2012. február 2., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: Senki nem fogja megakadályozni, hogy az Igazság Könyve feltáruljon a világ számára


2012. február 1. szerda. 20.15
Gyermekem, amikor szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak dolgozol, mindig engedelmesnek kell lenned.
Soha ne kérdőjelezd meg az Ő Szent Szavát, mert Ő az igazságot és csakis az igazságot beszéli. 
Gyermekeim közül oly sokan megkérdőjeleznek minden egyes szót, amit Ő mond a kezdetektől fogva. Mert mindenkire, aki engedelmeskedik az Ő Szent Szavának, ahogyan azt Atyám Könyve tartalmazza, mindig jut valaki más, aki az Ő szavát másképp értelmezi.
Mindent meg kell tennetek, ami Fiam irányításával kéretik tőletek. Soha ne engedjetek azoknak, akik azt követelik, hogy Fiam szavai az ő saját értelmezésüknek feleljenek meg.
Menj most gyermekem gyorsan, és vidd az üzeneteket, melyet Fiam adott a világnak, hogy megmentse a bűnösöket, akik el vannak veszve. Fiamnak egy szándéka van: megmenteni a lelkeket.
Ne félj gyermekem, mert mindaz, amit Fiam mond neked, nem mond ellent az Ő legszentebb földi egyházának tanításainak.
Az Ő ajándékai gyermekeimnek nagyon különlegesek, és minden léleknek megadatnak ezekben a végidőkben.
Oly nagylelkű és irgalmas az én Fiam, hogy Ő el akarja halmozni a bűnösöket különleges kegyelmekkel üdvösségük biztosítása érdekében.
Bárki, aki megpróbálja megállítani Fiamat az Ő küldetésében, hogy felkészítse a világot Második Eljövetelére, azt Örök Atyám keze fogja megállítani.
Ez a munka – felfedni az Igazság Könyvét a pecsétek feltörésével – az egyik legfontosabb küldetés a földön Atyám számára.  A világnak meg lett ígérve az igazság ezúttal.
Minden léleknek, hívőnek és hitetlennek, meg kell mondani az igazságot, mert olyan messzire távolodtak az Egyháztól, hogy azt ilyen módon kell átadni nekik.
Minden angyal azért küldetett a földre, hogy megvédje az emberiséget a csalóval és az ő hazugságaival szemben, melyeket az örök üdvösség igazságáról terjeszt.
Az emberiség talán nem akarja meghallani az igazságot. Sok akadály fog eléd gördülni gyermekem, de mindez hiábavaló lesz.
Senki nem fogja megakadályozni, hogy az Igazság Könyve feltáruljon a világ számára, mert ha megpróbálják megakadályozni, Atyám hatalma Mennyből lezúduló lángnyelvekként fog elszabadulni.
Gyermekem soha ne kételkedj ezekben az üzenetekben, melyeket te kapsz.
Soha ne változtass meg egyetlen egy szót sem, hogy igazodj azokhoz, akik megpróbálják módosíttatni veled Isten világát.
Csak egy mester lehet, és ez Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Menj most azzal a bizonyossággal, melyre szükséged van.
Ne feledd, hogy ezek a Fiamtól származó üzenetek Isten minden gyermekének szólnak, és nemcsak a Katolikus Egyháznak vagy az Ő választott népének, a zsidóknak. Ezek az üzenetek mindenkinek szólnak.
Minden egyes lelket egyformán szeret az én Atyám. Egyik lélek sem fontosabb a másiknál.

Mennyei Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja

25000 jelenlétében Napolyból 2012. február 2-án

Drága gyermekek! Már oly régóta veletek vagyok, és oly régóta tanúskodom Isten jelenlétéről és az Ő végtelen szeretetéről, amelyet szeretném, hogy mindnyájan megismerjetek. És ti gyermekeim? Ti továbbra is süketek és vakok vagytok, mert miközben a benneteket körülvevő világot szemlélitek, nem akarjátok látni hová tart ez a világ Fiam nélkül. Lemondtok róla, pedig Ő minden kegyelem forrása. Míg beszélek hozzátok figyeltek ugyan rám, de szívetek zárva van és nem hallotok engem. Nem kéritek a Szentlelket, hogy világosítson meg benneteket. Gyermekeim, a gőg uralkodik. Én az alázatot mutatom nektek. Gyermekeim jegyezzétek meg, hogy csak az alázatos lélekből ragyog a tisztaság és a szépség, mert megismerte Isten szeretetét. Csak az alázatos lélek válik mennyországgá, mert benne lakik Fiam. Köszönöm nektek! ... Újra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akiket Fiam  kiválasztott, ők a ti pásztoraitok.