2012. június 21., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Gyertek Hozzám mindnyájan, akik méltatlannak érzitek magatokat. Várok rátok.
2012. június 21. csütörtök, 0:05
Drága szeretett leányom, követőimnek meg kell érteniük, hogy mint bármelyik jó szülő, Én mindig a legjobbat akarom nekik.
Sohasem fogok megadni nekik mindent, amit kérnek, kivéve, ha az megfelel Szent Akaratomnak.   
Sohasem fogom megengedni, hogy letérjenek az Igazság ösvényéről, anélkül, hogy visszacsábítanám őket Magamhoz.
Megpróbálom mindig, minden bajtól megvédeni őket.
Ugyanakkor minden rossz cselekedetért meg fogom büntetni őket.
Én mérges is tudok lenni és leszek is, ha másoknak rosszat tesznek.
Ugyanakkor meg fogok bocsátani nekik, ha rosszat cselekednek, feltéve, ha hibáikat a saját módjukon valóban megbánják.
Én türelmes vagyok. Engem nem lehet egykönnyen megbotránkoztatni, és soha nem tudnék haragudni, sem haragot tartani.
Ezért azok, akik eltévelyegtek és belül üresnek érzik magukat, meg kellene kérniük Engem, hogy fogjam meg őket, szeressem őket, és hogy az Isteni Szeretetet vigyem el nekik, amely számukra az igaz békét biztosítja.
Oly sok ember tévelygett el és felejtett el Engem.
Sokan vonakodnak, hogy visszatérjenek Hozzám, mert bűnös életet folytattak. Ők kellemetlenül érzik magukat, nem tudják, hogyan kell imádkozni, és tévesen azt hiszik, hogy ez már túl késő számukra. Milyen tévúton vannak!
Nekik sohasem szabad elfeledniük, hogy Én a földi életemet áldoztam fel egyenként mindenkiért közületek.
Én a lelkeket nem adom fel egykönnyen. Azokat is szeretem, akik tetteik, cselekedeteik és gondolataik által megszegték Atyám törvényeit. Ti értékesek vagytok Számomra. Ugyanúgy szeretlek benneteket, mint Isten minden gyermekét.  
Soha ne higgyétek, hogy a bűneitek miatt kevésbé szeretnélek benneteket.
A bűn, bár iszonyatos Számomra, azt a foltot jelenti, amivel ti megszületettek.
Bármely lélek számára szinte lehetetlen, hogy ne vétkezzen.
Sohase érezzétek azt, hogy Én nem segítenék nektek, vagy nem zárnálak Karjaimba.
Ti az első sorban fogtok állni, – ha felém fordultok – hogy beléphessetek az Új Paradicsomomba a Földön, amely ezer évig fog tartani. Mindaz, amit kérek, hogy a következő szavakkal szóljatok Hozzám:
A Keresztes Imahadjárat 62. imája: Az elveszett és a tehetetlen bűnösökért
Ó, Jézus, segíts nekem, mert én egy elveszett, tehetetlen és sötétségben lévő bűnös vagyok.
Gyenge vagyok és nincs bátorságom, hogy megkeresselek Téged.
Adj nekem erőt, hogy most hívni tudjalak téged, hogy a lelkem sötétségétől elszakadhassak.
Vigyél engem a Te világosságodba, drága Jézus, bocsáss meg nekem, segíts nekem, hogy újra meggyógyulhassak, és vezess el Engem a Te Szeretetedhez, a békéhez, és az Örök Élethez.
Teljes bizalommal vagyok Irántad, és arra kérlek: vedd elmémet, testemet és lelkemet, miközben én Isteni Irgalmasságodnak adom át magam. Ámen
.
Gyertek Hozzám mindnyájan, akik méltatlannak érzitek magatokat. Várok rátok. Minden, amit tennetek kell, hogy kinyújtjátok kezeteket és megfogtok Engem.
Hallok. Látok. Sírok. Szeretlek benneteket.
Sohasem fogom feladni addig, ameddig ti a Karjaimban nem lesztek és Isteni Irgalmasságom el nem árasztja a lelketeket.
Hamarosan látni fogjátok végre Isteni Irgalmasságomat.
Kétségeitek lehullnak majd, akár egy külső héj, hogy felfedje lelketeket, amelyet kitölt majd a világosság, és ti futva jöttök Hozzám.
Nagy reménnyel és örömmel várom ezt a napot.
Amikor minden szegény lélek tudni fogja, hogy egyedül csak Én, Jézus Krisztus menthetem meg őket, csak akkor fog a Szívem meggyógyulni.
Emlékezzetek arra: lehet, hogy a bűnt elítélem, mégis minden bűnöst szeretek, függetlenül attól, hogy mit cselekedtek.
Sohase féljetek Hozzám jönni, beszélni Velem, mert Én túl nagyon szeretlek benneteket ahhoz, hogy visszautasítsalak, ha igaz bűntudatot mutattok.
Szeretett Jézusotok