam, aki testével táplál, vérével pedig erősít benneteket. Ez a szeretet csodája: Fiam, aki mindig újra eljön, él, hogy életre keltse lelkeket. Gyermekeim, a szeretetben élve, Fiam akaratát teszitek és Ő bennetek él. Gyermekeim, édesanyai kívánságom, hogy mindig jobban szeressetek, mert Ő szeretetével hív benneteket, szeretetet ajándékoz nektek, hogy azt terjesszétek magatok körül. Az Ő szeretete által édesanyaként vagyok veletek, hogy a szeretet és a remény szavaival szóljak hozzátok, hogy az örök, győztes-ige által, amely idő és halál felett való, beszéljek hozzátok, és arra hívjalak titeket, hogy szeretetem apostolai legyetek. Köszönöm nektek.

Burke: hamispróféta "bolondnak" nézi a Dubia bíborosokat?

A Dubia, amelyre Ferenc pápa nem hajlandó válaszolni, "alapvető kérdéseket tesz fel" - mondta Raymond Burke bíboros a pozsonyi beszédén április 27-én.

A bíboros hozzátette: "Ha mi, bíborosok, az Amoris Laetitia szövegét olvasván tettük fel ezeket a komoly kérdéseket, akkor - hacsak nem néznek minket bolondnak - mások is feltették magukban ezeket a kérdéseket."

Burke bíboros továbbá megcáfolta Rocco Buttiglione olasz filozófus érvét, miszerint a házasságtörők bizonyos körülmények között lehet, hogy nem is követtek el bűnt.

A bíboros elmagyarázta, hogy egyedülálló esetekre fel lehet ezt hozni, azonban a halálos bűnnel való életnél nem.

Kiemelte, hogy amennyiben az elvált emberek ismét újraházasodnak, akkor "a házasság mégsem felbonthatatlan".

Azonban az egyház házassággal kapcsolatos tanításait a történelem során mindig is támadták, azonban "a katolikus egyház az egyetlen egyház, ami hű maradt az Úr tanaihoz."

Burke elmesélt egy történetet egy New York-i papról, akinek 2014-ben a következőt mondta egy lutheránus lelkész: "Mi régen feladtuk azokat a tanokat, de mindig arra számítottunk, hogy a katolikus egyház majd fenntartja őket."

https://gloria.tv/article/UwVkqfwg9EfR3miiMfeKN9njP

Kiosztotta az osztrák pápai nuncius a bajor tartományi döntés miatt tiltakozó német püspököket

Zurbriggen nuncius érsek: "Ez olyan szégyen, amit nem fogadhatunk el!"


Keményen bírálta az osztrák pápai nuncius, Peter Zurbriggen, azokat a német püspököket és papokat, akik a napokban tiltakozásukat fejezték ki a bajor tartományi kormány döntésével szemben, miszerint június 1-jétől kereszteket kell kifüggeszteni a tartományban működő állami hivatalok épületeiben "Bajorország történelmi és kulturális jellegének kifejezéseként". A hallgatósága nagy tapssal fejezte ki egyetértését a nunciussal.

Élesen kritizálta Ausztria pápai nunciusa, Peter Stephan Zurbriggen érsek a bajor kormány döntésével szemben tiltakozó német püspököket:
Mint nuncius és mint a Szentatya képviselője, szomorú vagyok és szégyellem magam, hogy amikor kereszteket állítanak a szomszédos országban, épp püspökök és papok kell, hogy kritizálják ezt. Ez olyan szégyen, amit nem fogadhatunk el!
Ezeket a kijelentéseket a nuncius egy az ausztriai Wienerwaldban, a Heiligenkreuz Főiskolán tartott előadásán tette. A hallgatósága a nuncius szavait tapssal fogadta.
Az esetről készült videófelvétel itt megtekinthető:
Az érsek közvetve egy másik bírálatot is megfogalmazott Reinhard Marx bíboros, a német püspöki konferencia elnöke felé: "Ha egy püspök elzarándokol a Szentföldre, és bármi okból szégyelli viselni a keresztet, az engem is szégyenbe hoz."
Marx bíboros 2016 októberében levette magáról a püspöki mellkeresztjét, amikor a jeruzsálemi Templom-hegyre látogatott. A bíboros később azzal magyarázta ezt, hogy a tette "a visszafogottság gesztusa" volt, amikor egy a zsidóság és a muszlim hívek által is szentnek tartott helyen tartózkodott.
Zurbriggen érsek a bírálatát úgy folytatta: "Emlékszem a kedves barátomra, Jean Louis Tauran bíborosra, aki amikor ellátogatott Szaúd-Arábiába, és ott fogadta őt a király, egy kétszer akkora keresztet viselt, mint amekkora az enyém. Ez a bátorság!"
Az érsek ehhez kapcsolódóan megemlített egy a Bécsi Egyetemen tapasztalt esetet is: "Itt, Bécsben, ezen a régi teológiai fakultánson, ahol úgy tudom, 1368 óta vannak kitéve keresztek, valamilyen okból ezeket is eltávolították." A katholisch.de erről azt írja: a Bécsi Egyetem katolikus teológiai fakultánsa februárban több régi előadótermét újakra cserélte, amelyeket azonban az egyetem más fakultánsaival együtt használnak, emiatt a fakultáns vezetősége úgy döntött, hogy a korábbi hagyománytól eltérően az új termekben nem helyeznek ki kereszteket.
Zurbriggen érsek így folytatta: "Kedves testvéreim és nővéreim, ez a vallási és politikai korrektség lassan az idegeimre megy!"
Az érsek mindezekkel összefüggésben megemlítette a saját püspöki jelmondatát is: "Sancta crux, mihi lux. - A Szent Kereszt az én fényem."
A svájci születésű Zurbriggen 2009 óta szolgál Ausztria pápai nunciusaként.

(Forrás: katholisch.de)
http://katolikusvalasz.blog.hu/2018/05/02/kiosztotta_az_osztrak_papai_nuncius_a_bajor_tartomanyi_dontes_miatt_tiltakozo_nemet_puspokoket

Szemeteskukából került elő Szent Kelemen pápa csontereklyéje

Az ereklye végső nyughelyére bárki tehet javaslatot egy online felületen keresztül.

Londonban egy köztisztaságért felelős cég találta meg egy szemeteskukában Szent I. Kelemen pápa egy csontereklyéjét. A piros és arany pecséttel lezárt szent ereklyét a cég munkásai találták meg még tavaly, egy rutin kukaürítés során.
Az cég most a nyilvánossághoz fordulva kér javaslatokat arról, hová kerüljön az ereklye. "Elképzelhetik, hogy csodálkoztunk, amikor rájöttünk, hogy a begyűjtő csapatunk egy pápa csontdarabját találta meg." - nyilatkozta James Rubin, az Enviro Waste cég tulajdonosa. "Ez nem olyasmi, amire számítana az ember, még a mi szakmánkban sem."
Tudjuk, milyen fontos darabja ez a történelemnek, és nagyon szeretnénk megtalálni a legmegfelelőbb helyet a végső nyugalomba helyezésre. Ezért kérjük a nyilvánosság segítségét.
Az elmúlt évtizedekben egyre növekvő aggodalom övezi a szent ereklyék kezelésének módját. A hatályos kánonjog szerint "teljességgel tilos" eladni őket, több ereklyét is azonban eltávolítottak vagy megsemmisítettek templomok átszervezésekor, a II. Vatikáni Zsinat utáni változások időszakában.
Kelemen pápa ereklyéjével kapcsolatban Georges Kazan, a finnországi Turkui Egyetem kutatója úgy nyilatkozott a MailOnline-nak: "Ellophatták, valakinek a tulajdona lehetett, és véletlenül kidobhatták."
"Ha hiteles, úgy ez nem az a dolog, amit csak úgy kidobsz. Szép darabnak látszik, egy csont meglehetősen nagy darabkája." - tette hozzá a szakértő.
A hagyomány szerint Szent I. Kelemen pápa Kr. u. 88 és 99 között volt az Egyház pápája. A szent pápa egyike az "apostoli atyáknak", vagyis azoknak a teológusoknak, akik személyesen ismerték a tizenkét apostolok valamelyikét.
Az ereklye végső nyughelyére bárki tehet javaslatot ezen az online felületen keresztül.