A Parlament épülete előtti Kossuth Lajos téren idén közvetlenül az állami lobogó felvonását követően megkezdődött az augusztus 20-i állami ünnepség, ahol a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett katonatisztek is esküt tettek. Ebben az évben 76 tisztet avattak fel hadnagyi rendfokozattal, valamennyien a 2011. február 1-jén megalakult Ludovika Zászlóalj állományába tartoznak. A rendezvényen Hende Csaba honvédelmi miniszter az összetartozás ünnepének nevezte augusztus 20-át, Áder János köztársasági elnök pedig ünnepi beszédében a családalapításhoz hasonlította az államalapítást; "a család mindannyiunk számára az otthont jelenti, és az állam is ehhez hasonló: azt jelenti, nemcsak otthonunk, hazánk is van a nagyvilágban."
Eközben azt láthatjuk, hogy a magyarországi politikai élet szinte összes szereplője kiveszi a részét az emlékezetpolitikai csatározásból, megpróbálja kicsit újraértelmezni és saját politikai érdekei szerint megmagyarázni I. István hagyatékát. Az MSZP augusztus 20. alkalmából a magyarországi demokrácia állapotáért aggódik, a Jobbik kampányrendezvény jellegű családi napot tart a Városligetben, az LMP szerint pedig az államalapítás tanulsága, hogy "a közösség bármikor új alapokra helyezheti működését".
A pártok olyannyira próbálják saját aktuálpolitikai érdekeik mentén magyarázni Szent István hagyatékát, hogy éppen arról feledkeznek meg, hogy maga I. István is szó szerinti utasításokat hagyott ránk a jövőre vonatkozóan. Fiához, Imre herceghez fogalmazott intelmeiben olyan, egyértelmű és könnyen értelmezhető dolgok vannak, amelyek félremagyarázást nem tűrnek, megfogadásuk vagy elutasításuk egyértelműen megállapítható. I. István intelmei nem csak közvetlen utódjára, hanem minden utódjára, minden magyar politikai vezetőre vonatkoznak, akarják azok bárhogy is megkerülni vagy félremagyarázni az államalapítás tanulságait.

Mit hagyott ránk I. István az ő életműve, az egységes Magyarország jövőbéli igazgatásával kapcsolatban, amit a politikai vezetők láthatóan óvakodnak szó szerint idézni? Saját szavai alapján ma is megítélhetjük, hogy a mai magyarországi politikusok mennyire méltóak az államalapítás hagyatékára. Részletek I. István Imre herceghez írt intelmeiből:
"Nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik. Ezért hát kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel"
"A katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak [...] Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik [...] sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük."
"Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka [...] Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével [...] Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját."
"Napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon, hogy inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék. [...] Ha valaki lázában e szentegyház tagjait megbotránkoztatja, az evangélium tanítása szerint méltó arra, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységébe vessék, azaz a hatalom méltóságából kivetik, és az igazak egyházán kívül marad a világi nyomorúságban, mint valami pogány és vámos."
"Sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét."
"Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod."
"Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. [...] Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben."
Végezetül pedig: "ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni."


http://www.hidfo.net/2014/08/20/hazaert-mindhalalig-ader-janos-elott-tettek-eskut-tisztjeloltek