2011. január 9., vasárnap

JEGYESKURZUSOK 2011-ben Veszprémben...

JEGYESKURZUSOK 2011

Két különböző házasság-előkészítő kurzus indul Veszprémben a Családpasztorációs Iroda szervezésében.
A tanfolyam segítséget nyújt a jegyespároknak, hogy hivatásukra megfelelő módon készülhessenek. A házasságra és a családi életre való felkészülést  a témában szakavatott előadók és fiatal házasok segítik.
Választhattok két típus közül. Az első 7 alkalomból áll, és hetente egy előadást takar. A második két teljes hétvégét vesz igénybe, ugyanazzal a tartalommal. Mindenki dönthet ízlésének és elfoglaltságának megfelelően. Részleteket a Bővebben gombra kattintva találtok.
Minden párt várunk szeretettel! Akár már ki van tűzve az esküvő akár nincs. Akkor is gyertek, ha egyszerűen csak tanulni szeretnétek. Jó alkalom a kurzus azoknak is , akik még bizonytalanok.  Mi segítünk, hogy dönthessetek. A kurzusokra előre kell jelentkezni a szervezés miatt. Részletek a második oldalon. (Bővebben gomb)
Az első kurzus 2011 Február 02-án, szerda este 18 órai kezdettel a Veszprémi Érsekségen veszi kezdetét.
(Veszprém, Vár u. 18., bejárat az Érseki Hivatal felől)

Az előadások időpontjai és témái:TÉMAKÖRÖK
 IDŐPONTOK
 KURZUS I. KURZUS II.
 1. Házasság a mi hitünk szerint
            (Előadás a Római katolikus házasságról)
 2011.02.02 2011.05.13
 2. Család ahonnan jövünk            (A múltból hozottak hatása a  házasságra) 2011.02.09 2011.05.14
 3. Egymásra hangolva
            (Kommunikáció)
 2011.02.16 2011.05.14
 4. Ha porszem került a gépezetbe
             (Konfliktuskezelés a házasságban.)
 2011.02.23 2011.05.14
 5. Csodálkozzunk rá egymásra
         
(Szexualitás, családtervezés)
 2011.03.02 2011.05.20
 6. A házasság öröm és feladat
              (Férfi-női szerepek; gyermeknevelés)
 2011.03.09 2011.05.21
 7. A házasság szentsége
              (Házassági szertartás, tudnivalók)
 2011.03.16 2011.05.21
 +1 Alkalom+1 alkalom: Lehetőség van a tanfolyam végén egy számotokra szimpatikus házaspárt választani az oktatók, vagy csoportvezetők közül. Ezt követően előre egyeztetett időpontban, családlátogatás keretében beszélgethettek velük. A téma kötetlen. Bármi, ami még kérdésként merült fel bennetek. De az is elképzelhető, hogy egyszerűen csak betekintést szeretnétek nyerni a kiválasztott család mindennapjaiba.

Jelentkezni kell a következő email címen: csaladpasztoracio@gmail.com

A feladó email címet felhasználjuk értesítésre. A levélben írjátok meg a következőket: 1. Mindkettőtök neve 2.Egy telefonszám, amin elérünk benneteket 3.Helységnév és plébánia, ahol az esküvő lesz (Ha még nem tervezitek az esküvőt, de szeretnétek részt venni; akkor a 3. pont értelemszerűen kimarad.)
Bővebb felvilágosítás kapható a Veszprémi Érsekség Családpasztorációs munkacsoportjánál

www.jegyesvagyok.hu

Körlevél a kegyhelyek plébánosainak és az imacsoportok vezetőinek

2011. február 2., Gyertyaszentelő Boldogasszony napjának megünneplése ,
mely egyben a Szűzanya kérése szerint a Szeretetláng ünnepe is

Tisztelt Plébános atyák és imacsoport vezetők!

Előre is megköszönve segítségüket és közreműködésüket, szeretném ismertetni tervezett
programunkat a 2011. február 2-i ünneppel kapcsolatban.
A Szeretetláng Lelki Naplóban – amelyben Kindelmann Károlyné sz. Szántó Erzsébet
(1913-1985) jegyezte föl Jézus és a Szűzanya üzeneteit, s amelynek kiadásához Bíboros atyánk örvendetes módon tavaly (2009. június 5-én) megadta az Imprimatur-t – újra meg újra kéri a Szűzanya, hogy imádkozzunk, hozzunk áldozatot és tegyünk meg mindent a Szeretetláng kiáradásáért. Ezt a kérésünket az Ő szavai szerint foglaljuk bele a Hozzá szóló imádságainkba is: „Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Amen.”
A Szűzanya továbbá felhív minket a Gyertyaszentelő Boldogasszony sajátos liturgikus megünneplésére is a Szeretetláng szellemében. 1962. április 30-án a következő szavakat intézte Erzsébet asszonyhoz: „Mondd csak meg az illetékeseknek, hogy ne féljenek, bízzanak bennem. Én anyai palástommal megvédelmezem őket. Az ország nyolc legnépesebb kegyhelyén és az ország szívében négy tiszteletemre szentelt templomban egyszerre kezdjék meg az ájtatosságot: Szeretetlángom átadását.”
Ez eddig még nem valósult meg, ezért jövőre, 2011. február 2-án szeretnénk teljesíteni a
Szűzanyának ezt a kérését is. A szervezés folyamatban van.
A Szűzanya 1962. május 4-én mondta Erzsébet asszonynak: „Most pedig tovább kell vinned
ügyemet. […] Fogjatok össze minden erőtökkel, és készítsétek elő a lelkeket a szent Láng befogadására. A kegyhelyeken a zarándok lelkek alkalmasak lesznek. Én, a kegyelmek Anyja, szüntelenül könyörgök Szent Fiamhoz, hogy még a legkisebb ragaszkodást is egyesítse az Ő érdemeivel. Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szelíd fény. Senki nem fog gyanút erre a szívekben végbement csodára, melyet Gyertyaszentelő napomon körmenet formájában adjanak át az én kedves fiaim, hogy az én szeretetemnek lángja élő tüzet fogjon a szívekben, lelkekben. Úgy készítsenek elő mindent, hogy futótűzként terjedjen. És azok a lelkek, akiket kiszemeltem, mindent tegyenek meg a nagy felkészülésre.”

2011. február 2-i program a kegyhelyeken:
– Rózsafüzér (öt tizedes, a Szeretetláng fohásszal – kb. 40 perc)
– Szeretetláng és Irgalmasság rózsafüzér (közben ének, pl. Szeretetláng himnusz – kb. 30 p.)
– Engesztelő imaóra kitett Oltáriszentség előtt (a végén szentségi áldás – kb. 50 perc)
– Szentmise (szentbeszéd lehetőleg a Szeretetlángról)
– Gyertyaszentelés a liturgia szerint
– Láng-átadás
1
, majd gyertyás körmenet
– Pápai himnusz, Himnusz, Boldogasszony Anyánk
1 A láng-átadáskor az atyák a Szűzanya Erzsébet asszonyhoz intézett szavait ismétlik: „Leányom (Gyermekem), vedd e lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább!”


A következő kegyhelyeken tervezzük a „Szeretetláng-átadást”:
Győr (Bazilika): Mészáros Domonkos OP atya – mise: 10 óra
Máriabesnyő (a Bazilika altemploma): Turai János atya – mise: 18 óra
Máriapócs (kegytemplom): Takács András, Belme László és Adaus Illés atyák – mise: 10 óra
Márianosztra: Borsos József OSPPE atya – mise: 12 óra
Máriagyűd: Csibi Imre atya – mise: 10 óra
Mátraverebély-Szentkút: Kálmán Peregrin OFM ésTóth Sándor atyák – mise: 17 óra
Bodajk: Horváth József atya – mise: 9.30 óra
Petőfiszállás: Balla Barnabás OSPPE atyák – mise: 9.30 óra
Sümeg (kegytemplom) 2011. febr. 12-én lesz a Szeretetláng átadás: Barsi Balázs OFM atya – mise: 18 óra

Budapesten:
Máriaremetei Kisboldogasszony plébániatemplom: Esterházy László atya – mise: 10.30 óra
Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom mise: Dr. Osztie Zoltán atya – mise: 18ó ra
Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya főplébánia -templom: Szabó Sándor ésBárány József atyák – mise: 18 óra
Kispesti Nagyboldogasszony főplébánia - templom: Hegedűs László és Róna Gábor SJ atyák – mise: 9 óra

Az imacsoportok vezetőitől visszajelzést kérnénk, hogy melyik kegyhelyen kb. hány fő részvételére számítanak. Ezt fontos tudnunk a szervezés lebonyolítása miatt.
Kérjük segítségeteket és imáitokat, hogy a Szűzanyának ez a kérése megvalósulhasson, minél több szívben kigyulladjon az Ő Szeretetlángja, s valóban futótűzként terjedhessen hazánkban és az egész világon.
Szeretnénk kérni, hogy kilenceddel készítsük elő a 2011. február 2-i Szeretetláng ünnepet az egész országban. A kilenced tartalmazzon egy öt tizedes rózsafüzért, a „Lábunk együtt járjon” imát (Engesztelő imaóra füzet: 7. o.) és az „Imádság a Szeretetláng kiáradásáért” (Engesztelő imaóra füzet: 55 o.).
Imádkozzunk, engeszteljünk hazánkért, papi és szerzetesi hivatásokért, Szentatyánkért, a püspökökért, papokért, hívekért, családokért, fiatalokért, egyházi és állami vezetőinkért.
Figyelmetekbe ajánljuk a jövő évi lelkigyakorlatot a Szeretetlángról „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön” címmel Máriabesnyőn május 2-6–ig. Kérünk benneteket, ajánljátok imacsoportotok tagjainak is.

Érdeklődni ill. jelentkezni lehet:
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház. Tel.: 06-28-420-176, 06-28-510-740;
http: www.matersalvatoris.hu; E-mail: matersal@invitel.hu.
Kérnénk azokat az imacsoport vezetőket, akiknek e-mail címük van, hogy jelezzék Mozgalmunk e-mail címén (szeretetlang.hu@gmail.com), hogy a jövőben gyorsabban és könnyebben tudjuk eljuttatni számukra a körleveleket.

Köszönöm eddigi áldozatos munkátokat, és továbbra is számítok együttműködésetekre és
imádságotokra.
Budapest, 2010. szeptember 21.


Imádságos szeretettel:
Tolvaj Endréné
a Szeretetláng Mozgalom Esztergom-Budapesti főegyházmegyei koordinátora


http://www.szeretetlang.org/download/korlevel_10.11.pdf