2013. november 28., csütörtök

Várjuk az Úr érkezését


Idén december 1-jén veszi kezdetét az advent, amely a karácsonyra való lelki felkészülés négy vasárnapot felölelő időszaka. A Jézus születésének ünnepére való várakozást a böjt, a bűnbánat és a tettekben megnyilvánuló jócselekedetek mellett a kifejezetten csak erre az időre jellemző katolikus szertartások és szokások is segítik.
Az adventi készület hagyománya a 4. századból ered, amikor a vízkeresztkor tartott keresztelések előtt háromhetes előkészületi időt tartottak. A következő században ez a várakozás átalakult: már a karácsonyra, Krisztus megszületésének ünnepére készültek lelkileg a keresztények az ünnepet megelőző hat héten keresztül, ebből rövidült le a négy vasárnapot átívelő adventi időszak.
A három lila és egy rózsaszín gyertyával feldíszített adventi koszorú hagyománya a közös karácsonyvárást segíti, egyre inkább nemcsak a templomban, hanem a családokban és más közösségekben is. A gyertyák színei szimbolikus jelentőséggel is bírnak: a lila a bűnbánatra, a rózsaszín az örömre utal.
A legjellegzetesebb adventi liturgia a napfelkelte előtt tartott hajnali „angyali mise”, a roráté – ez a Szűzanyával való várakozás népi megnyilvánulása. Az adventi időszakban a templomi oltárokat nem díszítik virággal, az orgona csak az énekek kíséretére szorítkozik, a miséző pap violaszínű miseruhát ölt.
Az advent egyik kedvelt szokása még a keresztény családok közös Szent Család-járása. Ennek során egy kisebb közösség tagjai vagy több család gyűlnek össze hétről hétre más-más otthonban a Szűz Máriát, Szent Józsefet és a gyermek Jézust ábrázoló kép előtt, hogy együtt imádkozzanak. A régen inkább vidéken elterjedt hagyományt egyre több városi plébánia honosítja meg, ezzel is a közösségteremtést támogatva.
Az adventi előkészület során a keresztények nemcsak Krisztus gyermekként való eljövetelének ünnepét várják. Jézus emellett még három másik formában is eljön az emberek közé: akkor, amikor a szívbe száll és az embert megérinti; akkor, amikor a halála óráján találkozik az emberrel; s akkor, amikor eljön az utolsó ítéletre.

A francia keresztény vezetők továbbra is egyeztetnek a Miatyánk szövegéről

A francia nyelvű Miatyánk szövegének módosításáról szóló bejelentést követően kialakuló vitára reagálva a Franciaországi Keresztény Egyházak Tanácsa (CECEF) egy november 26-án kiadott közleményben kívánt néhány pontosítást tenni a kérdéssel kapcsolatban – tudósít a La Croix.
A francia katolikus egyház októberben jelentette be hivatalosan, hogy módosulni fog a Miatyánk francia változatának egyik sora, nevezetesen az imádság hatodik kérése. Ennek értelmében az „és ne vígy minket kísértésbe” sor helyett „és ne engedd, hogy kísértésbe essünk” fog szerepelni. A módosítás oka, hogy a jelenlegi (1966-os) változat azt sugallja, hogy Isten visz minket a kísértésbe, azaz miatta esünk bűnbe, és ez az értelmezési lehetőség teológiai szempontból kifogásolható. A bejelentést a francia anyanyelvű hívek körében mégis vita követte, a CECEF így néhány pontosítást tartott szükségesnek a kérdést illetően.
„A hívek által elmondott Miatyánk nem azonos azzal, amit a Bibliából felolvasunk, amikor Máté evangéliumának ezt az imádságot tartalmazó része (Mt 6, 9-13) képezi a liturgia egyik olvasmányát” – hangsúlyozza François Clavairoly lelkész (Franciaországi Protestáns Szövetség), Emmanuel metropolita (Franciaországi Ortodox Püspökök Tanácsa) és Georges Pontier érsek (Francia Katolikus Püspöki Konferencia), akik lényegesnek tartják felhívni a figyelmet, hogy a Máté evangéliumában szereplő ima nem azonos a Miatyánk ökumenikus változatával.
„Ez a különbség soha nem okozott problémát” – fejtik ki a keresztény egyházi vezetők, hozzátéve, hogy ez az eltérés korábban is megfigyelhető volt a Biblia különböző, használatban lévő változatainál (Jeruzsálemi Biblia, a Louis Segond féle francia nyelvű Biblia, ökumenikus fordítású Biblia, stb.).
A Miatyánk új változata a frissen elkészült, új, francia nyelvű, liturgikus Bibliafordítás részeként született meg, és ez a verzió kerül át „abba a két olvasmányos könyvbe, mely 2014-ben, advent első vasárnapján, azaz a katolikus liturgikus év kezdetén lép életbe” – írja a CECEF, melynek tagjai szerint „ez a fordításbeli változás, mely a szentmise során elhangzó bibliai szöveget érint, nem vet fel különösebb ökumenikus problémát”.
A Miatyánk új változata a misekönyvekben is megjelenik majd, melynek új kiadását a frankofón püspöki konferenciáknak 2015-ben még meg kell szavazniuk. Amennyiben a szavazás eredménye pozitív, az új misekönyv 2016 adventjének kezdetétől kerülhet használatba a templomokban.
Az új szöveg el fog tehát térni a jelenleg érvényben lévő, ökumenikus verziótól, a francia katolikus püspökök azonban rendszeresen tájékoztatták a folyamat állásáról a többi keresztény felekezet képviselőit, és kikérték a véleményüket a változtatásról. A CECEF tagjai ezen kívül arról is biztosították a híveket, hogy „a Miatyánk szövegével kapcsolatos ökumenikus egyeztetés továbbra is folytatódni fog”.
Magyar Kurír

A dogma rabjai

Vannak olyan politikai csoportosulások hazánkban, melyek azt hirdetik magukról, hogy ideológiával rendelkeznek. Ez feltételez egy eszmei iránymutatást, melyben megjelenik az elérendő cél és az ahhoz vezető út is. Sok esetben a meghatározott eszmeiséget nem útként, hanem sajnos inkább állomásként értelmezik annak önkényes hordozói. Hiányzik belőlük a szemlélődő nyíltsága és kreativitása ahhoz, hogy erről a biztonságosnak tűnő gondolati állomásról kimozduljanak és kitartó küzdelemmel az úton továbbhaladjanak. A szellemi állóvíz előbb-utóbb elkezd poshadni, majd ideológiai mocsárként funkcionál a továbbiakban. A gondolat rányomja a bélyegét az adott politikai csoportosulás valóságban elkövetett tetteire is. Unalmas ismétlések, az eredetiség teljes hiánya, indulatos, gyermeki szinten lévő reakciók, botránykeltés, belső vita, széthúzás üti fel a fejét.
A szellemi mocsárban immáron elapadtak a friss gondolatokat adó források, csak a posvány van. Ilyen környezetben a működő ideológia helyét átveszi a dogma. Ez védelmet nyújt a szerény intellektuális képességekkel bíró követőknek ideig-óráig. Azt is mondhatnánk, hogy a dogma az ostobák rogyadozó mentsvára az élő ideológiákkal szemben. Képtelenek az önvizsgálatból fakadó megismerésre, majd pedig a cél eléréséhez szükséges korrekcióra. Az íráshoz ragaszkodnak és nem a gondolathoz. Az írás maga pedig egy tetszhalott gondolat. Az értelmezve olvasó feladata, hogy azt életre keltse. Amennyiben ez elmarad, akkor csupán betűk halmaza marad, melyet lehet őrizni, gyűjtögetni, mutogatni, de többre nem alkalmas. Ezért hiába van több tétel, ami dogmaként megkövült, ezek már a mai világban gyakorlatban alkalmazhatatlanok.
Az ilyen csoportoknak megvannak a természetes ellenségeik. Ezek a dogmák teljes ismeretében sikerrel veszik fel velük a harcot és megfelelő lejáratásban részesítik az ellenfelet, hogy az a célját ne tudja elérni. Ismerik már minden lépésüket előre, kidolgozott játszmák sora várja újabb próbálkozásaikat. Így a politikai és vele együtt a háttérben megjelenő szellemi életben történő folyamatos csalódás az adott csoportosulásnak a saját belső világába való bezárkózását valósítja meg. Innen pedig már nincs kiút. Marad az ideológia hattyúhalála a mocsárból, a dogma rabjainak előadásában.
Budai Vendel

"Úgy érzem, hogy beborít a mocsok"


Vajon mit érez egy gyerek, akit megerőszakoltak? Átérezni valószínűleg nem tudja, aki nem élte át, de szakemberek beszámolói és egy magát tragikusan fiatalon felakasztó férfi búcsúlevele alapján megpróbáljuk megérteni, mi történhet a molesztálás áldozataival.
Milyen hatása lehet a gyerekek elleni szexuális erőszaknak? Csak az esetek töredéke kerül nyilvánosságra, pedig szakemberek szerint meglepően sokszor fordul elő, ha pedig előfordult, mindenképpen szükség van segítségre. Az áldozatok maguk is titkolják, min mentek keresztül, mert sokan magukat hibáztatják, és nagyon szégyellik, ami történt. Arról, hogy családtagok vagy idegenek molesztálnak-e gyakrabban, megoszlanak a vélemények.
Hova fordulhatok?
Ha ön vagy a környezetében más erőszak, molesztálás vagy zaklatás áldozata, forduljon segítségért a Kék Vonal Alapítványhoz, ingyenes, éjjel-nappal hívható lelkisegély-vonaluk telefonszáma 116-111.
Milyen lenne kapcsolódni
Bill Zeller programozó, a Graph Your Inbox és a MyTunes alkalmazás szerzője 2011-ben lett öngyilkos, búcsúlevelében hozta először nyilvánosságra, hogy gyerekkorában megerőszakolták. Zeller ekkor a Princeton doktorandusza volt, a levélből kiderül, hogy a férfi egész életét meghatározta a molesztálás. Programozni is azért kezdett el, mert az erős koncentráció segített ideiglenesen elfelejteni, mi történt. Az őt ért erőszakról senkivel nem tudott beszélni, végül emiatt döntött úgy, hogy felakasztja magát.
”Először nem akartam megírni, mert nagyon személyes, de szeretem lezárni a dolgaimat, és nem szeretném, ha találgatnák, miért teszem ezt.
Első gyerekkori emlékeim arról szólnak, hogy többször megerőszakolnak. Ez a sötétség, amire nincs más szavam, ködként követett mindig, néha pedig felerősödve legyűrt. Az óvodában nem tudtam vécézni, kővé meredtem, ahányszor csak kellett volna, később megmagyarázhatatlanul kínosan viselkedtem társaságban. Amit tettek velem, máig ellehetetleníti, hogy normálisan használjam a vécét, de ez ma már nem fizikai gátlás, inkább egy mindennapi emlékeztető, hogy mi történt velem.
Az erős koncentrációt igénylő dolgokkal pár órára el tudtam hessegetni a sötétséget, de mindig visszatért. Ezért lettem programozó: sosem érdekelt különösebben a számítógép vagy a matematika, de az ideiglenes nyugalom, amit nyújtott, olyan volt, mint egy drog. A sötétség persze mindig visszatért, a programozás egyre kevesebb menekülést nyújtott.
Velem van szinte mindig, amikor felébredek. Úgy érzem, hogy beborít a mocsok, hogy be vagyok zárva egy tisztíthatatlanul bemocskolt testbe. Amikor csak arra gondolok, hogy mi történt, nyugtalan vagyok és őrjöngök, és semmi másra nem tudok figyelni. A nap minden órájában kimerült vagyok ettől az érzéstől.
Hetente három-négyszer rémálmaim vannak róla. Nem tudok aludni és állandóan fáradt vagyok, csatakosan és dühösen ébredek.
Sosem tudtam nem erre gondolni: sokszor voltam dühös vagy mélyedtem a gondolataimba, amikor valaki rám köszönt vagy bájcsevegni kezdett, és nem értették, miért vagyok hideg és távolságtartó. A világot egy messze a szemem mögötti távoli pontról néztem, és azon gondolkoztam folyton, vajon milyen lenne kapcsolódni más emberekhez, ha nem történt volna meg.
Az alkohol ideiglenesen segített elmenekülni, sosem szerettem, de jobb volt, mint őszintén szembesülni a valósággal. Most már hét hónapja nem nyúltam alkoholhoz vagy droghoz, tehát képes vagyok őszintén és világosan értékelni az életemet: nincs jövőm, a sötétség mindig velem lesz.
Régebben reméltem, hogy majd ha valamilyen célt elérek, eltűnik a sötétség, de hiába kerültem be jó egyetemekre, edzettem, írtam milliók által használt programokat, jelentek meg tanulmányaim, egy fikarcnyit sem változott semmi.
Régen azt hittem, hogy talán a kapcsolataim képesek lesznek megmenteni, de rájöttem, hogy ez sem lehetséges. Menekülés helyett a kapcsolataim csak felerősítették a sötétséget. Csak egy megtört, szánalmas váz vagyok. Az, hogy molesztáltak, teljesen meghatározta az életemet, egy szörnnyé változtatott, és nincs menekvés. Nem tudom, milyen érzés enélkül élni. Lenézem magam, egy embertestbe került állatnak érzem magam, aki megpróbálja megérteni a világot maga körül, olyan lények között, akiket nem ért és akikhez nem tud kapcsolódni.
Nincs értelme megmondani, ki molesztált, nem is teszem meg. Amúgy sem sokat számítana egy halott szava egy olyan ügyben, ami több mint 20 éve történt.
Azt mondják, az öngyilkosság önző megoldás, szerintem az önzőség, ha azt várjuk, hogy az emberek folytassák fájdalmas és szánalmas életüket, hogy ne kelljen egy-két hétig szomorkodni miattuk. Egyszerűen nem bírom tovább ezt a fájdalmat, sajnálom, hogy nem tudtam kivárni, amíg a családom és ismerőseim mind meghalnak, hogy ne fájjon senkinek. Évekig arra vártam, hogy üssön el egy busz, vagy fulladjak vízbe, miközben kimentek egy kisbabát, de sosem volt ilyen szerencsém."
Zeller a problémájával sosem fordult szakemberhez, senkinek nem akart vagy mert róla beszélni.
Minél korábbi, annál súlyosabb
Pedig a bántalmazottaknak nagyon is szüksége van szakmai segítségre: Nagy Péter, a Vadaskert Kórház és Szakambulancia igazgatója szerint a szexuálisan bántalmazott gyerekek súlyos traumán esnek át, ez a későbbi életüket jelentősen befolyásolja.
Az, hogy mennyiben érinti a bántalmazás a későbbi kapcsolataikat, hangulatukat, érzéseiket, nagyban függ attól, hogy milyen életkorban élik át a bántalmazást. Minden trauma annál súlyosabb következményekkel jár, minél korábban kezdődik, és minél tovább tart. A súlyos következmények ebben az esetben többek között a másokkal szembeni bizalmatlanságot, a tartós, kiegyensúlyozott kapcsolatok kialakításának nehézségeit, a saját testtel való elégedetlenséget, önértékelési zavarokat és más problémákat jelentenek.
Ezek súlyossága a trauma mértékén, idején és időtartamán túl a későbbi élményeken is múlik – a későbbi szeretetteljes, elfogadást és biztonságot nyújtó kapcsolatok jelentősen enyhíthetik a trauma hatásait. A feldolgozást segítő pszichoterápia is részben az ilyen kapcsolat biztosításával gyógyít, emellett pedig segít a trauma átdolgozásában, a traumatikus emlékek integrálásában, az önértékelési problémák enyhítésében.
Boldizsár Ildikó, a paloznaki Meseterápia központ vezetője például sok bántalmazott gyermekkel is foglalkozik. Szerinte ezeknek a gyerekeknek jobb agyféltekés terápiára van szüksége, tehát nem verbálisan átbeszélve, hanem játékkal, mesével dolgoznak velük. Az áldozatok nagyon titkolják, hogy min mentek keresztül, ezért sokszor soha vagy nagyon sokára derül ki, hogy mi történt. A gyerekek azért sem merik elmondani, mert félnek a bántalmazótól, de tánc vagy játék közben, megihletett pillanatban néha kibuknak ezek a dolgok. Boldizsár praxisában volt, aki hosszú ismeretség, a harmadik 10 napos foglalkozás végén mondta el, mi történt vele.
Mindenki gyűlölne érte
Szakértők szerint sokkal több gyereket molesztálnak, mint gondolnánk, és mint ahány eset valaha eljut a rendőrség nyilvántartásába. Magyarországon becslések szerint harminchatszoros is lehet a látencia, több becslés átlagát véve egy tanulmány szerint 24 esetből egy derülhet csak ki.
Susan Forward, a Mérgező szülők című könyv szerzője szerint a gyerekek egyrészt attól félnek, hogy sérülni fognak, ha elmondják mi történt, közben sokszor saját magukat érzik bűnösnek, egyedül érzik magukat és erős szégyenérzetük is van.
„Tíz éves voltam, de úgy éreztem magam, mint egy utolsó ribanc. El szerettem volna mondani, mit tett velem a nevelőapám, de féltem, hogy mindenki gyűlölne érte, az anyám is. Tudtam, hogy mindenki engem hibáztatna, ezért elnyomtam magamban” – idézi Forward egyik kliensét.
Mi számít szexuális erőszaknak?
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) definíciója szerint a gyerek elleni szexuális abúzus a gyermeknek bármely szexuális tevékenységbe való bevonása,
amit a gyermek nem, vagy nem teljesen tud felfogni
amihez nem tudja „tájékozott beleegyezését” adni
amihez fejlődéslélektanilag vagy fizikailag nem felkészült
ami ellentétben áll az adott társadalom szokásaival vagy jogszabályaival.

Töredékét ismerjük
Gyermekek szexuális bántalmazása címmel 2011-ben készített átfogó tanulmányt a magyarországi helyzetről a Pandora szelencéje nemzetközi projekt részeként a NANE egyesület és a budapesti gyermekvédelmi szakszolgálata. Ebben csak azokat az eseteket tudták összesíteni, amelyek egyáltalán a rendőrség látóterébe kerülnek – tehát az összes töredékét.
2006 és 2010 között az áldozatok kevesebb, mint 20 százaléka fiú, 82 százalékuk lány volt. A gyerekek 41 százaléka 12 éven aluli, szakértők szerint az öt év alattiak ellen elkövetett esetek a legkevésbé felderítettek, mert erre az időszakra nem lát rá annyira az ellátórendszer.
A regisztrált bűncselekmények 84 százalékát családon kívül követték el, bár a családon belüli esetek aránya emelkedett, 7,2 százalékról 25 százalékra:
Az elkövetők az esetek több mint 90 százalékában férfiak, ez az arány nem változott az évek során. Nők mindössze az összes regisztrált eset körülbelül 5 százalékában elkövetők:
Gyermekek elleni szexuális bűncselekmények elkövetői
Évek:              2006 2007 2008 2009 2010
Nők száma:        19   18     19     17    28
Férfiak száma:  319  308   425   361  438
A regisztrált esetek nagy részét alacsony iskolázottságú felnőttek követik el, a kimutatások szerint a legtöbbjüknek általános iskolai a legmagasabb végzettsége. Nagy Péter szerint más pszichiátriai zavarok is gyakoribbak alacsonyabb státuszú embereknél, a Pandora-jelentés szakértői szerint viszont ez a statisztika félrevezető, és valójában a szexuális erőszak előfordulása sokkal egyenletesebb a társadalmi osztályok között.
A szerzők szerint azért vannak túlreprezentálva a kimutatásokban az alacsonyan képzettek, mert szorosabb kapcsolatban vannak a szociális ellátórendszerrel: többször találkoznak például a családsegítő munkatársaival vagy rendőrökkel, és inkább számíthatnak felelősségre vonásra, mint a magasabb státuszúak, akik hatékonyabban tudják képviselni az érdekeiket, jobbak a kapcsolataik és az anyagi helyzetük. „Ugyanúgy előfordulhat a te családodban, mint egy hegyvidéki eldugott tanyán” – írja Susan Forward.
Családtag vagy idegen?
A legnagyobb ellentmondás a statisztikák és a szakemberek tapasztalata között abban a kérdésben van, hogy családtag vagy idegen-e a gyerekek elleni szexuális erőszak tipikus elkövetője. Szakemberek szerint a statisztikákhoz képest sokkal többször közeli hozzátartozók, illetve olyan ismerősök az elkövetők, akikben a gyerek megbízik.
A rendőrségi adatbázis ugyanis torzít, amikor sok ismerőst (családi barátot, szomszédot, a gyereket nem tanító tanárt) idegennek kategorizál, és azt is figyelembe kell venni, hogy a családon belül elkövetett bűncselekmények ritkábban derülnek ki, tehát a statisztikákba kevésbé kerülnek be. Sokszor a nevelőapa, a nagyszülő, a nagybácsi, a féltestvér, unokatestvér az elkövető. Az ismerősök közül az iskolatársak és a nevelőotthoni nevelők tűnnek fel gyakran.
Forward szerint az sem szükségszerű, hogy az elkövetők szexuálisan depriváltak, vagyis nincs normális szexuális életük a molesztálás mellett. Előfordulhat, hogy a gyerekekhez a hatalom iránti igény vonzza őket. Bár sokan a gyerekeket is hibáztatják („biztos ő is akarta”), a pszichológus emlékeztet: a normális fejlődés része, ha kihívóan viselkednek például a kamaszok, de ez nem jogosít fel senkit arra, hogy szexuálisan kihasználja őket.
Nincs tipikus profil
Nagy Péter szerint tipikus elkövetői profil nem állítható fel, de valószínűsíthető, hogy egy olyan ember, aki gyerekeknek tartósan, ismételten súlyos szenvedést képes és akar okozni, az rendelkezik egy olyan fajta érzéketlenséggel, kegyetlenséggel, ami a legtöbbünkben szerencsére nincs meg. Önmagában a mások érzéseinek, fájdalmának átérzésére való képtelenség nem jelenti azt, hogy az illető gyerekeket szexuálisan bántalmazó bűnöző lesz, de ismert az az összefüggés, hogy a gyerekeket bántalmazó felnőttek sok esetben saját maguk is bántalmazott gyerekek voltak.
A Kék Vonal tapasztalatai szerint nehézséget okoz, hogy sok fiatal, mivel ebben nőtt fel, normálisnak érzékeli az egyenlőtlen párkapcsolatot, amiben él, és a szexuális visszaéléseket, melyeknek ki van téve. A legnehezebb helyzetben több szakember szerint azok a gyerekek vannak, akik a családjukban vagy valamilyen intézményben válnak szexuális erőszak vagy kizsákmányolás, prostitúció áldozatává: az ő védelmüket sokszor senki sem tudja garantálni.
(Halmos Máté, index)

A hamis proféta máshogy csinálná, megreformálná az egyházat

Az egyházfő nyitottabb, a mai világ kihívásaihoz alkalmazkodó, a társadalom peremén élőket segítő egyházi missziót szorgalmaz, és az egyház szerkezetének a reformját. Az apostoli buzdítás szerint "nem lehet úgy hagyni a dolgokat, ahogy most vannak".
 
 
A pasztorációs szolgálat és az egyház szerkezetének reformjával, valamint a pénzpiac átalakításával is foglalkozik Ferenc pápának az Evangelii Gaudium című, a Vatikánban kedden bemutatott apostoli buzdítása.
Az Evangélium öröme 220 oldalon és 288 paragrafusban a márciusban megválasztott pápa programját foglalja össze. Ferenc pápa megfogalmazása szerint az apostoli buzdítás "az egyház következő évekre szóló útját" tartalmazza. Ebben az egyházfő nyitottabb, a mai világ kihívásaihoz alkalmazkodó, a társadalom peremén élőket segítő egyházi missziót szorgalmaz, s az egyház szerkezetének a reformját. Az apostoli buzdítás szerint "nem lehet úgy hagyni a dolgokat, ahogy most vannak". 
A dokumentum hangsúlyozza, hogy az egyház működésének eddigi túlzott centralizációja "komplikálttá tette az egyház életét és a missziós szolgálat lendületét". Ferenc pápa az egyház testületi vezetését, az egyházmegyék autonómiájának erősítését említi. Hozzáteszi, "amit kérek, engem, a pápaság átalakítását is érinti". 
A pápa hasonló fordulatot remél a gazdasági-pénzügyi piactól. A szegénység szerkezeti okainak megoldása nem várhat többé. Amíg nem oldódnak meg a szegénység gondjai, nem oldódnak meg a világ problémái – írta a pápa, aki bírálta a globális gazdasági rendszert és a "pénz idealizálását". Felszólította a világ vezetőit, szálljanak szembe a szegénységgel és az egyre növekvő egyenlőtlenséggel. Arra kérte a politikusokat, hogy biztosítsanak minden embernek "méltóságteljes munkát, oktatást és egészségügyi ellátást".
"Hogy lehet, hogy manapság az a hír, ha két pontot esik a tőzsde, viszont az nem hír, ha egy idős hajléktalan megfagy az utcán" – tette fel a kérdést a pápa. A tízparancsolat első pontjára (Ne ölj!) utalva kijelentette: nemet kell mondani a kirekesztésen és az egyenlőtlenségen alapuló gazdaságra, mert "az ilyen gazdasági rendszer öl". Hozzátette, tudja, hogy van, akit zavar a gazdasági reformok sürgetése, a világméretű szolidaritás hangoztatása, a javak igazságos elosztása, a munkahelyek védelme. Az egyháznak és a politikának azonban figyelmet kell fordítania a szegénység és az elesettség új formáira, közöttük a hajléktalanokra, drogfüggőkre, menekültekre, az egyre magányosabb idősekre. 
Az apostoli buzdításban arra kérte a muzulmán országokat, biztosítsák a vallásszabadságot a keresztényeknek, "tekintettel arra a vallásszabadságra, amelyet az iszlám hívők élveznek a nyugati országokban". Ferenc pápa aggodalommal szólt az "erőszakos fundamentalizmus epizódjairól", ugyanakkor a "szégyenletes általánosítás" elkerülésére intett, "mert az igazi iszlám (...) szemben áll minden erőszakkal".
A dokumentum kitér a születendő gyermekek védelmére, mely "nem ideológia, hanem az emberi jogok védelme"; a nőknek az egyházban való szerepére, és az egyházi házasság után elváltaknak a szentségekben való részesítésére is, melyről az apostoli buzdítás szerint a jövő évi rendkívüli szinóduson születhet döntés. 
Az Evangelii Gaudium Ferenc pápa első saját dokumentuma a XVI. Benedek nyugalmazott pápával közösen írt és júniusban közölt Lumen fidei enciklika után. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Ferenc pápa a nyáron spanyol nyelven írta meg az apostoli buzdítást, mely az evangelizációról tavaly októberben rendezett vatikáni püspöki szinódus témáit is tartalmazza.

Nézzetek a humanizmus álarca mögé, és nem fogjátok Isten jeleit megtalálni


2013. július 27. szombat, 19:22
Drága szeretett leányom, az a Vágyam, hogy minden hűséges követőm kitartóan imádkozzon, hogy a lelkeknek okozandó baj, az ateizmus növekedése miatt elhárításra kerüljön. Az ateizmus nem mindig nyilvánítja ki önmagát. Azok az emberek, akik bármilyen okból kifolyólag úgy döntenek, hogy többé nem hisznek Istenben, nagyon gyakran egy helyettesítőt teremtenek maguknak.
Az embernek (lelki) felépítése miatt, okot kell keresnie arra, hogy igazolja létezését. Az emberiség átka az, hogy az embert az ember szemében magasztalja fel. A humanista szerint, mindent meg kell tenni annak biztosítására, hogy az ember szükségletei előnyt élvezzenek. Sok ember összetéveszti a humanizmust a Kereszténységgel. Amikor minden áron azt hirdetik, hogy a szenvedés és a szegénység elkerülése végett milyen fontosak a világi javak az ember életében, akkor könnyű azt feltételezni, hogy ez nem más, mint a felebaráti szeretet egyik formája.
Ha azt mondjátok, hogy véget akartok vetni a szegénységnek, a munkanélküliségnek és más nyomorúságnak, akkor sokan azt fogják gondolni, hogy Isten Nevében beszéltek. Nézzetek a humanizmus álarca mögé, és nem fogjátok Isten jeleit megtalálni, még a Neve említését sem fogjátok hallani. Azok, akik humanistaként élik az életüket, nem szeretik Istent. Ők csakis saját magukat szeretik. Ők azt is hiszik, hogy mindaz, ami számít, az emberiség jóléte – általában világi dolgok formájában -, a cél eszközeként.
Bár jótékonyságnak tűnik, amikor azt lehet látni, hogy az ember szükségleteivel törődtök, sohasem tudjátok helyettesíteni Istent az által, hogy az emberek szükségleteit helyezitek az első helyre. Ha ezt teszitek, megbántjátok Istent. A humanizmus, bár rendelkezik az Isten iránti szeretet minden külső jelével, mégsem az, aminek látszik. A szeretet álarca mögött az önszeretet rejtőzik. Az ember meg fog halni, a teste porrá lesz, a lelke tovább él, mégis, a humanizmus azt szeretné elhitetni veletek, hogy az ember halhatatlan.
Legyetek óvatosak amikor felkaroljátok a humanizmust, mert ha ezt megteszitek, akkor elvágjátok magatokat Tőlem.
Jézusotok


Minden új törvény, melyet az ellenség Egyházamban hamarosan bevezet, gúnyolni fogja az Atyám által lefektetett Igazságot


2013. október 17. csütörtök, 20:38
Drága szeretett leányom, bárcsak több ember hinne igazán Bennem, Jézusukban, akkor a szívükben békére találnának. Ahol nincs bizalom, ott félelem van. A félelem megakadályozza, hogy Isten Szeretete behatoljon a lelketekbe, és akkor rabbá váltok. Semmi más nem könnyíti meg a terheteket, csak egyedül az Én Világosságom.
Amikor Én az Igazságot közlöm veletek, ezt csak azért teszem, mert szeretlek benneteket, és vágyom arra a napra, amikor végre egyesülni fogunk. Ne féljetek az Igazságtól. Szeretetem el fog tölteni benneteket bátorsággal és erővel, hogy állhatatosak és hűek maradjatok Hozzám minden dologban. Én megvédem közületek mindazokat, akik ezt kérik Tőlem, de csak azok a lelkek nem fognak félni, akik teljesen átadják magukat Nekem.
A fenevad gonoszsága modern és elbűvölő módon lesz álcázva, mely a humanizmus látszata, ami a szeretet és a szegények iránti gondoskodás által fog megmutatkozni. Egy percig se higgyétek, hogy a Sátán tanítványai valaha is a valódi arcukat fogják nektek megmutatni. Minden hazugság, amellyel felcserélik az Igazságot, logikusnak fog tűnni, és mintha az mindenki javát szolgálná. Minden új törvény, melyet az ellenség Egyházamban hamarosan bevezet, gúnyolni fogja az Atyám által lefektetett Igazságot, melyet Mózesnek adott a Tízparancsolatban. Minden gesztust, legyen az bármilyen kifinomult, azzal a céllal agyalnak ki, hogy sértegessenek Engem, Jézus Krisztust, az Emberfiát. A csaló, mivel gyűlöl Engem, nem tud ellenállni annak, hogy a szolgái által ne gúnyolódjon Velem. Ő minden szakrális tárgyat meg fog szentségteleníteni a cselekedetei, szavai és a sátáni szimbólumok hozzáadása által. Csak azok fogják ezt az utálatot észrevenni és világosan megérteni, hogy ezek a gesztusok valójában mit is jelentenek, akik ismerik az Igazságot.
A Sátán hatalma összezavarhatja tanítványaimat, elvonhatja figyelmüket és gyötörheti őket. Ő, a Sátán, sosem fog békén hagyni benneteket, különösen akkor nem, amikor az Igazságról tesztek tanúságot. De tudnotok kell a következőt: őt le lehet győzni, ha teljesen megbíztok Bennem. Ha teljesen átadjátok magatokat Nekem, nem lesz elég hatalma ahhoz, hogy befolyásolja a Belém vetett bizalmatokat. Neki, a Sátánnak vége van. Uralkodása, mely az emberiség számára fájdalmas volt, véget ér. Az Ellenem irányuló utolsó sértését az antikrisztus által fogja véghezvinni, aki utánozni fog Engem, és azzal fogja becsapni a világot, hogy Ő nem más, mint Én, Jézus Krisztus, és aki azért jön, hogy megmentse a világot.
Ha ismeritek az Igazságot, akkor képesek lesztek ellenállni ennek a kísértésnek. Ha továbbra is szilárdan kitartotok az Igazság mellett, melyet a Legszentebb Biblia tartalmaz, akkor üdvözülni fogtok.
A végső támadás gyors lesz, s akkor megmutatom majd az Igazságot a világnak, amit csak azok fognak elutasítani, akik tele vannak Irántam való gyűlölettel. Ne féljetek, mert Én vagyok az emberiség egyetlen Megváltója. Csak egyedül az Én Szeretetem fog megtartani benneteket. Csak azokért a szegény lelkekért aggódjatok, akik le fognak köpni Engem, miközben Én (segítő) Kezemet nyújtom nekik, hogy Új Paradicsomomba vigyem őket.
Jézusotok

Az antikrisztus anyagi támogatásokat fog létrehozni a vállalatok, szervezetek, valamint a jótékonysági szervezetek csalogatására, hogy az ő új egy – világkereskedelmi központjának dolgozzanak

2013. október 19. szombat, 20:00
Drága szeretett leányom, hívom mindazokat a tanítványaimat, akik meghallottak Engem, és felismertek ezekben az Üzenetekben, hogy most hallgassanak meg Engem.
Ez a Munka, amellyel megajándékoztak benneteket, Szent. Legyen az bármilyen gyötrelem, ócsárlás, szenvedés és gúny, amelyet talán ezen Üzenetek miatt el kell viselnetek, ne feledjétek, hogy ez a Munka, az Én Munkám. Utolsó Küldetésem, mely Isten prófétája által adatik a világnak, egy nagy ajándék az emberiség számára. Emelkedjetek felül a gúnyolódáson, melynek tanúi lesztek, és vegyétek tudomásul, hogy ezt a gonosz váltja ki, próbálkozván, hogy megállítsa az Igazságot. Az Igazságot – Szent Szavamat – össze fogják taposni, és a Pokol mélységéből elszabadult összes démon mindent meg fog tenni, ami csak lehetséges, hogy elhallgattassa Hangomat.
Azokon a lelkeken keresztül munkálkodván, akik nyitva hagyták magukat a fertőzésnek, a Sátán gonosz munkája hamarosan Szentírásként lesz álcázva és bemutatva a világnak. Az új tan, fogják mondani, isteni sugalmazás volt Tőlem, Jézus Krisztustól. Fel fogják hívni az egész világ figyelmét, amint ezt rétegről rétegre feltárják és megtapsolják, különösen a szekuláris világ. Azok, akiktől sohasem várnátok, hogy tiszteletet tanúsítsanak Isten iránt, lesznek az elsők a sorban, akik átölelik az eretnekség sorozatát – az ellenem elkövetett hazugságokat -, amint feltárják azokat.
Olyan nyilvános megtiszteltetésben lesz része a Katolikus Egyháznak, mint soha azelőtt, a világ médiája és a politikai elitek részéről. Mint soha azelőtt, úgy fogják az ateisták és a vallási felekezetek kitárni karjaikat – beleértve azokat is, akik nem tisztelnek Engem – és térdre borulni, azokat tisztelvén, akik azt mondják, hogy ők Istentől valók.
Amikor a Rólam készített kép eltűnik, és többé azt már nem lehet látni, vagy amikor már nem lehet rátalálni Keresztjeimre, a Szent Bibliákra, a Szent Misekönyvekre, a Rózsafüzérekre, a medálokra és a Benedek Keresztekre, akkor tudni fogjátok, hogy a fenevad uralkodása elkezdődött.
A világ az antikrisztus dicsőségét fogja zengeni. Alig fogja a békét létrehozni – a hamis békét -, amelyet azon háborúk miatt hoz létre, amelyeknek kitörésében segített, máris megdöbbentő nyilatkozatokat fog tenni. Ő, az antikrisztus, azt fogja állítani, hogy üzeneteket kapott az Atyaistentől, és ezek hitelesnek fognak tűnni. Ezt követően majd látni lehet őt, amint okkult erejét használva, sokakat meggyógyít, és úgy fog tűnni, hogy nagy lelki ajándékok birtokában van. Sokan el fognak csodálkozni az úgynevezett „csodák” miatt, amelyeket látszólag tenni fog, és a világ imádni fogja őt, és a lábai elé fog borulni. Aztán, az antikrisztus azt fogja állítani magáról, hogy ő Jézus Krisztus, az Emberfia, és azt fogja mondani, hogy eljött az idő számára, hogy visszaszerezze a világot, és megmentse az egész emberiséget. Aki ellen mer szegülni ennek a mocsokságnak és trágárságoknak, mely a fenevad szájából fog ömleni szigorúan meg lesz büntetve.
Ebben az időben – a Sátán világnak okozta fertőzése miatt – a bűn annyira el lesz terjedve, hogy az emberi méltóság a legalacsonyabb szintre fog süllyedni, és minden nyilvános helyen látni lehet majd az erkölcstelenséget, a bujaságot, a kapzsiságot és minden más, Isten Szemében gonosznak számító bűnt. Mivel a bűnt természetes emberi hibának fogják nyilvánítani, és mivel azt fogják nektek mondani, hogy Isten nem fog benneteket elítélni gyenge emberi tulajdonságotok miatt, sokan a lelkükben, minden szégyen nélkül, magukévá fogják tenni a bűnt.
A világ hírességei, szórakoztatói, a média, a filmsztárok, mind követelni fogják, hogy az antikrisztussal mutatkozhassanak, és az ő képe sokkal szembetűnőbb lesz, mint bárki másé, aki előtte jött. Ő több nyelvet folyékonyan fog beszélni, jóképű lesz, nagy humorérzékkel és rendkívüli kommunikációs készséggel fog rendelkezni. Ő nagyon óvatos lesz azzal kapcsolatban, amit Istenről mond, és sohasem fog az Isten Anyjára utalni, mivel Rá (Isten Anyjára) úgy fognak tekinteni, mint akinek már nincs további szerepe.
Az antikrisztus interjúi gyakoriak lesznek a televízióban, és az emberek ragaszkodni fognak minden szóhoz, ami szájából jön. Befolyással lesz majd minden nemzet politikusaira, és fejedelemhez méltó módon fognak bánni azokkal, akiket együtt lehet majd látni vele. De ennek itt még nem lesz vége.
Idézeteit prédikálni fogják minden templom szószékéről. Minden egyházban nagy tiszteletnek és tisztségnek fog örvendeni, míg végül ő fog Babilon új templomának új trónján ülni. Befolyása ki fog terjedni minden bankra, a kereskedelmi törvényekre és a világgazdaságra. Az antikrisztus anyagi támogatásokat fog létrehozni a vállalatok, szervezetek, valamint a jótékonysági szervezetek csalogatására, hogy az ő új egy – világkereskedelmi központjának dolgozzanak. Nagy vagyonra fognak szert tenni azok, akik az antikrisztus birodalmának részesei akarnak lenni. Mindenkinek, aki hűséget esküszik neki, akár vallási szertartásokon, üzleti vagy kereskedelmi megállapodások által, viselnie kell a bélyeget (a fenevad bélyegét). Azok, akik elfogadják a bélyeget, ami egy bankkártya és egy különleges chip formájához lesz hasonló, melyet a kezükbe ültetnek be, elveszítik a lelküket az ő javára. Mindazok, akik az Élő Isten Pecsétjét viselik, meg fognak menekülni az antikrisztus karmai közül, és immúnisak lesznek a rémtettekkel szemben. Ne hagyjátok figyelmen kívül ezt a figyelmeztetést. Ne féljetek ettől, mert ha követitek utasításaimat, védelemben részesültök.
Sok könnyet ontottam, miközben ezt az Üzenetet adtam nektek, és ezért oly nagy a benned lévő Fájdalmam ebben az időben, leányom. Vigasztaljatok meg Engem azzal, hogy Irgalmamért és Védelmemért kiáltotok.   
Jézusotok