2012. augusztus 21., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Én olyan vagyok, mint egy készülődő vihar. Hangom olyan, mint egy távoli mennydörgés.
2012. augusztus 20., hétfő, 15:30
Drága szeretett leányom, miközben szenvedsz – amit az Én Nevemben viselsz el-, sohasem szabad elfelejtened, hogy Isten Ereje felülmúlhatatlan.
Én olyan vagyok, mint egy készülődő vihar. Hangom olyan, mint egy távoli mennydörgés.
Miközben Szent Szavam takaróként fogja a Földet beborítani, a távolból, a dörgés hangja lesz hallható.
Miközben a hangom majd emberről–emberre terjed ki, a vihar egyre erősebbé válik, és a mennydörgés erősödni fog.
Nemsokára a menny dörögni fog, de lesznek néhányan, akiknek nem sikerül majd Isten Hangját meghallaniuk.
Miközben a vihar ereje erősödik, sok lélek, akik megpróbálják a fedélzeti nyílást lezárni, képtelenek lesznek megakadályozni Hangom viharát, vagy Irgalmasságom erejét attól, hogy megérintse a lelküket.
Az Égi beavatkozás ideje elkezdődött, hogy lezúduljon egy sötétséggel teli pogány világra.
Világosságom felemeli még a legkeményebb szívűek szívét is, amint az Igazság elkezd elmerülni bennük.
Isten mindazon gyermekeihez szólok, akik ezeket az üzeneteket olvassák: kérlek, emlékezzetek most a hozzátok intézett Ígéretemre.
Ezeken az üzeneteken keresztül adott, Szent Szavam által ismertetem meg Magam veletek.
Lelkem, a Nagyfigyelmeztetés alatt, elárasztja majd a lelketeket.
Aztán, Én, Jézusotok, a Második Eljövetelemkor a felhőkön fogok leereszkedni.
Majd felemelem az Új Jeruzsálemet, hogy végre a béke valóra válhasson az Új Korszakban, a vég nélküli Világban.
Az Én erőm mindenható.
Bizonyos erővel a Sátán is rendelkezhet, de az semmit sem ér. Az ő ereje ijesztő lehet, de félelmében a rémülettől meglapul Előttem.
Nem szabad több hatalmat adnotok neki, azzal, hogy engedtek kísértésének. Azt sem szabad megengednetek, hogy a félelem az Irántam való szeretetek útjába álljon.
Amikor féltek a Sátántól, akkor tápláljátok a hatalmát, és õ így uralni tudja érzékeiteket.
Csak az ima, a sok ima gyengítheti meg hatalmát, és a benneteket markoló szorítását.
Most, hogy Szavamat nyomtatják, a Sátán felállítja hadseregét, hogy egy szörnyű csatára készüljön fel.
Ti, mind, kedves Követőim, át kell adnotok az akaratotokat Nekem, és teljesen meg kell bíznotok Bennem, miközben Én, ezen a véres csatatéren átvezetlek benneteket.
Ne kövessetek el hibát, a Sátán és démonai dühösek ezért a tervért, az Üdvösség végső tervéért.
Ő nagy rombolást fog véghezvinni ebben a munkában.
Vitákat fognak szítani, rágalmakat szórnak majd erre a munkára, és mindent meg fognak tenni, amit csak tudnak, hogy leállítsák Könyvem, az Igazság Könyvének, Szent Üzeneteimnek terjesztését.
Ti is számíthattok Földi Egyházam egységeinek rosszallására, és a Keresztények között tomboló, Szent Szavam hitelessége miatti vitatkozásra.
Amikor az elkövetkező vihar felgyorsul, miközben Szavam minden szájban és minden nyelven megsokszorozódik, Hangom csengése fülsüketítő lesz.
Isten Hatalmát sohasem szabad alábecsülni, mert Én az emberiség Királya vagyok.
Most, Örök Atyám megbízásából eljövök, hogy a végső csatában összegyűjtsem gyermekeit, miután a Sátánt a tüzes tóba fogom száműzni.
Ez egy szörnyű csata lesz, és sok lélek fog visszautasítani Engem.
Attól függetlenül, hogy mennyire próbálkozom majd – Hatalmam ellenére –, ők a saját akaratuk szerint a gonoszt fogják választani.
Bízzatok Bennem, és engedjétek meg Nekem, hogy most megtisztítsam lelketeket, hogy így méltók lehessetek az Új Paradicsomra a Földön.
Fogjátok karon egymást, Követőim, egységben, hogy megvédjétek Szent Szavamat, úgy, hogy azok, akik nem ismernek Engem, Hozzám jöhessenek.
Szeretlek benneteket.
Megáldalak mindnyájatokat.
Szeretett Üdvözítőtök,
Jézus Krisztus


A megjövendölt Élet Könyve mindazok neveit tartalmazza, akik majd megmenekülnek

2012. augusztus 20., hétfő, 15:45
Drága szeretett leányom, a megjövendölt Élet Könyve mindazok neveit tartalmazza, akik majd megmenekülnek.
Azonban, – Nagy Irgalmasságom miatt –, több lélek kerül megmentésre a Nagyfigyelmeztetés következtében.
Még több lelket meg lehet menteni a te szenvedésed és mindazon kiválasztott lelkek szenvedései által, akik a mai világban élnek.
Követőim imái, beleértve a Keresztes Imahadjárat imáinak imádkozását is a lelkek megmentéséért, egy erőteljes mentő eszköz lesz, még a legkeményebb lelkek számára is.
Azok a lelkek, akik Irgalmasságomat vissza fogják utasítani, most megmenthetők a köztetek lévők nagylelkű közbenjárásának köszönhetően, akik áldozatokat ajánlanak fel, beleértve az imákat, a böjtöt, és az Én Nevemben történő szenvedés elfogadását.
Ez az Én Ígéretem olyan, mint Nagy Irgalmasságom.
Sok ajándékot hozok ebben az időben nektek, Irántam való szeretetetek miatt.
Fogadjátok ezeket szeretettel és hálával.
Megáldalak benneteket. Azon Ígéretem, hogy még több Ajándékot adományozok, mert ti, szeretett Tanítványaim, válaszoltatok erre a küldetésre, be fog és most is beteljesedik az Irántam való hűségetek miatt.

Szeretett Jézusotok