2013. január 3., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: Nem mindenki fogja elfogadni a szabadságot. Sokan a gonosz oldalán fognak állni, és elutasítják Fiamat
 
2013. január 2. szerda, 18:29
Gyermekem, sok minden bontakozik most ki a világban, és sok eseményre szükség van, hogy Isten gyermekei megtisztuljanak.
Fontos, hogy mindenki szíve megnyíljon az Igazságra, Isten Szavára. Ha nem nyitják meg a szívüket, akkor nem lesznek képesek elfogadni Fiam, az emberiség számára tett Ígéretének Igazságát.
Ő újra el fog jönni, méghozzá hamarosan, hogy visszaszerezze Királyságát a Földön. El fogja azt kobozni a Sátán gonosz markolatából. A szabadság Isten minden gyermekének fel lesz ajánlva, amelyre szükségük van, hogy eggyé váljanak Fiammal.
Nem mindenki fogja elfogadni a szabadságot. Sokan a gonosz oldalán fognak állni, és elutasítják Fiamat. Ők olyan gyengék lesznek, hogy nem fogják elfogadni az Ő Ígéretét, és továbbra is a világi becsvágyakra fognak törekedni.
Arra kérlek benneteket, gyermekeim, hogy legyetek nagylelkűek ezekkel a lelkekkel szemben. Ők nemcsak Fiam Irgalmasságát fogják elutasítani, de zaklatni és gúnyolni fognak minden bátor lelket is, akik felállnak majd, és hirdetik Isten Igazságát.
Tartsatok ki a napi imában, gyermekek, és minden félelmet, ha van, adjátok át Fiamnak. Ő szeret benneteket, és meg szeretne szabadítani titeket az ilyen szomorúság és fájdalom terhétől. Gyertek Hozzám, szeretett Édesanyátokhoz, és Én kérni fogom Őt, hogy erősítsen meg benneteket az Iránta való hűségetekben.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

 
Szeressétek mindazokat, akik üldöznek titeket az Én Nevemben. És aztán imádkozzatok értük.
 
2013. január 2. szerda, 20:00
Drága szeretett leányom, tájékoztatnod kell minden Követőmet arról, hogy imáik segíteni fognak sok megjövendölt dolog enyhítésében.
Az ima olyan erőteljes, hogy ha elegendő imát imádkoznak a Keresztes Imahadjárat imáiból, melyeket Én adtam világnak, akkor a nehéz megpróbáltatásokból sokat le lehet rövidíteni.
Rá kell mutatnom a megbocsátás erejére is. Amikor az Én Nevemben üldöznek titeket, akkor imádkoznotok kell azokért a lelkekért, akik gyötörnek benneteket. Ha szívből imádkoztok értük, akkor Én a ti szeretetetekkel borítom be őket. Amikor az üldözőitekért imádkoztok, késleltetitek a Sátán küldetését abban, hogy elragadja Tőlem a lelkeket.
Ne gondoljátok, hogy Királyságomba könnyű belépni. Mert közületek mindenkit, akik valóban szeretnek Engem, akadályoztatni fognak az Irántam való hűségükben egy vagy két kísértésbe esett személy által. Ez volt a helyzet Kereszthalálom óta, és ez így is marad egészen Második Eljövetelemig.
Tanítványaim vonzani fogják azokat a lelkeket, akik keresnek Engem. Tanítványaim majd átölelik ezeket a lelkeket, így Követőim megsokasodnak, hogy eggyé váljanak, egységet alkotván Velem. Ez szenvedés nélkül nem lehetséges; ez egy magányos út, mely Királyságomhoz vezet.
Amikor vádakat szórnak rátok, gondoljatok az Én utamra a Kálvárián. Minden pillanatban, amikor az Én Nevemben gúnyolnak benneteket, gondoljatok hallgatásomra és a méltóságra, mellyel csupán az egyetlen célra összpontosítottam: a lelkek megmentésére. 
Ez majd elviselhetőbbé teszi utatokat. Hagyjátok, hogy ócsárlóitok gyalázásokat sikoltsanak; hagyjátok, hogy bolondnak nevezzenek benneteket; hagyjátok, hogy Üzeneteimet eretnekségnek nyilvánítsák. Mert ha ezt teszitek, akkor gonosz nyelvüknek nem lesz semmi hatalma fölöttetek.
Szeressétek mindazokat, akik üldöznek titeket az Én Nevemben. És aztán imádkozzatok értük.
És amikor megbocsátotok nekik, megsemmisítitek azt a hatalmat, amellyel a Sátán fölöttük rendelkezik.
Ez az alázat titka.
Jézusotok