2019. május 27., hétfő

Isten szemével

2019.05 19.
1.
Olvastam az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye lapjában, hogy a 2020 évi Eucharisztikus Kongresszus fő témája lesz a szolidaritás és a népek közötti párbeszéd, barátság.
Egy idős néni adott interjút az 1938-as év Eucharisztikus Kongresszusáról, ki fontosnak tartotta a jó lelki élményt. De mind ezek ellenére nem sokkal, Magyarország a II világháborúban találta magát.
Érzés: Hasonló a helyzet ma is, mint akkor. Most is az Eucharisztikus Kongresszus előtt állunk, és az Úr üzeneteiből tudjuk, lesz III világháború, de nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Sok függ a 2020-as évi Eucharisztikus Kongresszustól. Ha az engesztelők és más hívők felkészülnek a Kongresszusra, és méltóképpen megünneplik az Oltáriszentséget, az Úr megkönyörülhet Magyarországon egy adott mértékben.
Jézus: Mélységesen elszomorít, hogy az Eucharisztikus Kongresszuson, amely azért jött létre, hogy elmélyüljön az Oltáriszentség iránti imádat, fő témájául tűzi ki a szolidaritást és a népek közötti párbeszédet. Az előadásokban szó lesz az Oltáriszentségről is, de sajnálatosan a háttérbe szorul. Az egész ünnep hangulatára a humanitás, az emberközpontúság lesz a jellemző.
2.
Arról volt szó, hogy mit tegyünk akkor, amikor nem engedélyezik a papok, hogy térdelve áldozzunk.
Jézus: Azt ajánlom, hogy csak olyan helyen térdelj le az áldozáskor, ahol ismerős vagy, és tudod, hogy megengedik. És ahol nem tudsz letérdelni, ott mindig ajánld fel ezt a lemondást a sok méltatlan áldozásért.
3.
Horvátországban tartózkodtam, kértem az Urat, még a káoszos idők előtt hívja haza a horvátokat a nyugat-európai országokból.
Kép: Egy kéz mutat Horvátország felé a nyugat-európai országok felől.
Jézus: Ezen láthatod, hogy Én is úgy, mint te, Szívemből kívánom, hogy az idegenben lévő horvátok minél hamarabb térjenek haza.
4.
Horvátország területére gondoltam, ahol épp tartózkodtam.
Kép: Ég, lángol minden körbe-körbe, Nyugat-Európában is, egyedül észak-keletre, ami Magyarországot jelöli, nyugalom van és béke. Magyarország erős védőfallal van körülvéve, egy erős kéz védi.
Jézus: Ez az utóbbi kép arra utal, hogy a jövőben nagy megpróbáltatások lesznek mindenütt, de az Én magyarjaimat, Édesanyám tulajdonát erős fallal védem meg.
5.
A horvátokért imádkoztam.
Kép: Egy falevéllel teli fa, melyet erős szél rázott, de a falevelek nem estek le a fáról.
Jézus: A lombos fa, mely az erős szélben rázkódik, Horvátország szimbóluma. Ennek a népnek is, mint nektek, tisztulnia kell. Ezért nem védhetem meg minden megrázkódtatástól. Rájuk is illik, amit Natália nővérrel nektek üzentem, Horvátország tisztul, de nem pusztul el.
6.
Horvátország egy városában, Slavonski Brod központjában van egy kis templom, melynek oltárképén Szent István király ajánlja fel Magyarországot és népét a Szűzanyának, ki karján a kis Jézus tartotta. Ebben a templomban imádkoztam azért, hogy az Úr lángra lobbantsa e város lakói hitét.
Kép: A papok a gyóntatószékekben ülnek, és sok ember vár gyónásra.
Kép: A templom lángba borult, de nem égett le.
Jézus: A Nagyfigyelmeztetés után mindenütt, így Horvátországban is megindul, fellángol a hitélet. A frissen megtértek nagy elszántsággal és lelkesedéssel, bűnbánattal a szívükben sietnek megszabadulni bűneiktől. A templomok tele lesznek lángoló szívű hívekkel. Ez a kis Szent István templom is.
7.
Maria Valtorta írásából: Jézus: „Az emberi lélek valódi tápláléka Isten látása”.
Gondolat: Ez alátámasztja azt, hogy egyesek, akiket az Úr a Mennyországba vitt, nem beszéltek arról, hogy szükségük volt táplálkozni, mint a Földi élet során.
Kép: Fény.
Jézus: Amikor majd kiszabadultok testetekből, és lehull rólatok minden földi salak, bűn, beléptek Isten országába. A legnagyobb ajándék, amit ott kapni fogtok, hogy színről színre láthatjátok Istent. Ez valódi táplálékotok lesz, betölt titeket tudással, szeretettel, tökéletesedéssel.
8.
Kép: Arany ovális érem, rajta ötágú csillagok vannak.
Jézus: Az ötágú csillag ma kommunista jelkép, de ez nem mindig így volt. Láthatod, hogy vannak csodás érmek, melyeken a Szűzanyát sok-sok ötágú csillag veszi körbe. Ez valamikor a Kereszténység jelképe volt. Ezt akartam neked ezzel a képpel érzékeltetni.
9.
Hang: Átalakították.
Kép: Egy nagy piros fedelű könyv van kinyitva, fehérek a lapok benne, de nem tűnt fel, hogy a lapokon lett volna-e írás.
Jézus: Szomorú Szívvel mondom neked, hogy a régi hagyományos misekönyvet átalakították. Hamarosan találkozni fogtok vele.
10.
Kép: Felülről nézem a képet, legalább 4 asztal van egymás mellett. Az egyik közülük szív alakú, és fehér abrosz van rajta
Jézus: A Mennyben csak tiszta lelkek élnek egymás mellett nagy szeretetben.
11.
Hang: Jézus jelmondata ez.
Jézus: Nem az a fontos, hogy téged szeressenek, hanem, hogy te szeress.
12.
Kép: Jézus gyönyörű képe. Fehér a ruhája, arany szálak voltak benne. A két keze áldásra van téve, a karjai és kezei körül lángok, lobogó tűz volt. Maga a tűz piros színű, de voltak benne arany árnyalatok is. Jézus fején arany korona, felette pedig egy kereszt lebegett.
Jézus: A hófehér ruhám tisztaságomat jelenti, az arany díszítések, hogy szenvedésemmel megdicsőítettem Magamat, a lobogó láng körülöttem, amiből arany fények sugároztak, a tüzes szeretetemet jelenti irányotokban. Hiszen Én Magam vagyok a szeretet.
13.
Leborultam egy templomban.
Kép: Egy töviskorona, függőleges helyzetben áll, irgalmas fénysugarak áramlanak ki belőle.
Kép: Jézus a keresztről néz le rám, töviskorona volt a fejemen. Én felülről néztem a képet.
Jézus: Végtelen irgalmam tett képessé arra, hogy a töviskoronával járó szenvedéseimet vállaljam értetek. Választottaim nemcsak a szeretetben, hanem a szenvedésben is követnek Engem.
14.
Az Őrangyalom tevékenységeiről volt szó.
Kép: Az Őrangyalom énekel, kotta van a kezében.
Jézus: Az Őrangyal ezen a képen azt mutatja neked, hogy míg te a Szentségimádáson beszélgetsz Velem, imádkozol, addig Ő helyetted énekel.
15.
Hang: Az Angyaloknak kell ez belőled.
Jézus: Az Angyalok azt várják védenceiktől, hogy gondoljanak Rájuk, Rájuk figyeljenek, és kérésekkel halmozzák el. Tőled is ezt várják.
16.
Franciákért, németekért, és más nemzetiségűekért imádkoztam.
Kép: Gyorsan növő fű.
Kép: A németeknél visszamaradás van, mintha egy kéz lenyomná, és nem engedné a növekedésben.
Amikor az olaszokról volt szó:
Kép: Olaszország térképe fehérben.
Kép: Pio atya balra fordulva, jobb keze áld.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Hang: A lengyelek.
Kép: Irgalmas Jézus.
Jézus: Mikor a nemzetekért imádkozol, fényes sugarak lövellnek ki az ajkadból, és felszállnak a Mennyei Atyához. Ő a Szívébe helyezi, kegyelemmé alakítja, és rászórja a különböző nemzetekre. E kegyelem hatására egyre többen térnek meg. Ellenségem eszközeivel, a szabadkőművesek csoportjaival gyengíti, lenyomja a német keresztényeket. Hitük nagyon elsorvadt. Az olasz gyermekeim szívében viszont él a hit. Jó úton jár Lengyelország is. Szent II János Pál sokat imádkozik hazájáért az Égben. Pio atya pedig Olaszország nagy védnöke.
17.
Hang: A Katolikusok Katolikusok voltak.
Kép: Az emberek kezébe illetve hónuk alá helyeznek 1-1 dossziét.
Jézus: A Katolikus vallás hűen megőrizte tanításomat. Nem reformálta meg a szavaimat. Régen ez így volt. De a II Vatikáni Zsinat óta az Egyház vezetői változtatásokat hoztak. 500 évvel ezelőtt pedig a nagy reformátorok kiszakadtak Egyházamból, és a híveket reformjaikkal elfordították a régi, Katolikus hagyományoktól.
18.
Kép: Keresztekkel mennek a hívők a csíksomlyói pápai találkozóra. Szinte harc, csata folyik azok között, akik a hagyományos Egyházat akarják és azok között, akik inkább a reformáció felé hajlanak.
Jézus: Lesznek olyan gyermekeim, akik szívvel-lélekkel mennek a csíksomlyói pápalátogatásra, mert látni és hallani szeretnék a pápát. De lesznek olyanok, akik kíváncsiságból mennek, hogy hallanak-e majd tőle valami újdonságot, hagyományokba ütköző szavakat. Ezért, meg fog történni, amit a képen mutatok, hogy lesznek heves szóváltások, nézetkülönbségek.
19.
Érzés: Akik gyengébbek lélekben, azokat mind el fogja távolítani az Úr a földi életből a káoszos időszakban, pl a felhőkbe emeli őket az elragadtatás során.
Jézus: Jól gondolod kislányom, azokat a gyermekeimet, akik érzékenyebbek, félősebbek, gyengébbek, elszólítom a büntetés előtt. Vagy úgy, hogy Angyalaimmal elragadtatom őket, vagy egyszerűen a Figyelmeztetés alatt a nagy bűnbánattól sokkot kapnak, és meghalnak. Nekik nincs értelme végig kínlódni a szorongattatásos időt, mert nem lesz erő bennük a feladatok elvégzéséhez.
2019.05.26.
1.
Egy idős nénit látogattam meg engesztelés helyett. Azon gondolkodtam, hogy jól cselekedtem-e.
Jézus: Drága kislányom, Szent Pál a Szeretet Himnuszában megmondta, hogy mindennél fontosabb a szeretet. Az engesztelés azért lényeges cselekedet, mert a közös imának nagyon nagy ereje van. Nemcsak saját lelkedet tökéletesíti. De azért, ha valaki rászorul segítségedre, és te ezt megtagadod az engesztelés miatt, akkor bizony hibát követsz el.
2.
Az interneten, a facebook egyik Katolikus csoportjában az egyik tag olyan írást küldött szét, amely szerint nem jó a Fausztina nővér naplója és az Irgalmasság műve, és Szent II János Pál pápát nevezték eretnek pápának, aki elfogadta ezt a művet. Többen is felszólaltak a mű megvédése érdekében, de mindennek a vége az lett, hogy aki elfogadja, és imádkozza az Irgalmas rózsafüzért, ki lett közösítve a csoportból.
Érzés: A tömegeket könnyen tévútra vezetik a különböző tévhitek, és azok terjesztése.
Hang: Gondolkodni kell.
Jézus: Legszívesebben eltörölném az internetet a szemetek elől. A sok igazság, szép és jó közé a gonosz embereivel belecsempészi a hazugságokat. II János Pál, az Én Szent pápám itt van Velem a Mennyben. Az Irgalmasság műve az egyik legfontosabb az Istenszeretet és felebaráti szeretet tökéletesítésében az emberiség számára. Atyám Fausztina nővért választotta ki erre, és az Én igaz pápám támogatta az Irgalmasság elterjesztését. Ez az eretnekség, amit ott a facebookon olvastál.
3.
Az Európai Parlamenti választásokról volt szó.
Kép: Európa lángol, főleg a nyugati része.
Kép: A magyar miniszterelnök dél-nyugat felé néz. Egyszer lángok, máskor sok ember van a háta mögött, mintha tüntetés lenne.
Jézus: Ha a bevándorlást támogató erők kerekednek felül, Európa kultúrája, Kereszténysége és gazdasági élete összeomlik. A lángoló tűz ezt jelenti. Ennek a veszélye dél-nyugat felől érkezik. Mint tapasztaltátok, a politika ravasz módon képes fellázítani a tömegeket. Ha jól sikerül az EP választás, akkor sem lesz béke és nyugalom országotokban.
4.
Hang: A Szűzanya kérése számodra ez.
Jézus: A Szűzanya azt kéri tőled, hogy a környezetedet készítsd fel a közelgő Nagyfigyelmeztetésre. Ne félj most már beszélni erről azoknak, akik kinyitják a szívüket, és befogadják. Még mindig rengetegen nem tudják, mi vár rájuk.
5.
Fausztina nővér naplójából: Fausztina nővér látomásban látta, hogy egy oltáron helyet kellett, hogy foglaljon. De előtte egy utat kellett, hogy megtegyen az oltárhoz. Az útján sokan dobálták őt mindenfélével. Azt érezte, azokat szerette jobban, kik rákényszerítették, hogy gyorsabban foglalja el a helyét.
Érzés: A szenvedés lerövidíti az időt és az utat a végleges helyünk elfoglalásához.
Jézus: A lelki sebek, amit ellenségeid okoznak, hozzásegítenek téged ahhoz, hogy egyre jobban tökéletesedj, és még közelebb kerülj Szentséges Szívemhez. Ha mindenki kedves, kényeztető lenne veled, sokkal lassabban fejlődnél.
6.
Fausztina nővér naplójából: Fausztina nővért Őrangyala elvitte a purgatóriumba, de őt nem égették a lángok.
Gondolat: A láng mindenkit a saját bűneinek megfelelően éget, a szenvedő lelkek a saját tisztítótüzüket szenvedik el. Fausztina nővér azért nem érzett fájdalmat a tisztítótűzben, mert az életútja még nem tartott ott, ő még a Földi életét élte.
Jézus: A tisztítótűz az Isteni Irgalmasság helye. Atyám ajándékba adta a bűnös emberiségnek. Nélküle szinte mindenki elkárhozna. Ott a lelkek elfogadják a büntetésüket, és tele vannak reménnyel, hogy egyszer majd vége lesz. Az Isteni Igazságosság helye is a tisztítótűz. Ugyanis, sok millió fokozata van, és mindenki a bűneinek megfelelő helyen tartózkodhat. Fausztina nővért nem égethették a lángok, mert még nem halt meg, és így testben nem érzékelt semmit.
7.
Hang: Angyali karban énekelsz.
Jézus: Amikor ott térdelsz az Oltáriszentség előtt, láthatatlanul ott vannak az Angyalok. Imádnak Engem. Leborulva, énekelve. Te is ezt teszed, mikor ott vagy a Szentségimádáson.
8.
Kép: Egy csukott szekrény előtt a padlón három tárgy helyezkedik el egymás mellett. Az első tárgyról nem tudtam megállapítani, hogy mi, a középső egy lángoló szív volt, a harmadik pedig egy fehér kockára hasonlított.
Jézus: A Biblia volt az első tárgy. A szekrény azokat a lelkeket szimbolizálja, akik nem nyílnak ki az Én lángoló Szívem előtt, tanításom előtt, és az erények előtt.
9.
Hang: A lélek működése ebben van.
Jézus: A lélek működése a hit erejében van. Akinek sziklaszilárd a hite, annak a lelke kifogástalanul működik. A világi dolgok távol vannak tőle. Az Ég felé emeli tekintetét. Betartja a Tízparancsolatot. De akinek nincs hite, vagy csak pislákol, azt lehúzzák a bűnök. Nem tud fejlődni, kinyílni. A gonosz könnyen kísértheti.
10.
Kép: Az Ég felé nézek, sötét felhők borítják az Eget, sok a halott körülöttem.
Jézus: A sötétség a Föld mai állapotát jelenti, mert a bűn mindent befeketít. A halottak a megátalkodottak, a lelki halottak, akik nem tudnak, és nem akarnak felkelni a bűnből.
11.
Hang: Félnek tőletek, mint a tűztől.
Jézus: Félnek tőletek engesztelőktől a bűnben és hitetlenségben élő felebarátaitok, mert nem mernek rajtatok keresztül beletekinteni sötét lelkükbe.
12.
Misén:
Kép: Jézussal vagyok egy asztalnál, félig fekvő pozícióban, az asztalon lévő tálba mártjuk a kenyeret.
Érzés: Tele van a szám, de az étel ízét nem éreztem. Mintha bőséges lakomán vettem volna részt.
Jézus: Ti, akik valami hiányában éheztetek, jöjjetek asztalomhoz, és Én jóllakatlak benneteket.
13.
Hang: Én nagyon sok vért veszítettem.
Jézus: Ki szeret jobban annál, mint aki életét adja barátaiért? Én Véremet az utolsó cseppig kiontottam értetek.