2012. július 5., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: Bármi is történik a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy az a Legmagasságosabb Isten parancsára van

2012. július 4., szerda, 12:50
Gyermekem, azok, akik tanúi voltak csodáimnak és jelenéseimnek a Földön, tudni fogják, hogy itt az ideje, hogy a megjövendölt titkok és próféciák hamarosan kibontakozzanak.
Gyerekek, Én egy bizonyos ideig ismerté tettem magam a világban, hogy segítsek felkészülni nektek Fiam dicsőséges visszatérésére.
Fiam mindnyájatokat felkészít – a látnokok és a próféták által – úgy, hogy méltók lehessetek az Ő Ajándékának, vagyis az Örök Élet ajándékának elfogadására.
Sohasem szabad félnetek, ha hisztek Fiamban, mert Ő az Élet Kenyere, és nektek egy csodálatos, szép jövőtök lesz.
Bármi is történik a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy az a Legmagasságosabb Isten parancsára van.
A kígyónak kevés hatalma van Atyám ellen.
A sátán hatalma egyedül csak azok által erősödik, akik a bűnök és a kísértések prédái lesznek, amelyet ő tesz az útjukba.
Az emberből egy fogoly lesz, ha vétkezik, mert az ereje meggyengül ahhoz, hogy ellenálljon az Atyám ellen elkövetett bűnöknek és bűntetteknek. 
Aztán, amikor továbbra is vétkezik, elborítja a sötétség, amely olyan sűrű, hogy nem tud tőle megszabadulni, függetlenül attól, hogy milyen nagyon próbál.
Gyerekek, ti most arra vagytok kötelezve, hogy a Fiam iránti szereteteken túl, segítsetek ezeknek a szegény lelkeknek.
Egyedül csak ti segíthettek rajtuk és menthetitek meg őket, mert sokan nem lesznek képesek arra, hogy saját magukon segítsenek.
Ti vagytok a katonák Fiam számára, akikre szüksége van ebben az időben. Ezért, az Iránta lévő szeretetek által, Ő kegyelmeket fog adni az eltévelygett lelkek számára, ha ti a segítségét kéritek imáitokon keresztül.
Íme, a Keresztes Imahadjárat imája, a bűnösök megmentésére:
A Keresztes Imahadjárat 64. imája: Mentsd meg a testvéreimet
Ó, drága Üdvözítőm, Jézus Krisztus,
Fogadd el imám ajándékát és áldozataimat, hogy segítsen kimenteni testvéreimet a sötétség börtönéből, amelyben vannak.
Engedd meg nekem, hogy segítsek lelkük megmentésében.
Könyörgöm Hozzád, bocsásd meg bűneiket, és kérlek, hogy áraszd el lelküket a Szentlélekkel, hogy majd a karjaidba fussanak, mivel oly kétségbeejtően szükségük van menedékre, mielőtt örökre elvesznének.
Az ilyen lelkek javára ajánlom fel Neked a lemondás ajándékát, alázatos szolgálatomban és hálaadásként. Ámen.
Gyermekek, váljatok eggyé Fiammal.
Szeretetek, áldozataitok nagy vigasztalást hoznak Neki, és imáitok segíteni fognak, hogy Új földi Paradicsoma biztonságába vigye az egész emberiséget.
Csak ezután tud a Legmagasságosabb Isten Szent Családja újraegyesülni, és békében élni, örökkön-örökké.
Szeretett Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja