2013. december 25., szerda

Égi Édesanyánk 2013. december 25-ei üzenetei Medjugorje-ből

Medjugorje, 2013. december 25.
Drága gyermekek! A Béke Királyát hozom, hogy Ő a békéjét adja nektek. Ti gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Az ima gyümölcse látszani fog az emberek arcán, akik döntöttek Isten és az Ő országa mellett. Fiammal, Jézussal megáldalak mindnyájatokat a béke áldásával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
A Szűzanya üzenete 2013. december 25-én Jakov Čolo által
Az utolsó mindennapos jelenésén, 1998. szeptember 12-én, a Szűzanya azt mondta Jakovnak, hogy csak évente egyszer lesz számára jelenés, mégpedig december 25-én, Karácsonykor. Így történt ebben az évben is. A jelenés 15 óra 7 perckor kezdődött és 8 percig tartott. Azután Jakov a következő üzenetet adta át:
„Gyermekeim, Jézus ma különös módon szeretne beköltözni szívetekbe, hogy osztozzon veletek minden örömötökben és fájdalmatokban. Ezért gyermekeim, ma méginkább tekintsetek szívetekbe és tegyétek fel a kérdést, Jézus születésével valóban beköltözött-e szívetekbe a béke és az öröm? Gyermekeim, ne éljetek sötétségben, vágyakozzatok a fény és az Isteni üdvösség felé. Gyermekek, döntsetek Jézus mellett és ajándékozzátok neki életeteket és szíveteket, mert a Magasságbeli csak így tud munkálkodni bennetek és általatok.

--
Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!


A medjugorjei üzeneteket illetően nem kívánjuk megelőzni az egyház medjugorjei jelenésekkel kapcsolatos állásfoglalását, alávetjük magunkat annak, amint hivatalosan is kimondják. Az üzeneteket tájékoztató jelleggel adjuk közre, amihez az egyház is hozzájárulását adta, amikor VI. Pál pápa (1966. okt. 14-én) eltörölte az új jelenések közlésének betiltására vonatkozó 1399 (5) sz. kánont.

A BÉKE KIRÁLYÁT HOZOM NEKTEK
Drága Gyermekek! A Béke Királyát hozom, hogy Ő a békéjét adja nektek.Ti gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Az ima gyümölcse látszani fog az emberek arcán, akik döntöttek Isten és az Ő országa mellett.
Fiammal, Jézussal megáldalak mindnyájatokat a béke áldásával.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
Medjugorje, 2013.Karácsonyán
Ferenc pápa Karácsonykor a következő szavakkal fordult a hívőkhöz: „A béke mindennapi elkötelezettség, Isten ajándékánál kezdődik, abból a kegyelemből fakad, amelyet Jézus Krisztusban adott nekünk. A jászolban fekvő Gyermekre, a béke Gyermekére tekintve gondoljunk azokra a gyermekekre, akik a háborúk legtörékenyebb áldozatai, de gondoljunk az idősekre is, a nőkre, akikkel rosszul bánnak, a betegekre… A háborúk kettétörnek és megsebeznek oly sok életet!”
A Karácsony a béke ünnepe. Erre figyelmeztet bennünket az angyalok és az égi seregek szózata, akik Jézus születésekor így énekeltek: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek” (Lk 2, 14). Az evangélium angyali szavai visszhangzanak évszázadok óta az egyház által minden nemzedéken át. Ezek a szavak hívnak és vezetnek Jézushoz, aki a mi egyetlen békénk. De láthatjuk azt is, ahogyan régen, úgy ma is, az egész emberi történelem tele van háborúkkal, gyilkosságokkal, gonoszsággal és gyűlölettel.
A gyenge emberi értelem azt kérdezi: Vajon Isten, aki megszületett és emberré lett nem alkothatott volna-e jobb világot, mint, amiben élünk? A világban lévő háborúk, a gyűlölet és a rossz nem Jézus tanítványainak világa és nem is azoké, akik övéi akarnak lenni. Isten átengedte a világot az ember szabad akaratának. Az ember olyan világot választ, amilyet akar. Isten tiszteli az ember szabadságát, de nem mond le az emberről.
Isten a Szűzanya által ma is hív. A Szűzanya szavaiban felismerjük szeretetét és irántunk való türelmét. Az Isteni szavak, amelyek az angyalok által visszhangoztak Krisztus születése titkában képesek ma is megérinteni a szíveket és minden szívnek békét ajándékozni. Ezek a szavak változatlanok, ugyanolyan erővel működnek, mint régen. A Szűzanya szavai Međugorjéban a jelenések hosszú évei során teljesen azonosak. Szavai és szeretetének ereje változatlan a jelenések kezdettől mindmáig. Ő jól tudja, hogy nincs más Jézus Krisztuson kívül, aki igazi békét és örömet tudna ajándékozni nekünk.
Abba a kísértésbe eshetünk, hogy mások megváltozására várunk, a hatalmon lévőkön elkezdve szeretteinkig, akikkel élünk. Ha mások változására várunk, akkor mindig várakozni fogunk. Egyetlen változást eszközölhetünk ki, ez pedig önmagunk megváltoztatása.
Egy bölcs ember azt mondta: „Fiatalként lázadó voltam és mindig így imádkoztam Istenhez: ’Uram, adj erőt, hogy megváltoztathassam az egész világot.’ Amikor középkorú lettem felismertem, hogy hiábavalóságokra pazaroltam az időt. Saját megtérésemmel nem foglalkoztam, hogyan változtathattam volna meg a világot? Akkor így imádkoztam: ’Istenem, adj erőt, hogy legalább a családomat és barátaimat változtathassam meg.’ Most, amikor már megöregedtem, már csak egyet kérek: ’Istenem, legalább önmagamat változtassam meg.’ Ó, ha kezdettől fogva így imádkoztam volna nem tékozoltam volna hibavalóságokra az életem. Minden megváltoztattam volna.”
Sohasem fogod megváltoztatni a világot, ha te először nem változol meg. Ha valakit meg akarsz változtatni, először te változz meg irányába. Akkor Isten rajtad keresztül, aki megtért és tiszta vagy, másoknak világosságot és változást ajándékozhat.
A változásnak nincs sem szabálya, sem receptje. Egyetlen személy létezik csak, aki megajándékozhat bennünket vele, akihez Szűz Mária vezet bennünket, Jézus Krisztus. A szabályok nem változnak. A szabályból nem lehet élni, és a szabály nem tud üdvözíteni bennünket. A szabály nem változtat és nem is tesz jobbá. Ezt csak egy személy tudja megtenni, Jézus Krisztus.
Engedjük meg Szűz Máriának, hogy úgy vezessen Fiához, Jézushoz bennünket, hogy merjünk felé menni és meghallani hangját, amely imára hív és biztos, hogy Jézushoz vezet. Csakis így hordozhatjuk és ajándékozhatjuk a békét, ha már azt előzőleg imában megkaptuk Jézus Krisztustól, a Béke Királyától.
Ferenc pápa a béke világnapjára írt üzenetét imádsággal zárja: „Mária, Jézus édesanyja segítsen számunkra megérteni és a mindennapokban megélni azt a testvériséget, amely Fiának szívéből árad, hogy elvihessük a békét minden emberhez szeretett Földünkön.”
IMÁDSÁG
Szűz Mária, Jézus, a Béke Királyának Anyja, te, Aki Istennek ajándékoztad szívedet és testedet, imádkozd ki számunkra, hogy bátran oda tudjuk ajándékozni az Úrnak, mindazt, ami vagyunk, és amink van. Könyörögd ki számunkra, hogy szegénységünkben ne féljünk nyitott kézzel az Úr elé állni, hogy Ő önmagával gazdagíthasson bennünket. Jézus Édesanyja taníts meg bennünket az alázatra és az egyszerűségre, amelyet az Úr elfogadott, és amelyben élt, amikor közénk jött, e világra született. Kézen fogva vezess Jézushoz, a Béke Királyához, hogy befogadhassuk és másoknak ajándékozhassuk a békét. Jézusnál való közbejárásod által a rossz és a gyűlölet hagyjon el minden szívet, és béke uralkodjon bennük. Béke uralkodjon minden szívben, minden családban és emberi kapcsolatainkban, hogy testvérként fogadjunk minden embert, hisz egy Atyánk van a mennyben. Ámen.
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea

A legtekintélyesebb melegmagazin az év emberének választotta a hamis profétát

Ahogy a Time magazin, úgy a The Advocate címlapján is Ferenc pápa szerepel a borítón. Az 1967-es alapítású, tekintélyes amerikai kéthavi melegmagazin őt választotta ugyanis 2013. emberének.
Az Advocate címlapjaAz Advocate címlapja
Pedig ez az év az amerikai melegjogi ügyvédek éve is volt, hiszen rengeteg államban akarták engedélyezni, illetve betiltani a melegházasság intézményét az Egyesül Államokban, írja az Advocate a döntés körülményeiről.
A legesélyebbnek Edie Windsort tartották, aki a Time magazin listáján 3. helyen végzett. Ő volt az, aki sikerrel támadta meg a szövetségi szinten hatályban lévő, a melegházasságot tiltó házasságvédelmi törvényt (DOMA), a Legfelsőbb Bíróság viszont keresete alapján megsemmisítette azt.
Az argentin püspökre kis túlzással egy mondata miatt esett az Advocate választása. Amikor Ferenc Brazíliából Rómába repült, egy, a melegházasság intézményét firtató újságírói kérdésre azt felelte:
Ha egy meleg Istent keresi, ki vagyok én, hogy megítéljem őt?
Ferenc elődeihez, Ratzinger bíboroshoz (XVI. Benedek) és II. János Pál pápához képest is progresszívebbnek bizonyult a kérdésben. Jóllehet püspökként még Argentínában ellenezte az egyház által szentesített házasságot az azonos neműek között, de jelezte, hogy a polgári házasságot “mint két rossz közül a kisebbiket” el kellene fogadnia az egyháznak.
Aztán következett ez a mondat, ami alapján ugyan a modern fogalmak szerint még mindig nem számít melegpárti egyházfőnek, de sokkal messzebb ment, mint elődei tették, fogalmaz az Advocate. (The Advocate

Az iskola törölte Krisztust a Csendes Éjből


Egy New Yorki iskolakerület döntése komoly ellenérzéseket váltott ki a szülőkből, miután a karácsonyi műsor során előadott Csendes Éj szövegét átírták, hogy az ne tartalmazzon utalásokat Krisztusra.
„Számomra ez sértő,” mondta Robet Dowd, az egyik szülő, a WCBS csatornának.
A szülők és a koncert más hallgatói megdöbbenve vették tudomásul, hogy a mindenki számára ismert karácsonyi dalból hiányoztak a Jézusra utaló részek, mint például a „Szent Fiú”, a „Szent Szülepár” vagy a „Krisztus megszabadít”. A törölt részeket a „mennyei álom ölén” szavakkal pótolták.
Susan Agruso, az iskola igazgatója azt mondta, hogy a szöveget azért változtatták meg, mert nem akarták megsérteni a hallgatóság nem keresztény tagjait.
„A kórusvezető szerint a dal így nem sértette más hitek követőit,” nyilatkozta az igazgatónő egy lapnak.
Az iskola december 17-i közgyűlését elárasztották a tiltakozó szülők.
„A Csendes Éj egy vallásos ének,” mondta Kevin McDonald, az egyik szülő a gyűlésen. „Ez egy vallásos himnusz, ami Jézus születését meséli el.”
Az Oktatási Bizottság azóta egy bocsánatkérést is közzétett a honlapján, kijelentve, hogy az előadás őket is sértette.
„Az Oktatási Bizottság nem hagyta jóvá ezt a döntést és nem is tiszte a koncertre szánt dalok felülvizsgálata,” áll a nyilatkozatban. „Úgy tudjuk, hogy a munkatársak nem tiszteletlenségből hozták a döntést.”
Forrás: foxnews.com

Kedves Angyalok! - Csángómagyar gyerekecske karácsonyi levele


Kérd Hangosan Karácsonynak alkalmából:
"Kérem az Istent, hogy segítse meg a magyarságot és minden tőlünk elszakadt népcsoportunkat, hogy újra egységbe szerveződhessünk! Adjon a nemzetünknek az Isten minden szépet és jót, mindent amire szükségünk van! Óvjon meg minket minden rossztól, ártó szándéktól! Mindörökre! Ámen!"
 
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének szakmai és anyagi ellenőrzése alatt működő, moldvai magyar oktatási programban, jelen pillanatban 2190 gyerek tanulja iskolában, vagy délutáni foglalkozások keretében a magyar anyanyelvet. 43 oktató és pedagógus neveli őket arra, hogy anyókáik nyelvét megtanulják, a néprajzkutatók által felgyűjtött folklórkincseket visszatanulják, kellő önbizalommal felvértezve merjék vállalni moldvai csángómagyar hovatartozásukat.
 
 
Ma érdekes kérdést szögeztek nekem apró tanítványaim: ha magyarul írják meg az angyaloknak szánt levelüket, akkor is megkapják a karácsonyi ajándékot? Természetesen, feleltem, de az a legbiztosabb, ha le is rajzolják, habár az angyalok számára ismeretlen a nemzeti hovatartozás kérdése, ők csak a jó és a kevésbé jó gyerekek között tesznek különbséget, így nyugodtan kitehetik az ablakba már ma estétől a levelüket. Mindenki érdeme szerint fog a karácsonyi ajándékozásban részesülni.
Hazatérve azon gondolkodtam, hogy felnőttként, a lészpedi gyerekek tanító bácsijaként, a moldvai magyar oktatási program koordonátoraként, felelősségem és kötelességem kicsit besegíteni azon folyamatba, hogy az angyaloknak szánt leveleik célba érjenek.
Az ők nevükben írok. Azoknak a moldvai csángómagyar gyerekeknek a nevében, akik magyar szentes énekekkel, magyar betlehemessel és magyarul fölzengő karácsonyi énekekkel készülnek a Szeretet Ünnepére. Ők azok, akiknél a magyar nyelv birtoklása fordítottan arányos a szociális helyzetükkel, ez az a hely, ahol a legszegényebb családok őrzik a magyar nyelv legrégebbi, ma is élő dialektusát.
Évtizedek óta nem írtam már a Mikulásnak vagy az Angyalnak. Felnőttként nem is értek hozzá, ezért másolom ide egyik tanítványom „írását”, hogy angyalokra találjon.
 
Szeretettel,
 
Márton Attila
lészpedi tanító bácsi,
a moldvai magyar oktatási program koordinátora
 
Drága Angyal!
Magam csángó gyermekecske vajok. Megreménykedni akaram, hogy ebben az esztendőben is kapok karácsonyra valami szép dolgot. Nem semmi baj, ha leánkás holmi lesz a csomagban, akko jó lesz a tesvéreimnek. Az se baj, ha emberes vagy asszonyos dogok lesznek benne, mert azokot odaadom édesapámnak vaj édesanyámnak. Nekik is Karácsony lesz! Ha bubáknak való játékokot küldesz, akko várni fogom lesz, még egy tesvérem szülessen. Mind egy kicsi Jézus. Őt es erőst fogom szeretni!
Dicsertessék Jézuskának szent neve! Szeretettel, Józsika”