2012. szeptember 18., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Nagy Britannia Protestáns nemzete hamarosan áttér az Én Útjaimra

2012. szeptember 17. hétfő, 21:15
Drága szeretett leányom, egy Általam tervezett csodát szeretnék kinyilatkoztatni neked:
Nagy Britannia Protestáns nemzete hamarosan áttér az Én Útjaimra, a Tanításaimhoz és az Igazsághoz.
Ez a Keresztény ország oly sokáig alakította és módosította Isten Törvényeit, hogy azok megfeleljenek büszke útjaiknak.
Az egykor nagy Keresztény ország évszázadokon keresztül vétkezett Isten Törvényei ellen, és azt beszélték be maguknak, hogy ők valójában az Egyházam által megalapított Törvényeket követik.
A közöttük lévő hívők imái, és a szeretet, meg a hűség, melyet Nagy Britanniában a Keresztény vezetők a csapások ellenére mutatnak, közelebb hozta őket Szentséges Szívemhez.
Ez az ország meg fog térni, és az Igazság milliókat fog megmenteni.
Az Antikrisztus és sok követője a hatalmon levők közül sokakat befolyásoltak ebben az országban, de nem fog sikerülni nekik, hogy Isten gyermekeit ellopják. 
Követőim egyesülni fognak egyházról egyházra Britannia szerte, és Én Szent Karjaimmal átölelem majd őket.
Hatalmas erővé válnak Hadseregemben, és egyesülésük terve elkezdődött.
Íme, egy különleges ima, a Keresztes Imahadjárat imája Isten gyermekeinek Britanniában.
A Keresztes Imahadjárat 77. imája Nagy Britannia számára
Ó, Mennyei Atya, az ember Teremtő Istene, kérlek, hallgasd meg imámat.
Könyörgöm Hozzád, mentsd meg Britanniát a gonosz karmaitól és a diktatúrától.
Kérlek, hogy mindnyájunkat egy családdá egyesíts a Te Szemedben, minden vallásút, minden hitűt és bőrszínűt.
Adj nekünk erőt egyesülni, ellenszegülve minden olyan törvénynek, melyet Tanításaid megtiltására vezetnek be.
Adj nekünk erőt és bátorságot, hogy soha ne hagyjunk el téged, és hogy imáink által segítsünk megmenteni minden gyermekedet.
Vezesd egységre testvéreinket, hogy tisztelettel adózzunk Ígéretednek, mely az örök életet és az Új Paradicsomba való belépést hozza el nekünk. Ámen.
Nagy Britannia gyermekei, tudnotok kell, hogy hamarosan a megtérés, mely beborítja országotokat, nagy kegyelmeket hoz nektek.
Akkor vezetni fogjátok Hadseregemet más nemzetekkel együtt Dicsőséges Királyságom felé.
Jézusotok

Sokan szeretnének szolgálni Istennek — de csak tanácsadói minőségben.

Egy lelkipásztor beszélt egyszer egy kisleányról, aki nyolc éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Édesapja nagyon szegényen élt, és a kisleányon kívül még négy fiatalabb gyermek volt a házban. A kisleány hősként próbált gondoskodni mindegyikről és az otthonról is. Nagyon korán fölkelt, és késő estig dolgozott. Nem csoda, hogy tizenhárom éves korára teljesen kimerült. Amint haldoklott, egyik szomszédja átment hozzá. A kislány arca zavart árult el: “Ugye úgy látszik, hogy félek meghalni? Pedig nem félek, csak nagyon szégyellem magam.” A szomszéd meglepetéssel kérdezte: “Mit szégyellsz?” A beteg leányka ezt felelte: “Tetszik tudni, hogy mi történt mama halála óta. Annyira le voltam foglalva, hogy soha nem tudtam tenni semmit Jézusért, és amikor mennybe jutok és találkozom vele, szégyellnem kell magamat.” A szomszéd nehezen tudta visszafojtani könnyeit. A kisleány kérges és eltorzult kezét kezébe véve ezt mondta: “Drágám, én semmit nem mondanék Jézusnak. Csak megmutatnám neki a kezeimet.”