2020. július 13., hétfő

Csoda: A szentostya ép maradt a manilai templom leégése után


Ép szentostyákkal teli cibóriumot találtak az elpusztult manilai Santo Niño de Pandacan templom romjai között - mondta a plébános, Sanny de Claro atya a július 12-ei szentbeszédében, mely a leégett templom előtt történt.

A cibórium az egyike a kevés megmentett tárgyaknak; a négyszáz éves Kis Jézus fa szobor is elpusztult.

De Claro szerint ez "csoda": "Miközben a képet kerestük, a cibóriumra találtunk. Megtaláltuk Jézust".

https://gloria.tv/post/4CE2s4BkavKw2dDnBEJeogrmD

A püspök felszólalt a katolikus weboldalak ellen


Az egyház által "nem szankcionált" katolikus weboldalak - mintha az egyház feladata lenne a weboldalak szankcionálása -, amelyek "a végzet és szomorúság egyházának részei, azok a gyűlöletet, ítélkezést és gonosz vádakat" terjesztik, ezeket pedig nem szabad követni - írta az amerikai Knoxville püspöke, Rick Stika püspök a Twitteren július 11-én.

Manapság a gyűlölet, ítélkezés és gonosz vádak a vatikáni és az egyházmegyei weboldalakon található meg, melyek a klíma katasztrófát, szomorúságot és az eretnekséget terjesztik.

Ettől független Stika szerint a katolikus weboldalak a "bűnbe" vezetnek. A felszólalásának az oka személyes vonatkoztatású: "Sok weboldal támad engem, ennek a következménye pedig az, hogy sokan felhívják a központi törvényszéket, és gonosz, bántó megjegyzéseket tesznek a hölgyeknek, akik felveszik a telefont".

"Eltorzítják Jézus tanításait" - pedig az egyház tanításait ma a püspökök és pápák torzítják el.

Stika arról hírhedt, hogy olyan nyilatkozatokat publikál, melyek fenyegetők, furcsák, és eltorzítják a katolikus tanokat.

https://gloria.tv/post/k1gfidsRjZrA2BRPAqEnUHxfF


Égő templomok: A katolikus templomok felgyújtása miért nem "gyűlölet bűncselekmény"?

Túl sok templom gyullad fel manapság. A floridai Ocala Béke Szűzanya temploma, melyet a Szent Péter Papi Testvérület (FSSP) üzemeltet, lángra kapott szombaton.

Egy férfi járművével rontott be a templomkapukon. A gyújtogatót elfogta a rendőrség.
(Képek).

Szintén szombaton történt az, hogy egy hatalmas tűzvész elpusztította az 1771-ben épült templomot, melyet Szent Juniper Serra alapított a kaliforniai Montebellóban. (Képek).

A fülöp-szigeteki Manilában pénteken kapott lángra a Santo Niño de Pandacan templom, ahol a tűzvész alatt az összes páholy, kép és a négyszáz éves Kis Jézus kép is elpusztult.

A Lepanto intézményből Michael Hichborn írt a Facebook.com oldalon az FSSP templom leégéséről:

"Ha ez egy fekete templom, egy mecset, zsinagóga vagy meleg klub lenne, akkor zavargások, hírességek együttérzése, politikusok beszédei és az efféle események megállítását szolgáló reformok, támogató dalok és videók, gyertyás virrasztások és püspöki nyilatkozatok követnék az egészet, ahol mindenki elítélné ezt a borzalmas tettet".

https://gloria.tv/post/uqrXQCSAB7jF6HEGKAHuQpXSE

Eszkatológia, a 4 végső dolog (Bing atya 1. katekézise)

 Az élet a Földön egy zarándoklat. Utazás egy cél felé. Minden utazó elindulhat egy úticél felé, de először is tudnia kell hogyan jut el oda, ahova menni akar.

Zarándokok vagyunk. Mi Fülöp-szigeteki lakosok nem Északra zarándokolunk. Nekünk, katolikusoknak a Mennyország az igazi cél, az élet célja. Amikor kereszténnyé leszünk, akkor Krisztus misztikus testének a részévé válunk, istenivé válunk.

Az apostolok Hitvallásában megkaptuk az útmutatást, amely a Mennybe fog vezetni minket.

Az útmutatás jól ki van fejtve a Katolikus Egyház Katekizmusában.

Bing Arellano atya vagyok, az a Szent Család Nemzetközi Szövetségének (Alliance of the Holy Family International AHFI) lelki igazgatója. Ez egy globális családi mozgalom a család, az ifjúság, a papság és a media megszentelődésére azáltal, hogy odaszenteljük magunkat Jézus és Mária Szívének. Ez egy kegyelemmel teljes bűnt kerülni törekvő engesztelő életstílus.

Üdvözlöm az AHFI Katolikus Egyház Katekizmusáról szóló alapfokú képzésén.

A nagy kivándorlás (Exodus) idején az izraeliták halálos kihívással néznek szembe, hogy Egyiptomot elhagyva egy hosszú fáradságos utazással eljussanak az ígéret földjére, a tejjel és mézzel folyó földre. Számunkra az igazi kihívás annak a térképnek, útmutatásnak az ismerete, amely a Mennyországba vezet minket, amely megmutatja nekünk a mi igazi ígéretföldünket az Isten boldogító látását az örökkévalóságban.

De a Mennyországot csak a halál és az ítélet szűk kapuján való átjutást követően érhetjük el. A Mennyország elvesztése a pokolba vezet, és a pokol az örök szenvedés helye az elkárhozottak számára.

Egyetérthetünk abban, hogy annak nem tudása, hogy merre tartok, azonos azzal, hogy nem tudom mit csináljak az életben.

Ez a mondás jól bemutatja azokat, akiknek nincs tiszta elképzelésük a végső céljukról vagy az életük végről.

Ezért tanuljuk a Katolikus Egyház Katekizmusát.

Különböző megközelítésekt adunk, kitűzzük a célunkat, amely a Mennyország és haladunk onnan visszafelé, hogy jobban megértsük, hogy hogyan juthatunk el oda, és megbecsüljük azt, milyen gyönyörűen és egyedileg alkotott meg bennünket Isten, hogy megvalósítsuk a célunkat.

Kezdjük azzal, hogy a katolikus hitnek 8 alapvető eleme van:

 1. Atyaisten
 2. Fiúisten
 3. Szentlélek Úristen
 4. Mária, az Áldott Anya
 5. A Katolikus Egyház
 6. A szentségek
 7. A Dekalógus, vagyis a Tízparancsolat
 8. Eszkatológia, vagyis a négy végső dolog

Most e 8 elem közül először az eszkatológiát, vagyis a négy végső dolgot vesszük szemügyre.

Megkérdezhetjük, hogy miért kezdünk a nyolcadik elemmel és nem az elsővel.

Pontosan egy fordított megközelítéssel a nyolcadik elemmel kezdünk és haladunk az első elem felé, azért, hogy világosan megértsük és jobban lássuk a Katolikus Egyház Katekizmusát.

A 4 végső dolog:

 • a halál,
 • az ítélet,
 • a Mennyország,
 • a Pokol

Három kérdést használunk:

mit,

miért és

hogyan

Ezek segítségével fogjuk röviden meghatározni és elmagyarázni a 4 végső dolog mindegyikét. Ezen a módon a jelentésük és jelentőségük könnyen érthető lesz.

1.Halál

Kezdjük a halállal.

Mi a halál kifejezés jelentése? A halál nem más, mint a lélek és a test szétválása.

Amikor valaki meghal, a test megromlik és visszatér a porba, ahonnan jött. A lelket azonnal megítéli Isten, jutalommal, ami a Mennyország vagy büntetéssel, ami a Pokol.

Miért fontos ismerni a halált?

Egyszer létezünk a földön, ha elveszítjük a Mennyországot, az az örökkévalóságra szól, nincs második esélyünk.

Nincs senki, aki tudná mikor, hol és hogyan fogunk meghalni.

Emlékezzünk Máté 24,44 versére „Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia”.

Hogyan készüljünk a halálra?

Először is készülhetünk a kegyelmi állapot megtartásával, jócselekedetek végzésével vagy jótékonysági cselekedetekkel.

Másodszor törekedj a boldog és felkészült halálra és nem egy felkészületlen hirtelen halálra.

Harmadjára a mulandó dolgok halál előtti elrendezésével.

Az eszkatológia második eleme az ítélet

2. Az ítélet

Ebből kettő létezik: a külön ítélet és utolsó ítélet.

Mi az ítélet?

A külön ítélet egy örök sorsunkra vonatkozó kijelentés, amit Jézus mond mindegyikünknek azonnal a halál után.

Az utolsó ítéletet ugyancsak egy kijelentés, amelyet Jézus mond a feltámadás után a világ végén. Minden ember és minden angyal, mind a jók, mind a gonoszak jelen lesznek, hogy hallják mindegyikünk utolsó ítéletét. Lukács 8,17 mondja „Mert semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna, sem eltitkolva, ami ki ne tudódnék és napfényre ne kerülne”. Az utolsó ítélet egy nyilvános megismétlése a külön ítéleteknek.

Miért fontos tudni az ítéletről?

Mert Isten ítél meg minden cselekedetet, szót, sőt még a legmélyebb gondolatainkat és törekvéseinket is. Minden egyes pillanat fel van jegyezve az angyalok által.

A külön ítéletet Isten mondja ki, amely egy személyre vonatkozó egyedi kijelentés mindenkinek a halála után.

És ez a kijelentés, amiben a lélek részesül, nem mindegy, hogy egy örökkévalóságra kiterjedő jutalom vagy büntetés.

Az, hogy ítéletben részesülünk, szükségszerű, mert az ember társas lény, ez adja mindegyikünknek a minket megillető nyilvános megbecsülést és a gonosz nyilvános megszégyenítést. A misztikus test részesedik a lélek büntetésében vagy jutalmában.

Ahogy korábban említettük, az utolsó ítéletet a végső feltámadás után és a világ végén lesz, és ez igazolni fogja Isten gondviselését a világ kormányzásában, felfedi mind a jót, mind a rosszat, amit az emberek tettek az emberiséggel, azért hogy nyilvánosságra kerüljön Isten igazságossága, bölcsessége és irgalma.

Hogyan készüljünk fel az ítéletre?

Először. Körültekintően engedelmeskedjünk Isten és a Katolikus Egyház minden parancsának. Végezz jócselekedeteket imával és alamizsnával, és gyakorold az embertársaid iránti szeretetet Isten szeretetéért.

Másodszor. Gyakorold a bűnbánat akaratlagos cselekedeteit Isten iránti szeretetből, hogy jóvátedd, kiengeszteld valakinek a bűneit.

A bűnbánat 5 cselekedete:

1. Böjt

2.Önmegtartóztatás

3. Jótékonysági cselekedet

4. Isten akarata szerinti cselekedet

5. Az állapotbeli kötelességek teljesítése

 

Harmadszor. Soha ne feküdj le aludni anélkül, hogy fel ne készülnél megállni Isten nagy ítélete előtt.

Negyedszer. Naponta vizsgáld meg a lelkiismeretedet, végezz bűnbánó cselekedeteket a bűneidért. Gyónd meg a bűneidet és határozd el, hogy elkerülöd őket a jövőben.

 

3. Mennyország

Az örökkévalóság boldogító élete.

Mi a Mennyország?

A Mennyország egy tér, lényegében egy állapot, ami az üdvözült lelkek egyé válása Istennel, Jézussal, ahogy a Filippiek 1,23 vers írja.

A halál után a Mennyország egy másik lét, ahová az igaz ember kerül és ahol örömmel marad élvezve a tökéletes örökké tartó boldogságot.

Azok, akik a kegyelem állapotában haltak meg és megtisztultak a tisztítótűzben minden bocsánatos bűntől és az összes tartozásuk ideig tartó büntetésétől, meg lesznek jutalmazva a Mennyországban.

Látják Istent színről színre és örök időkre részesülnek dicsőségében és boldogságában.

A legnagyobb öröm a Mennyországban az Isten boldogító látása szemtől szembe, színről színre, mert ez teljesen kielégíti a lélek minden éhségét és szomjúságát, amit szívében érzett, és örömmel tölti el a Boldogságos Szűz Mária, az angyalok és a szentek kíséretében. A lélek itt boldogan elégedett.

Miért fontos ismerni a Mennyországot?

Mert ez Jézus végső ígérete az emberiségnek, különösen azoknak, akik hisznek Benne és teljesítik parancsait, miután elveszítették a Mennyországot az áteredő bűn következtében, amit az ősszülők követtek le.

A Mennyország a legnagyobb ösztönzés és jutalom az embernek, minden szenvedés elfogadása után, a próbákon és gyötrelmeken keresztül a szűk kapun való belépés után, amik Isten Királyságába vezetnek.

Hogyan készüljünk a Mennyországba?

Először. Azáltal, hogy minden földi szenvedésünket felajánljuk engesztelő tevékenységként egyesülve Jézus szenvedésével és halálával, aki az egyedüli közvetítő a bűneink megbocsátásában, de ehhez hozzájárulnak a mi imáink, földi szenvedéseink és a lelkek tisztítótűzben való szenvedései is.

Másodjára. A mindennapi kereszthordozásunkkal, amit az Isteni gondviselés küld nekünk, hogy képessé váljunk arra, hogy részesüljünk Jézus passiójából és halálából és ebben a folyamatban részesüljünk az Ő feltámadásának dicsőségében is, ahogy Szent Pál magyarázza a Rómaiakhoz írt levelének 8,17 versében.

Harmadjára. hogy nem panaszkodunk a keresztjeink és szenvedéseink miatt, ahogyan az Apostolok Cselekedeteinek a 14,21. versében szerepel: „sok nyomorúságon át kell bemennünk a Mennyek Országába”.

 

3. Tisztítótűz

A Mennyországgal együtt jár a tisztítótűz.

Mindannyian hallottunk a tisztítótűzről, de mi a tisztítótűz?

A tisztítótűz az a köztes állapot, ahol a Mennyországra váró lelkek tartózkodnak és tűz által tisztulnak.

Ez egy tér, azok számára, akik a kegyelem állapotában halnak meg, de bocsánatos bűneik vannak, vagy nem teljesen értek véget a bűneikért járó ideiglenes büntetések.

Azoknak a fájdalma, akik a tisztítótűzben vannak nem más, mint a boldogító színről-színre látástól való megfosztottság. Ezek a lelkek intenzíven szenvednek a megtisztulás tüzétől.

A szenvedés időtartam és a nagysága a lélek által elkövetett bűnök súlyától függ.

Miért fontos ismerni a tisztítóhelyet? Azért fontos, mert a tisztítóhely az a hely, ahol a halál után kapjuk az ideiglenes büntetést, ha bocsánatos bűnben haltunk meg vagy nem tettünk még eleget az isteni igazságosságnak a már megbocsátott halálos bűneink miatt.

Hogyan tudunk segíteni a tisztítótűzben lévő lelkeknek?

Azok, akik élnek, a szentmise, az ima, a jócselekedetek felajánlásával segíthetnek rajtuk.

Mivel a tisztítótűzben szenvedő lelkek nem tudnak már segíteni magukon, imádkozz nagy odaadással értük. Aranyszájú Szent János mondta, nem a könnyezés, hanem az imádkozás, az alamizsnaadás a holtnak megkönnyebbülése. Tehát felajánlhatjunk a szeretet hősies cselekedeteit, mivel ezek befedik a bűnök sokaságát.

Ezek a hatalmas jótékonysági cselekedetekkel elnyerhetünk teljes búcsúkat a megholtak számára.  A teljes búcsúk elnyerésének a feltétele, hogy elmegyünk gyónni, áldozni és imádkozunk a pápa szándékára a felajánlástól számított 8 napon belül.

 

4. A Pokol

Mi a pokol?

Rémséges tartózkodási helye az elkárhozottaknak, a gyötrődés helye, „olthatatlan szűnni nem akaró tűz”, „feneketlen gödör”,  „örökké tartó büntetés”, a „külső sötétség”.

Azok, akik a Pokolban bűnhődnek, halálos bűnben haltak meg. Ezek a lelkek megfosztattak Isten színe látásától, szörnyű kínokat szenvednek, különösen az örökkévalóságig tartó tűztől.

Mindazok, akik halálos bűnben halnak meg, még ha csak egyetlen meg nem bánt bűnnel is, a pokolba kerülnek.

De Isten nem akar senkit a pokolba küldeni, mindenkinek az üdvösségére vágyik, ahogy Timótheushoz írt első 2,4 verse mondja, Isten szabadnak alkotta az embert. A Pokol az a hely, ahova az ember szabad döntése alapján kerülhet az örökkévalóságon át, mert szándékosan nem volt hajlandó betartani Isten parancsolatait.

Az elkárhozott lelkek a pokolban elszenvedi a veszteség fájdalmát, és az érzékek fájdalmát.

Mit jelent a veszteség fájdalma? A legnagyobb kín a Pokolban, Isten örökre szóló elvesztése. Ez a lélek éhsége és szomjúsága a tökéletes boldogságra. Isten színe látása helyett az elkárhozott lelkeket a Pokolban az undorító ördögök kínozzák az örökkévalóságon át. Gyűlöletet éreznek önmaguk, Isten, a Sátán és mindenki más iránt. Ezek az elkárhozott lelkek kétségbeesést, reménytelenséget, bűntudatot és irigységet éreznek.

Mit jelent az érzékek fájdalma? Azok a fájdalmak, amit a kárhozottak elszenvednek a tűztől és az összes érzékükben, a látásban, hallásban, szaglásban, ízlelésben és érintésben.

Miért fontos a Pokol ismerete?

Emlékezz: Az Úr félelme a bölcsesség kezdete. A Pokoltól való félelemnek arra kell ösztönöznie bennünket, hogy jó életet éljünk és minden értelemben kerüljük a Poklot.

Ismerni a kínokat, amik a halál után várják a gonoszokat, arra ösztönöznek bennünket, hogy elkerüljük a bűnt és helyette értékes életet éljünk.

Az összes élvezet, amit a világ adhat nekünk nem éri meg. Semmi, üres, rövid izgalmi állapot és élvezet a Pokol szenvedéseihez képest. A földön semmi sem ér egy percet a Pokolban. Az Isten nélküli földi élvezetekkel a szenvedést választjuk az örökkévalóságon át. Emlékezz Isten abszolút jóság, sem közvetlenül sem közvetve nem akarja a rosszat. De a megengedő akarata lehetővé teszi az ember szabadságának tiszteletben tartását, hogy isten igazságossága mindenki számára nyilvánvaló legyen.

Hogyan kerüljük el a Poklot?

A válasz egyszerű. Nincs több bűn, fejezd be az Isten elleni vétkezést. Emlékezz, Jézus megvált minket bűneinktől, hogy elkerüljük a rosszat.

Engedelmeskedjünk tehát mindig Isten parancsainak, azáltal, hogy szenteljük magunkat Mária Szeplőtelen Szívének, éljünk bűnbánó életet. Ez rendszeres, még ha nem is napi gyónást jelent, szentségimádást, rózsafüzért, szentmisét.

Kezdjünk egy kegyelemmel eltelt, bűntelen életet!

Ha komolyan gondoljuk, akkor a végeredmény a Mennyország. Meg kell önként fizetni az árat, hogy megszerezzük.

Az Ószövetségben az árja emberek 4000 évet töltöttek könnyezve, nyögve és szenvedve még az életüket is elveszítve, várva és törekedve az örök életre, amit elveszítettek Ádám és Éva áteredő bűne miatt.

Szent Benedek és más hozzá hasonló szentek, hátat fordítottak a földi életmódnak, követték Jézust, hogy megmentsék a lelküket.

De milliárdok még bizonytalanok, hogy radikális lépést tegyenek Krisztus követésére.

A négy végső dolog közeli perspektívába hozzák ezeket. Élvezhetünk most és szenvedhetünk később a Pokolban. Vagy szenvedünk most felvéve a keresztünket, ami az egyetlen út az üdvösséghez és a megszentelődéshez, és azután élvezzük az örök élet boldogságát.

Mindezek alapján egy igazi cél van az életben: Mennyország vagy Pokol.

Meg leszünk ítélve, és ezt az ítéletet Jézus, az örök bíró mondja ki felettünk

Isten áldjon!

Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kérdések az AHFI szövetség tagjainak, a promotoroknak és az ifjúsági vezetőknek:

 • Amíg a halál a küszöbön áll és nem érkezik meg, hogyan készítsük elő életünket a Mennyei Királyság érdemére?
 • Miért segíti a purgatórium gondolata a földi próbatételek elfogadását?
 • Miért kell törekedni a Mennapi vizsgálata a részleges ítéletre?
 • Hogyan kínozza a Pokol a lelkenyországra?
 • Hogyan segít a lelkiismeret a Feltámadás előtt?

https://engesztelok.hu/szent-csalad-nemzetkozi-szovetsege-ahfi/1570-eszkatologia-a-4-vegso-dolog-bing-atya-1-katekezise