Bántalmazott gyermekből gyógyult és gyógyító felnőtt – egy tanúságtétel, mely a legmélyebb sötétségbe is reményt lophat.timgu2.jpg

Anyja egy félreeső helyen, hároméves korában kikötözte kisfiát egy villanypóznához, és örökre elhagyta. Apja annyiszor és úgy megverte a gyermeket, hogy az a halál torkából visszajőve két és fél évig nyomta a kórházi ágyat. Mindezt azok után, hogy új családjánál a kutyaólban volt a helye, koszos, jéghideg vízben kellett fürödnie az udvaron, s olykor a pince sötétjébe és magányába taszították. Gyerekotthon, tévedésből bolondokháza, egy bántalmazó nevelőszülő, majd ideig-óráig béke egy házaspárnál, ahol az apa végre szereti, de aztán szerencsétlenség, javítóintézet, szökés a fővárosba, tizenkét évesen megerőszakolják, hajléktalanság, bűnözés, prostitúció…

Forog velünk a világ – de mi csak olvassuk mindezt. E lista egyetlen tétele is elegendő egy emberi élet végső összeomlásához. Nincsenek kétségeink, hová vezet egy ilyen út. Tim Guénard önéletrajzából kiderül, hogy az ő poklának bugyrain keresztül Lourdes-ig vezetett. Jelenleg a neves kegyhelytől nem messze él feleségével és négy gyermekükkel, méhészkedik, döbbenetes erejű, egyszeri „lélekvándorlásáról” tanúságot tesz ott, ahová csak hívják, és házukba fogadnak olyanokat, akiket nehéz sorsuk egy pontján hozzájuk küld Tim barátja. Isten. Mert ma már így tekint rá. Neki elhisszük. Ez nem olcsó fordulat, nem tiszteletlenség vagy jópofaság, hanem egy hetvenszer hét próbás férfi személyes istentapasztalata szülte.

A számtalan alkalommal megsebzett, megnyomorított gyermeki lélek és test sodródásának töredékeit olvasva újra meg újra belénk hasít: Miért engedi? Miért nem tesz semmit? Miért hallgat? S aztán idővel talán ráébredünk, hogy e kérdések bujkáló alanya nem Isten. Hanem az ember. Akin keresztül – ha eszközül adja magát – még egy olyan életben is fordulat következhet be, amelyre tízből kilencen már keresztet vetnének. Keresztények is.

timgu0.jpgA damaszkuszi úton persze fordulásuk után sem egyenes vonalú, egyenletes mozgással haladnak az emberek: visszaesések, elakadások, megtorpanások szakasztják előrejutásukat. Az indián ősöktől származó, de nem emiatt, hanem a megaláztatások nyomán féktelenül szilajjá vált Tim pályája sem varázsütésre állítódott át. Találkozások szegélyezték, melyek során a végre belé vetett hit, a bizalom, az elfogadás, a türelem kezdte mélyen gyógyítani az addig elvetett, ezerféleképp bántalmazott fiút. Rájuk támaszkodva kaphatott erőre e kiszolgáltatott fiatal legbelsőbb, sérthetetlen valója. S életében rájuk támaszkodva kaphatott erőre az ebben a világban kiszolgáltatott Isten.

E távlatok miatt lelkigyakorlat Tim Guénard "Erősebb a gyűlöletnél" című önéletírása.

Szigeti László
http://szemlelek.blog.hu/2017/02/21/kijarat_a_pokolbol