2017. február 28., kedd

Isten szemével

2017.02.05.
1.

Hang: Az életben minden csak próba.

Jézus: Drága gyermekem, itt a Földön csak látszatvilág van. Az igazi élet a Mennyországban lesz. A földi életben próbák elé állítalak benneteket. Ha ezeknek a próbáknak megfeleltek, kiálljátok őket, akkor sikerül üdvözülnötök.

2.

Hang: Nekünk az a rendeltetésünk, hogy szabadok legyünk.

Jézus: Szabad akaratot kaptatok, hogy válasszatok a rossz és a jó között. A bűn rabságot, megkötözöttséget jelent, az erények gyakorlása szabadságot ad nektek.

3.

Kép: Szürke ruhások álltak előttem, kapucnival a fejükön.
Jézus: Az Antikrisztus uralma alatt az Egy Világegyház fennállása alatt először a szerzeteseket gyűjtik össze, és próbálják, mint akadályt elsöpörni őket.

4.

Érzés: Egyes tulajdonságok az emberben akkor kapnak szárnyra, ha a megfelelő feltételek megvannak hozzá, akár jó, akár rossz irányban.

Jézus: Mindenhez, ami történik veletek, jóhoz és rosszhoz egyaránt, feltételek kellenek. Csak akkor követ el bűnt az ember, ha megtalálja a hozzá való feltételeket, pl: egy rosszra csábító barátot, vagy egy bűnös alkalmat. A jócselekedethez is feltétel kell, pl: egy beteg, aki kórházban fekszik, hogy meglátogathasd.

5.

Kép: Egy hosszú asztalon piros-sárga, kör alakú dolgok szorosan egymás mellett.

Jézus: Gyermekeim, az Oltáriszentséggel kínállak benneteket. A piros szentostyák azt fejezik ki, hogy valóságosan bennük vagyok, testestől-lelkestől. Azt fejezik ki, hogy nemcsak testem, hanem vérem is benne van. A sárga lapocskák Isteni dicsőségemet szimbolizálják, melyeket szintén nektek adok a szentáldozásban.

6.

Különbség a között, hogy személyesen veszünk részt szentmisén, vagy TV-n keresztül nézünk szentmisét.

Jézus: Annak ellenére, hogy sok kegyelmet nyújt a TV-ben látott szentmise, mégsem érvényes úgy, mint a szentmisén való részvétel. Természetesen, a betegeknek segítséget nyújt, vigasztalást, és kegyelmeket ad. De aki nem beteg, az nem helyettesítheti a szentmisére járást a TV-ben látott szentmisével.

7.
Kép + Érzés: Ahogy a növénynek a víz, úgy nekünk az Örök Élet Vize az, ami táplálja és fenntartja lelkünket.

Jézus: Az Örök Élet Vize növeli az Istenszeretetet, a szenvedéseim iránti együttérzést, a felebaráti szeretetet, és a hitet. A könnyek ajándékát adja meg gyermekeimnek. Aki ezt a vizet nem fogadja be, mint kegyelmet, annak a lelke lassan-lassan elszárad, mint a növény víz nélkül.
8.

Hang: Hogy ne legyen valaki szisztematikusan ördögűző.

Jézus: Nem kell ahhoz ördögűzőnek lenni, hogy valakit megszabadíts a halálos bűnöktől, és a különböző megkötözöttségektől. Elég, ha ilyen esetben elmondod érte a Szeretetláng rózsafüzért, vagy imádkozol érte saját, szívből jövő imáiddal, hogy mentsem meg a gonosztól. Az ördögűzést a papokra kell hagyni. A tanítás viszont a ti feladatotok is.

9.

Hang: Ami nincs megkeresztelve…

Hang: Megmutatnád ezt nekünk?

Hangom: Hát persze.

Kép: Seprűvel, fehér színű törmelékek lettek összeseperve.

Érzés: Ezek az abortuszon átesett magzatok.

Jézus: Jól látod kislányom, mert a törmelékek, amit mutatok neked, a szegény megölt kis magzatok földi maradványai. Nekik csak a lelküket keresztelitek meg, a testüket, mint szemetet kidobták.

10.

Kép: Egy akvárium, melynek a széle aranyból van.

Jézus: A szent maradékot összegyűjtöm Egyházamból, készítem a helyet nekik.

11.
Érzés: A gondolat a lélekhez tartozik, nem pedig a testhez, hiszen a holttest nem tud gondolkodni.

Jézus: Teljesen jó a meglátásod, mert a gondolat a lélek terméke. Ahogy a lélek kiszáll a testből, a halott semmire sem tud gondolni, csak a lelke.

12.

Kép: Egy golyó, amely áll egy helyben. Víz áramlik át rajta vékony ér formájában, majd több és több víz megy rajta keresztül. A golyó felveszi a vizet, majd megduzzad. Mivel a végén a víz mennyisége már folyónyivá duzzad, így már nem tudja magában tartani a golyó a vizet, és áteresztővé válik. A víz hatására a golyó elsodródik, nem marad meg az eredeti helyén.

Jézus: A víz Én vagyok, a golyó az Én teremtményem. Kegyelmemmel táplálom, tisztítom, eltöltöm, és annyira eltelik Velem, hogy már képtelen több kegyelmet befogadni. Ekkor Én egészen átölelem, elsodrom, és az örök hazába viszem.

13.

Hang: Isten mélységeit ülteti belénk.

Kép: Mélytengeri kép, csodálatos látvánnyal.

Jézus: A lélek fejlődésének útján Isten egyre több szépséget ad önmagából. Mint ahogy a tenger színén is, gyönyörködtök a látványban, a lelki élet elején is kaptok sok Isteni ajándékot, de amikor búvárként lemerültök a tenger mélyére, és csodáljátok az ottani gazdagságot, így lelketeket is, ahogy haladtok előre a jóban, Isten teljesen megtölti önmaga szépségeivel.

14.

Érzés: Nem az fontos, nem az a lényeg, hogy ki milyen kegyelmet kap az Úrtól, hanem a lelkünk tisztasága. Az Úrtól kapott kegyelmek rajunk kívül állnak, de a lelkünk tisztaságához a saját munkánk is szükséges.

Jézus: Bizony nem a kegyelmek mennyisége dönti el üdvösségetek fokát a Mennyben, hanem, hogy milyen tisztán, buzgón, alázatosan élitek le az életet. Ebből következik, hogy nem biztos, hogy az a gyermekem előbb jut a Mennyországba, akinek több kegyelmet adtam, hanem az, akiben több volt a szeretet.

15.

Kép: A Mennyországban különböző csoportok, a szerzetesek csoportjai, a szüzek csoportjai, a családosok csoportjai…

Érzés: Nem lényeges az, hogy melyik csoporthoz tartozunk, hogy szerzetesek, szüzek, családosok vagyunk, hanem valami más…

Jézus: Az dönti el a helyedet a Mennyben, hogy a Földön mekkora volt benned az Isten iránti imádat és szeretet, és a felebaráti szeretet. E szerint lesz kiosztva mindenkinek a dicsősége.

16.

Kép: Egy Nap, melynek a közepe a szeretet, a sugarai az utak, az erények, melyek a szeretet gyakorlásához vezetnek.

Érzés: Az erényeink utak a szeretet gyakorlásához. Az életünkben nagyon sok az út, a választási lehetőség, melyek különböző értékeket képviselnek, de magunk kell kiválasztani azt, hogy melyikkel élünk.

Jézus: Az erények legmagasabbika a szeretet. Jól látod, hogy a többi erény gyakorlása út ehhez a szeretethez. Más eszközök is vannak, amelyek oda vezetnek, pl: egy vallásos tárgyú könyv vagy film, egy zarándoklat, egy engesztelés, egy elmélyült magányos szívima, egy naplóírás, és sorolhatnám a rengeteg lehetőséget, ami növeli bennetek az Isten iránti szeretetet és felebarát iránti szeretetet. A szeretet növelése nagyon fontos, mert ez határozza meg, hogy milyen közel kerültök majd az Atya trónjához.

17.

Érzés: A bűnök elkövetése különböző. Hogy milyen bűnt követtünk el, annak akkor halványul el vagy szűnik meg a jelentősége, ha belőle tanulva Istenhez fordulunk, a jó útra térünk.

Jézus: Ha nem engedném, hogy bűnt kövessetek el, lehetséges, hogy elkárhoznátok, mert gőgössé válnátok. Bármilyen különös, szükségetek van a bűn megismerésére. Ti engesztelők, már rég elhagytátok a halálos bűnöket, de megengedek nektek egy-egy bocsánatos bűnt, amiből tanulhattok, amitől érzitek kicsinységeteket, és alázatosak maradhattok.

18.

Kép: Két-három, kisebb-nagyobb kancsók egy asztalon, a kisebbiket emelik fel.

Jézus: Soha nem a szeretetcselekedetek mennyisége a fontos, hanem a minősége.

19.

Kép: Egy nagyon széles folyó vagy tenger, melyen sárga színű jégtömbök úszkálnak. A napsütés és a nap melege hatására a jég elolvad, majd a nap további melege hatására a víz párolog.

Jézus: A víz a lelketek, a sárga jégtömbök a bűneitek. Míg ezek a bűnök fel nem olvadnak, lelketek nem tud akadálytalanul felém törni.

20.

Kép: Egy labda, melyet egy sűrű gőz körülvesz. A gőz a labdát átjárja, és a labda belülről kezd változni, míg az is el nem gőzösödik.

Jézus: A labda az ember lelke. A gőz, amely körbeveszi, Isten kegyelme. Ezt a kegyelmet mindenki megkapja, és vannak, akik befogadják, azokat átjárja, és átalakítja.

21.

Kép: Gömbök, amelyeket összenyomnak. Az egyik, a nyomás után, mint a szivacs, úgy nyeri vissza alakját. A másik gömb, tele van törmelékkel, így a nyomás hatására recseg-ropog, és a nyomás hatására eldeformálódik.

Jézus: Azok a lelkek, akik elfogadják Isten beavatkozását, formáló hatását, azok szépek, és egészségesek maradnak. Viszont, akik telve vannak kemény bűnökkel, azokat hiába akarja Isten formálni, teljesen eldeformálódnak, eltorzulnak.

22.

Kép: Mi olyanok vagyunk, mint az Úr intézői, csak a tőle kapott javakkal rendelkezünk, semmi nem a sajátunk. Ha másoknak adunk javainkból, kincseinkből, mi is kapunk kincset, de másfélét, és az mindjárt felemelkedik a Mennybe.

Jézus: A tudást, a segítőkészséget, a szeretetet és az összes többi erényt Én adom nektek, és ti ezekből bőkezűen ajándékoztok rászoruló testvéreiteknek. De, figyeljétek meg, az Én hálám mindig visszatér hozzátok. Mennyei kincset készítek a ti jócselekedeteitekből nektek.


2017.02.19.
1.
Kép: Egy valaki tésztát gyúr egy asztalon.
Kép: Örvényszerűség.
Kép: egy nagyon szép szín, sárga, barack beütéssel.
Jézus: Az Isteni erő a fogantatástól kezdve formálja az emberek lelkét. Az élet nem más, mint körforgás, mely Istentől indul el, örvénylő mozgással Istenhez tér vissza, mint lélek, amelynek színe, fejlettségi foka a földön eltöltött élete minőségétől függ.
2.
Kép: Egy fehér lepedőn egy sötétlila tortaszelet.
Jézus: A lepedő egy olyan ember lelkét mutatja, aki mindig megtisztul, a tortaszelet pedig a bűnbánatot fejezi ki, amely segíti ebben.
3.
Kép: Egy rózsaszín színű kiságyú, mely az ég felé van fordulva.
Jézus: A választottak lelkei állandóan szeretetükkel bombázzák az Eget.
4.
Kép: Egy kéz egy zsineget lógat elém lefelé.
Jézus: Ez a fehér zsineg, melyet lefelé lógatok neked, az én segítő kegyelmemet jelképezi. Kapaszkodj bele, ha gondjaid vannak.
5.
Érzés: Mindenkinek küldetése van, amely Istenre és az adott emberre tartozik, amelynek többé-kevésbé külső megnyilvánulásai vannak.
Jézus: A teremtéskor minden gyermekem feladatot kapott, mindenkinek rendeltetése van, az egyiknél nyilvánvaló, a környezete is láthatja, a másiknál pedig rejtve marad, csak Isten és ő tud róla.
6.
Kép + Érzés: Az életünk, tevékenységeinken keresztül olyan, mint egy virág, melynek közepe azt szimbolizálja, amikor az Úrral foglalkozunk, a szirmai pedig azt, amikor az emberekkel.
Jézus: Nagyon jó a hasonlat, mert az életetek középpontja kell, hogy Én legyek, de rajtam kívül sok mindennel kell foglalkoznotok, emberekkel, állapotbeli kötelességgel, tanulással, pihenéssel. De bármit tesztek, mindig visszatértek életetek közepéhez, Hozzám. Ez csak az Engem szerető, Bennem hívő emberekre vonatkozik.
7.
Hang: Tulajdonom vagy.
Jézus: Minden ember az Én tulajdonom. De nem mindenki tudja ezt. Aki tudja, az úgy éli az életet, hogy megfeleljen az Én elvárásaimnak.
8.
Kép: Három gyertya egymás mellett, összeragasztva a szélükön, egy rózsaszín, mely a legkisebb, egy fehér, mely közepes nagyságú, egy lila, mely a legnagyobb.
Jézus: Ez a kép egy olyan lelket ábrázol, akiben mindennél jobban ég az Istenszeretet, azután a tisztaság utáni vágy lobog, és a leglassabban lángol a bűnbánat, de mind a három erény megvan benne.
9.
Házassági évfordulót ünnepeltek.
Kép: Fehér gyertya, rajta lila szegfűszirmok, mely tűzijátékra hasonlított.
Kép: Egy szív, a tetején egy ezüstös színű tűzijáték, majd az ezüstös csillogás folyóként folyik lefelé a szívről.
Jézus: A férfi és a nő egy test, egy lélek, ezért egy gyertyával ábrázolom kettőjük lelkét. A lila szegfűszirmok a feletti bánatukat jelzi, amikor egymást megbántották. A tűzijáték az ünneplés örömét fejezi ki. A szív a testüket szimbolizálja, amelyben szintén egyek. Két fél szív egy egész szívet alkot. Örömmel gondolnak vissza mindketten életüket végigkísérő szeretetre és szerelemre, öröm gyulladt fel bennük, ünneplik egymást, és szívük teljesen betelik a sok szép emlékkel.
10.
Házassági évfordulón:
Kép: Egy lámpás, mely négy sarkán fehéres-krémsárgás harangvirág.
Jézus: A jó keresztény házasságokban úgy szokott lenni, ha az egyikben kezd kialudni az egymás iránti szeretet, a másik fél elkezdi gyújtogatni.
11.
A házassági évfordulón.
Kép: Katicabogár.
Kép: Egy virág, melynek a közepe nagy fényből áll, a külseje kék színű, ahogy az idő halad előre, a virág közepe is, és a külseje sötétül, majd feketévé válik.
Jézus: A fiatalok, míg meg nem találják párjukat, nyugtalanok, ide-oda röpködnek, mint a katicabogár, meg-megállnak, majd tovább szállnak. A kékes virág a házasság jelképe. Eleinte ragyog, sugárzik, olyan, mint a nap. Az ifjú férjet és feleséget békés, boldog szerelembe ringatja. Ahogy telnek az évek, és születnek a gyermekek, sokasodik a munka és a gond, a ragyogás alábbhagy. Majd bekövetkezik az öregkor, egészen megfakul a kezdeti ragyogás, elsötétedik, a férj és feleség teljesen megismeri egymást, erényeivel, és gyengeségeivel együtt. Majd a végén egészen kihúny a földi ragyogás, és a túlvilág befogadja őket. Ott már nem folytatódik a házasság. Csak két lélek él tovább egymást szeretve.
12.
Hang: Fontolóra venni szívedet.
Jézus: Mielőtt hagynád, hogy érzelmeid befolyásoljanak, és eluralkodjanak rajtad, gondolkozz, vedd fontolóra, amit tenni akarsz.
13.
A lélek fejlődésének szakaszairól volt szó.
Jézus: Az elején csak felismer a lélek, majd felismeri tanításomat és törvényeimet, majd kezdi követni. Fél először a halálos bűnöktől, majd a bocsánatos bűnöktől is óvakodik. Végül az áldozatok útjára lép, és attól kezdve egészen az Enyém lesz.


2017.02.27.
1.
Olyan emberek társaságába kellett mennem, kik nem teljesen az Úr tanításai szerint élnek, de mégis szeretettel kell feléjük fordulni.
Kép: A tíz parancsolat kő rózsaszín színben.
Jézus: Azoknak a bűnös embereknek a viselkedését, akikkel beszélgetned kell, szereteted alapján kell mérlegelned.
2.
Hang: Mércéd vagyok.
Jézus: Nemcsak azért váltam emberré, hogy megváltsalak benneteket, hanem azért is, hogy megmutassam nektek, hogyan kell leélni ezt a földi életet. Gondolataidat, érzéseidet, cselekedeteidet mindig Hozzám hasonlítsd. Legyek a te mércéd.
3.
Hang: Egyedi adomány ez.
Jézus: A földi élet egyszeri és megismételhetetlen ajándék, amit Istentől kaptok.
4.
Hang: Azért legyen egy kicsivel több, muszáj.
Kép: Egy tál vízben rózsaszirmok.
Jézus: Ahogy telik az idő, gondoskodj róla, hogy mindig több és több legyen a szeretet benned, ma egy kicsivel jobb legyél, mint tegnap voltál.
5.
Kép: Egy sárga szív, melynek széle aranyból van és csillog, mintha egy városban egy park dísze lenne.
Jézus: Szeretném, ha a lakóhelyedet az Én hatalmas szeretetem fénye töltené be.
6.
Kép: Rózsaszín és sárga rózsák, a szirmok szélei száradtak.
Jézus: Gyermekeim, a szívetekben sosem száradjon el a szeretet, frissen éljen, világítson, vigasztaljon másokat.
7.
Hang: Vigasztalhatatlan az élet.
Kép: Egy férfi beszél nekem csukott szemmel.
A németországi életről volt szó.
Jézus: Európa sorsa kilátástalan a helytelen politikai állásfoglalás miatt. Különösen Németország szenved sokat a migráció veszélye miatt. Ezért mutattam neked a panaszkodó férfit.
8.
Hang: Próbálok az utolsóba.
Kép: Egy férfi feküdt a fűben, lábait felhúzva maga felé.
Jézus: A kegyelemből kiesett ember próbál az utolsó lehetőségbe kapaszkodni, hogy felálljon. Nem fog elveszni, mert az akarat működik benne.
9.
Hang: Hosszú, sima zsebeimbe.
Hang: Valamit akar.
Kép: egy hosszú, fehér színű zseb, melynek a szája szélesebb az aljánál
Jézus: Az oktalan ember mindenáron el akarja rejteni bűneit, hibáit, ezért össze-vissza gyűjtögeti, ahelyett, hogy megbánná, és meggyónná. Előttem elrejteni semmit sem lehet.
10.
Kép: El akarok bújni az Úr elől, de szüntelenül ott állok előtte.
Jézus: Drága gyermekeim, jól jegyezzétek meg, hogy Előlem nem lehet elrejtőzni, mint ahogy Káin megpróbálta, mert Én mindent látok, mindig ott vagyok veletek. Látom a kísértést, és látom, hogy legyőzöd-e, vagy belebuksz. De ne aggódj, ha felindítod a bűnbánatot magadban, megbocsátok, és újra fehér lappal folytathatod.
11.
Kép: Egy rozoga hídon vagyok bekötött szemmel, az Úr vezet. A híd egy mély mélységet ível át. Ha látnám, hogy milyen úton kell mennem, nagyon félnék, és megijednék.
Jézus: A rozoga híd az életed útja, amin jársz, az alatta lévő mélység veszélyeket, bűnöket jelenti. Én, a te Urad Istened mindig fogom a kezedet, és csukott szemmel is Rám bízhatod magad. Nem engedek meg mindent látni, de hitet adok neked és a gyermeki ráhagyatkozás ajándékát, amellyel bátran haladhatsz az úton.
12.
Kép: Egy versenykorcsolyázó a föld felszíne felett, a levegőben pörgött.
Érzés: Az Úr üzenetein gondolkodva, a jövőbeli történelmi események elhalványodtak, a lélek állapota az, ami fontos.
Kép: Fekvő helyzetben lebeg valaki a levegőben.
Jézus: Az első képpel azt mutattam be, hogy mennyire fontos elszakadnotok a földi dolgoktól, a második képben, amikor üzeneteimen gondolkodtál, azt mutattam nektek, gyermekeimnek, hogy nem a test a fontos, a jólét, a gazdagság, a siker, hanem a lelketek tisztasága, az erények gyűjtögetése, amely szabaddá tesz titeket a megkötözöttségtől.
13.
Hang: Ő is elment Rómából.
Hang: Ki fogunk menni, és sanyargatni.
Jézus: A gonosz arra számít, hogy ti, az Én híveim és katonáim megfutamodtok a Keresztényüldözés alatt, és megtagadtok Engem. „Hogy ez sikerüljön nekünk”, mondja a gonosz, „sanyargatni fogjuk a Krisztuskövetőket”. Ó, ne félj gyermekem, erőt adunk nektek, és legyőzitek félelmeiteket.
14.
Kép: Egy kehely bor és egy fa képe egymáson.
Jézus: Szent Véremmel táplálom életedet.
15.
Kép: Egy kehely felett Isten Igéje és az Oltáriszentség egymás mellett lebegett.
Érzés: Isten Igéjének és az Oltáriszentségnek együttesen van nagy ereje életünkben. Ha csak Isten Igéjét hallgatjuk, és nem járulunk szentáldozáshoz, vagy ha nem hallgatjuk Isten Igéjét, és csak szentáldozáshoz járulunk, mintha hiányozna valami.
Jézus: A szentmisének két része van, a tanítói és az áldozati része. Az egyik a másik nélkül befejezetlennek tűnik. E két fő rész egymást tökéletesen kiegészíti.
16.
Hang: A lélek illata ez.
Jézus: Minden lélek más. Az egyik a jócselekedeteivel tűnik ki, a szolgálataival. A másik a lélekmentéssel. A harmadik a buzgóságával az ima terén. Mindegyiknek más az illata.
17.
Kép: Piros háttérben szürke füst száll fel.
Jézus: A Figyelmeztetéskor oly sok halott lesz, hogy az emberek kénytelenek elégetni őket. A halottak füstje száll az ég felé.
18.
Kép: Egy fehér ruha, csillogó szalaggal a bal oldalán.
Jézus: Azt mutatom, hogy nagyra értékelem a földi örömök megvetését, és az önmegtartóztatást. A fényes csík különleges Égi nagy ajándékot jelent, a szüzek kiváltságát.
19.
Kép: Sárga lepke aranyos, ezüstös csillogással
Jézus: A lepke annak a lelkét szimbolizálja, akik áldozatos, tiszta, alázatos, törvényt betartó életet élnek itt a Földön.
20.
Kép: Egy rózsaszín gyertya közepén egy kémcső
Jézus: Ti engesztelők próbálkoztok, kísérleteztek, hogy milyen ima tetszik Nekem. Van, aki összegyűjti az őseitől a rengeteg kis imát, és minden nap elimádkozza. Van, aki a hagyományos rózsafüzérekre esküszik. Van, aki kevés szóbeli imával is megelégszik, és szívimával szól Hozzám. Nekem teljesen mindegy, az a fontos, hogy szeretetből szóljon az ima.
21.
Hang: Romolhatatlanságban lesz erőd. Romolhatatlanságban veszel erőt.
Jézus: Az első mondat azt jelenti, hogy a romolhatatlan élet szerzi meg számodra az üdvösséget. A második mondat a jövőről szól, mikor is a romolhatatlanság a feltámadásod pillanatában a legnagyobb ajándékod lesz, melyben erőt veszel magadnak a fizikai törvények felett.
22.
Érzés: Az Úrtól kérni sokat, de tudni kell kérni, nem akármit, és nem akárhogyan.
Hang: Engedd szabadon ezt.
Jézus: Vannak dolgok gyermekem, melyeket teljesen Rám kell bíznod. Hiszen ezeket csak Én tudom megoldani. Kérés nélkül is megteszem.
23.
Hang: Méltó.