2013. március 29., péntek

Ferenc pápa fiatalkorúak börtönében misézett nagycsütörtökön


Fiatalkorúak börtönét kereste fel nagycsütörtökön Ferenc pápa, aki ötven elítélt előtt mutatta be az utolsó vacsorát idéző misét.

A római Casal del Marmo börtön ötven lakója gitárszóval és énekkel kísérte az intézet kápolnájában bemutatott misét, amelyet az egyházfő Agostino Vallini bíborossal, a pápa római helytartójával és a börtön lelkészével koncelebrált.
  
A 14-21 éves őrizetesek többsége külföldi, észak-afrikai és roma származású. Lopásért, rablásért, gyilkosságért és nemi erőszakért ítélték el őket. Katolikusok, ortodoxok és muzulmánok is vannak közöttük.
  
Rövid homíliájában az egyházfő arról beszélt, hogy a lábmosás szertartásával Jézus "példát mutatott tanítványainak".
  
"Az, aki másoknál magasabban van, mások szolgálatába kell, hogy álljon. Segítenünk kell egymásnak!" - mondta a pápa.
  
Hozzátette: "papként, Róma püspökeként nekem kötelességem mások szolgálata, segítése, és szívből teszem, szeretem tenni".
  
Ahogyan Jézus tette tanítványaival, Ferenc pápa 12 különböző nemzetiségű és vallású fiatal elítéltnek megmosta a lábát, közöttük két lánynak is. Egyikük katolikus olasz, a másik Rómában született roma származású lány volt és muzulmán. "Ez Jézus kezének érintése" - mondta a földön térdeplő pápa a fiataloknak, mielőtt kézbe vette, megmosta, megszárította és megcsókolta a lábukat.
  
A mise után a börtön tornatermében tartott találkozón a pápa elbeszélgetett a fiatalokkal, akik egy általuk készített fakeresztet és egy térdeplőt ajándékoztak neki.
  
"Örülök, hogy itt lehetek veletek. Menjetek előre és ne hagyjátok elvenni magatoktól a reményt. Ti segítetek nekem, hogy alázatos maradjak!" - mondta a pápa a fiataloknak. "Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk!" - válaszolták a fiatalok. A találkozót a Vatikáni Rádió egyenesben sugározta.
  
A pápa gesztusa az olasz sajtót XXIII. János pápára emlékeztette, aki 1958-ban megválasztása után két hónappal a római Regina Coeli börtönbe látogatott.
  
II. János Pál és XVI. Benedek a lábmosás szertartását a lateráni Szent János bazilikában tartotta, ahol paptársaiknak mosták meg a lábát. Ez volt az első alkalom, hogy a római pápa nőnek mosta meg a lábát.
  
Ferenc pápa még Buenos Aires érsekeként nagycsütörtökön börtönben, kórházakban, menhelyeken mosta meg férfiak és nők lábát.
Forrás: 
MTI

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A Szent Eukarisztia Létezésének veszélye meg fog mutatkozni számotokra

2013. március 28. csütörtök 21:30
Drága szeretett leányom, te most már érted, hogy a gonosz mennyire gyűlöli ezt a Küldetést. Neked azonban fölül kell emelkedned ezeken a kegyetlen akadályokon, amelyeket azért helyeznek eléd, hogy lassítsák Munkámat.
Elvakult gőgjükben, azok fognak rámutatni a Szent Eukarisztia Létezésének veszélyére Egyházamban, akiknek terve, hogy megváltoztassák az Igazságot, már komolyan elkezdődött.
Nem számít, hogy sokan gúnyolódnak ezen Küldetésemen, mely azért van, hogy felkészítsétek lelketeket a Nagy Napra. Idővel tudni fogjátok, hogy valóban Én vagyok az, Jézus Krisztus, Aki eljött hozzátok, hogy szolgáljon titeket.
Én vagyok a ti Mesteretek és egyben a ti Szolgátok. Nektek, felszentelt szolgáim, emlékeznetek kell a státuszotokra (papi mivoltotokra), és nem szabad arról megfeledkeznetek. Szolgaként nem lehettek egyben mesterek is. Mert ha ti mesterek vagytok, akkor ti nem szolgálhattok Nekem. Egyházamban sokan közületek már elfelejtették azt, amit tanítottak nekik. Elfelejtettétek Isten Szavát.
Ígéretem az, hogy ellátlak benneteket az Élet Táplálékával – Testemmel és Véremmel –, és mégis ti újból meg fogtok tagadni Engem. Ti ezt azáltal fogjátok megtenni, hogy eltávolítjátok a Szent Eukarisztiát Isten Templomából, és annak helyébe egy hullát helyeztek. A helyettesítés ravasz módon fog történni, és el fog tartani egy ideig, míg ezt a gonosz cselekedetet meg tudjátok érteni, amelyet rátok erőltetnek.
Mivel a Testem a Szent Eukarisztia által fenntart benneteket, a Testem, Egyházam lesz az, amely halált fog hozni azon lelkek számára, akik félredobnak Engem.
Az utálat megmutatkozására az idő nagyon rövid. Az idő, amelyben választanotok kell Ösvényem és a hamis próféta között, szinte rajtatok van. Figyeljétek most, hogy a csaló, mint forgatja ki az Igazságot. Nézzétek, hogyan magasztalja fel magát az Én helyemen, de közben vonakodik attól, hogy Isten szolgájaként az Igazság ösvényén járjon.
Jézusotok

Az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét fogadták el Észak-Dakotában


Észak-Dakota állam kormányzója kedden aláírta az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét, amely az esetek túlnyomó többségében a magzat szívverésének kezdetétől, vagyis a terhesség körülbelül hatodik hetétől megtiltja a művi vetélés végrehajtását.

Abortuszpárti aktivisták azonnal bejelentették, hogy bíróságon támadják meg a törvényt, amely szerintük sérti a nők jogait és ellentmond az Egyesült Államok alkotmányának, valamint az amerikai legfelsőbb bíróság 1973-ban, a Roe kontra Wade ügyben hozott ítéletének. Ennek értelmében az államok addig nem tilthatják meg a terhesség megszakítását, amíg a magzat életképessé nem válik. (Ez szakemberek szerint a 22-24 hetes kort jelenti.)
Az új törvény, ha ezzel ellentétes bírósági ítélet nem születik, augusztus 1-jén lép hatályba.
A republikánus Jack Dalrymple kormányzó kedden aláírt egy olyan törvényt is, amelynek értelmében pusztán genetikai rendellenességre vagy a magzat nemére hivatkozva tilos abortuszt végrehajtani. Észak-Dakota ezen a téren olyan jogszabályt alkotott, amely szintén példátlan az amerikai államok között.
Észak-Dakota republikánus többségű törvényhozása korábban úgy határozott, hogy 2014-re helyi alkotmánymódosítási népszavazást kezdeményez, amely reményei szerint elfogadja majd azt a koncepciót, miszerint az élet a fogantatással kezdődik. A hasonló referendumok eddig több államba is elbuktak.
A déli államok közül az elmúlt időben több is megszigorította az abortusszal kapcsolatos jogszabályokat. A legkeményebben eddig Arkansas-ban léptek fel a terhességmegszakítással szemben, ahol március 7-én a 12. hétben határozták meg a beavatkozás legkésőbbi időpontját. Az a jogszabály, ha túléli az ellene benyújtott kereset, szintén augusztusban emelkedhet törvényerőre. Több államban a 20. hét után tiltják a terhességmegszakítást.
Az ellenzők érvelése szerint a 6. hétben sok nő még annak sincs tudatában, hogy állapotos lett. Az észak-dakotai úgynevezett "szívdobbanás-törvény" az abortusztilalom ügyében kivételt tesz abban az esetben, ha a további terhesség veszélybe sodorná az anya életét, vagy súlyos kockázatot jelentene az egészségére, ám nem lehet indok a terhesség megszakítására, ha az embrió a nemi erőszak következtében fogant.