2013. november 5., kedd

Pell bíboros (Ausztrália) válasza a tradicionalisták hamis protéta-ellenes támadására

George Pell, ausztrál bíboros, egyike a nyolcaknak, akiket Ferenc pápa választott tanácsadó testületébe. Beleegyezett, hogy beszél személyes tapasztalatáról , az október 1-3.-ig tartó történelmi találkozásról a Szentatyával, melyről az egyetlen hozzáférhető informáiót Lombardi SJ a Vatikán szóvivője adott a médiának. Azt mondta a Bíboros, hogy Lombardi nyilatkozatához képes, mindaz, amit ő mondhat, lényegtelen. Mint a Pápa tanácsadója, úgy látom, hogy az én feladatom védelmezni a Szentatyát és érthetővé tenni, illetve segíteni.
 Ezen az alapon, október 17.-én, Rómában készítettem interjut a Bíborossal. Öt nappal az után, hogy Bernard Fellay püspök, a Szent X. Piusz papa Társulat általános elöljárója Kansas City-ben erőteljes kirohanást intézett Ferenc papa ellen. Elöször is, erről kérdeztem Pell bíborost.
Fellay püspök Ferenc pápát modernistának nevezte, azzal vádolta, hogy katasztrófa volt az Egyház eddig is, az ő megválasztása óta ezerszer rosszabb. Mi a véleménye erről a Bíboros Úrnak?
Hát, hogy udvarias legyek, ez szamárság. Ferenc saját magát az Egyház engedelmes fiának mondta, s életrajza erről tanúskodik. Ferenc pápának fő gondja az emberek mindennapi élete, elsősorban a szenvedők élete, azok élete, akiknek nem jól megy, akik nehéz helyzetben vannak. A Pápa minden szempontból hűséges kifejtője Krisztus tanításának és az Egyház tradíciójának.
Tehát a Fellay-hoz hasonlók félreértik Ferenc pápát?
Igen, teljes mértékben félreértik! Valójában a Lefebvristál nagy része évtizedek óta félremagyarázzák a helyzetet. Benedek pápa nagy hitére jellemző, hogy megpróbált kiengesztelődni velük, de ők nem válaszoltak erre. Az Egyház elfogadja a II. Vatikáni Zsinatot. Ez nem azt jelenti, hogy minden szavát, vesszőcskéjét el kell fogadni, azonban a Zsinat az Egyház életének része, s ezt nem lehet kikerülni.
Father Carlos Galli, egy ausztrál teológus mondta nekem a minap, hogy az Egyházban erősödik “az idősebb báty szindróma” azzal párhuzamosan, ahogyan Ferenc papa egyre messzebbre megy, hogy találkozzon a tékozló fiúval. Ön mit szól ehhez? . 
Hát azt gondolom, hogy nekünk, „idősebb testvéreknek” eltérően a példabeszéd idősebb testvéréhez, követnünk kell az Atyát, aki megy, hogy találkozzon a tékozló fiúval. Azt gondolom, hogy a mi feladatunk segíteni az atyának, védelmezni őt.
Önnek és a többi hét tanácsadó bíborosnak, korábban példátlan lehetősége volt, három napon át együtt lenni a Pápával és megvitatni vele az egyetemes Egyház és így a Római Kúria kormányzásának kérdéseit. Milyen érzésekkel vett részt Ön ezeken a megbeszéléseken?
Úgy vélem, mindannyian tudatában voltunk ennek a lehetőségnek a jelentőségével. Úgy tűnik, senki sem tudja, mikor történt utoljára, hogy egy Pápa a Római Kúrián kívül, rendszeresen találkozzon egy tanácsadó testülettel. (regular consistory.) 
A 8 Bíboros tanácskozásán, valamint a Bíborosi Színódus Tanácsán, melynek szintén tagja vagyok, a megbeszélések lényegesek, egyenesek és barátiak voltak. A Pápa nem sokat beszélt, de nagyon figyelmesen hallgatott. Mindenkit megkért, hogy szabadon, őszintén beszéljen. Nem szereti a hizelgést, és azt hiszem alaposan átlátja. Nem vesztegettük az időnket, a megbeszélés lényeges volt és hasznos, a Pápa semmit sem vett bántónak, amit mondtunk. Mi tanácsadó testület vagyunk. Azért vagyunk ott, hogy tanácsot adjunk, amit a Pápa szabadon elfogadhat vagy elvethet., vagy formálhat. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, milyen lehetőséget adott a Szentatya nekünk, a világegyház különböző részeiről érkező bíborosoknak. Azt gondolom, hogy ez hosszútávon fog gyümölcsöt hozni az Egyház javára. Azt gondolom, nem jó az embernek az elszigeteltség. A mi megbizatásunk röviddel ezelőtt született, és nincs túlszervezve. Beszélünk az egyetemes Egyház és a Római Kúria reformjáról. Minden bizonnyal egyéb témák is fel fognak merülni, mint ahogyan a Pápa már említette a házasság és a családi élet kérdését.

A 8 Bíboros December 3-5 között, majd 2014 februárjában ismét találkozni fog a Pápával. Az a benyomás, hogy a Pápa sürgeti az ügyet, legalábbis gyors döntéset akar hozni, a Romai Kúriá reformjának kérdésében. Helyesen látom?
Úgyvélem, hogy érthető ez az elvárás, bár nem tudom, hogy mi fog történni és hogyan. Azt gondolom, kéthavonta fogunk találkozni, legalábbis a következő év közepéig. Nem titok, hogy a bíborosok a konklávét megelőző találkozásokon, jelentős változásokat kívántak a Római Kúriával kapcsolatban. és szerintem Ferenc pápa ezzel teljesen egyetért.
Mit gondol, Ferenc pápának, a nyolc bíboros segítségével, 2014 közepére kialakul a terve a Római Kúria megreformálására?
Ki tudja? Azt gondolom, hogy a Pápa mozgásban tartja az ügyet, mert mindenki tudja, hogy nem jó a túl hosszú bizonytalanság, és a bizonytalansággal együtt járó szorongás.
Ön tagja a Bíborosi Tanácsadó testületnek és ugyanakkor annak a 15 bíborosból álló testületnek, mely áttekinti a Vatikán pénzügyeit és szervezetét.
Alapjába véve, igen! Olykor távolság van a pohár és a száj között, azonban úgy látom, jól halad az ügy az IOR-ral, a Vatikáni Bankkal, nagyon jó irányban hozott döntéseket a hét tagú szakértői laikus tanács, mely igen hozzáértő csapat
Mi a vatikáni pénzügyek átvilágításának fő motívumai?
Az a célunk, hogy ezt a hivatalt, a nemzetközi normáknak megfelelően vezessék, legyen évente rendszeres, független átvilágítás, tűnjenek el a homályok.
Ferenc pápa rendkívüli püspöki szinódust hívott össze, melynek témája a családot érő pasztorális kihívások. Miért?
Ferenc pápa azért hívta egybe ezt a maga műfajában csak harmadik – rendkívüli szinódust, hogy szembenézzen azokkal a kihívásokkal, melyek manapság a családot és a házasságot érik az egész világon. A statisztikák igen meghökkentőek .Minél több házasság megy tönkre, annál több család esik szét, s annál inkább meginog a társadalom virágzását biztosító alap. Ez tehát igen alapvető kihívás, és nem csak az Egyháznak kellene ezzel foglalkoznia, hanem a kormányoknak is, akkor is, ha ők csak mindennek az anyagi következményei miatt aggódnak, pedig a jól működő kormányoknak kétségtelen, hogy az emberi következményekkel is törődniük kell.
Konzultált Ferenc pápa a nyolc tanácsadó bíborosal, mielőtt összehívta a Szinódust?
Igen, erről mindkét testület beszélt. Mindegyikünk számára nyilvánvaló volt a szinódus szükségszerűsége. A döntést a Pápa hozta, egyedül Ő dönthet.
Úgy tűnik, Ferenc pápa új szinódusi eljárást kezdeményezett, amikor 2014 októberére rendkívüli Püspöki Szinódust hívott össze a család pasztorális kihívásai témával.
Ennek az eseménynek az eredményei, további megbeszélésre, visszakerülnek a helyi egyházakhoz. Utána minden újra visszakerül a 2015-os rendes szinódushoz. Úgy gondolom, 2015-ben lesz eltérés, de lesz alapvető egyezés is a szinódusi témákban.
Tehát a család témája lesz mindkét szinódusnak?
Ezt feltételezem.
Tehát a Pápa változtat a szinódális munkamódin?
Már három vagy négy alkalommal vettem részt szinódusi tanácskozáson, és korábban még nem történt meg, hogy a Pápa közénk ült és két és fél napon át velünk volt, mint Ferenc pápa. A püspökök igen hálásak voltak azért, hogy alkalmuk volt elmondani véleményüket, szempontjaikat, és meghallgatásra találtak.
Reményt ad önnek ez az új stílus?
Ahhoz, hogy sikere legyen, minden folyamatot jól kell moderálni, és feltételezem, hogy ez meg fog történni, s bármilyen probléma is jelentkezik alkalmilag, hosszú távon ez új erőt hozhat az Egyház életébe.
Mi hatott Önre leginkább Assissi-ben?
Sok mindenmélyen érintett, de leginkább az, hogy a Pápa egy órát a sérült fiatalokkal, gyermekekkel töltött. Minden egyesüket személyesen üdvözölte, átölelte, megcsókolta, megáldotta őket, szüleiket és gondozóikat. Megható volt, Krisztusi időket idézett. Mindenki nagyon türelmes volt, és hallható volt sérült gyermekek nyögése, kiáltozása. Ferenc pápában nagy együttérzés van a betegek és a szenvedők iránt, s az emberek ezt érzik.
Ez után, Ferenc pápa a püspöki rezidenciára ment, ahol Szent Ferenc mezítelenre vetkőzött. A Pápa ott, félretéve az előre elkészített szöveget, spontán beszélt. Ez hogyan érintette Önt?
Örömmel hallottam, hogyFerenc pápa azt mondja, hogy nem csak a bíborosoknak, a papoknak kell szabadnak lenniük a világias szellemtől, evilág értékeitől, hanem ez minden kereszténynek kötelessége.
A Ferenc pápával töltött idő alapján, mi az alapvető benyomása Ferenc pápáról? Ő egy igen jó ember! Azt éli, amiről beszél, mégpedig egyszerűségben és szegényen,és ezt élte már évek óta Azt gondolom, hogy jó példája a régi típusú jezsuitának, igen jól képzett, nagy az önfegyelme, igen sokféle helyzetben szerzett tapasztalatot, és igen imádságos A jezsuiták nem híresek a liturgia szépsége iránti érzékükről, de csodálatos, ahogyan a Pápa misézik.
Gerard o'Connell
(Fordította: Sztrillich Ágnes)

Megdöbbentő fejlemény: Vatikán konzultációt sürget a melegházasságról,a fogamzásgátlásról és a válás

nuncioapostolico.jpgA National Catholic Reporter független amerikai hírportál tudósítása alapján a New Ways Ministry blog legfrissebb posztjában arról írnak, hogy a Vatikán hivatalosan felkérte a világ minden országában a püspököket: kezdjenek konzultációkat a laikus hívekkel a fogamzásgátlók használatával, a melegházassággal és a válással kapcsolatos kérdésekről. Lorenzo Baldisseri bíboros, a vatikáni püspöki szinódus főtitkára levélben kérte a püspökkari konferenciákat, hogy haladéktalanul kezdjék el összegyűjteni a plébániákról a hívek véleményét ezekről a kérdésekről.
Az angol katolikusok már létre is hoztak egy online kérdőívet, melynek segítségével az interneten keresztül is kifejthetik véleményüket a hívek. Ugyanakkor az amerikai püspökök egyelőre mereven elzárkóznak az őszinte és nyílt párbeszédtől. Magyarországon sem hallhattak túl sokat a katolikus hívek arról, hogy tervezi-e, és ha igen, akkor milyen formában a laikus hívek véleményének összegyűjtését az egyházi vezetés, pedig Erdő Péter bíborosnak, mint a 2014-es rendkívüli szinódus főrelátorának példát kellene mutatnia ebben. Egyetlen hír jelent meg ezzel kapcsolatban pár napja, mely szerint november 5-én egy sajtókonferenciát tartanak a Vatikánban a szinódus előkészületeiről, amin Erdő Péter és Lorenzo Baldisseri bíboros is fel fog szólalni.
Mindezek alapján Ferenc pápa valóban eltökéltnek tűnik a komoly változtatásokra az egyházban, ezért nem hiábavaló az olyan leveleknek az elkészítése, mint amilyenről a korábbi posztokban is beszámoltunk. A pápának írandó legújabb nyílt levél tervezetét még lehet véleményezni, bár a Catholic Church Reform Koalíció weboldalán publikált legújabb hírlevél alapján már közel 200 javaslat érkezett a levéltervezethez, melyek alapján már eddig is tökéletesítették, csiszolgatták a tervezetet (amelyet angol nyelven ott meg lehet találni).
Ugyanakkor várható, hogy a konzervatív fundamentalista irányvonal ezek után még hevesebb támadásokat fog intézni Ferenc pápa ellen. Ahogy egy korábbi, egyszer már frissített posztban beszámoltunk róla, azok, akik eddig nem utolsó sorban éppen a Vatikánhoz és a pápához való hűség és elkötelezettség szükségességére hivatkoztak, amikor az egyházon belüli reformok támogatói ellen felléptek, most megdöbbentően alpári stílusban támadnak Ferenc pápa ellen, egyetlen pillanat alatt sutba dobva minden tiszteletet és lojalitást. Ebből adódóan még sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy mindazok, akik támogatják a Katolikus Egyház reformját, ezt tegyék minél szélesebb körben világossá, és jelezzék Ferenc pápának, az általa felállított bíborosi tanácsadó testület tagjainak és valamennyi püspöknek, akikkel csak kapcsolatba tudnak kerülni.
Isten áldása legyen Ferenc pápa munkáján, óvja meg őt ellenségei támadásaitól, és adjon neki bölcsességet ehhez a hatalmas munkához!


Meg fogják győzni Követőimet, hogy alakítsák át Egyházam Törvényeit, egy népszavazás által

2013. július 31. szerda, 18.56
Hőn szeretett leányom, mindig jusson eszedbe, hogy hogyan munkálkodik a gonosz. Ő nagyon vigyázz arra, hogy nehogy felfedje magát. Ezért, az összezavarás érdekében, vegyíti az igazságokat a hazugságokkal. Ez az ő kedvenc módszere a lelkek megtévesztésére. Ő sosem mondaná el az igazságot, engedvén másoknak, hogy meglássák, milyen is ő valójában, de mivel gőgös, önteltsége és Irántam való gyűlölete mindig átszüremlik. Azok, akiknek nyitva van a szeme, azonnal fel fogják ismerni a sértéseket, melyeket Arcomba vágnak Oltáraim előtt.
Jól véssétek az eszetekbe, a sátán gőgös, öntelt, kérkedő, és nagyon-nagyon ravasz. Amikor jelen van a lelkekben, akkor magabiztos, mely a gőgből és az önteltségből fakad, valamint abból a hiszemből, hogy ő Isten fölött áll. Ő mindig fog adni jeleket, melyek sértik Istent, de csak azok fogják észrevenni ezeket, akik tudják, hogy mit keressenek. Azok, akik a sátánt tisztelik, és akik idejük nagy részét olyan csoportosulásokban töltik, melyek szertartásokat szerveznek, hogy neki hódoljanak, nagyon örülnek majd, hogy látják ezeket a jeleket. Mindazok, akik eladták a lelküket a sátánnak, ezeken a jeleken keresztül fognak kommunikálni, mintegy – Ellenem, Jézus Krisztus ellen irányuló – arrogáns és dacos megnyilvánulásként.
Azok, akik megtévesztenek benneteket az Én Nevemben, meg fogják győzni Követőimet, hogy alakítsák át Egyházam Törvényeit, egy népszavazás által. Arra fognak kérni mindenkit, hogy hagyják jóvá az új gyakorlatokat, melyek két dolgot fognak eredményezni. Az első, hogy el fogják törölni Jelenlétemet a Szent Eucharisztiában. A második, hogy szemet fognak hunyni a bűn felett, arra bíztatván az embereket, hogy mutassanak együttérzést azok emberi jogai iránt, akik nem hisznek Jézus Krisztusban.
Ezt a népszavazást meg fogják hamisítani, és a hazugságokat az Igazságként fogják tálalni. Amikor bevezetik az új egy-világvallást, földi Egyházam – az Igaz Egyház – rejtekbe fog vonulni, azért, hogy hódolhasson Nekem.
Én vagyok a fenevad célpontja. Én vagyok az, Akit ő bántani akar. Ő tudja, hogy nem tud elpusztítani Engem, ezért ő inkább megpróbálja elpusztítani az emberiséget, akit minden egyes másodpercben megátkoz. Szolgái nem fognak megállni annál, hogy a világ Tabernákulumaiban való Jelenlétemet sértegetik csupán. Nem lesznek elégedettek, ha csak a Szentségeket semmisítik meg, hogy így káromolhassanak Ellenem. Ők csak akkor lesznek elégedettek, ha lelkeket lopnak, azáltal, hogy megvalósítják a legnagyobb istenkáromlást. Ez az lesz, amikor újraalkotják Első Eljövetelemet, azt a benyomást keltvén, hogy Keresztelő János lett elküldve. Az ember, aki majd azt mondja, hogy ő az Úr prófétája, hazudni fog, és nagy csodálkozást fog kiváltani, amikor azt állítja, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az Antikrisztus.
Az Antikrisztus, a sátán hatalma által, azt fogja állítani magáról, hogy ő Én, Jézus Krisztus vagyok. Jaj azoknak a lelkeknek, akik tár karokkal fogadják őt, mert tehetetlenek lesznek vele szemben. Ha hagyjátok, hogy ezek ketten, a hazugságok légüres terébe szippantsanak benneteket, akkor annyira el fogtok távolodni Tőlem, hogy csak Atyám Közbeavatkozásával kerülhettek vissza Nagy Irgalmamba.
Ha bárki is jön a jövőben, aki azt állítja, hogy ő Én, Jézus Krisztus vagyok, akkor tudjátok, hogy ő egy hazug. Második alkalommal Én nem fogok testben eljönni. A sátán képtelen kimondani ezeket a szavakat:
„Jézus Krisztus, Aki testben jött el.”
Amit ő – a fenevad, azaz az Antikrisztus szája által – mondani fog az a következő lesz:
„Én vagyok Jézus Krisztus, Én most testben jöttem el, hogy elhozzam nektek az üdvösséget.”
Amikor ez megtörténik, Isteni Beavatkozásom gyors lesz, de addigra már a hamis próféta és az Antikrisztus sok lelket el fog lopni.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindazokért, akik az Enyéim, hogy az Enyéim is maradjanak.
Imádkozzatok, hogy nektek, mindannyiatoknak legyen erőtök és bátorságotok most Keresztemet hordozni, Testem – Misztikus Testem – azaz földi Egyházam legnagyobb üldöztetése idején.
Jézusotok
- See more at: http://nagyfigyelmeztetes.hu/2013/08/meg-fogjak-gyozni-kovetoimet-hogy-alakitsak-at-egyhazam-torvenyeit-egy-nepszavazas-altal/#sthash.W9asohpR.dpuf

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Atyám Haragja olyan mértékben fog növekedni, ahogyan hálátlan gyermekei egyre jobban ellenszegülnek az Ő Mindenható Szövetségének


2013. november 4. hétfő, 16:00
Drága szeretett leányom, Isten gyermekeinek meg kell érteniük a nagy csata óriási voltát, mely szeretett Atyám és a gonosz között zajlik. Oly kevesen tudnák közületek valaha is megérteni ennek a nagy csatának intenzitását, amely már megkezdődött.
Az angyalok a Mennyben elkezdték a végső csatát, hogy elpusztítsák Atyám ellenségeit a Földön. Ahogy dúl a csata, mindenhol el fogja nyelni a lelkeket. Különösen azok lelkét fogja csábítani, akik sötétségben vannak, és akik nem igazán ismernek Engem, hogy harcoljanak azok ellen, akiknek a neve be van írva az Élet Könyvébe. Azok, akik nem ismernek Engem, akik nem hisznek Bennem, akik nem hisznek Atyámban, és nem hisznek a Sátán létezésében, a harcmező széléről fogják szemlélni, amint a két Keresztény csapat összecsap a Földön. Ez a két tábor a Keresztény Egyházakhoz fog tartozni. A Keresztények mindkét oldalon a legnagyobb üldöztetést fogják elszenvedni, és ráncigálni fogják őket minden irányból, arra biztatván, hogy hagyjanak el Engem.
Az ártatlan lelkeknek azzal a gyűlölettel fognak fájdalmat okozni, melyet Isten ellenségei fognak okozni és a Sátán napirenden, tele gyűlölettel, mindkét tábort sakkfiguraként fogja használni. Ennek szörnyű pusztulás lesz a következménye a Földön. A pusztulást az ember bűnei fogja okozni, és mert elárultak Engem. Isten, az Én Atyám elutasítása akkor válik nyilvánvalóvá, amikor úgy döntenek, hogy megváltoztatják a Törvényeket – melyeket az Ő Parancsára fektettek le -, hogy azokat elfogadhatóvá tudják tenni bűnös életükben. Tudjátok meg, hogy ennek rettenetes büntetés lesz a következménye.
Atyám Haragja olyan mértékben fog növekedni, ahogyan hálátlan gyermekei egyre jobban ellenszegülnek az Ő Mindenható Szövetségének. Azok, akik Második Eljövetelemre készülnek, egyfajta börtönbe lesznek elbarikádozva, amikor arra fogják őket kényszeríteni, hogy lenyeljék a hazugságokat. Amennyiben nem lesznek hajlandóak elfogadni az eretnekségeket, amelyeket lekényszerítenek a torkukon, akkor ki fogják őket dobni a Templomaikból. Szavam rövidesen feledésbe merül. Minden, amire figyelmeztettelek benneteket, pontosan úgy fog megtörténni, ahogyan azt mondtam nektek. Azok, akik vakok az Igazságra, inkább hazugságban szeretnének élni, mert könnyebb lesz elfogadni a hazugságokat, mivel azokat nagyon vonzó módon fogják nekik bemutatni.
Az eretnekséget a tömegnek úgy fogják bemutatni, mint Egyházam alkotmányának egy új részét, amelynek valójában semmi köze Hozzám. Mindenki hangosan fogja követelni, hogy fogadják el azt, mivel ők nem maradtak éberek az időkre, amelyekre figyelmeztették őket a Nagy Napra vonatkozólag, ahová (az idő) vezet. Most fel kell készülnötök erre a napra. Távoznotok kell, amikor kétségbe vonják Istenségemet, mivel az sokféleképpen fog történni földi Egyházamban. Ha megtámadjátok Ellenségeimet, nem fogtok győzni. Hagyjátok figyelmen kívül őket. Imádkozzatok a lelkükért, és készítsétek fel szeretteiteket, mert hamarosan vége lesz.
Jézusotok