2010. június 19., szombat

Szűzanya üzenete - Ulrich Ágoston atya által 2010. június 18.

Szűzanya üzenet
Kicsinyeim, Gyermekeim!
Fáj a szívem az én tékozló gyermekeimért. Szemembe véres könnyeket csal az a sok bűn, melyet a világban elkövettek. Sajnos ennek fájdalmas következményei lesznek. A választott nép teljesen elfordult tőlem. Szent Fiam arcát látva, nem állhatom meg szó nélkül, hogy kérjelek Titeket: tartsatok bűnbánatot, imádkozzatok, engeszteljétek az Atyát, hogy irgalmas legyen hozzátok, mert Szodoma – Gomora, vagy Pompeji pusztulása kis dolognak számít ahhoz képest, ami rátok vár, ha az Úr keze lesújt a bűnösökre. Kérem, hogy a rózsafüzér legyen az én hívő gyermekeim kezében. Kérlek Titeket, legyetek résen, mert a szarvkoronás fejű Sátán féktelen tombolásba kezd. Rózsafüzéres kicsinyeim, ne féljetek, csak tartsatok ki! A kegyelmek áradatában részesültök, amely segítséget nyújt a Gonosz elleni küzdelemben. Kicsinyeim, Veletek könyörgök a Szentháromság dicső trónusa előtt, és Veletek térdelve, a paténára helyezem könyörgéseteket és átnyújtom azt, irgalmas Fiam kezébe. Ígérem, hogy imádságotok, böjtötök és virrasztásotok nagy – nagy segítséget jelent az egész pogány világ számára. Mert ha városaitokban, falvaitokban egy – egy igaz embert talál az Atya, kinyújtja felétek irgalmas karját.
A kereszténység ellen támadó sok titkos társaság, amelynek pap és főpap fiaim közül is vannak tagjai, iszonyú véget fog érni. Pap fiaimat fel fogom szólítani e társaságok elhagyására.
A papok évét mostanában zárja be Szent Fiam földi helytartója, XVI. Benedek pápa. Imádkozzatok a papokért, mert nagy szükségetek lesz rájuk. A Sátán tombolásának ugyanis, imádság híján, sok tiszta lélek válik áldozatává. Ezért folyik a véres könny szememből.
Édeseim, imádkozzatok a választott népért, mert tévhitben élnek!
Kicsinyeim, ne feledkezzetek meg a szentségek vételéről, különösen az Oltáriszentségről! Vegyétek és egyétek a Szentostyát! A Szentvér szeretetében éljetek, mert a kiosztott talentumokat kamatostul kell, hogy visszaadjátok! Nehogy elássátok, mint a rossz szolga a példabeszédben!
Gyermekeim, palástomba rejtelek Titeket, simogató kezemet nyújtom felétek, mert nagyon szeretném ezt a bűnös világot megmenteni a kárhozattól. A természeti katasztrófák – tűzhányók kitörése, óriási korom és füst, világméretű esőzések, árvizek, óriási forgószelek, viharok, tornádók, olajszennyeződések, bányaszerencsétlenségek – ezek már megtörténtek. Amelyek még bekövetkeznek: éhínség, sáskajárás, s ahol még nem volt – különösen a gazdag világban: Európában és Amerikában – a mezőgazdasági termékek hiánya. Ezek még csak figyelmeztetések! Ha ezek nem lesznek elegendőek, akkor újabb gazdasági világválságot bocsát az Atya Rátok, amelyben a vezető nagyhatalmak elveszítik hatalmukat, és a szegény törpe államokat teszi VEZETŐKKÉ. Jaj a gazdagoknak!
Kicsinyeim, legyetek Ti is nagylelkűek és irgalmas szívűek, mert Veletek és Értetek szeretném megmenteni az emberiséget az Atya irgalmában.
Köszönöm, hogy figyeltek rám, és a véres könnyeket felitatjátok úgy, mint Szent Fiam arcáról Veronika tette. Szerető anyai szívem Értetek dobog.
2010. június 18.