2017. november 20., hétfő

Beszéd az élet kenyeréről


Beszéd az élet kenyeréről.

22Másnap a tó túlsó oldalán maradt népnek eszébe jutott, hogy csak egy bárka volt ott, s hogy Jézus nem szállt tanítványaival bárkába, a tanítványok csak maguk indultak el. 23Közben több bárka érkezett Tibériásból annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették. 24Amikor a nép látta, hogy Jézus nincs ott, s tanítványai sem, bárkába szálltak és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. 25Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, hogy kerültél ide?” 26„Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –: Nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. 27De ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot.” 28Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe?” 29„Az tetszik Istennek – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.” 30De ők így folytatták: „Hadd lássuk, milyen csodajelet viszel végbe! Akkor majd hiszünk neked. Mit tudsz tenni? 31Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.” 32Jézus erre azt mondta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. 33Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak.” 34Erre így szóltak hozzá: „Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből!”Egyre több nőt erőszakolnak meg a német katonák

Az év folyamán több nemi erőszakkal kapcsolatos botrány is kirobbant a Bundeswehr soraiban, és a botrány hatására egyre több bejelentett eset történik. A védelmi miniszter Ursula von der Leyen szerint ez bíztató jel, ami azt mutatja, hogy a Bundewehr kötelékében szolgáló nők jelezni merik, ha áldozattá válnak.
Nagy mértékben megnőtt a német fegyveres erők kötelékében elkövetett szexuális zaklatások száma az utóbbi egy év során; szeptember 30-ig összesen 187, a Bundeswehrben szolgáló nő tett bejelentést arról, hogy szexuális zaklatás áldozatává vált, ami jelentős növekedés a tavaly egész évben regisztrált 128 esethez képest.
A Bundeswehr szerint az idei adatokba beleszámít hét olyan, korábban történt bűncselekmény is, mellyel kapcsolatban a büntetőeljárás már lezárult, de az áldozat nem volt megelégedve annak eredményével, ezért megkezdték az újratárgyalását.
A nemi erőszak esetek száma szintén növekedést mutat; 2017. november 14-ig 11 ilyen eset történt, a tavaly év egészében regisztrált öt esettel szemben.
Ursula von der Leyen védelmi miniszter a Bild napilapnak nyilatkozva azt mondta, ezekre a számokra “pozitív jelként” kell tekinteni.
“A társadalomban büntetendő a szexuális zaklatás, és ennek megfelelően a Bundeswehr is bünteti az ilyen eseteket. Olyan környezetet akarunk teremteni a fegyveres erőknél, melyben bárki bizalommal jelentheti, ha erőszak áldozatává válik. Pozitív jelként értékelhető, hogy egyre inkább jelentik az ilyen eseteket” – mondta.
Szerdán nyilvánosságra jutott, hogy két fiatal nőt megerőszakoltak egy észak-németországi laktanyában, Schleswig-Holstein tartomány területén. A Spiegel szerint a 18 és 22 éves áldozatok, illetve a 29 éves elkövető és az esetet végig filmező másik katona egyaránt a Flugabwehrraketengruppe 21-hez tartoznak, ami többek közt olyan fegyverrendszereket működtet, mint a Patriot rakétakomplexum.
Az év folyamán nem ez volt az első ilyen eset: korábban több olyan botrány is kirobbant, melynek során kiderült, hogy a Bundeswehrbe jelentkező nőket feletteseik különböző megaláztatásoknak vetik alá, és gyakran nemi erőszak áldozatává válnak.

http://www.hidfo.ru/2017/11/egyre-tobb-not-eroszakolnak-meg-a-nemet-katonak/

Mindennapok a gender-diktatúrában

Joshua Sutcliffe 27 éves matematikatanár az angol Oxfordshire egyik iskolájában, ahol 11-től 16 éves korig tanulnak a diákok. Csupa lányokból álló osztályában tanulóival dolgozatot íratott, s azok kijavítása után az eredményt e szavakkal kommentálta: „Jól csináltátok, lányok.” E mondata miatt a tanárt elbocsátották állásából.
Osztályában van ugyanis egy lány, aki azt állítja magáról, hogy ő „fiú”. E jelenségnek manapság „transzgender” a neve, és jelenleg egyik része az aktuális korszellem-divatnak. Ez a lány felháborodott a tanár kijelentésén, és diszkrimináció miatt feljelentette. Sutcliffe gender-korrekten bocsánatot kért „tévedéséért”, hiszen máskor is igyekszik a lányt hímnemben megszólítani. Csakhogy Anglia, konzervatív kormány ide vagy oda, mára már tökéletesen a gender-ideológusok fojtogató markában van.
Sutcliffe-t másnap felmentették állásából és fegyelmi eljárást indítottak ellene. A tanár ráadásul keresztény, s mint ilyen már eleve gyanús. A sajtónak azt nyilatkozta, hogy végülis nem lehet oktalanság valakit lánynak nevezni, aki lánynak született és így is néz ki.
Sajtóbeszámolók szerint Angliában hetente mintegy 50 négy és tizenegy év közötti gyermeket vonszolnak speciális klinikákra szüleik, hogy hormonális fejlődésüket és ezzel a pubertáskort művi úton leblokkolják. Ugyanis gyermekeikre akarják bízni, hogy „később” maguk döntsék el, mely nemhez tartozónak akarják érezni magukat. Ezt az eljárást az elmúlt években a média nagy erővel támogatta. Az elmúlt hat hónapban Angliában több mint 1300 gyermeknél blokkolták le a nemi érést. Az erre szakosodott klinikák abban reménykednek, hogy ez a szám a jövőben megduplázódik.
Sajtóhírek szerint abban az iskolában, ahol Sutcliffe 2015 óta tanított, hat ilyen „transzgender” gyerek tanult. Sutcliffe matematikát tanít, ahol a 2 meg 2 mindig 4. Anglia [és nyilván még más hozzá hasonlóan „felvilágosodott” ország] számára – minden tudományos tanulmány ellenére – nem érvényes, hogy egy nő nő marad és egy férfi férfi marad, még akkor is, ha külsőleg nemi átváltoztatásokat hajtanak rajtuk végre. Meglehet, hogy nemsokára a matematikát is valami hasonló új definíciónak vetik alá.

(forrás: www.katholisches.info – 2017. november 20.)
http://www.katolikus-honlap.hu/1701/sum-hirek2.htm

Ha tudná, mennyire javára válik a léleknek a szenvedés!

1881
A testi és lelki szenvedés Jézus barátainak osztályrésze, míg a földön tartózkodnak. Minél jobban szeret Jézus egy lelket, annál inkább részesíti a fájdalmakból, amelyeket irántunk való szeretetből elviselt. Boldog az ily kiváltságos lélek! Mennyi érdemet szerezhet! Ez a legrövidebb út a mennybe. Ne féljen hát a szenvedéstől; ellenkezőleg, szeresse, hiszen közelebb viszi ahhoz, akit szeret. Nem mondtam-e már, hogy a szeretet megédesíti azt, ami – mivel nem szeret eléggé – nagyon keserűnek tűnik?
Annak, hogy a lélek hamar bensőségesen egyesülhessen Jézussal, a biztos eszköze a szeretet, de a szenvedéssel párosult szeretet. Önnek sok keresztje volt már, mégsem szereti még úgy a szenvedést, amint Jézus szeretné. Ha tudná, mennyire javára válik a léleknek a szenvedés! Ezek a leggyöngédebb érintések, amelyekkel az isteni Hitves illetheti azt, akivel bensőségesen akar egyesülni. E kiváltságos léleknek egyik szenvedést küldi a másik után, egyik fájdalmat a másik után, hogy elválassza mindentől, ami körülveszi. Azután szólni tud a szívéhez.
Mi történik ezekben az isteni beszélgetésekben? Ha akarja, megtudja. Jézus függőben tartja kegyelmeit, amelyekkel elárasztja majd, amikor úgy látja, hogy akarata szerint felkészült és alkalmas a befogadásukra. Jézus azt akarja, hogy egyedül őérte cselekedjék, és minden tette az ő dicsőségére irányuljon; hogy ő legyen bizalmasa minden örömében és bánatában; hogy a legkisebb dolgot se tegye anélkül, hogy tőle tanácsot és megvilágosítást ne kérne; hogy mindazért, amit tesz, viszonzásul egyedül csak őt kívánja. Ön erre törekszik már évek óta! „Jézusom – mondja hát neki –, soha semmiféle hálát ne kapjak a földön azért a kevéske jóért, amit teszek! Te egyedül elég vagy nekem!” Mit gondol erről a kérésről? Teljesül-e? Jézus nem hagyja, hogy nagylelkűségben felülmúlják, majd meglátja.
Gondoljon arra is, hogy nem annyira az imái juttatják az örök lakhely birtokába, mint inkább tökéletes tettei, Jézussal való bensőséges egysége. Legyen meggyőződve róla, hogy nagy tervei voltak az ön lelkével, amikor így küldött önhöz; ha elmondhatnám, amit tudok erről…! Mily nagy szeretettel van Jézus ön iránt! Mily kedvességgel, mily figyelmességgel fordul ön felé! Közömbössége sem keseríti el.
Milyen hidegen, milyen érdektelenül bánik olykor Istennel, aki ily jó! Kérjen tőle bocsánatot mindezen hibákért, és viselkedjék úgy, mint a gyermek a legjobb édesapával. Ne féljen attól, hogy zavarja őt. Szeretem, ha bizalmat látok a szívében. Mindig azt keresse, hogyan tehet a kedvére, attól kezdve, hogy felébred, egészen estig, s közben soha ne hallgasson saját természete indításaira.
1881. április
Ha nem halad gyorsabban a tökéletesedésben, ez azért van, mert akarata nem egyesült eléggé Isten akaratával. Túlságosan saját magát keresi! Olykor fél saját magától. Jézus mindezt a halogatást türelmesen kivárja! Ki veszít vele? Ön! Ha tudná, milyen kegyelmeket tartogat önnek Jézus, mennyire óhajt egyesülni önnel, átadná neki lázongó akaratát, amely ma akar, de holnap már nem; átadná neki, aki oly nagy jósággal és főleg akkora szeretettel kéri.
Jézus nem fogja addig békén hagyni, amíg el nem éri azt a tökéletességet, amit önnek szánt. Tegyen, amit csak tetszik; amíg akarata nem válik eggyé, azonossá az övével, amíg tetteit nem isteni tekintete alatt és nem az ő tetszésére viszi véghez, addig sem békéje, sem lelki nyugalma nem lesz!
http://metropolita.hu/2017/11/ha-tudna-mennyire-javara-valik-a-leleknek-a-szenvedes/