2012. augusztus 5., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Amikor a Farizeusok szándékosan megvesztegették a hazugokat, hogy tagadják le Föltámadásomat, akkor megtagadták az Igazsághoz való jogot is a zsidók generációitól
 
2012. augusztus 4. szombat, 10:35
Drága szeretett leányom, az emberiségnek meg kell értenie az emberi természet gyengeségeit, mielőtt valóban Isten karjaira bízná magát.
Azoknak mondom közületek, akik Irántam, Üdvözítőtök iránt hűségesek vagytok: hitetek és szeretetetek, nagy öröm Számomra.
De amikor azt mondjátok, hogy szerettek Engem, akkor ez nagy felelősséget hoz magával.
Soha ne feledjétek el a természetetekből fakadó gyengeségeiteket, – bár nem a ti saját hibátok, hogy eredendő bűnnel születettek-, mert ez okozhatja azt, hogy éppen akkor vétkezzetek, amikor a legkevésbé számítotok rá.
Amikor a lelkek, akik azt mondják, hogy szeretnek Engem, és ez egy olyan szintet ér el, hogy az Irántam való szeretetük felemészti őket, akkor ez az a pont, mikor óvatosaknak kell lenniük. Néha ez kelti azt az érzést bennük, hogy ők kimagaslóak Szememben, ami igaz, mert azok is.
Aztán jön a kísértés, hogy másokra ne tekintsenek úgy, mint valami kecsegtető fényre.
Őket azzal is meg lehet kísérteni, hogy ne érezzenek együtt azokkal a szegény lelkekkel, akik a sötétségben vannak, vagy össze vannak zavarodva, de azzal is, hogy még le is nézzék őket.
Néha az erős hitük és a Szentírásban való jártasságuk hamis biztonságérzetet ad nekik.
Azt hiszik, hogy mindent tudnak az Egyház Tanításait, Egyházamat vagy Testemet illetően a Földön.
Ez az, ami a Farizeusokkal is történt.
Ők azt hitték, hogy mindent tudnak Isten Törvényeiről és Szeretetéről.
Amit nem sikerült megérteniük, az a Messiás eljövetele volt, amelyet pedig olyan egyértelműen megjövendöltek. Ez azt jelentette, hogy elutasították Krisztust, az Élő isten Fiát, amikor eljött, ígérete szerint.
A kegyetlenség, amelyet Irántam, Jézus Krisztus, az Emberfia iránt mutattak, teljes ellentmondásban volt azzal a szeretettel, amiről azt állították, hogy szeretik Istent.
Ha Istent valóban szerették volna, akkor ők Isten egyetlen gyermekét sem kezelték volna úgy, ahogyan tették.
Elméjük zárva volt azon próféciák előtt, melyek a próféták által adattak a világ számára, és amelyek az igazságot hirdették.
Az igazság az, hogy minden prófécia úgy teljesült be, ahogyan azt Isten megígérte.
Ők elutasították a Messiást, aki az egész emberiség számára megígérte, hogy biztosítja a jövőbeli Üdvösséget.
Ezzel ellentétben, amikor a Farizeusok szándékosan megvesztegették a hazugokat, hogy tagadják le Föltámadásomat, akkor megtagadták az Igazsághoz való jogot is a zsidók generációitól
Kereszthalálom nem volt nekik elég elegendő. Ők azt is biztosítani akarták, hogy a későbbiekben se maradjon nyoma Létezésemnek, a világ Megváltójának.
Aztán ők visszatértek a hamis hithez, és ebben vezették Isten gyermekeit, amelyben az Igazság hazugság lett.
Emlékezzetek arra, hogy Isten próféciái mindig beteljesülnek.
Második Eljövetelem most van beteljesülőben. Ez alkalommal is megtagadnak Engem a keresztény Egyházak vezetői, akárcsak a Farizeusok tették.
Ők, Engem, a prófétáimat és mindenki mást, akik Második Eljövetelem Igazságát terjesztik, kínozni fogják.
Ne tagadjatok meg Engem ebben az időben.
Nyissátok meg a szíveteket.
Hallgassatok Rám figyelmesen, mivel Én a világ üdvösségének utolsó fejezetére készítelek fel benneteket.
Jézusotok

Imádság az Atya segítségében való bizalomért

Atyám, mint beteg gyermeked, úgy kérlek Téged, segíts rajtam, mert nem bírom elviselni ezt a szenvedést! Ki segíthet nekem Rajtad kívül? Te teremtettél engem, ismered testi hiányosságaimat, és egyedül Neked van hatalmad arra, hogy megváltoztasd betegségem menetét.
Eléd viszem szükségleteimet és így kérlek Téged. Ha akaratoddal megegyezik, kérlek, avatkozz be a helyzetembe! Segíts meggyógyulnom, hogy szolgálhassalak a családomban. Te adtad nekem őket, s ők várnak rám. De ha másként döntesz, ezt mondom - Legyen meg a Te akaratod! - hiszen az a legjobb nekem, amit Te akarsz véghezvinni bennem.
Igazi gyermeked leszek, s megalázom magam fenyítő kezed alatt, aztán terhem megkönnyebbül, mert Atyám kezéből kapom azt. Lélekben megcsókolom a kezed, Atyám és ezt mondom - Igen Atyám, teljes odaadással elfogadom, amit Te parancsoltál! Tudom, hogy szeretettel rám tekintesz, ahogy írva van:
- Mert akit szeret az Úr, megdorgálja azt… Te vezetsz át ezen a betegségen örökkévaló javaim érdekében. Megszentelsz az örökkévalósára, s e betegség szenvedései által felkészítesz arra, hogy Hozzád menjek örökre. Minden kívánságomat és vágyamat kezedbe teszem, tedd velem, amit akarsz! Addig tartson betegségem, ameddig Te akarod, hogy tartson! Tudom, hogy tökéletes munkát végzel. Ámen.
Helyezd reményedet az élő Istenbe, mert még az orvosok és a gyógyszerek is az Ő uralma alatt vannak, Neki engedelmeskednek, s ezek az Ő eszközei. Ismerd fel, hogy bármelyik nap az Ő szava egészségre változtathatja betegségedet. Helyezd bizalmadat egyedül Istenbe, a Menny és Föld mindenható Teremtőjébe, mert Neki minden hatalma megvan betegséged fölött! Mint beteg ember, soha ne felejtsd el, hogy Jézus a Te Orvosod és Megváltód! Hívd segítségül a Megváltó gyógyító Nevét!

Imádság nehéz éjszakákon
Uram Jézusom! Látod fájdalmas éjszakámat, s segítesz nekem a fájdalmamat hordozni. Hadd, szenvedjek Veled együtt, fájdalmak Férfija!
Segítesz rajtam, hogy türelmesen hordozzam a fájdalmat. Köszönöm Úr Jézus, hogy minden fájdalom megkísértett Téged, amiben most egy kicsit nekem is részem van. Ezért sem hagysz erőmön felül kísértésbe esnem, s hálát adok Neked a példádért. Megtanítottad, s bebizonyítottad nekem, hogy a fájdalom dicsőséget szerez. Ezért hiszem, hogy gazdag áldás fakad Kezedből, ha alázattal elfogadom betegségemet, ha Veled együtt és az Irántad való szeretetből hordozom. Ámen.
(forrás: Irgalmas Újság, 2012/08)