2020. március 25., szerda

A Vatikán bejelentette a latin misével kapcsolatos változásokat


A Hittani Kongregáció március 25-én két február 22-ei rendeletet publikált a latin misével kapcsolatban.

Az első a “Quo magis”, ami hét új előszót engedélyez, köztük négy az új rítusból származik. A további háromról furcsán azt állítják, hogy "általános használatban volt a liturgikus reform előtt, a reform után pedig engedélyezték használatát a francia és belga egyházmegyékben".

A második rendelet, a “Cum sanctissima” pedig az 1962 után szenté avatott szentek ünneplését engedélyezi.

Valószínű, hogy ezeket a változásokat nem fogják sokan követni. A VaticanNews.va legalább bevallja, hogy "egyre több" katolikus kedveli a tridenti misét.

https://gloria.tv/post/6JryCdE4PJtYAZ67mV69pzCNs


Európai bíboros: A latin a liturgia elengedhetetlen nyelve


A jövő az ortodox vallásé - mondta Willem Jacobus Eijk bíboros a Paix-Liturgique.com lapnak március 24-én.

"Azon vallások, melyek alkalmazkodnak a kultúrához és az időhöz, elveszítik magukat, majd követőiket" - mondta Eijk tapasztalatból.

"Azok a legnépszerűbb plébániák, ahol az identitás erős, a vasárnapi mise pedig ünnepélyes. Itt jelennek meg a családok és a fiatalok".

Eijk bevallotta, hogy a hagyományos latin mise vonzza a fiatal hívőket.

Szerinte a régi liturgiának "szerepe lesz az egyház jövőjében".

"A latin a liturgia elengedhetetlen nyelve, még a hagyományos liturgiában is".

https://gloria.tv/post/x2hjbARvp9P33XWw9Ss88oKms

Égi Édesanyánk üzenete 2020. március 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2020. március 25.
Drága gyermekek! Veletek vagyok ezekben az években, hogy az üdvösség útjára vezesselek benneteket. Térjetek vissza Fiamhoz, térjetek vissza az imához és a böjthöz. Gyermekeim, engedjétek meg, hogy Isten szóljon a szívetekhez, mert a sátán uralkodik és el akarja pusztítani az életeteket és a földet, amelyen jártok. Legyetek bátrak és döntsetek a szentség mellett. Látni fogjátok a megtérést a szívetekben és családjaitokban, meghallgatásra talál az ima, Isten meg fogja hallgatni kiáltásotokat és békét ad nektek. Veletek vagyok és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A püspökök Istent játszanak: Nem gyónhatsz


Az osztrák püspökök nemcsak az összes misét, hanem a gyóntatásokat is felfüggesztették.

Egy március 20-ai nyilatkozatban úgy tesznek, mintha hatalmuk lenne ahhoz, hogy "felmentsék" a hívőket a húsvéti gyónásból.

Minden beütemezett gyóntatást lemondtak. A hívők csak "sürgős esetekben" léphetnek kapcsolatba a papokkal.

A püspökök azt ajánlják a rendszeresen gyónni járóknak, hogy "ideiglenesen függesszék fel ezt a szokásukat".

https://gloria.tv/post/Bo4XcdRCXhBu4j3XD7CDKNEQ4

Koronavírus: A plébános egy megoldást talált a nyílt misére


Francesco Gravino atya vasárnapi misét tartott a nápolyi Jó Egészség Szűzanya templom tetején.

A hívők a környező erkélyekről nézték a misét.

Gravino véletlen találta ki ezt az ötletet - mondta az Ansa.it lapnak. Le akarta tesztelni a megafont a rózsafüzér imához, Ferenc pápa utasításai alapján.

Mivel sokan voltak a környező erkélyeknél, ezért felhasználta az alkalmat arra, hogy Úrangyala imát mondjon.

https://gloria.tv/post/hnJn33dFEBst6MbGUuU9xd42M


Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Közel van a Mennyek Országa

2020. 03. 01, Vasárnap
Láttam az üdvözült lelkeket, akik kezükben tartották a Szentírást. Ezek az áldott lelkek azt mondták felém:
„A Mennyben Istent színről-színre látjuk. Megismertük a maga teljességében az Ő igazságait, titkait, amit földi életünkben folyamatosan kutattunk. Mi most is szüntelenül elmélkedünk, szemlélődünk az Ő lényegén, mert Ő egy olyan misztérium, ami kimeríthetetlen.”

Hallottam, hogy a Szentírást felolvassa valaki oly hangosan, hogy mindenütt hallani lehetett. Az üdvözültek így szóltak: „Isten szava örökké él!”

Láttam, hogy az angyalok folyamatosan énekelnek Isten csodatetteiről és arról, hogy a világban Isten mindig győzedelmeskedik a rossz fölött. Ez a mi szemünk elől el van rejtve. Ám az angyalok tökéletesen látják, hogy Isten mikor és hol aratja le győzelmét (ez jelentheti pl. egy bűnös megtérését, vagy azt, hogy valaki életét adta felebarátjáért, egy újszülött csecsemő születését, egy vértanú halálát stb.). Számomra ez hatalmas reményt adott, hiszen a világban a Sátán uralkodik, és mindenütt káosz van a bűn miatt.
Megkérdeztem a drága Jézust arról, hogy mi a célja azzal, hogy oly sokszor megmutatja a Mennyországot. Ő így felelt:
„Leányom, közel van a Mennyek Országa. Keskeny és göröngyös út vezet Atyám Országába, és igen kevesen tartanak ki mindvégig az Én követésemben. Akik kitartottak, azokból boldogok és szentek lettek. Vannak olyan szentek is, akikről semmit nem tudtok. Minden ember földi élete egy zarándokút. Azt akarom, hogy az Én gyermekeim tanuljanak Tőlem és a szentektől. Akinek célja az üdvösség elérése, annak el kell sajátítania a szentté válás útját. Én vagyok a Szentek Szentje, és egyedül Én tehetek szentté bárkit a kegyelmem erejével.”

Mária Magdolna

 

Néri Szent Fülöp

2020. 03. 02, Hétfő
Álmomban egy régi templomban jártam, ahol egy szentéletű pappal találkoztam. Felismertem ezt a személyt, aki nem volt más, mint Néri Szent Fülöp. Egyszerű, fehér ruhában volt és folyamatosan mosolygott, humora pedig kedves volt. Gyerekek voltak mindig körülötte. Fülöp atya megkért engem, hogy legyek mellette és segítsek neki. Miután megtettem, amire kért, látta rajtam, hogy szeretnék vele valamit megosztani. Sírtam a bűneim fölött, mert méltatlannak éreztem magamat Jézus kegyelmeihez. Fülöp atya végül azt válaszolta nekem:
„Leányom, igen mély alázat van benned. Valóban nem vagyunk méltók Isten kegyelmeire, Ő mégis végtelenül szeret minket.”

Mária Magdolna
Jézus válasza a kézbe áldozásról

2020. 03. 08, Vasárnap
A Magyar Katolikus Püspöki Kar kiadott egy hivatalos rendelkezést a koronavírus miatt. Az egyik mondat különösen fontos:
„Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét...”
Szívem mélyén megkérdeztem Jézustól, hogy hogyan tekintsünk e rendelkezésre és mit tegyünk ebben a helyzetben. Ő így válaszolt:
„Gyermekeim, nemrég azt mondtam nektek: Egyházam számára fájdalmas időszak következik. Íme, a szemetek láttára beteljesedett ez a prófécia. Látom szívetek fájdalmát és hallom aggodalommal teli imáitokat, kiáltásaitokat. Sokan kérdezitek Tőlem, hogy most mi a helyes cselekvés: az engedelmesség vagy az engedetlenség.
Gyermekeim, bármennyire fáj a szívetek, tegyétek fel magatokban a kérdést: azt akarjátok, hogy a lelketek az Eucharisztia által táplálékhoz jusson vagy megvonjátok önmagatoktól az üdvösség forrását? Elsősorban azért adjatok hálát, hogy még köztetek vagyok. Szentséges Szívem vérzik a változtatások miatt, de a legnagyobb fájdalmam az, hogy sokan nem hisznek a szentelmények erejében és az Én valóságos jelenlétemben az Oltáriszentségben. Bizony mondom nektek, hogy aki tiszta hittel, lélekkel, bűnbánattal magához veszi Szent Testemet – még ha koronavírus is lenne köztetek –, Én meg tudlak gyógyítani benneteket. Lesznek templomok, ahol még lehet nyelvre áldozni. Más helyeken azonban kötelezően bevezetik a kézbe áldozást. Elsősorban a városokban lévő templomok lesznek kitéve e szigorú rendelkezésnek, aztán pedig a vidéki templomok következnek. Keressétek azokat a helyeket, ahol még van lehetőség nyelvre áldozni. Ha a közvetlen környezetetekben nem találtok megoldást, akkor a végső megoldás nem más, mint az engedelmesség. Szentelt vizet tartsatok magatoknál egy kis üvegben, ami elfér akár a zsebetekben is. Így meghinthetitek magatokat, mielőtt beléptek a templomba.
Gyermekeim, amikor kézbe fogtok áldozni, Én tudom, hogy ezt külső kényszer hatására teszitek. Mindenképpen táplálni akarom a lelketeket, hogy éljetek. Különbséget teszek a szándék és a cselekvés között. Irántam való szeretetből legyetek engedelmesek! A lázadás nem vezet eredményre. Ne vonjátok meg önmagatoktól a legnagyobb Jót, Engem! Legyen szívetek szándéka tiszta, engedelmes és alázatos!”

Mária Magdolna


Én vagyok az élők és holtak bírája

2020. 03. 09, Hétfő
Jézus: „Gyermekeim, amikor kézbe áldoztok, akkor ne tekintsétek bűnnek ezt a cselekedetet. A II. Vatikáni zsinat számtalan változást jelentett Egyházam számára, pl. a térdeplőket elvették. Ennek ellenére Én, a ti Uratok még mindig köztetek maradtam, mert az üdvösségeteket akarom. Sokan vádoljátok felszentelt fiaimat hitetlenségükért, mégis nincs jogotok fölöttük ítélkezni. Én vagyok az élők és a holtak bírája, ezért az ítélet joga is egyedül Engem illet.
Gyermekeim, legyetek óvatosak, mert Barabás lelkülete még mindig jelen a világban! Ő a békét lázadás és harc útján akarta elérni. Örüljetek, hogy még templomaitok nyitva vannak és egyáltalán magatokhoz vehettek Engem. Adjatok hálát azokért a papokért, akik továbbra is áldoztatnak nyelvre! A rossz sokasága között lássátok meg a jót is, ami az Én gondviselésem jele. Én alázattal elviselem Egyházam rendelkezéseit, kivétel a bűnt. A felelősség súlya nem a ti vállatokra nehezedik, hanem azokéra, akik megírták a rendelkezést. Imádkozzatok, hogy az Eucharisztia iránti tisztelet növekedjen! Imádkozzatok azokért, akik Szent Testemet nem különböztetik meg a kenyértől! Az ő lelkük nagyobb veszélyben van, mint azoknak, akik tiszta hittel és lélekkel fogadnak Engem a szívükbe.”

Mária Magdolna

Az Antikrisztus hatalom iránti vágya csillapíthatatlan

2020. 03. 16, Hétfő
Jézus:
„Gyermekeim, eljön az idő, amikor korlátozott módon fogtok tudni élelemhez jutni, vagy csak szigorú feltételek mellett. A világot előkészítik a fenevad bélyegére, mert az Antikrisztus úgy léphet színre, ha az emberiség az ő bélyegét viseli (homlokukban vagy jobb kezükben). Ő csak úgy kezdheti el az uralkodását, ha a népét már időben térdre kényszerítette. Senkivel sem fognak kivételezni, mert írva van:
Megteszi, hogy minden kicsiny és nagy, gazdag és szegény, szabad és szolga bélyeget viseljen a jobb kezén vagy a homlokán; és senki se vásárolhasson vagy adhasson el, ha nem viseli a vadállat bélyegét: a nevét, vagy a nevének számát. Ez a bölcsesség. Akinek van értelme, számítsa ki a vadállat számát; mert ember száma az, és a száma hatszázhatvanhat (Jel 13, 16-18).”
A mostani állapot fokozatosan fog kiszélesedni. Az Antikrisztus fogát csikorgatva akar színre lépni, mert a hatalom iránti vágya csillapíthatatlan. Az emberiség lassan készen áll az ő személyének befogadására. Az emberek a biztonságuk érdekében önként meg fognak hajolni az új rendszer, az új világvallás előtt, hogy általa életüket megmentsék. Mielőtt ő megmutatkozik nyilvánosan, Én közbe fogok lépni a Nagy Figyelmeztetés által, amely a zűrzavar csúcspontján következik be. Közeledtek ehhez a világeseményhez, amely rövid időre feltartóztatja az Antikrisztust. A Nagy Figyelmeztetés célja az emberiség megtérése és a Sátán uralmának lerövidítése. Imádkozzatok és figyeljétek a jeleket! A próféciák a szemetek láttára teljesednek be.”

A templomok bezárása

2020. 03. 17, Kedd
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újabb rendelkezéseket hozott, melyből az egyik fontos mondatot szeretném kiemelni:
„A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.
Jézus válasza:
„Gyermekeim, templomaitokat bezárják mindenhol, és így nem fogtok tudni szentségekhez járulni úgy, mint eddig. Az egész Mennyország sír, mert Én el leszek zárva tőletek. Akármennyire fáj a szívetek, ne ítéljétek el papjaitokat és püspökeiteket! Ne csodálkozzatok, hogy ezek megtörténnek, hiszen Róma elvesztette hitét! Róma állapota kihat az egész Egyházra, ami elkerülhetetlen számotokra is.
Gyermekeim, nem tehettek mást, minthogy otthon imádkoztok, követitek a Szentmiséket élő adásban, rádióban és mély bűnbánatot gyakoroltok. Most kell igazán lelketek tisztaságára vigyáznotok. Végezzetek lelki áldozást otthonaitokban oly méltóképpen, mintha Szentmisén vennétek részt. Határozatlan ideig fog tartani ez az állapot, de ti legyetek türelmesek és kitartóak! Egy pillanatra se gondoljátok azt, hogy Én nem vagyok veletek, sőt most még közelebb leszek Hozzátok, mert vágyaitokat fokozni fogom az Irántam való szeretetre. Ezt az időt tekintsétek kegyelemnek is, mert most fogjátok igazán átérezni, hogy milyen nagy ajándék a Szentgyónás és Szentáldozás szentsége. A lélek él, és vágya nem szűnik meg az üdvösség tápláléka iránt. Ezt a kegyelmet azok kapják meg, akik napi rendszerességgel áldoztak. Imádkozzatok a hit és remény ajándékáért, mert a Sátán ezt fogja igazán támadni bennetek! El akarja hitetni majd veletek, hogy Én magatokra hagytalak titeket! El akarja venni minden reményeteket, hogy kétségbeessetek! A Sátánt dühíti, amikor az Eucharisztia kerül a középpontba. Minden terve ellenére tudja, hogy Én sok lelket Magamhoz vonzhatok.
Gyermekeim, semmiképpen se vádoljátok Egyházamat, mert nem látjátok, hogy milyen szellemi harc zajlik körülötte. Minden évszázadban voltak világjárványok, és a Sátán mégsem tudta teljesen megakadályozni, hogy Én köztetek legyek. Bízzatok az Én mindenhatóságomban, gondviselésemben és szeretetemben! A legrosszabb helyzetből a legnagyobb jó is keletkezhet. Ne féljetek, csak higgyetek!”
Mária Magdolna

Egyházam fennáll a világjárvány ellenére is

2020. 03. 19, Csütörtök
Jézus:
„Drága gyermekeim, most ebben a fájdalmas időszakban gondoljatok arra, hogy ez kegyelmi időt is jelent számotokra. Lehetőséget kaptok arra, hogy elcsendesedjetek és átgondoljátok az életeteket. Tartsatok mély bűnbánatot, és elmélkedjetek mulasztásaitokon! A Nagy Figyelmeztetés napja egyre közeledik, és a legnagyobb szívfájdalmatokat a mulasztások fogják okozni. Egyházam a rendelkezéseket egyetemessé tette határozatlan időre. A járványt csak hittel, imával és böjttel lehet megállítani.
Gyermekeim, a Sátán angyalaival együtt vígan örvendezik, mert gonosz terveik hamarabb megvalósultak, mint gondolták volna. Ám nem tudják, hogy Én bölcsességemben még ebből a helyzetből is a legnagyobb jót hozom ki. Adjatok hálát, mert most a családok jobban össze fognak kovácsolódni a járvány miatt! Adjatok hálát, mert több időtök lesz megállni és eltöprengeni önmagatokon! Imádkozzatok a bűnösökért, hogy megtérjenek! Akik nem hittek a próféciákban, most lehetséges, hogy hinni fognak. Ez az időszak arra fog tanítani titeket, hogy felismerjétek az élet igazi értékeit, és mélyebb hittel keressetek Engem a szívetekben, mert Én továbbra is ott élek bennetek, amíg nem követtek el súlyos bűnt.
Gyermekeim, angyalaim őrködnek az Eucharisztia mellett. Ők is sírnak, de tudják, hogy az Én gyermekeim a megpróbáltatások ellenére is kitartanak Mellettem. Lesznek, akik távolabb kerülnek Tőlem, mert gyenge a hitük. Mások jobban fognak ragaszkodni Hozzám, mint eddig valaha. Örüljetek, mert az áldozat még nem szűnt meg, hiszen papjaim a maguk csendjében mindennap szentmisét mutatnak be Nekem! Amikor lelki áldozást végeztek, angyalaim misztikusan elviszik hozzátok az Én Szent Testemet, amely üdvösségetek eledele. Hittel fogadjatok Engem, és akkor Én kegyelmemmel betöltelek titeket. Bizony mondom nektek, az Én szeretetem most is töretlen Egyházam iránt, melynek ti is tagjai vagytok. Egyedül a bűn utálatos a szememben, mert megsebez Engem, aki Magam vagyok a szeretet. Én, mint Örök Bíró számon fogom kérni a bűnösöket, mert az ítélet nem fog elmaradni fölöttük sem a Földön, sem pedig a túlvilágon. A pásztor és a nyáj most el van fizikailag választva egymástól. Ez most olyan próbatétel, amilyet az emberiség már átélt a nagy járványok idején (pestis, kolera, spanyolnátha). Egyházam mégis fennállt és ez adjon nektek hatalmas reményt!”

Mária Magdolna

Az emberiségnek Fiam igazságosságának kapuján kell most áthaladnia

2020. 03. 21, Szombat
Láttam, hogy a Szűzanya lábai előtt Magyarország térképe volt elhelyezve, melyet magyar szentjeink imádságos lélekkel körbe térdeltek. A szentek imáival egyesült minden magyar ember imája is, és ennek hatására egy különleges, tűzből álló védőpajzs vette kerül hazánkat. Magyarország őrangyala megjelent mellettem, és így szólt:
„Magyarországot szentjeitek szeretetének védőpajzsa veszi körül, akik szüntelen imádkoznak a Boldogasszony oldalán Jézus szent színe előtt. Ez a védőpajzs megtartja a kegyelemben hazátokat, de ez nem jelenti azt, hogy ti nem részesültök azokban a megpróbáltatásokban, mint a világ más országai.”
Láttam, hogy a mi Urunk, Jézus egy kardot tartott a jobb kezében, melyet Magyarország fölé helyezett. A Szentlélek ezt sugallta nekem:
„Jézus Krisztus, a második isteni személy igazságos kardjának súlyát helyezi Magyarországra.”

Ekkor a Szűzanya szeretett Fia mellé állt, és közbenjárt a magyarokért. Mennyei Édesanyám e látomás után ezt üzente:
„Gyermekeim, Magyarországnak tisztulnia kell. Láthatjátok, hogy a tisztulás folyamata immár elkezdődött. Egy pillanatra se gondoljátok azt, hogy minden imátok, áldozatotok (pl. Szent Korona előtti imádság, közösségben végzett ima, engesztelés), amit eddig vállaltatok, kárba veszett. Ellenkezőleg, szeretett Fiam figyelembe veszi és a magyar nép javára fordítja. A koronavírus hazátokban is lassan elterjedt. A járványt ti sem kerülhettétek volna el. Az emberiségnek most Fiam igazságosságának kapuján kell áthaladnia. Akik esedezve kérték Fiam irgalmát, nem lesz mitől félniük - még ebben a helyzetben sem-, ha továbbra is őszinte, mély bűnbánatot tartanak otthonuk csendjében és elkerülik a halálos bűnt. Elérkezett az ideje annak, hogy magyar népem Isten felé forduljon. Adjatok hálát, hogy kormányotok törekszik arra, hogy ebben a válságos helyzetben is a magyar nép javát szolgálja! A vírus most nagyobb megpróbáltatást jelent számotokra, mint a határaitok védelme.

Gyermekeim, a magyar Egyház döntését alázattal fogadjátok el, még akkor is, ha könnyes szemmel gondoltok a szentmisére. Fiam áldozata örök, így eltörölhetetlen. Ti most nem vehettek részt nyilvános szentmisén (csak virtuálisan), de lélekben ott lehettek Fiam oltára előtt, miképpen a tisztítótűzben szenvedő lelkek is. Isten előtt nincs lehetetlen. Otthonaitok csendjében alakítsatok ki egy szentélyt, ahova méltóképpen meghívhatjátok Fiamat.

Gyermekeim, a mostani időszak a Nagy Figyelmeztetésre készít fel benneteket. Ha körülnéztek, láthatjátok, hogy ez az állapot fog bekövetkezni a Szentlélek eljövetele után (csak sokkal nagyobb változásokkal). Jól használjátok fel az időtöket, és ne tékozoljátok el! Fiam földi Egyháza is időt kapott az elcsendesedésre, tisztulásra. Ti továbbra is Fiam testének tagjai vagytok. A szíveteket (ha Jézus a szívetek királya) nem választhatják el Jézustól, aki összeköt titeket Mennyei Atyátokkal. Én, a ti Édesanyátok veletek vagyok és imáitokat, kéréseiteket továbbítom szeretett Fiamhoz. Édesanyaként látom mennyire féltitek családtagjaitokat a vírus veszélye miatt. Akiknek menniük kell, azokat el kell engednetek. Mások még időt kapnak a megtérésre. Isten dönt minden ember élete fölött. Ne féljetek, mert édesanyai oltalmam veletek van.”
Mária Magdolna


Lelki áldozás

2020. 03. 25, Szerda
Irgalmasság órájában (15:00-16:00)

A rózsafüzér imádkozása alatt őrangyalom lélekben elvitt egy templomba. A tabernákulum két oldalán szeráf angyalok álltak, akik őrizték az Eucharisztiát. Láttam, hogy a tabernákulum, ajtaja kinyílt és a Szentostyák fényben ragyogtak. Az Úr Jézus megjelent és így szólt:
„Gyermekeim, ez az óra a halálomra emlékeztet titeket. Ebben az órában irgalmam és kegyelmem átölel minden embert, aki méltó tisztelettel, hódolattal és imával Felém fordul. Azt akarom, hogy ez az óra legyen a bűnbánattartás és a lelki áldozás ideje is. Most a koronavírus miatt nem gyűlhettek össze közösségben, de lelki értelemben újra együtt imádkozhattok és együtt járulhattok lelki áldozáshoz, ami misztikusan össze fog kötni Velem titeket. Természetesen mindenkinek szabad akarata van, és választhat más időpontot is pl. amikor élőben közvetítik a Szentmisét a tévében, rádióban vagy az interneten.

Gyermekeim, az irgalmasság órája nemcsak a haldoklók órája, hanem a ti órátok is. Ha együtt imádkoztok egy időpontban, akkor kegyelmem különösen megerősít titeket a rátok váró nehéz időszakban, amely nem múlik el egyhamar. Olaszország élő példa arra, hogy a koronavírus milyen következményekkel jár. Magyarország is kiveszi a részét a világválságból és az abból fakadó megpróbáltatásokból. Ebben az órában egységre hívlak titeket, mert csak közös erővel, imával kerülhettek ki győztesen a próbatételekből. Imádkozzatok arra a szándékra, hogy ez a megpróbáltatás a magyar nép lelki-testi megújulására szolgáljon! Vannak gyermekeim, akik nem tudják, hogy miképpen járuljanak lelki áldozáshoz, amely Nekem is kedves. Azt kérem minden gyermekemtől, hogy a lelki áldozás előtt indítsa fel önmagában a bűnbánatot lelkiismeretvizsgálattal együtt, melyben segítséget jelent ez az ima:

„Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.” (Szentmise elején szoktuk imádkozni)
Amikor ezt elmondtátok, akkor mondjátok el mellé a Kyrie-t és a kafarnaumi százados szavait:

„Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.”
Miután mély bűnbánatot tartottatok, Én misztikusan megáldoztatlak titeket, ha hittel fogadtok Engem. A lelki áldozás nem helyettesíti a valóságos Szentáldozást, ám kegyelmem kimeríthetetlen és Előttem nincs lehetetlen. Megadom nektek a kegyelmet, hogy a hit, remény és szeretet erényében növekedjetek. Szentséges Szívemből pedig kiemelek egy égő lángot, melyet a szívetekbe helyezek azzal a céllal, hogy szüntelen vágyakozzatok Utánam. Azt a szent vágyakozást adom nektek, melyben a szentek is részesültek. Ők egész életükben Velem akartak lenniAz egyesülés pillanata pedig fokozta bennük az Irántam való szeretetet. A szentek életében is előfordult, hogy nem tudták mindennap magukhoz venni Szent Testemet, de mégis kitartottak Mellettem és az ördög megszégyenülten távozott."
Aki szeretne más imát, imádkozhatja a lelki áldozás azon imáit is, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánl mindenkinek:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat Veled.
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen.


Vagy:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.
Mária Magdolna............
2020. március 22., vasárnap

Történelmi pillanat: Az Egyesült Államok a Novus Ordo 50. évfordulóját azzal ünnepli, hogy felfüggeszti az ÖSSZES MISÉT


A március 22-ei vasárnap egy történelmi pillanat az Egyesült Államokban, mivel az országban sehol se lehet misét tartani.

Az utolsó egyházmegyék Kentucky, Minnesota, Oklahoma és Texas államokban először ellenkeztek, ám csütörtökön beadták a derekukat.

Március 22 az 50. évfordulója annak, hogy a Novus Ordo misét kirótták az Egyesült Államokra és eltörölték a latin rítust, melyet az apostolokig lehet visszavezetni.

A lenti videó bemutatja az idővonalat, ahogy március 16. és 19. között felfüggesztették az összes nyílt misét az Egyesült Államokban.

https://gloria.tv/post/BUcLARXqvhou2AExP1mpGNMiC

2020. március 21., szombat

A spanyol püspök kiáll az igazért: Nem kell felfüggeszteni a miséket


Alcalá de Henares püspöke, a 72 éves Juan Antonio Reig Pla NEM függesztette fel a nyílt miséket egyházmegyéjében: "A mise a földi menny, nélküle pedig elvesztjük lelkünket" - mondta Reig a LaNuovaBq.it lapnak március 20-án.

"Nem kell megtagadni a mennyei kenyeret azoktól, akik el tudnak menni a misére és Istenre vágynak".

Reiget nem erőltette a kormány, hogy megállítsa a nyílt miséket, pedig Spanyolországban komoly korlátozásokat vezettek be. A liturgiákat úgy kell tartani, hogy mindenki megfelelő távolságra helyezkedik el egymástól, valamint fertőtleníteni kell a padlót és a padokat.

Reig szerint a koronavírus a "globalizmus és a technokratikus társadalom" felé visz minket.

Az egyháznak most kell "visszatérni az emberi megváltás kérdésére".

https://gloria.tv/post/f9AQdn9vnGuT1jVjAzX1c1MHw

Mester, az a helyzet, hogy mostantól nem fogjuk az utolsó vacsorát, az utunkat tápláló Eucharisztiát, közösségeinkben együtt ünnepelni.


LELKI ÁLDOZÁS
Édes Jézus! Tiszta szívemből hiszem, hogy valóságosan jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban imádlak és szeretlek. Égő vággyal vágyakozom utánad, de mivel most nem tudok áldozni, gyere legalább lelkileg szívembe. Egyesülök Veled, mintha valóságosan magamhoz vettelek volna. Egészen Neked ajánlom, szentelem magam. Ne engedd, hogy valaha is elszakadjak Tőled! Amen.
Mester, az a helyzet,
hogy mostantól nem fogjuk az utolsó vacsorát, az utunkat tápláló Eucharisztiát,
közösségeinkben együtt ünnepelni.
Nem tudjuk mennyi ideig fog ez tartani.
Elveszettek, zavarodottak, megdöbbentek és gondterheltek vagyunk.
De felelősséget vállalva kitartunk annál, amit kérnek tőlünk,
hogy megállítsuk a fertőzést,
és megóvjuk a leggyengébbeket, úgy ahogyan Te tanítottál minket.
Add, hogy ez a böjt,
mely minden más böjtnél nehezebb,
belső megtéréshez vezessen minket,
és segítsen felidézni a vértanuk hitét,
a szerelmesek tüzét!
Add, hogy ez a böjt az üldözött közösségekkel egyesítsen minket,
akik pap hiányában nem tudnak szentmisét bemutatni.
Add, hogy megnyissa lelkünket és szívünket,
és felismerjük, az ajándék, ami a kezünkben van,
olyan, mint egy kimeríthetetlen forrás,
s mi túl sokszor vesszük magunkhoz vétkes közömbösséggel.
Add, hogy ez a böjti idő
vággyá legyen bennünk,
újralobbanó lánggá,
mely Húsvétra várakozik.
Köszönjük, Urunk
ezt a váratlan
és kihívásokkal teli jelet.
Te formálj bennünket!
Paolo Curtaz
(Fordította: Paál Judit RSCJ)
http://szentszivtarsasag.hu/cikkeink/mester-az-a-helyzet/?fbclid=IwAR3NwbqGJNyyDj7j-UnSKVqpewvJhaV7tEyUHS5mutYdFekHmHiPKuqFb0I

2020. március 20., péntek

Abszurd: A Vatikán engedélyezi az általános "bűnbocsánatot" a koronavírus pánik miatt


A vatikáni büntetés-végrehajtási őrnagy, Mauro Piacenza bíboros március 20-án törvénybe hozta a koronavírus pánik miatt azt, hogy a püspökök általános "bűnbocsánatot" adhatnak gyóntatás helyett.

Piacenza tudja, hogy az általános "bűnbocsánat" akkor engedélyezett, ha az "azonnali halál vagy szükséglet" helyzete áll fenn (kánonjog, 961).

Szerinte az "azonnali szükséglet" áll fenn az olyan helyeken, ahol a vírus leginkább terjed.

Azonban az általános "bűnbocsánat" nem tartozik a szentségek közé, ez csak egy segítségkérés, amit lecserélhet bármilyen belső bánat érzése. A bűnöket később kell bevallani (kánonjog, 962). Továbbá nincs hely, ahol ezeket az általános "bűnbocsánatokat" oszthatják, hiszen a templomok be vannak zárva.

https://gloria.tv/post/DnzK8SG1HNVc1ujqpPTbcAFoX

Schneider püspök: A szabadság korlátozása egy globálisan megtervezett terv


Az új "koronavírus járvány" univerzális "dogmája", ami magába foglalja a "földi pánikot" több millió katolikust foszt meg a misétől a "szabad" nyugatban - írta Athanasius Schneider püspök a OnePeterFive.com lapon március 19-én.

Ezek a szabályok megtagadják az alapvető emberi jogokat, és szinte úgy tűnik, mintha ez egy "globálisan megtervezett precíz terv" lenne.

Schneider szerint az emberiség a "higiénia diktatúra" rabja lett, ahol betiltják a nyílt imádatot.

Példának a német kormány tiltását hozta fel, ami betiltotta az összes nyílt vallásos összejövetelt, ami szerinte "még a harmadik birodalom alatt is elképzelhetetlen lett volna".

Schneider érzi, hogy az egyházat egyre jobban próbálják lenyomni a föld alá.

https://gloria.tv/post/FwhLVYBaLi6j1Leaa34VZJthq


Ez a “kiszabadított” vírus csupán eszköz a gazdaság teljes bedöntésére, összeomlására, illetve annak felgyorsítására. A pénzügyi válság fog igazán fájni, szinte mindenkit érinteni. Akkor jön majd az igazi pánik, félelem, teljes elkeseredettség, kilátástalanság, nyomor, éhezés… Az emberiség belépett az újkori történelmének utolsó évtizedébe. A válság leküzdésére majd feláll egy világkormány egységes pénznem bevezetésével, mely egyben totális kontrollal, ellenőrzéssel is jár. Közös valuta lesz, a készpénzt eltörlik. Hamis béke és “jólét” veszi kezdetét pár évig. Az embereket megbélyegzik, mint a barmokat, kutyákat. Aki nem “hódol” be, azt törvényen kívülinek (rendszer ellenesnek) nyilvánítják. Előbb ellehetetlenítik, térdre kényszerítik, ha ez sem jár eredménnyel, megölik. A hamis rövid békeidőt követően elszabadul a pokol. Kiírtják az emberiség csaknem kétharmadát. Vér-tűz-halál-háború, nyomorúság mindenfelé.

A püspökök engedélyezik a gyóntatás nélküli "bűnbocsánatot"


"Az embereket általánosságban lehet részesíteni bűnbocsánatban" - döntötték el a magyar püspökök a koronavírus pánikra hivatkozva.

Azonban nem érteni, ez hogy történt, hiszen az összes nyílt liturgia és templom zárva van.

Az egyszeri "általános bűnbocsánat" egyenlő a "gyóntatás nélküli gyónással".

Továbbá az általános "bűnbocsánat" csak egy ima, ami megbocsátást kér az olyan bűnökért, mint pl. a belső bánat érzése.

Az általános "bűnbocsánat" nem bocsátja meg az olyan bűnöket, melyekért később gyónni kell (kánonjog, 962).

https://gloria.tv/post/4k48T7bHpwGfAKqLZyZrQA9dC

Ez egy nagyon szép üzenet, a Szűzanya velünk imádkozott március 19- én

Szűz Mária : Magasztalja Lelkem az Urat és ujjongjon örömében , mert nagyot tett Velem az Úr , az Én Megváltóm! Gyermekeim, milyen öröm volt számomra látni titeket, folyamatos imában, Rózsafűzérrel s kezetekben, bizalommal engesztelve Istent. Az Én Szeplőtelen Szívem már Győzőtt. Áldott Gyermekeim, Jézusotok mindannyiotokat már nagyon vár , hogy magához ölelhessen. Mint Noé idejében , a történelem megismétli önmagát . Az emberiség elmerült a bűn mélységében eszetlenül . Ez a nemzedék rosszabb mint Szodoma és Gomora népe . Isten nézi az embert nagy részvéttel ,hogy hogyan cselekszik önmaga ellen. Kérem hogy térjetek meg emberek, ne tétlenkedjetek mert a vihar már úton van hogy lezúduljon a Földre és nagy fájdalmat fog okozni nektek. Hit nélküli emberiség , kezdjetek el kérni Jézust , hogy segítsen vissza találni hozza , még ha bűnösök vagytok is, akkor is térdeljetek elé és kérjetek bocsánatát . “ Jó Atyám , Szent Istenem, könyörülj a Te népeden ! Adj nekik békét és vigasztalást. Ma sok lelek tért vissza Hozzád, eléd térdelt és bocsánatodért esedezik, bízva abban hogy vissza fogadod oltárodhoz, hogy megtalál Téged és Veled lesz” Ez az Evangéliumi rész most teljesedik be...tűzzel és Szentlélekkel lesztek megkeresztelve”
Íme Atyám, néped magasztal és örvendezve várja a te nagy jóságodat. Az ember tökéletlenségeben gyenge, a Sátánnak sikerül elcsábítania hazugságaival , de ma, sokan ezen gyermekeid közül megtértek és bocsánatot kértek bűneikért. Mentsd meg Uram népedet, mentsd meg ezeket az embereket akik ma segítségedet kérik . Segíts nekik Uram, mosd le bűneiket és tisztítsd meg Szentlelkeddel. Hozzad menekülnek , Istenünkhöz, a betegség sújtja ezt a nemzedéket , sokan már megtört szívvel és folyamatosan imában élnek , mert Te nem hagytad el őket , megmentetted a haláltól . Tekints gyermekeidre akik ma téged kérnek , hozzád könyörögnek , hogy mentsd meg a vírus poklától. Állítsd meg ezt a szakadást amit s Sátán okoz, szabadítsd meg Uram gyermekeidet ettől a betegségtől . Szeretettel és alázatosan jövök hozzád az Én népemnek, melyet reám bíztál te magad, íme elhoztam őket és bemutatom Neked őket , újra . Élni akarnak és Benned jó Atyám, az örök élet forrása . Ma ok elismernek téged Istenüknek és kijelentenek megmentőjüknek , szerető teremtőjüknek. A Te dicsőséged végtelen és a Te irgalmad is végtelen , állítsd meg ezt a pokoli vírust, mentsd meg népedet Uram. Most kézen fogom gyermekeimet és kérem , hogy áld meg őket , védelmezd őket , előtted könyörögnek igaz Isten és igaz ember. Gyertek gyermekeim, jöjjetek minden nap, minél többen mellem, mert Én Jézus Édesanya vagyok és a ti Édesanyátok , hogy szentté és tisztává tehesselek Isten szemében . A Tied Atyám, végtelen szerető és alázatos szolgád Mária Társmegváltó.


Messages de la Vierge Marie dans le monde entier

Fra Marinko Šakota atya üzenete Međugorje barátaihoz

Međugorje, 2020. március 19-én,
Szent József ünnepén

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Međugorje barátai! Kedves testvéreim szerte a világban, akik azon lelkiség által kapcsolódtok Međugorjéhoz, amelyet a mi Égi Édesanyánk Mária, a Béke Királynője hozott el ide számunkra, szívből köszöntelek benneteket és néhány szót szeretnék szólni hozzátok.

Ma, Szent József ünnepén, ebben a helyzetben, egy üzenetet kaptunk mindnyájan, ez pedig Szent József és Mária életének üzenete. Azt kérdezzük, milyen helyzetben van József? Nagyon nehéz helyzetben! Eljegyezte Máriát, Mária pedig gyermeket vár. Jól tudja, hogy nem az ő gyermekét hordozza Mária. Milyen nehéz helyzet! Mit kell tenni? Hogyan viszonyuljon a helyzethez? József nagy bajban van, de ő igaz ember, nem marad meg csak a saját terveinél, a saját gondolatainál, a saját vágyainál. Nem gondolja azt, hogy csak az a helyes, amit ő gondol, ahogyan ő látja a dolgokat, hanem nyitott. Nyitott Isten terveire, Isten látásmódjára. És amikor az angyal azt mondja neki: „József, ne félj! Ne félj magadhoz venni Máriát!”, akkor József ezt elhiszi. József hisz az angyalnak és feleségül veszi Máriát.

Kedves barátaim, nagyon fontos szavak ezek ma mindnyájunk számára: Ne félj! Ezeket a szavakat mondja Gábor angyal Máriának is: „Ne félj!” „Mária ne félj! Az Úr veled van!”

Ezeket a szavakat mondja az angyal Józsefnek is: „József, ne félj!”

Ezeket a szavakat mondja ma az Úr mindnyájunknak: Ne féljetek!

Természetes, hogy létezik a félelem, amely jogos is, vigyáznunk kell, óvatosnak, fegyelmezettnek kell lennünk. Ügyelnünk kell a higiéniára, mert helyes és nagyon fontos. Nem szorongva, nem félelemben, hanem hitben! Abban a hitben, hogy az Úr velünk van, hogy mindannyian az Úréi vagyunk és minden jó lesz. És ez a helyzet számunkra egy nagy lehetőség. Tekinthetünk rá tragikusan, olyan valamire, ami tragédia, és bizonyos értelemben az is, nehéz helyzet, de lehetőség, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz. Alkalom arra, hogy visszatérjünk Istenhez, visszatérjünk az imádsághoz, a családhoz, az igaz értékekhez.

Amikor minden jó, akkor mi elfelejtjük az Istent. Amikor minden jó, akkor mi a kényelmet keressük, a szórakozást, hogy anyagi értelemben jó legyen számunkra és elfelejtjük azt az egy szükségest, azt az egyetlen fontosat, amit Jézus mond Mártának. Hát, itt van most ez a pillanat!
Valójában ebben az időben mi csak egyet kérdezünk, keressünk. Ma csak egyetlen dolog fontos számunkra, hogy túléljük ezt az időszakot. Mi keresztények, azonban nem csak így tekintünk az egy fontosra, hanem Krisztussal szeretnénk élni, most és az örökkévalóságban! Most Krisztussal élni!

Kedves barátaim ez egy lehetőség a rózsafüzér imára, hogy kezünkbe vegyük a rózsafüzért. A Szűzanya arra tanít bennünket, hogy a rózsafüzérben erő van! Rózsafüzért a kezekbe! Olvassuk Isten szavát, böjtöljünk, menjünk fel a Križevacra, a Jelenések hegyére, illetve a saját lakhelyünkön találjunk módot arra, hogy térdelve, egyénileg is és a családban is imádkozzunk. Tárd ki kezedet, nyisd meg szívedet az Úrnak. Kérd meg Őt, hogy erősítse meg a hitedet, erősítse meg a Benne való bizalmadat, erősítse meg a reményedet, erősítse meg a szeretetedet. Kérd Őt, hogy szívedben Isten szeretete uralkodjon. Kérd Őt, nyissa meg szívedet, hogy megismerd az Ő szeretetét, hogy megismerd az Irgalmas Atya szeretetét, aki feltétel nélkül szeret téged, hogy megnyílj ennek a napsugárnak, Isten szeretetének melegére.

Kedves barátaim, ez egy lehetőség, lehetőség arra, hogy felfedezzük az Eucharisztiát. Vannak olyan helyek, országok, ahol érthető okokból elmaradnak a szentmisék, hogy az emberek ne induljanak el, hogy minél több időt töltsenek otthon, hogy ily módon védekezzenek, és így ez betegség, ez a járvány megszűnjön. Számunkra ez nagy lehetőség arra, hogy felfedezzük az Eucharisztia értékét, hogy újra felfedezzük a szentgyónás szentségének értékét. Mert ezt is elfelejtettük vagy megszoktuk, és most, amikor nincs, akkor ez a hiány ébressze fel bennünk az Eucharisztia iránti éhséget, az Eucharisztia, a szentgyónás, a szentségimádás iránti szeretetet.

Íme, kedves barátaim, ez a kegyelem ideje. Nehéz idő, de a kegyelem ideje. Használjuk ki! Higgyünk az Úrnak, amikor azt mondja nekünk: Ne félj! És amikor majd elmúlik ez az idő, akkor lesz egy erőteljes tapasztalatunk arról, hogy a nehéz pillanatokban hittünk. És ez fog vezetni bennünket az életünk útján és meg fogjuk érteni, hogy lehetséges, lehetséges, lehetséges. Erre tanít bennünket a Szűzanya. Ő nem vesz el tőlünk minden nehézséget, nem azt mondja: én elveszek tőletek minden problémát. Nem! Ő azt mondja: szeretnélek megtanítani benneteket arra, hogy bensőleg erősek legyetek, hogy legyen erős hitetek, reményetek, szeretetek, és akkor majd képes leszel arra, hogy kitarts a nehéz pillanatokban, hogy türelmes légy, tudj reménnyel és hittel várni.

Kedves barátaim, szívből kívánom ezt nektek. Ez lehetőség, hogy elkezdjük élni a mi Édesanyánk üzeneteit, aki oly rég óta kér bennünket erre. Használjuk ki ezt az időt, kezdjük el ma!!!
forrás: medjugorje.hr
fordította: Sarnyai Andrea

2020. március 18., szerda

Koronavírus: Sátán a szentelt víztől fél

Ne féljünk a templomi szentelt víztől - írja a lengyel Szczecin-Kamień érseke, Andrzej Dzięga egy március 15-ei koronavírus pásztori levélben.

kép.png


A levélben leírja, hogy az ördög fél a szentelt víztől, a papok pedig meggyőződnek róla, hogy a vizet hetente, sőt, akár naponta cseréljék.

Dzięga a szentáldozásra bátorítja az embereket, mert "Krisztus nem terjeszt kórokozókat vagy vírusokat".

"A legtökéletesebb módja a z Úr befogadásának" pedig a térdelve nyelvre áldozás - írja Dzięga.

Bevallja, hogy "bizonyos esetekben" az egyház engedélyezi az állva áldozást vagy a "kézbe áldozást", azonban azt szeretné, hogy ezt ne kérjék az emberek.

"Egyébként is sokkal többet kell imádkoznunk, hogy Lengyelország végre véget vessen a meg nem született babák meggyilkolásának" - tette hozzá.
MISZTIKUS
BESZÉLGETÉS
2020.03.06.

Ma a szentmisén a püspöki körlevélben tudatták a hívekkel, nem használhatjuk a szentelt vizet és nyelvre sem áldozhatunk. Ez engem és testvéreimet mélyen megrendített.
Jézus: Gyermekem! A mai szentáldozás után, amikor kézbe és térden állva fogadtál, tanúbizonyságot adtál az engedelmességről, mert annyira szeretsz Engem, hogy az első pénteki Nagy Kilencedet nem akartad megszakítani.De amikor megkérdezted Tőlem: "Jézusom, hogy érzed magad a szívemben? Azt válaszoltam:"Gyermekem! Zokogok! Sírok, mert ez Szent Testem kollektív meggyalázása!"
Most papfiaimhoz szólok!
Szeretett papfiaim! A ti látásotokat és hiteteket megvakította a sátán! A szentelmények, amik halljátok?
A szentelmények, nem okozhatnak bajt vagy betegséget, mert szentelmények. Inkább védenek és óvnak. A Szenteltvíz a pap keze által az Én áldásomat közvetíti és adja. Védelem! Halljátok? Védelem! Miért üresítitek ki a templomaitok szenteltvíz tartóit? Azért, mert emberi módon gondolkodtok? A Szenteltvíz, még az ördögöt is távol tartja! Rendszeresen és gondosan minden nap cserélni és engedni használni ez a védelem. Az Én áldásom van rajta! Halljátok?
A kézbe áldozással mélységesen megbántotok Engem, Uratokat. Szennyes és tisztátalan kezekbe adtok! Kollektív bűnt követtek el azzal, hogy ezt még  rendelkezésbe és parancsba adjátok. Ennyire nem bíztok Üdvözítőtökben, Aki betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel,ördögöket űzött ki az emberekből?
Hiszitek-e, hogy Én Vagyok az Élő Kenyér?
Hiszitek-e , hogy Én ellenállok minden betegségnek?
Hiszitek-e, hogy pont Én, az élő Isten Fia, semmilyen fertőzést nem terjesztenék?
Hitetlen, engedetlen, farizeuslelkületű papság! Azt gondoljátok, hogy ezzel meg tudtok bármilyen fertőzést vagy betegséget állítani?! Emberi módon gondolkodtok!
Pont az ellenkezőjét fogjátok kapni!
Ezer és ezer igaz gyermekem szíve vérzik most, mert nem engedik a nyelvre áldozást. Az engedetlenség bűn,de az ember által alkotott törvény nem írhatja felül Isten törvényeit!
Ezért bíráljátok felül rendelkezéseiteket, mert Én az Úr, a Magasságos Isten Fia borzalmas kínokat szenvedek a kézbeáldozások alatt!
Ha szerettek Engem hagyjatok fel ezzel.
Most megáldalak gyermekem a tiszta szív kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen

Jézus bátor harcosa.

A Szűzanya éves jelenése 2020. március 18-án Mirjana Dragićević-Soldonak

A Szűzanya 1981. június 24-től 1982. november 25-ig minden nap megjelent Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak. Az utolsó minden napos jelenésekor a Szűzanya rábízta a tizedik titkot is és azt mondta, hogy ezután évente csak egy alkalommal fog megjelenni neki, március 18-án. Így volt ez az elmúlt években is. A jelenés 13:41-kor kezdődött és 13:47-ig tartott. 

"Drága gyermekek! A Fiam, mint Isten mindig az időn túl látott. Én, mint az ő édesanyja általa látok az időben. Szép és szomorú dolgokat látok. De, azt is látom, hogy van még szeretet és tenni kell azért, hogy megismerjék. Gyermekeim, nem lehettek boldogok, ha nem szeretitek egymást, ha nem szerettek életetek minden helyzetében és minden pillanatában. Édesanyaként én is a szeretet által jövök hozzátok, azért, hogy segítsek nektek megismerni az igazi szeretetet, hogy megismerjétek Fiamat. Ezért arra hívlak benneteket, hogy újra és újra minél jobban, hittel és reménnyel szomjazzatok a szeretetre. Az egyetlen forrás, amelyből ihattok, az Istenben, a Fiamban való bizalom. Gyermekeim, a békétlenség és a lemondás perceiben, ti csak Fiam arcát keressétek. Egyedül az ő szavai szerint éljetek, és ne féljetek. Imádkozzatok és szeressetek őszinte érzésekkel, jócselekedetekkel és segítsetek abban, hogy a világ megváltozzon és szívem győzedelmeskedjen. Ahogyan Fiam, én is azt mondom nektek, szeressétek egymást, mert szeretet nélkül nincs üdvösség. Köszönöm nektek, gyermekeim. "

medjugorje-info.com közleménye szerint, Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak nem fog többé nyilvánosan megjelenni a Szűzanya minden hónap 2-án, és nem is ad többé üzeneteket, ahogyan eddig, 1987. augusztus 2-a óta.

AZ ÖRÖKIMÁDÁS MÁS FORMÁBAN FOLYTATÓDIK TOVÁBB A JÁRVÁNY IDEJÉN A VÁCI PIARISTÁKNÁL

A koronavírus terjedése, a szomszédos országok helyzete, és az utóbbi napok magyarországi eseményei miatt a piarista atyák és az örökimádás fő koordinátorai arra az elhatározásra jutottak, hogy a vírusjárvány idejére a kápolnát bezárják.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020 március 17-ei rendelkezése szerint a „nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel”.
Az örökimádó kápolna mérete és elhelyezkedése miatt sajnos nem adottak a feltételek ahhoz, hogy megakadályozzák a fertőzés terjedését. Időseket hozzátartozóik már most sem engedik el az örökimádásra, és több fiatal részéről is jelzés érkezett, hogy nem tudják vállalni eddigi órájukat.
Ezen tények alapján úgy döntöttek, hogy átmeneti időre az otthon való szentségimádásra hívják az örökimádókat.
A kápolna ajtaját március 18-án este 8 órakor bezárják. Viszont az örökimádó kápolnában már a kezdetektől fogva ott van egy webkamera, amely az Oltáriszentségre irányul. Az Oltáriszentség továbbra is ott marad a tabernákulumban, a webkamerán keresztül mindenki számára lehetséges továbbra is a szentségimádás. A legkönnyebben megjegyezhető módon innen érhető el: http://orokimadas.info vagy az engesztelok.hu főoldala (jobbra lent a kép alatt). Mivel nem lesz a kápolnában állandó felügyelet, ezért a gyertyák nem fognak égni.
/upload/szentsegimadas2.jpg
Ezzel az intézkedéssel nem megszűnik az Örökimádás, hanem éppen ellenkezőleg, mindenki otthonába eljut, sokkal többen bekapcsolódhatnak, mint eddig bármikor.
Akik számára az a fontosabb, hogy fizikai valójukban is ott legyenek az Oltáriszentség előtt, azok számára napközben lesz lehetőség a személyes jelenlétű örökimádásra. A templom előtere március 22-étől nappal reggel 8 órától este 8 óráig továbbra is nyitva lesz. A szembemiséző oltárra kiteszik az Oltáriszentséget. És aki szeretné, továbbra is végezhet szentségimádást, illetve szentséglátogatást a templom előteréből. A csappal ellátott tartályból exorcizált szenteltvizet is bárki magával vihet.
Értesítsük minderről azokat az örökimádókat, akikről tudjuk, hogy nincs internetelérésük!
Mindnyájan érezzük, hogy az imára még nagyobb szükségünk van, mint valaha. Ha a nyilvános imára most össze is szűkülnek a lehetőségeink, a szívében mindenki imádhatja Istent, és ehhez felhasználhatja a virtuális eszközöket is. A szívbéli ima és virtuális eszközökön keresztüli közös imádkozás lehetőségei adottak, ebben is óriási erő rejlik. Használjuk ki ezeket, és legyünk ezek alkalmazásában találékonyak és kitartók! Folytassuk tovább még nagyobb hittel és bizalommal az imát!
Forrás: Bocsa József piarista atya

2020. március 16., hétfő

Mijo Barada vasárnap, 2020. március 15.-én bátorító üzenetet kapott az Úr Jézus Krisztustól


Mijo Barada vasárnap, 2020. március 15.-én bátorító üzenetet kapott az Úr Jézustól. Arra kért minket, hogy továbbítsuk nektek és éljük meg az üzenetet.


Isten kegyelméből két fordítást is megoszthatunk: Az Úr Jézus üzenete azokhoz, akik őszintén imádják Istent. Töltsön el titeket a béke, szeretteim! Édesanyám palástjának oltalmában vagytok! Legyen veletek az én békém, szeretteim! Az én áldásom van rajtatok, az én békém van veletek! Ne engedjétek meg az ellenségnek, hogy megfosszon titeket a békétől és az áldástól, amit én adok nektek! Maradjatok meg az én békémben, tekintet nélkül arra, hogy a világban a helyzet súlyos vagy éppen könnyű. Az én áldásom rajtatok van, maradjatok meg az én békémben, és őrizzétek meg a békét, amelyet tőlem kaptok! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Maradjatok meg az én békémben, akkor az én dicsőségem is megmarad a ti szíveitekben és a ti otthonaitokban! Ne aggódjatok amiatt, mit hoz a holnap, mert ti az én Szívemben és az én édesanyám szívében vagytok elrejtve! Ne aggódjatok a híresztelések miatt, sem a fájdalmas és megrázó hírek miatt! Ne aggódjatok semmi miatt! Emeljétek az ég felé tiszta kezeiteket, és dicsőítsetek engem! Áldjátok az én Nevemet, és áldás lesz az osztályrészetek itt, és az örökkévalóságban! Szeretlek titeket és megáldalak benneteket!
LEGYETEK BÉKÉBEN SZERETTEIM, MERT ÉDESANYÁM PALÁSTJA ALATT VAGYTOK. LEGYETEK BÉKÉBEN SZERETTEIM, MERT AZ ÉN ISTENEM ÁLDÁS FÖLÖTTETEK. LEGYETEK BÉKÉBEN ÉS NE ENGEDJÉTEK AZ ÉN ELLENSÉGEMNEK, HOGY ELLOPJA A BÉKÉT ÉS AZ ÁLDÁSOKAT, AMIKET ADOK NEKTEK. MARADJATOK MEG A BÉKÉMBEN, ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY A VILÁGBAN MENNYIRE KÖNNYŰ VAGY NEHÉZ A HELYZET, AZ ÉN ÁLDÁSOM RAJTATOK LESZ. EZÉRT LEGYETEK BÉKÉBEN. ŐRIZZÉTEK A BÉKÉT, AMIT NEKTEK ADOK. IMÁDKOZZATOK, IMÁDKOZZATOK, IMÁDKOZZATOK ÉS MARADJATOK MEG AZ ÉN BÉKÉMBEN ÉS AZ ÉN DICSŐSÉGEM A SZÍVETEKBEN ÉS AZ OTTHONAITOKBAN FOG LAKOZNI. NE FÉLJETEK ATTÓL, AMIT A HOLNAP HOZ, MERT TI AZ ÉN SZÍVEMBEN ÉS ÉDESANYÁM SZÍVÉBEN VAGYTOK. NE FÉLJETEK A HÍRESZTELÉSEKTŐL, A FÁJDALMAS ÉS MEGRÁZÓ HÍREKTŐL, NE FÉLJETEK SEMMITŐL. EMELJETEK FELÉM TISZTA KEZEKET, DICSŐÍTSETEK, DICSŐÍTSETEK ENGEM ÉS AZ ÉN NEVEMBEN ÁLDJATOK ÉS ÁLDOTTAK LESZTEK ITT ÉS AZ ÉN ÖRÖKKÉVALÓSÁGOMBAN. SZERETLEK BENNETEKET ÉS MEGÁLDALAK BENNETEKET! MINDAZOKNAK, AKIK ŐSZINTÉN SZERETIK ISTENT

2020. március 15., vasárnap

Imák koronavírus idején

“Kevesebb pánik – több ima” – szerepelt azon a képen, amelyet tegnap osztottunk meg a közösségi oldalainkon. Valóban szeretnénk arra buzdítani Titeket,  hogy ezeket a nehéz napokat használjuk fel arra, hogy imáinkban, gondolatainkban hordozzuk a bajbajutottakat és családjaikat, valamint azokat a hősöket, akik őket ápolják. Ne engedjük, hogy a pánik eluralkodjon rajtunk, helyette ismerjük fel újra az ima erejét!

Johannes Hartlnak, az Imádság Háza alapítójának imája
Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk.
Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz.
Vigasztald a szomorkodókat.
Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak; erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez.
Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért.
Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk.
Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívüket szelídségeddel.
És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden a régi lehessen.
Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért.
Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék. Hogy egyszer meg fogunk halni és nem tudunk mindent kontrollálni. Hogy csak Te vagy örök. Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik.
Tégy minket hálássá mindazért, amit krízisek nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagyunk.
Bízunk Benned. Köszönjük.
Forrás: Facebook
Fordította: Téglásy Nóra
Mauro Parmeggiani, Tivoli püspökének imája:
Istenünk, a koronavírus elleni védekezés idején fordulunk Hozzád. Bocsánatot kérünk azért, mert gyakran élünk úgy, mintha Te nem is léteznél és sokszor csak akkor gondolunk Rád, mikor súlyos veszélyekben és szükséghelyzetekben vagyunk.
Add, hogy teljes szívünkkel Hozzád forduljunk, gyógyíts ki bennünket elsősorban hitetlenségünk “vírusából”, önzőségünkből és a bűnből! A “vírusból”, mely jobban fertőzi és pusztítja a világot, mint bármi más. Amikor egymástól és Tőled elszigeteltek vagyunk érezzük meg a Veled való találkozás és az irgalmasságodban való bizakodás vágyát, mely egyértelmű jele annak, hogy Te teremtettél bennünket azért, hogy Érted és embertársainkért éljünk.
Kérünk Téged, ments meg bennünket ettől a vírustól, mely félelemmel tölt el minket! Mentsd meg népedet, hogy visszatérhessen Hozzád és dicsérhessen Téged közösségeinkben!
Őrizd és vigasztald a fertőzötteket, az időseket, akik magányosak és immunrendszerük már nem tudja megvédeni őket!
Támogasd azokat, akik nagylelkűen ápolják a betegeket, világosítsd meg a döntéshozók értelmét és azokét is, akik a tudományos kutatások végzésével keresik a kiutat a járványból!
Adj mindannyiunknak belső komolyságot és szívünknek békét, mely a Benned való bizalomból születik, Urunk, életünk, aki értünk önmagadat adtad!

Fogadd be az örök élet teljességébe az elhunytakat!Mindezeket kérjük Tőled a Szeplőtelen Szűzanya, Szent József, az ő jegyese, Szent Lőrinc, Szent Agapitus és Szent Rozália, égi pártfogóink közbenjárására,  Ámen.
Fordította: dr. Kulcsár Dávid

2020. március 14., szombat

Nigériai Barnabás felhívása a Korona vírus kapcsán

Szeretett testvéreim az Úrban!
Bárcsak befedne mindnyájunkat és az egész világot Jézus Krisztus Drága Vére!
Nyilvánvaló, hogy a világ az előre megjövendölt büntetéshez közeledik. A Szűzanya azt mondta, hogy az engesztelés az egyetlen út a túlélésre. 2018-ben egy fontos felhívást adott egy októbertől júniusig tartó cönákulumra. Azt kérte, hogy ezeket évente mint cönákulum-hónapokat tartsuk meg. Szenvedélyesen arra szólított fel, hogy a Drága Vér odaszentelt tisztelőinek legalább a harmadrésze hűségesen engeszteljen, tartsa meg a harmadik péntekeket. A világ most a rá váró járványok egyike előtt áll, amelyek sújtani fogják. Senki sem beszél az imáról és az engesztelésről. Ehelyett az imát arra korlátozzák, hogy azzal legyőzzék a járványt. Azért írok, hogy minden alvó apostolt és szerető lelket felébresszek. Azért írok, hogy mindnyájunkat emlékeztessek az ima és az engesztelés fontosságára. Azért írok, hogy emlékeztessek a 3. pénteki engesztelés és a cönákulum fontosságára. Most van itt az imának és a csendnek az ideje. Hajtsuk meg az imában és az engesztelésben a térdünket! Keressünk menedéket minden csütörtökről péntekre virradóan a gecemáni órában. Most nem annak van itt az ideje, hogy másokat megítéljünk, hogy másokra mutogassunk, másokat hibáztassunk, és hogy az egyházra újjal mutogassunk. Mi mindnyájan vétkeztünk. Mi mindnyájan előidézői vagyunk a problémáinknak!! Senki se szent Isten előtt!!! Jöjjetek, alázkodjunk meg Isten előtt, ahogyan Ninive népe tette, bánjuk meg bűneinket! Bárcsak megmentene Jézus Krisztus Drága Vére minket és az egész világot.
Eddig Barnabás felhívása. Ezt a felhívását a 2018 július 31-edikei üzenet alapján tette, amely így hangzik:
Imádság közben a júliusi novéna utolsó napján egy látomásban láttam a Szűzanyát. Kilenc kis angyal kísérte, és szelíden ezt mondta… Szívemben megkérdeztem: „Anyám, mi ez a két felhívás?” Az Istenanya rám mosolygott és ezt mondta: „Barnabás ha csak egy harmadrésze azoknak, akik minden népből Jézus Krisztus Drága Vérének szentelték magukat, készen van arra, hogy élje ezt az odaszentelődést, akkor Jézus abban az országban uralkodni fog. Gyermekeim gondjai tovaszállnak, én fogom őket megvigasztalni. A második, hogy ez év októberétől a következő év júniusáig az ima és az engesztelés egy következő cönákulumára hívlak. Ez a cönákulum egy kilenc hónapos engesztelés minden harmadik pénteken. Szeretném, ha itt lenne minden gyermekem, de ezeket a cönákulumokat e nemzet minden Gecemáni kertjében megtarthatják. A többi országok, amelyek részesedni szeretnének ebben a kegyelemben, tegyék ugyanezt az ő kiválasztott centrumaikban.
Ha legalább egy harmada azoknak, akik odaszentelték magukat Jézus Krisztus Drága Vérének, ezt a hívást követi, annak a nemzetnek a problémáit megoldom, és nyugalmat ajándékozok neki. A migráns hazatér, a szomjazó friss vízre talál, és az éhezők jóllaknak. Nagyon örülök annak, ha gyermekeim visszatérnek a szeretet és a kiengesztelődés szentségéhez. A hit újra növekedni fog országukban.

http://engesztelok.hu/nigeriai-barnabas/1518-nigeriai-barnabas-felhivasa-a-koronavirus-kapcsan

Koronavírus: A polgármester felajánlja Velencét Szeplőtelen Szűz Mária Szívének


Az 58 éves Luigi Brugnaro, Velence polgármestere március 13-án meglátogatta a Madonna della Salute bazilikát.

Polgármesteri vállszalagját viselve imát mondott a Szűzanyának, a városa egészségéért és felszenteléséért imádkozott Szeplőtelen Szűz Mária Szívének.

Az imát a velencei Francesco Moraglia pátriárka írta.

A bazilika és a Madonna della Salute hagyománya az olasz 1630-1631-es pestisjárványig vezethető vissza.

2015 júniusában Brugnaro 49 könyvet távolított el az óvodákból és iskolákból, melyek homoszex propagandát tartalmaztak.

https://gloria.tv/post/19vb4vxrgRaRDHSoCZwCN3MBq

Hamisprófétának vissza kellett vonnia az összes olasz templom bezárását

elárasztották a bíborosok és püspökök telefonhívásai, miután bezáratta a római templomokat csütörtök este a koronavírus miatt.

A LaNuovaBq.it szerint ez volt az utolsó csepp a pohárban "sok" püspök számára, akik eleve dühösek voltak a misék felfüggesztése miatt.

Egy vatikáni forrás szerint ez annak a jele, hogy az egyház "többé nem releváns".

A német püspöki KNA azt jelentette, hogy "sok" pap azon gondolkodott, hogy titokban kinyitják templomaikat.

Bergamo, Milánó, Firenze, Nápoly és Palermo egyházmegyék úgy döntöttek, hogy bizonyos feltételek mellett nyitva hagyják templomaikat.

Krajewski kúria bíboros személyesen nyitotta ki a Santa Maria Immacolata all'Esquilino templomot péntek reggel.

Hamispróféta órákkal később korrigálta döntését.

https://gloria.tv/post/o6XwpvrAX9PM4h4xFkkHEaDAP

Jézus Krisztus által adott üzenet, Anna Natalino, Albinos. Március 13, 2020

 Nézzetek az Égre , nézzetek az égre , nincs már más csak a megváltás érkezése . Emeljétek fel szemeteket , ti megtagadtatok törvényeimet és ez bűneitek gyümölcse , nem tudjatok felismerni? Féltek , halálfélelemben éltek mert lekiismeretetek elkezd beszélni . A sok bűn eltávolított Tőlem . Magányosak vagytok és makacsul viselkedtek, kétszínűen. Bennem bízzál ember és ne az emberben. Balga ember az aki emberbe bízik .Amiben most éltek az bűneitek gyümölcse . Ti tudjatok mitől gyógyul ,mire vártok ? Azt hiszitek hogy Nélkülem meg menekültok? A nagy Babilon összeomlott . Szomorkodtok mert látjátok Babilon meztelenitett testet és siratjátok ,hogy nem lesz többe . Pogány nemzedék ! Magatokat sirassatok, mert üres a lelketek, tartalom nélküli . Sokszor nagyon sokszor figyelmeztettelek de nem hallhattatok rám , kinevettetek üzeneteimet. Beléptetek a próféciák idejébe , a végidőkbe. Választanotok kell köztem vagy az ellenség között . Most meglátszik kik az én imádóim és kik az ellenségeim , kik imádtak csupán az ajkaikkal. Eljött az igazság órája . Az élet már többe nem lesz olyan amilyen volt, legyetek erősek a hitben, készitsétek meg gyújtani a lámpást. Készüljetek, keszüljetek, készüljetek. Az én ellenségem köztetek él és készül elvenni szabadságotokat . Lesznek ellenszegülések , reménytelen , segély kiáltások. Eszetekbe jutnak s régi idők ami már nem lesz többe soha. Jöjjetek vissza hozzam, hallgassatok reám , bátorítsatok sziveteket. A Nagyfigyelmeztetes a fejetek fölött van. Legyetek készen . Testvéretek Jézus

2020. március 13., péntek

„Aki erre a kőre esik, összezúzza magát, s akire rázuhan, azt szétmorzsolja”

Nagyböjt második vasárnapja utáni péntek evangéliumában – Mt 21,33-46-ban – olvashatók Jézus eme mondatai: „Sose olvastátok az Írásban: A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, s ez csodálatos a szemünkben. … Aki erre a kőre esik, összezúzza magát, s akire rázuhan, azt szétmorzsolja.”
A Szentírás beszámolója szerint a zsidó főpapok azért ölették meg Jézust, mert nem ismerték el az Istentől számukra megígért Messiásnak – cselekedetei, beszédei, csodái, valamint a próféták jövendölései ellenére sem –, és csak egy bajkeverőt láttak benne, aki képes fellázítani a népet: „Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és megkérdezték: "Mit tegyünk? Ez az ember nagyon sok csodát tesz. Ha tovább tűrjük, mindnyájan hinni fognak benne, aztán jönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket is, népünket is." Egyikük, Kaifás, aki abban az évben a főpap volt, így vélekedett: "Nem értitek a dolgot! Nem fogjátok fel, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért, mintsem hogy az egész nép elpusztuljon."” (Jn 11,47-50)
E beszámoló alapján az is kitűnik, hogy abban az időben a főpapok képesek voltak rendet tartani a zsidók körében, és a római vezetéssel szemben is keresztül tudták vinni akaratukat. …
És akkor elkövették az egész világtörténelem legnagyobb gaztettét, megölték Isten Fiát, a Fiúistent, a nekik ígért Megváltót.
Jézus keresztrefeszítése után 40 évvel Jeruzsálem elpusztult – pontosan úgy, ahogy Jézus nem sokkal halála előtt megjövendölte –: a Szanhedrin, a főpapság, a zsidó templom örökre eltűnt.
A római hadak vezetője, a „győztes Titus vezérkarával fékezni próbálja a pusztítást, a katasztrófát, bemegy a szentélybe, parancsot ad a táz oltására.... de a csatában megvadult katonák nem engedelmeskednek többé. A légionáriusok és beduinok égő csóvákkal a kezükben szítják, terebélyesítik a tűzvészt, mely immár szükségtelen, de végzet- és gondviselésszerű. "Ezt a népet – mondta a győztes római – oly nyilvánvalóan az isteni büntetés sújtotta, hogy kegyetlenség lett volna megkegyelmezni neki." Elvonult, sorsára hagyta Izrael büszkeségét.” (Részlet Henri Daniel-Rops Jézus és kora című művéből.)
A lent következő írásban Henri Daniel-Rops (egyike azon szerzőknek, akik e témával foglalkoztak) meséli el, hogyan kerülhetett sor erre a katasztrófára. Ami Jézus szenvedéstörténete és Jeruzsálem pusztulásának története között a legfeltűnőbb eltérés, az a zsidó nép viselkedése: Jézus idejében józan megfontolás alapján, rendezett körülmények között folytak a dolgok Palesztinában, negyven évvel később értelmetlen döntések özöne, zűrzavar, belháborúk, de leginkább a tömegével fellépő álmessiásokkal szembeni elképesztő hiszékenység az, ami a zsidók életét uralja, mégpedig évről évre erőszakosabban – mígnem ez a zűrzavar a zsidó nép öngyilkosságához vezet.
Korunk legnagyobb furcsasága az, hogy a felelős politikai, gazdasági és vallási vezetők, no meg a közvélemény irányítói, viselkedéséből teljes mértékben eltűnt a józan ész. Olyan intézkedéseket hoznak, olyan légkört és híreket terjesztenek, ami arra enged következtetni, hogy egyszerűen megőrültek. Hogy csak egy példát említsünk: Ahelyett, hogy minden régió megtarthatta volna saját gazdasági önállóságát, legalább az élethez szükséges legalapvetőbb termékekben, mindent globalizáltak, és ráadásul mindennek az ellenőrzését olyan rendszerekre bízták, melyek mindenféle sérülésnek ki vannak téve, zavar esetén kézzel nem irányíthatóak. Egy ateista mérnök ismerősöm mondta, hogy ő csak arra vár, hogy az emberek mikor fognak éhen halni egy bezárt teli éléskamra előtt, mert nem tudják kinyitni annak ajtaját. Vagy a most aktuális példa: Egy olyan betegséggel szemben, mely minden eddig ismert járványnál kevesebb komoly veszélyt rejt magában, olyan gazdasági, politikai intézkedéseket vezetnek be, melyek e globalizált és egyébként is igencsak megroggyant világhelyzetben elkerülhetetlenül vezet a gazdaság teljes összeomlásához. (Aki tud németül – bár úgy tudom, hogy írásai angolul is elérhetők – annak ajánlom e témában Markus Krall március 12-i videóját a youtube-n, abból pontosan megtudhatja, hogy mi vár Európára és a világra.)
Az egykor keresztény Európa Istent teljesen kizárta a közéletből, önmagát tette meg mindenek urának és irányítójának, és az EU legújabb közös alkotmányából is kitörölte Isten nevét.
Korábban úgy véltem, hogy korunk vezetői egyszerűen csak ostobák, a végtelenségig kapzsik és tisztességtelenek. Jeruzsálem pusztulásának történetét újraolvasva azonban már úgy gondolom, hogy ez az őrült viselkedés nem más, mint az Isten ellen elkövetett nagyon nagy gaztettek teljesen normális, szükségszerű következménye: aki olyan módon vét Isten ellen, mint csaknem kétezer évvel ezelőtt a zsidók, és most pár évtized óta az egykor keresztény népek és vezetőik, azoknak legfontosabb büntetése a józan eszük elvesztése, egészen a megőrülésig, ami végül szükségszerűen az általuk vezetett népek öngyilkosságába torkollik. Ez előtt állunk most ….
Lásd e témában a következő cikket: Történelmi agylágyulás uralkodik mindenütt

http://katolikus-honlap.hu/2001/jeruzsalem.htm