2012. május 11., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: A szomorúság könnyeit sírom a Katolikus Egyház azon papjaiért, akik rettenetesen szenvednek ebben az időben

2012. május 10., csütörtök, 15:45
Gyermekem, Fiam, Jézus Krisztus most – a Nagyfigyelmeztetés előtt – még Isten annyi gyermekét készül megmenteni, amennyit csak lehetséges. Mert a Nagyfigyelmeztetés után már nem marad sok idő Fiam Dicsőséges Visszatéréséig.
A szomorúság könnyeit sírom a Katolikus Egyház azon papjaiért, kik rettenetesen szenvednek ebben az időben.
Ezek a tiszta, elveszett és tébolygó szolgák, a szakadás közepette fogságba estek, ahonnan nem tudnak kiszabadulni.
Ők, a mások bűnei miatt elszenvedik azt a kínt, amellyel végig kell nézniük, amint a Fiam iránti hűséget félre dobják.
Ez a gonosz megosztottság, amelyet a szabadkőműves csoportok okoztak, szándékosak. Azok bűneit, akik az ártatlan lelkekre mért bűncselekményekért vétkesek, ürügyként használják fel, hogy az Egyház törvényeit megváltoztassák.
Sokan félre lettek vezetve az Isten gyermekei iránti hűség hamis értelmezése miatt.
Mennyire szenvedek, amikor látom, hogy a Katolikus Egyház falait tégláról – téglára szedik szét, hogy az új egyháznak utat nyissanak.
Az új egyház, amely hamarosan nyilvánvalóvá válik, Fiam részéről nem lesz elfogadható.
Ehelyett megszüntetik a Szent Eukarisztia jelenlétét, és Fiam a Keresztrefeszítés fájdalmait fogja újra elszenvedni.
Az áldozatot – amelyet Ő hozott, hogy átadja ezt az ajándékot a világnak – hamarosan figyelmen kívül hagyják és elutasítják.
Ehelyett ők – az új egyház – nem azt fogják mondani Isten gyermekeinek, hogy az Eukarisztiában, Jézus, az Én Fiam, valóban jelen van.
Ők, az Eukarisztiáról egy új értelmezést fognak alkotni, és nem fog nekik sikerülni, hogy Fiam jelenlétét lehívják. Az élet kenyere meg fog halni.
Isten gyermekei már nem lesznek Fiam valódi testével és vérével táplálva. 
Lelkük sivár, üres lesz Fiam jelenlétének és a kegyelmek hiánya miatt, amelyeket azoknak ad, akik Őt magukhoz veszik.
A papoknak kötelező, hogy megvédjék a Szent Eukarisztiát. Nekik erőseknek kell lenniük, és ezt a drága és szent Ajándékot soha nem szabad felhígítaniuk.
Fiam szereti a Katolikus Egyházat, tudja, hogy az mennyire szenved. Ő érzi ennek fájdalmát.
Szeplőtelen Szívem kettészakad a fájdalomtól, látván, amint ezt a Szent Templomot szándékosan megsemmisítik.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az Atyához, szeretett Fia nevében, hogy legyen könyörületes azokhoz, akik az Egyházat el akarják süllyeszteni és Isten gyermekeit szét akarják szórni az elhagyatottság szakadékában.
Kérlek, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat 53. imáját a Katolikus Egyházért.
A Keresztes Imahadjárat 53. imája: „Ima a Katolikus Egyházért”
Ó, Mennyei Atya,
Szeretett Fiad nevében kérlek Téged, adj erőt és kegyelmeket annak érdekében, hogy segítsen ellenállni a papoknak abban az üldöztetésben, amelyet elviselnek.
Segíts nekik, hogy ragaszkodjanak szeretett Fiad, Jézus Krisztus tanításainak igazságához, és soha ne mondjanak le az Eukarisztiában való jelenlétéről, és a hazugságokkal szemben ne gyengüljenek el, és ne terjesszék azokat. Ámen.
Szerető Édesanyátok,
A Föld Királynője, Az Üdvösség Anyja

Nagyfalui üzenet 2012 május

Szűz Mária Mondja: "NEKTEK CSAK SZERETNI  ÉS JÓT TENNI SZABAD"
2012.-A Nagyfigyelmeztetésre való felkészülés éve--- május.
"Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!" (Mt. 24.44.)
            92. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az első emberpár bűnbeesését(Ter.3.),a vízözön történetét,(Ter.6,7.-8.9.), a bábeli torony lerombolását(Ter. 11.), Szodoma pusztulását(Ter. 18.19.) és Ninive megmenekülését(Jónás k.)
Havi mottó: " Az igaz ember Isten jutalmába részesül!"(Mt. 10,41.)
Havi imaszándék: azért engeszteljünk, hogy Isten igazságos büntetése csökkenjen, vagy maradjon el teljesen!
Konkrét feladatunk: Éljünk úgy tudatosan, hogy miattunk Isten az emberiséget ne büntesse, hanem jutalmazza meg!
                         Szűz Mária üzenete 2012. májusában
     "Szeretett gyermekeim! Ebben a hónapban, a Nagy Figyelmeztetés előtt, a pecsétről szeretnék beszélni nektek. Biztosan tudjátok, ahová az ember rányomja a pecsétjét, lefoglaló jelét,az azt jelenti, hogy az a tárgy, állat...hozzá tartozik, az az ő tulajdona.
       Isten pecsétje jelképezi az Ő uralmát a teremtményei felett. Tudatosítanotok kell, hogy a Szentháromság eltörölhetetlen pecsétjét kaptátok, amikor megkereszteltek titeket. A keresztség szentsége, pecsétje által a Szentháromsághoz tartoztok, az Ő tulajdonai lettetek. Ez a kegyelem, amelyet öntudatlan állapotban is megkaptatok, akkor éled fel a lelketekben, amikor a tudatos hitvallásban és a gonosznak való tudatos ellene mondásban éltek. A bérmálás eltörölhetetlen szentségében, újabb pecsétjével a Szentlélek akarja átvenni az életetek irányítását indításai és tiltásai által. Akik papság szentségében részesültetek, ugyancsak eltörölhetetlen pecsétet kaptatok a lelketekre,azért, hogy egész életetekben a lelketek és a  lelkek megmentése legyen a  legfontosabb a számotokra. Tudnotok kell, akik rendszeresen gyónnak, áldoznak, akik a házasságukat Isten akarata szerint élik, akik betegségükben a betegek kenetét elfogadják..., azok a gyermekeim Isten uralma, lefoglaló pecsétje alatt élnek. Mindazok, akik elfogadják: Istent, az Egyházat, Engem, a Tízparancsolatot, a szentségeket, a Szentírást,a szent hagyományt... és ezek szerint élnek, azok a gyermekeim mindörökké le vannak pecsételve, foglalva a Szentháromság számára. Előre megmondom nektek, az utolsó időben, nagyon boldogok lesztek, a Szentháromság lefoglalása, pecsétje miatt, mert ezáltal isteni védelemben fogtok részesülni a nagy megpróbáltatásban és a Nagy Figyelmeztetéskor. Az isteni pecsét által megkapjátok a sötétség napjaiban a világosságot, erőtlenségetekben az erőt az állhatatossághoz, a hitvalláshoz, sőt a vértanúsághoz is.
         Tudatosítanotok kell, hogy a tisztítótűz felé tart mindazok élete, akik a Szentháromság pecsétje mellett elfogadják a gonosz pecsétjét is.  A gonosz pecsétjét is viselik mindazok a gyermekeim, akik langyos lelkületűek. "Neked mondom: bár lennél hideg vagy meleg, de mert langyos vagy, kiköplek a számból!" A sátán pecsétjét is viselik azok, akik kettős életet élnek, akik kétfelé sántikálnak. Végre vegyétek tudomásul: nem szolgálhattok Úrnak: Istennek is és a gonosznak is! Ne legyetek olyanok, mint a szélkakas, mely a váltakozó szélnek engedelmeskedve változtatja az irányát. A tisztulás felé tart mindazok élete: akik néha Igent, néha Nemet mondanak az Isten kéréseire. Akik néha: a Szentlélekre, néha, a gonosz lélekre hallgatnak. Sajnos sokan tudják mit kell tenni, mi válik az üdvösségükre, mégis saját kárukra, a kifogásokat keresik, amikor Isten , valami áldozatot kér tőlük. Fekete pecsét is van mindazokon, akiknél első a test és utána jön a lélek. Akik néha hozsannát, néha feszítsd meg-et kiáltanak életükkel Szent Fiam felé. Akik válogatnak a szentségekben, a parancsolatokban, a Szentírás tanításaiban... A tisztulásra van szükségük mindazoknak, akik vasárnap keresztények, hétköznap majdnem pogányok. Akik ugyanazzal a szájjal néha áldást mondanak, néha átkozódnak. Akik ugyanazzal a szívvel néha szeretnek, néha gyűlölnek. Tudnotok kell, akik az isteni pecsét mellett a gonosz pecsétjét is viselik, azok a haláluk után a tisztítótűzbe jutnak és ott lesznek addig, ameddig teljesen meg nem tisztulnak, amíg radikális döntés nem érlelődik meg Isten mellett a szívükben.
        Tudatosítanotok kell, hogy a pokol, az örök kárhozat felé tart mindazok élete: akik mindvégig megtagadják Istent, az Egyházat. Akik nem hallgatnak az Isten által rendelt személyekre. Akik a Tízparancsolat, a Hét szentség ellen harcolnak. Akik a sátánnak  adják végleg az életüket. A sátán útján járnak az ateisták, akik tudatosan megtagadják a Szentháromságot. A gonosz számára lepecsételve járnak : azok a szabadkőművesek, szabadgondolkozók(liberalisták), akik tudatosan a gonosszal és egymással szövetkezve azon dolgoznak, hogy megkeserítsék , megnehezítsék az egész emberiség életét és tönkre tegyék azt a sátán megbízásából. A legrosszabb úton járnak mindazok a nagy emberek: akik törvényesítik az abortuszt, az eutanáziát, a homokosságot, minden erkölcstelenséget. Engeszteljetek mindazokért, akik e TV -ben, interneten,folyóiratokban, DVD-n... az  embereket a bűn, az alvilág szeretetére nevelik és a pokol felé segítik. A sátán eszközei mindazok, akik a chipet az igazolványokba, állatokba, és végül az emberekbe is be akarják építeni azzal a hátsó szándékkal, hogy uralják, ellenőrizzék, irányítsák az embert és ha nem hallgat rájuk a halálba küldjék.
          Arra törekedjetek, engesztelő gyermekeim, hogy az utolsó időtökben, tudatosan és reménykedve engeszteljetek  mindazokért, akiknek az élete a tisztítótűz vagy a pokol felé tart. Tudnotok kell azt, nem éltetek hiába, ha csak egy lelket is megmentettetek a pokoltól és kiszabadítottatok a tisztítótűzből.
              Befejezésül mondom, ti , választott  gyermekeim, akik az utolsó idők apostolai és prófétái vagytok, éljetek úgy, hogy csak az isteni pecsét ragyogjon a lelketeken, az erényes életetek által. Ha így élte, akkor nem kell féljetek a jövőtől, bármit is hoz a számotokra.
   Most a Szentháromság, Általam áld meg titeket az Isten melletti, radikális döntés lelkületével!!!
Házi feladat májusra:
" Segíts Szűzanyám úgy élni, hogy mindig az isteni pecsét ragyogjon a lelkünkön, erényes életünk által!
Előre tekintés 2012 júniusára:
-- Júniusban 1-2-3-7.-én lesznek engesztelések, 15 órakor a Szentháromság hegyen!
--Adjatok hálát velem együtt a papságom 30. évfordulóján(Szentelés: 1982. június 20)!
-- Előre hirdetjük, mivel 2012 július 1-én, első vasárnap bérmálás lesz Krasznán, ezért júliusban 5-6-7-8.-án lesznek az engesztelések, 15 órától!
                             Visszatekintés 2012 áprilisára
1.Hogyan válhat minden napunk Istennek tetsző nappá?
  Minden reggel: (6-7 óra között), végezzük el a felajánló és áldáskérő imát, a Szent Olajjal helyezzük a Szentháromság oltalmába magunkat és igyunk egy pohár szentelt vizet testi-lelki -szellemi tisztulásunkra!
Az Irgalmasság órájában:( du. 3-4 óra között) végezzük el az Irgalmasság Rózsafűzérét kérve az irgalmasság lelkületét.
Este:(9-10 óra között) : imádkozzunk a betegek gyógyulásáért és a lélekben, a bűneik által megkötözöttek szabadulásáért. Minden este, lefekvés előtt tartsunk lelkiismeret vizsgálatot. A bűneink miatt kérjünk bocsánatot Istentől és a jót, amit megtettünk, köszönjük meg Istennek.
Egész nap: törekedjünk Isten jelenlétében élni: egységben, szeretetben, kerülve a bűnt, a bűnre vezető alkalmakat. Ha tehetjük , menjünk minden nap szentmisére, gyónjunk, áldozzunk rendszeresen. A Szentírás., a szentek élete, az üzenetek..., legyenek a napi lelki eledeleink. A gyógyító keresztet viseljük a nyakunkban. Ha így élünk minden nap, Isten gyönyörködni fog bennünk és a lelkünket Égig érő boldogság fogja eltölteni!!!
2. Mit ajánlanak az Égiek betegség és megkötözöttség esetén?
  Minden megpróbáltatás az életünkben meghívás, hogy lelkileg tegyük sínre az életünket!!!
     Először gondolkozzunk el azon, hogy mi az oka a betegségünknek, megkötözöttségünknek? Talán az, hogy vasár- és ünnep nap nem járunk templomba! Talán az, hogy nem gyónunk és áldozunk rendszeresen! Talán az, hogy paráznaságban, vagy házasságtörésben élünk! Talán az,hogy nem óvakodunk a káros szenvedélyektől: a túlzott italozástól, drogoktól, TV, internet, számítógép, gyógyszer, játék...függőségtől, rossz barátoktól...
Az a legfontosabb feladatunk, ami az életünkben nincs helyén azt helyre kell tenni, ami rossz azt fel kell számolni.
    Ha ez megtörtént: végezzünk minden nap gyógyító és szabadító imát, vállaljunk teljes böjtöt hétfő-szerdán-pénteken délig, kérjünk papjainktól gyógyító és szabadító misesorozatot(kilenced=9 mise, gregorián=30mise). Ha szentmise sorozatot ajánlunk az Égiek szándékára ás a tisztítótűzben szenvedőkért, azok rendkívüli módon segítenek a gyógyulásunkban, szabadulásunkban. Nagyon fontos, legalább kilencszer menjünk el egy zarándokhelyre. Amíg meg nem gyógyulunk, addig csendesen és türelmesen ajánljuk fel a fizikai-lelki szenvedéseinket a tisztulásunkért, az egész emberiség megmeneküléséért és a  tisztítótűzben szenvedők kiszabadulásáért!!! Ha lehet, válasszunk egy  lelki közösséget és egymást segítve, bátorítva haladjunk előre a keskeny úton. Ha ezeket megtesszük, az egy százalékot, csak azután várhatjuk, hogy Isten megteszi értünk a 99 százalékot. Tedd meg ami számodra lehetséges, és várd ki türelemmel Istentől azt, ami részedre lehetetlen!!!
3.Hogyan viszonyulnak az emberek a keresztre feszített Jézushoz?
    " Szentmise alatt láttam, hogy az Úr Jézus a keresztre volt feszítve! Misztikusan, keservesen szenvedett az emberiség bűnei miatt! A kereszt alatt emberek álltak. Egyesek kezében kalapács volt, akik újabb szegeket vertek bűneik által Jézus Testébe. Mások kezében harapófogó volt, akik bűnbánatuk által kihúzták a szegeket Jézus Szent Testéből! Voltak Jézus keresztje alatt olyanok is, akiknek egyik kezében kalapács volt a másik kezében harapófogó. A keresztre feszített Jézus kérése volt:" Törekedjetek úgy élni az utolsó időben, hogy a ti kezetekben ne legyen kalapács, csak harapófogó, Nekem tetsző életetek által!"
4.Miért szomorú az Úr Jézus napjainkban?
   Egy látomásban, a szomorú Jézus elmondta:" Fáj a Szívem a felelős vezetők miatt akiknél a régi hagyományok fontosabbak, mint az egység, a Húsvét megünneplésében! Imádkozzatok minden nap a felelős vezetőkért, hogy eljussanak oda, hogy az egész kereszténység, minden évben együtt ünnepelje a Húsvétot, feltámadásom Szent Ünnepét!!!
5. Hogyan viszonyuljunk az Irgalmas Jézus Szeretetéhez?
  Sajnos az emberiség nagy része a gonosz lélekre hallgat, aki a következőket súgja nekik:
"Isten nem szeret téged a bűneid miatt! Isten nem bocsátja meg a bűneidet!"
  A gonosz azt akarja, hogy haragot tartsunk, gyűlölködjünk és ne bocsássunk meg se ellenségeinknek, se önmagunknak. A gyűlölet által a poklot teremti meg a szívekben és a pokol felé visz embereket! A gonosz bezárja a szíveket Isten előtt és kitárja a pokol előtt!!!
      A Szentlélek gyöngéden, a szabadságunkat tiszteletben tartva, azt sugallja: "Isten szeret téged! Isten megbocsát minden megbánt bűnt! Segít, hogy a bocsánatkérés és a megbocsátás olajozottan működjék közöttünk! Hálát adunk együtt az Irgalmasság vasárnapján az Irgalmas Jézusnak, hogy bűnbánatunk által megbocsátotta az összes bűneinket és a bűneink után járó adósságunkat elengedte! Elhatároztuk együtt, hogy tiszta lelkületben akarunk élni, úgy, hogy a Feltámadt Krisztus mindig érezze jól magát a szívünkben. Hálát adunk azért is az Irgalmasság vasárnapján, hogy az Irgalmas Jézus Szeretete kiáradt az egész emberiségre (szeretteinkre is) és a tisztítótűzben szenvedő őseinkre is.
7.Hogyan használjuk a szentelt vizet és melyek a hatásai?
 Élő hittel és tiszta szívvel igyuk a szentelt vizet, amely szaporítható! Mossuk meg beteg testrészeinket a szentelt vízzel! Tehetünk a szentelt vízből ételeinkbe, italainkba, hogy a szenvedélybetegségeinktől megszabaduljunk és testileg-lelkileg-szellemileg megtisztuljunk. Tehetjük a fürdőkádba is, hogy meggyógyuljunk. Ajánljuk a szentelt vizet másoknak is. Az Égiek ígérete:" Ez a szentelt víz nagyon gyorsan fog elterjedni az egész Földön!" Ez a szentelt víz az Égiek egyik legnagyobb ajándéka, az utolsó időkben,az egész emberiség számára! A jövőben is megszámlálhatatlan gyógyulások, szabadulások, megtérések... fognak bekövetkezni a szent víz által. Az Égiek a szent víz tisztító hatása által készítenek fel a Nagy Figyelmeztetésre. Ezért naponta(szaporítva) ihatjuk a szent vizet!
Milyen visszajelzések jöttek az utóbbi időben a szent víz által kapott gyógyulásokkal kapcsolatosan?
 --Egyik édesanyának minden nap megdagadt a lába. A szent víz használata által egészséges lett.
-- Egyik ember allergiás volt a tojásra és emiatt a keze feldagadt. A szent víz által 3 nap alatt meggyógyult.
-- Egy édesanya évekig tartó hasmenésből és aranyérből gyógyult meg a szent víz által.
--Egyik édesanya súlyos és fájdalmas melldaganatból gyógyult meg a szent víz által. Nyilvánosan tanúságot tett erről.
--Japánban, rák betegségből gyógyult meg egy férfi a szent víz által. Gyógyulása után elhatározta, hogy rendszeresen fog járni a templomba.
--Egy gyerek pikkelysömörtől gyógyult meg, néhány nap alatt a szent víz által. A meggyógyult gyermek ezt mondta, amikor tanúságot tett a nyilvánosság előtt:"Köszönöm Szűzanyám, hogy meggyógyítottál engem!"
--Volt olyan, akinek az epéje gyógyult meg, az epeköve ment el.
-- Volt olyan, aki gyomorfekélyből gyógyult meg a szent víz által.
-- Egyik papnak úgy fájt a lába, hogy alig tudott leszállni reggel  az ágyról. Egy este bekente a szent vízzel a lábát és reggelre meggyógyult. Istennek legyen hála mindenért.
Rövid hírek---értesítések
  A közelmúltban Veszprémben és Székesfehérváron tartottunk 3 napos lelkigyakorlatot a Szent Hegyről, a Forrásról és a szent víz hatásairól. Sokan megígérték, hogy elzarándokolnak Szilágy-Nagyfaluba, a Szentháromság Hegyére. A Rab Mária kegyhellyel kapcsolatosan üzenetet adott a Szűzanya. Kérte, hogy a kegyhelyet újítsák fel a zarándokok.
  A Szentháromság Hegyén elfogadtuk és felajánlottuk a tűzvész által okozott károkat a felelőtlen tűzgyújtó megtéréséért és a gonosz lélek megkötözéséért.
    Április első napjaiban kb. 3000-en voltak engesztelésen. Több, mint 100 gyerek látogatott el a Szentháromság hegyére tanáraikkal együtt.
   Örömmel közöljük, hogy a Mária-út, Máriacelltől--Csíksomlyóig tovább épül, amely a Szentháromság Hegyet is érinti.
   A gyógyulni vágyók részére 6 kút szent vize áll rendelkezésünkre.
 2012 május 19.-én du. 15 órakor az összes engesztelők imatalálkozója lesz Vácon, a Piarista Templomban. Már reggel 9 órától elmélkedések lesznek a Szűzanyáról. Előtte egy nappal , május 18.-án, du. 17 órakor családfa gyógyítás lesz, ugyanott.
8. Miben erősítettek meg az Égiek egy álom által?
" Azt álmodtam, hogy Iluskával együtt Olaszországban, a Vatikánban vagyunk, családias ebéden Benedek pápával és a bíborosokkal. Csodálatos volt megélni, álomban is, a hierarchikus és a karizmatikus személyek egységét. Ebéd után, az egyik bíboros bevitt egy hatalmas szobába és szeretettel kérdezte meg, most mit üzen a Szűzanya nekünk, az Egyház vezetőinek? Égre nézve azt mondtam:"Legyetek annak tudatában, hogy Benedek pápa szent és szentek mindazok, akik segítik a pápát az ő szolgálatában!" Ezután a bíboros is  az Égre nézett és azt mondta:" Ti is legyetek annak tudatában, hogy Éva asszony szent és ti is szentek vagytok, akik teszitek az engesztelésben Isten reátok vonatkozó akaratát!" Ezután egy nyakláncot hozott, amelyen egy szíven Jézus Arca volt. Ezt a nyakláncot a nyakamba tette, mondva:" Légy ezután is a feltámadt Krisztus képviselője az engesztelő közösségben! " Ezután Iluska nyakába tett egy nyakláncot a Szíven, a Szűzanya Arca volt. Ezt mondta:" Légy ezután is a Szűzanya képviselője az engesztelő közösségben!" Ezután szeretettel megölelt és kikísért a Vatikánból.
Ebből az álomból megértettem, hogy a férfiak az Úr Jézus, a nők, Szűz Mária példás képviselői kell legyenek a családjukban, lelki közösségükben.

A Szűzanya üzenete La Selette-ben (1846)
    1846-ban a francia Alpokban megjelent a Szűzanya két pásztor gyermeknek. Az Egyház kivizsgálása után elismerte a jelenések valódiságát! Mit üzent La Selette-ben a Szűzanya?
MILYEN BÜNTETÉSRE SZÁMÍTHAT A FÖLD ÉS AZ EGÉSZ EMBERISÉG, HA NEM INDUL EL A MEGTÉRÉS UTJÁN?
"Az emberiség a legborzasztóbb és legnagyobb események előestéjét éli. Ki kell ürítenie a harag kelyhét. A Földet mindenféle csapás éri majd. Éhínség, pestis járvány, fertőző betegségek jönnek. Az emberek hangokat hallanak a levegőben, a fejüket verik a falba, a halált fogják kívánni, de az csak kínokat hoz számukra. Mindenütt a Földön vér folyik majd.
Tűz fog az Égből hullani! A Nap elsötétül, a Hold csak gyenge piros fényt ad, a csillagok elhagyják rendes pályájukat. A víz és a tűz a Földön  félelmetes mennydörgést és földrengést fog okozni, amelyek hegyeket, városokat és országokat süllyesztenek el.
Ki győzhet itt, ha Isten a választottai által meg nem rövidítené a megpróbáltatás napjait!
De Isten hagyja magát megingatni az igazak vére, könnye és imája által!!!
MIÉRT BÜNTETI ISTEN AZ EMBERISÉGET AZ UTOLSÓ IDŐBEN?
" Semmi másra nem gondolnak  egyes emberek, csak a szórakozásra! A gonoszok mindenféle bűnt elkövetnek! Az Antikrisztus tíz királya, akik az egész világ urai akarnak lenni, újra háborúkat akarnak indítani. Sokan a Földön önmagukat és egymást imádják. Rossz könyvek bőségben lesznek a Földön. A sötétség szellemei( és követői) hidegséget, szeretetlenséget, gyűlöletet fognak terjeszteni Isten és ember ellen. Lesznek olyan közösségek, amelyekben a gonosz lelkeknek szolgálnak!"
MI LESZ A VÉGE AZ ANTIKRISZTUSNAK ÉS KÖVETŐINEK?
" A mélység felnyílik... A vadállat, alattvalóival együtt fog a magasba emelkedni(gőgjében), hogy felmenjen a Mennybe! Ekkor Szent Mihály arkangyal leheletétől megfullad, lezuhan a Föld tűzzel teli belsejébe. Ekkor a pokol örökös mélysége örökre elnyeli őt övéivel együtt."
A JÖVŐBEN MI LESZ ISTEN GYERMEKEIVEL?
" A szent Egyház gyermekei, igaz követőim, a végső idők apostolai, Jézus Krisztus hűséges tanítványai imádságban, szenvedésben, vezeklésben, Istennel egyesülve, a világ elől elrejtve fognak élni. Ők növekedni fognak az Isten és egymás iránti szeretetben, az erényekben, a Szentlélek vezetése alatt. Én velük együtt fogok harcolni."
MI LESZ A FÖLDDEL ÉS AZ EGÉSZ EMBERISÉGGEL AZ IDŐK VÉGÉN?
" Akkor tűz és víz fogja a Földet megtisztítani és kiirtja Isten az emberi kevélység minden művét és minden megújul. Akkor, akik megmaradnak, Istennek fognak szolgálni és Őt fogják imádni, dicsőíteni és szeretni!"
JELENLEG MIT TEGYENEK ISTEN GYERMEKEI?
"Itt az idő, hogy előlépjetek, hogy fénnyel töltsétek be a világot! Buzgóságotok tegyen éhessé mindenkit Jézus Krisztus imádására. Ti, akik a fény gyermekei vagytok, küzdjetek, harcoljatok Isten fegyvereivel ( ima, böjt, jó cselekedetek, szenvedés, szentmise,...), mert itt van az idők ideje, a vég vége!!!"
MIT KELL TUDJUNK ISTEN BÜNTETÉSÉRŐL?
Isten büntetése mindig feltételes! " Ha megtértek lesz jövőtök, ha nem tértek meg, nem lesz jövőtök!"
Azon kell dolgozzunk, hogy a világban a büntetés okozóját, a bűnt kell megsemmisítsük a bűnbánat által.
Istentől bocsánatot kérhetünk saját magunk és az egész emberiség nevében is. Tudnunk kell, hogy minden súlyos bűnünk Isten büntetése után kiált és a pokol felé visz. Minden jó cselekedetünk után számíthatunk Isten jutalmára, végső soron a Mennyországra.
Legyünk annak a tudatában, hogy a gonosz és követői bármennyre is nagynak látszanak, végső soron veszíteni fognak. Isten gyermekei, bármilyen gyengének is tűnnek, győzni fognak.
Döntenünk kell, még az életünkben, hogy kinek a kezét fogjuk meg. Ha a súlyos bűnök által a gonosz kezét fogjuk meg, veszíteni fogunk és a pokolba juthatunk. Ha a jó cselekedetek által, Isten kezét fogjuk meg, győzni fogunk és a Mennybe juthatunk.
Mi engesztelők, álljunk Isten oldalára, harcoljunk Isten fegyvereivel, hozzunk meg minden áldozatot a lelkek megmentéséért. Ezáltal megmenekülünk és nagyon sok lelket megmentünk az örök kárhozattól!!! Mi ezért születtünk! Ez az életünk célja, értelme!!!