KAPTAM ,KÜLDÖM!
Sziasztok!

Egy keresztény testvérem küldte ezt a felhívást, a Szentlélek sugallatára.
Terjesszétek, nyomtassátok ki, beszéljétek meg a közösségeitekben, papjaitokkal! Kapcsolódjatok bele!
Nagy a támadás és erős minden területen. Ha a lengyeleknek sikerült, nekünk is sikerülhet ez az imahadjárat!
Isten dicsőségére, országunkért és a lelkek megmentésére!


"10Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. 11Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. 12Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.
13Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. 14Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, 15felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. 16Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 17Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. 18Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek..."


Kedves Testvérek!

2017.12.08-án déli 12 órakor, a Szeplőtelen Fogantatás napján imádkozzuk mi is az egész országban a rózsafüzért!

Az Engesztelő rózsafüzért imádkozzuk a magyar határainkon, a templomokban és otthon.
Az Irgalmasság rózsafüzérét Magyarország békéjéért és minden magyar ember megtéréséért.
A Szeretetláng rózsafüzért, hogy a Szent Anna réten minél előbb felépüljön az engesztelő kápolna Világ Győzelmes Királynője tiszteletére.
A Fájdalmas rózsafüzért Európa és a világ békéjéért, miniszterelnökünkért,a kormányért. Az idegen szívűek hatalmának megtöréséért.

Kérlek benneteket, juttassátok el minél több emberhez ezt a felhívást!
Kérem visszajelzéseteket, kik, hol, hányan tudnak bekapcsolódni ebbe az imahadjáratba!
Imádságos szeretettel:

Erdeiné Papp Margit

Tel.:0670-6138-711

Hittel,reménnyel és szeretettel Hozzád fordulunk Szép Szűz Mária, Angyalok és a Világ Győzedelmes Királynője.
Kérünk,terítsd ránk palástodat,védelmezz meg minket minden látható és láthatatlan ellenséges támadástól,hogy nemzetünk, a Te jogos és örökös tulajdonod fennmaradhasson!
A ránk váró nehéz időkben  az a remény éltet, hogy szentjeinkkel és Szent Angyalaiddal védelmezel minket. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején.
Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.
Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk,
engeszteld meg nekünk szent Fiadat,
ajánlj minket szent Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak.
Ámen.

Portugália Őrzőangyala, a Béke Angyala által tanított ima (Fatima)

Istenem hiszek Benned, imádlak Téged,
remélek Benned és szeretlek.
Bocsánatért esedezem Hozzád mindazokért,
akik nem hisznek Benned, nem imádnak,
nem bíznak Benned és nem szeretnek.


(Portugália Őrzőangyala, a Béke Angyala tanította ezt az imát
a három fatimai gyermek látnoknak 1916 tavaszán, majd hozzátette:
"Így imádkozzatok! Jézus és Mária Szíve kegyesen fogadja imáitokat.")


Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: "Parancsoljon neki az Isten!"
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Ámen.