2014. március 9., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Az ördög befolyása miatt váltok tisztátalanná Szememben

2014. március 8. szombat, 13:37
Drága szeretett leányom, a Szentlélek Ereje most a legerősebb a világban, ezeken az Üzeneteken keresztül. Ahogy világszerte megnövekedett a Sátán gyűlölete az emberiség iránt, úgy a Szentlélek Ereje is növekedett, és nagy erejével le fog csapni a gonoszság középpontjára.
Mindig emlékezzetek arra, hogy az Isten és a Sátán közötti harc az emberek lelkéért folyik. És bár Atyám minden hatalmat és Kegyelmet kiáraszt az emberiségre, a gonosz minden bűnös tettet és cselekedetet elkövet a lelkek ellen. Sok ember érzéketlen arra, ami történik, és sajnos, sokan önként adják át magukat a Sátánnak azáltal, hogy megnyitják a lelküket, és lehetővé teszik számára, hogy beléphessen abba.
Eltarthat egy ideig, amíg a Sátán ténylegesen kinyilvánítja magát a lelkekben, és azok, akik Rajtam, Jézus Krisztuson keresztül folyamatosan keresik a megbékélést, Kegyelmeket fognak kapni, hogy kiállhassanak ellene, megvédvén magukat attól, hogy engedjenek a tetteknek, amelyek a teljes romlottsághoz vezethetnek. Arra sürgetlek mindnyájatokat, hogy imádkozzatok azokért a lelkekért, akik áldozatul esnek a Sátán cselszövéseinek és gonosz szándékainak. Kérlek, imádkozzátok ezt az imát:
A Keresztes Imahadjárat 139. imája: Erőért a gonosz legyőzésére
Drága Jézus, védj meg engem az ördög gonoszságától. Boríts be engem és mindazokat, akik gyengék és védtelenek az ő jelenlétében. Add meg nekem a bátorságot, hogy ellentmondjak neki, és segíts nekem, hogy naponta elkerüljem minden arra tett próbálkozását, hogy bármilyen módon elkötelezzem magam neki. Ámen.
Kérlek, ne hagyjátok figyelmen kívül az arra tett figyelmeztetésemet, hogy milyen veszéllyel jár az, ha elkötelezitek magatokat a Sátánnak, megadván magatokat az ő gonosz módszereinek. Amikor utánozzátok tulajdonságait, amelyek magukba foglalják a hazudozást, a vágyaitok kielégítését, a másoknak okozott fájdalmat és felebarátjaitok rágalmazását, akkor tudni fogjátok, hogy ő elnyelt benneteket, és egyedül csak Rajtam keresztül és az Általam adott Kegyelmek által lesztek képesek kicsúszni a szorításából, amelyet rajtatok gyakorol.
Mindig hívjatok Engem, Jézus Krisztust, amikor tudjátok a szívetekben, hogy az ördög befolyása miatt váltok tisztátalanná Szememben.
Jézusotok

Teherbe esett hetedikes, és a tinilány tízpartneres éjszakája

Egyre fiatalabb korban kezdik a szexuális életet a somogyi fiatalok, nem ritka az sem, hogy már 12-13 évesen elveszítik a szüzességüket. Az általunk megkérdezettek szerint nagy a szabadosság, a középiskolában szinte alig találkozhatunk olyan diákkal, aki megőrizte ártatlanságát. A diszkókban az sem ritka eset, hogy egy lány több, akár 10-15 fiúval létesít szexuális kapcsolatot. Az is előfordult, hogy nyilvános eseményként állták körbe aktus közben a fiút és a lányt a „megfigyelők”. – Ezeknek a történeteknek a háttere nevelési kérdés és társadalmi probléma is egyben – állítja Matarits István nőgyógyász. – A gyerekek magukra vannak hagyva, és tekeregnek, míg a szüleik dolgoznak. Az a szomorú az egészben, hogy gyakran nem is védekeznek, a lányok csak akkor lepődnek meg, amikor a következményekkel kell szembenézniük.

Az általunk megkérdezettek szerint nagy a szabadosság, a középiskolában szinte alig találkozhatunk olyan diákkal, aki megőrizte ártatlanságát. A diszkókban az sem ritka eset, hogy egy lány több, akár 10-15 fiúval létesít szexuális kapcsolatot. Az is előfordult, hogy nyilvános eseményként állták körbe aktus közben a fiút és a lányt a „megfigyelők”. – Ezeknek a történeteknek a háttere nevelési kérdés és társadalmi probléma is egyben – állítja Matarits István nőgyógyász. – A gyerekek magukra vannak hagyva, és tekeregnek, míg a szüleik dolgoznak. Az a szomorú az egészben, hogy gyakran nem is védekeznek, a lányok csak akkor lepődnek meg, amikor a következményekkel kell szembenézniük.
A többség azt sem tudja, hogyan kell védekezni, vagy a zsebpénzből nem futja gyógyszerre, óvszerre, más fogamzásgátló eszközre. A szülőkkel viszont nem merik megbeszélni a történteket. Egyre több a terhesség megszakítás, a felnőttekre vonatkozó szabályozástól eltérően 18 éves korukig ezt a terhesség 16-dik hetéig kérhetik, külön engedéllyel. A beavatkozás ára csaknem harmincezer forint, de a szociális helyzettől függően csökkenhet. Hozzátette, egyébként a törvény szerint a szex 14 év alatti személlyel kiskorú megrontásának minősül.
– Általánosságban elmondható, hogy a fiatalok 15-16 éves kortól élnek szexuális életet, a középiskolában a beszélgetések során az derül ki, hogy
szinte mindenkinek van párkapcsolata – mondta az egyik barcsi védőnő, aki a gimnáziumba és a szakképző iskolába is kijár. – Tapasztalataink szerint már az általános iskolában előfordulhat a szüzesség elvesztése, és nem egy olyan lánnyal találkoztunk, aki 16 évesen lett terhes, kimaradt az iskolából, vagy magántanulói státuszba került. Ez utóbbira 18 éves koráig minden tanuló megkaphatja a jogosultságot.

A védőnő szerint a szexualitás összefügg a tanulási képességekkel: akinek úgymond nincs jövőképe, korábban veszítheti el a szüzességét. Aki különórára jár, sokat tanul, iskola után azonnal hazamegy, és a szülei is jobban odafigyelnek rá, később érik.
– A szűréseink alkalmával az is kiderül, hogy a tizedik évfolyamban szinte minden lány rendszeresen szed már fogamzásgátló gyógyszert – fűzte hozzá. – Néha kicsit felelőtlenek, nem gondolkodnak előre; sok a nem kívánt teherbeesés, ráadásul a lányok rámenősebbek lettek, a fiúk úgymond csak hagyják magukat. A somogyi védőnők praxisában már általános iskolás, hetedik osztályos kislány is akadt, aki teherbe esett.

Eltérően gondolkodnak a szüzesség elvesztéséről
Nem reprezentatív felmérést készítettünk somogyi fiatalok körében, de az anonim válaszok így is sokatmondóak. Azt kérdeztük, volt-e már szexuális
kapcsolatuk, ismernek-e a környezetükben, iskolájukban olyat, akinek igen. A megkérdezett – 13-16 éves korú – fiatalok 32 százaléka már elveszítette a szüzességét, 67 százalékuk még csak 14 éves. Több olyan diákot ismernek általános iskolatársaik és barátaik között, aki létesített szexuális kapcsolatot. Bár 68 százalékuk még szűz, ők is találkoztak a környezetükben olyan diákkal, aki már nem az. Azt is megkérdeztük, szerintük hány évesen lenne ideális a szüzesség elvesztése? A legtöbb válaszadó a 16-17 éves kort tartaná a legjobbnak, őket követik a 15 éves korosztályra voksolók, de többen vélik úgy, hogy 18-19 évesen jön el az ideje. Egyetlen fiatal jelölte meg a 20 éves korhatárt.
Néhányan megkülönböztették a fiúkat és a lányokat ebből a szempontból: a válaszadók szerint a lányoknál a 18-19 éves kor a legideálisabb, de két szélsőséges elképzelés szerint a 13-14 éves kor. A fiúknál azonban a 13-14, 15-16, 16-17 éves kort jelölték meg, és itt is volt egy extrém vélemény, amely a 12-dik életévet tartja elfogadhatónak. A felmérés arra is rámutat: az általános iskolások közül sokan néznek szexuális tartalmú műsorokat (ide sorolják például az Éjjel-nappal Budapestet is), és gyakran beszélik meg barátaikkal a látottakat, de saját élményeiket is…
(sonline )

A judeo-keresztény biblia tudat alatti üzenete: a zsidók fennhatósága a dzsentilek felett

Létezik egy titkos zsidó "papság", ami évezredekre nyúlik vissza. Ez a "papság" sokkal magasabb tudásszinten volt, mint az emberiség többsége. Mikor új közösségek jöttek létre, a papság beférkőzött a vallási is politikai hatalomba, s gondoskodott róla, hogy a fejlett tudást eltávolítsák a társadalomból, és titkos iskoláik, szervezeteik kezébe adják. A Vatikán uralkodó hierarchiája semmi több, csak szervezett bűnözők társasága, akik hihetetlen pusztulást, szenvedést, nyomort és bánatot okoztak az emberiségnek. A katolikus egyház és a keresztény vallás magasabb szintjei tömve vannak zsidókkal, akik eszközkét használják a keresztényeket. A zsidók azok, akik a keresztény egyházakat irányítják, főleg a katolikus Vatikánt, ahonnan a többi keresztény szekta is kifejlődött.

A felsőbb szinteken ismerik a Nap, a numerológia, a tömegelme valódi erejét, a bolygók hatását az emberi viselkedésre, hogyan manipulálják az időt, az energiát; és titkos szervezeteiket arra használják, hogy olyan intézményeket hozzanak létre a nyilvános hadszíntéren, mint a vallások és a politikai pártok, így távolítva el az okkult tudást a körforgásból. Az Inkvizíció az egyik fő példája ennek, aminél már azzal aláírtad saját halálos ítéletedet, ha bármilyen okkult vagy ezoterikus dologról beszéltél.

Hogy tervükhöz maximális hatalmat szerezzenek, a keresztény templomokat Ley-vonalakra építették. A Ley-vonalak olyan területek a Földben, amiknek nagyobb a geomágneses energiájuk. Az emberi test bioelektromosságból áll, és az is működteti. Gondolataink is elektromos impulzusokból állnak. A meditációk által, és energiaközpontjainkon való munkával felerősíthetjük a gondolatainkat, hogy erősebb elektromos kivezetésünk legyen, és ez jobban befolyásolja a környezetünket. Mikor olyasvalaki, akinek birtokában van a megfelelő tudás, felhasználja a Föld energiáját saját, irányított gondolatenergiája mellett, sokkal nagyobb erő fog a gondolatai mögé állni. A Pogány templomokat lerombolták, és helyükre keresztény templomokat építettek. A föld ezen energia-csomópontjaiban speciális rituálékat végeztek. Az emberi/állati áldozatok és hasonló dolgok hihetetlen félelmet keltettek az áldozatban. Ezt az irányított félelem-energiát - amit a befolyásoláshoz használnak - belepumpálták ezekbe a földenergia-örvényekbe. Ez az energia, amit többezerszeresére növeltek, egy bizonyos rezgésállapotot hoz létre a Föld energiamezejében. Ez úgy veszi körbe az egész Földet, mint egy pókháló. Ezért van a kereszténységnek ilyen erős befolyása sokakra. A félelem az a hétbetűs szó, ami az egész világot uralja, és nagyon hatékony.

Ráadásul az érzelmekkel teli hazug prédikációk, valamint a folyton ismételgetett tanítások annyi erővel rendelkeztek, hogy a tervüket sikeresen véghez tudták vinni. A tudatlan gyülekezet energiájának felhasználásával elérhetővé vált egy folyamatos és hatalmas energiaforrás, amit megfelelően irányítva és manipulálva az ellenség a kárhozat felé terelhette az embereket. Az ősi művészeti alkotásokat összehasonlítva a reneszánsz termékeivel, láthatjuk, mekkora befolyása volt a keresztény egyháznak az emberek életére. Nagyon kevés festmény, szobor és más művészeti alkotás van, ami nem a názáretit vagy a szűz ribancot és társait ábrázolja. Ez a zenében is megjelent abban az időben. A nem-keresztény témájú alkotások magukban hordozták az eretnekké kikiáltás veszélyét. Csak maga az ima-energia mennyisége - amit ebbe a hamis intézménybe töltöttek - felülmúl minden képzeletet. Egy ember, aki egyetlen gondolatra koncentrál, gondolatenergiát generál. Képzeld el, mire képes több millió ember.

Sajnos a kapzsiságuk miatt mindez nem volt elég a mocskos idegeneknek és emberi szolgáiknak, akik ezt a pusztító kört alkotják. Háború is kellett nekik. Az emberi energiahozam sokkal nagyobb a hatalmas félelmek idején, mikor az ember a halállal néz farkasszemet, vagy haldoklik. Minél erőszakosabb, annál jobb. Bárki aki ismeri a biblia Ótestamentumát, tisztában van az úgynevezett "Jehova" parancsára vívott háborúkkal. Ez a zsidók uralma a Dzsentilek fölött, és a Dzsentilek kínzása, tömeges lemészárlása, és népirtás! Ezt a beteg perverz mocskot erővel tuszkolták le a Dzsentilek torkán már az első naptól kezdve, megteremtve ezzel egy erős tudatalatti gondolatformát, ami végül életre kelt.

Forrás: exposinghun.heliohost.org

Kapcsolódó:
Keményebb zsidó fellépés a szólásszabadság ellen
Megint felgyújtottak egy svédországi mecsetet
A globális elit terve: közel-keleti unió
Itt az újabb fajmegrontás - Elárasztják Európát
Farkas Flórián: Alanyi jogon adna lakást a munkába álló romáknak a kormány
Kína elismeri a hun-magyar rokonságot

"Ismerje el a nemzet, hogy mi is országalapítók vagyunk"